Jurgita Žukauskaitė

 

zukauskaitejurgita
Institucija, pareigos  UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, konsultantė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas jurgita.zukausk@gmail.com

Gimiau 1981 m. sausio 16 d. Vilniuje.

1987–1999 m. mokiausi Vilniaus Sausio 13-osios vidurinėje mokykloje.

1999–2005 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (bakalaurinio darbo tema – „Rytų Baltijos regiono Virvelinės keramikos kultūros ir jos atstovų kilmės klausimas“, magistrinio darbo tema – „Rytų Baltijos regiono Virvelinės keramikos kultūros laidojimo paminklai (lyginamoji analizė)“.

2003–2005 m. – Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus laborantė.

2006–2010 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė.

Leidinių „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, „Lietuvos archeologija“, „Archaeologia Baltica“ atsakingoji sekretorė.

Nuo 2010 m. archeologijos srityje nedirbu.

Straipsniai, pranešimai mokslinėje spaudoje

Rytų Baltijos regiono Virvelinės keramikos kultūros ir jos atstovų kilmė // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2004. T. 25, p. 109–134.

Tarptautinė konferencija „Sąveika tarp Rytų ir Vakarų Didžiojoje Europos lygumoje finalinio paleolito laikotarpiu: radiniai ir koncepcijos“ // Istorija. Vilnius, 2004. T. LXI, p. 72–73.

Virvelinės keramikos kultūros kapai Rytų Baltijos regione // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2007. T. 31.

Images of the Horse and Horseman in Corded Ware Culture Studies // Archaeologia Baltica. Klaipėda, 2009. T. 11, p. 32-36.