Garbės nariai

Archeologas Darbovietė El. paštas
Anna Bitner-Wróblewska Varšuvos nacionalinis archeologijos muziejus, archeologė a.bitner@pma.pl
habil. dr. Ona Kondratienė Visuomenininkė o.kondratiene@gmail.com
prof. Valter Lang Tartu universitetas, Filosofijos fakultetas, dekanas valter.lang@ut.ee
prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, profesorius Violeta.Vasiliauskiene@if.vu.lt
prof. habil. dr. Šarūnas Milišauskas Niujorko valstybinis universitetas Bufale, Antropologijos katedra, profesorius smilis@buffalo.edu
Dr. Arnis Radiņš Latvijos nacionalinis istorijos muziejus, direktorius arnis.radins@lnvm.lv
habil. dr. Rimutė Rimantienė Visuomenininkė geniussv@takas.lt
Prof. habil. dr. Eugenijus Šmidtas Visuomenininkas
dr. Jonas Stankus Visuomenininkas jonas8030@gmail.com
habil. dr. Vytautas Urbanavičius VšĮ Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", mokslinis konsultantas
habil. dr. Laima Vaitkunskienė Visuomenininkė
prof. Andrejs Vasks Latvijos universitetas, Istorijos ir Filosofijos fakultetas, Archeologijos ir Istorijos mokslų katedra, vedėjas; Latvijos universitetas, Istorijos institutas, vyr. mokslo darbuotojas vasks@lanet.lv
prof. habil. dr. Vladas Žulkus Klaipėdos universitetas, Istorijos ir archeologijos katedra, profesorius vladas.zulkus@ku.lt

Nariai

Archeologas Darbovietė El. paštas
Gintaras Abaravičius Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, direktorius gabaras@gmail.com
Egidijus Abromavičius Klaipėdos universitetas, jaunesnysis mokslinis darbuotojas egidijus.abromavicius@gmail.com
Simonas Aleksandravičius UAB "Laumės vaikas" Archeologinių tyrimų grupė "In situ", direktoriaus pavaduotojas - archeologas simonas@insitu.lt
Diana Antropikaitė UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė di.antropikaite@gmail.com
dr. Audrius Astrauskas UAB „Intrum Justitia“, direktorius audriusa@intrum.lt
Renaldas Augustinavičius LR Kultūros ministerija, viceministras renaldas.augustinavicius@lrkm.lt
Evaldas Babenskas Laisvai samdomas archeologas girvilka@gmail.com
dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė Lietuvos dailės muziejus Palangos gintaro muziejus, Gintaro muziejaus rinkinio kuratorė-tyrinėtoja sigita.baguzaite@gmail.com
Dainius Balčiūnas Laisvai samdomas archeologas dbalcius@gmail.com
Jonas Balčiūnas Kultūros paveldo centras, Duomenų skyriaus vietų poskyris, vyriausiasis paminklotvarkininkas jonas.balciunas@kpc.lt
Dovilė Baltramiejūnaitė Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, archeologė dovilebalt@gmail.com
dr. Rasa Banytė-Rowell Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotoja rrowell@takas.lt
doc. dr. Arūnas Barkus Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, docentas arunas.barkus@mf.vu.lt
Ieva Bartminaitė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, studentė ieva.bartminaite@gmail.com
Zenonas Baubonis VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, direktorius z.baubonis@gmail.com
doc. dr. Mindaugas Bertašius Kauno technologijos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Filosofijos ir kultūrologijos katedra, vyr. mokslo darbuotojas; Vytauto Didžiojo universitetas, Menotyros katedra, docentas mbertas@takas.lt
Saulius Berulis UAB „Dvi kryptys“, direktorius sauliusb40@gmail.com
Vilda Bitinienė (Čelnaitė) Lietuvos kariuomenė, vyriausioji specialistė kultūros vertybių apsaugai vilda.bitiniene@gmail.com
dr. Povilas Blaževičius Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vedėjo pavaduotojas, Archeologijos grupės kuratorius, vyresnysis muziejininkas-archeologas povilas@lietuvospilys.lt
Juozapas Blažiūnas Lietuvos dailės muziejus, P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras, tapybos restauratorius restauratorius@info.lt
dr. Audronė Bliujienė Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnioji mokslo darbuotoja audrone.bliujiene@gmail.com
Algimantas Bliujus Media agentūra „Media Bridge Vilnius“, direktorius balgis@freemail.lt
Ramunė Bračiulienė Mažosios Lietuvos muziejus, archeologė virgilijus@balticum-tv.lt
dr. Džiugas Brazaitis Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas dz_brazaitis@yahoo.com
Mindaugas Brazauskas Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, asistentas vmbrazauskai@takas.lt
Ugnius Budvydas Trakų istorijos muziejus, Archeologijos skyrius, vedėjas ugniusbud@gmail.com
Linas Bukauskas Religijotyrininkas kelias.lb@gmail.com
Eugenijus Butėnas Laisvai samdomas archeologas eugenijus.butenas@gmail.com
Donatas Butkus Kretingos muziejus, Archeologijos skyrius, vedėjas butkus.zita@gmail.com
Ramunė Butrimaitė UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologė; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė ramunebut@gmail.com
Žilvinas Čėsna Laisvai samdomas archeologas zilvinascesna@yahoo.com
Adelė Cholodinskienė Visuomenininkė
Ingrida Čičiurkaitė UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė ciciurkaitein@gmail.com
dr. Agnė Čivilytė Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja rimpet@takas.lt
Bronius Dakanis B. Dakanio Įmonė „Senų senovė“, direktorius senusenove@yahoo.com
Mantas Daubaras Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentas mantas.daubaras@gmail.com
prof. habil. dr. Linas Daugnora Lietuvos veterinarijos akademija, Osteologijos laboratorija, vadovas daugnora@lva.lt
Laura Deveikytė Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, paminklotvarkininkė lauradeveikyte@yahoo.com
Monika Dubinskaitė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, studentė monika.dubinskaite@gmail.com
Olegas Fediajevas VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, projektų koordinatorius olegasarcheologas@gmail.com
Gediminas Gendrėnas Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Edukacijos ir lankytojų centras, vedėjas gegend@gmail.com
doc. dr. Jonas Genys Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, direktorius. Klaipėdos universitetas, Rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos katedra, docentas direktorius@mlimuziejus.lt
Asta Gerbutavičiūtė VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, projekto koordinatorė a.gerbutaviciute@gmail.com
prof. habil. dr. Algirdas Girininkas Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Archeologijos grupės vadovas, vyriausias mokslo darbuotojas sakaliske@gmail.com
dr. Linas Girlevičius UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologas girlevicius@gmail.com
Eglė Griciuvienė Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vedėja archeologija@lnm.lt
Marijus Grigaliūnas Laisvai samdomas archeologas marijusgrigaliunas@gmail.com
Tomas Grigas Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, vyresnysis specialistas tomas.grigas@gmail.com
Mindaugas Grikpėdis Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, magistrantas mindaugas.grikpedis@gmail.com
Gytis Grižas Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkas gytis.grizas@lnm.lt
Gabrielė Gudaitienė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė gabrielegudaitiene@gmail.com
Eugenijus Ivanauskas Lietuvos Bankas, Kauno skyrius, muziejininkas jugin@email.lt
Marius Jakelaitis Jurbarko krašto muziejus, archeologas marius@jurbarkomuziejus.lt
prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, profesorius rimantas.jankauskas@mf.vu.lt
Justė Januševičiūtė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė juste88jan@gmail.com
dr. Romas Jarockis Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, mokslo darbuotojas romasjarockis@yahoo.com
Rytis Jonaitis Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimo skyrius, jaunesnysis mokslo darbuotojas; Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, doktorantas jonaitis@istorija.lt
Gediminas Jonutis B. Dakanio įmonė „Senų senovė“, archeologas jonutis.g@gmail.com
prof. dr. Eugenijus Jovaiša Lietuvos Respublikos Seimas, narys ginas@eln.lt
Algirdas Juknevičius Kėdainių krašto muziejus, archeologas algisju@gmail.com
dr. Vygandas Juodagalvis Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, vyresnysis mokslo darbuotojas vygandas.juodagalvis@gmail.com
Vytautas Juškaitis Trakų istorijos muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas vjuskaitis@yahoo.com
Rūta Kačkutė Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja, Švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupė ruta.kackute@prezidentas.lt
Irena Kaminskaitė Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, rinkinio saugotoja-tyrinėtoja; Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, archeologė irute@lietuvospilys.lt
Julius Kanarskas Kretingos muziejus, Istorijos skyrius, vedėjas kanarskas@gmail.com
Irma Kaplūnaitė Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimų skyrius, archeologė Irma_kap@yahoo.com
Dalia Karalienė Žemaičių muziejus „Alka“, Archeologijos skyrius, vedėja alka@andernetas.lt
Vitas Karčiauskas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Miesto plėtros departamentas, Kultūros paveldo skyrius, vedėjas vitas.karciauskas@vilnius.lt
dr. Kęstutis Katalynas Laisvai samdomas archeologas kestutis.katalynas@inbox.lt
Antanas Kavaliauskas Žemaičių muziejus „Alka“, Archeologijos skyrius, muziejininkas ankas_x@hotmail.com
Aistė Kazimieraitytė Laisvai samdoma archeologė aiste.kazim@gmail.com
Darius Kiniulis Tauragės krašto muziejus, muziejininkas – ekskursijų vadovas darius.kiniulis@gmail.com
Daumantas Kiulkys Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, specialistas daumiz@hotmail.com
Vida Kliaugaitė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė vidak@erdves.lt
Darius Kontrimas B. Dakanio įmonė „Senų senovė“, archeologas darius.kontrimas@gmail.com
Justina Kozakaitė Laisvai samdoma archeologė j.kozakaite@gmail.com
Rokas Kraniauskas Laisvai samdomas archeologas rokidze@yahoo.com
Rimantas Kraujalis VšĮ "Kultūros paveldo akademija", archeologas kraujalis.rimantas@gmail.com
Ramūnas Kryžanauskas Kultūros paveldo departamentas, Marijampolės teritorinis padalinys, vyriausiasis valstybinis inspektorius ramani@takas.lt
habil. dr. Vladimir Ivanovič Kulakov Rusijos mokslų akademijos Archeologijos institutas, Slavų-rusų archeologijos skyrius, vyriausias mokslinis bendradarbis drkulakov@mail.ru
prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, profesorius a.kuncevicius@gmail.com
dr. Laurynas Kurila Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotojas kurila@istorija.lt
Augustina Kurilienė (Grinkevičiūtė) Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centras, vyresnioji muziejininkė-archeologė augustinag@gmail.com
Algis Kuzmickas UAB „Be tabu ir Ko“, korespondentas muklas@gmail.com
Mantas Kvedaravičius Visuomenininkas mkved@hotmail.com
dr. Linas Kvizikevičius UAB "Kultūros vertybių paieška", direktorius kvizlinas@takas.lt
doc. dr. Rimvydas Laužikas Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, docentas, strateginės raidos prodekanas; Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, direktorius rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt
Birutė Lisauskaitė Laisvai samdoma archeologė elearai@takas.lt
doc. dr. Aleksiejus Luchtanas Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas aleksas.luchtanas@gmail.com
Daiva Luchtanienė UAB Archeologijos projektų centras „Antiqua“, direktorė daiva.antiqua@gmail.com
Valdas Lučunas Kultūros paveldo departamentas, Apskaitos skyrius, vyriausiasis specialistas v.lucunas@heritage.lt
Mindaugas Mačiulis VšĮ “Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos”, projektų vadovas kuoklis@gmail.com
doc. dr. Arvydas Malonaitis Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, vedėjas baltproist@vpu.lt
Eglė Marcinkevičiūtė Lietuvos archeologijos draugija, projektų koordinatorė archeologe@gmail.com
Inga Martišauskytė Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyrius, muziejininkė ingamart@gmail.com
Ieva Masiulienė Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, jaunesnioji mokslo darbuotoja ieva.masiuliene@gmail.com
doc. dr. Algimantas Merkevičius Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, vedėjas algimantas.merkevicius@if.vu.lt
dr. Inga Merkytė Kopenhagos universitetas, Archeologijos ir etnologijos institutas, mokslinė bendradarbė toinga@yahoo.com
Sebastian Messal Vokiečių archeologijos institutas, Šverino filialas, Romėnų-germanų komisija, mokslinis bendradarbis messal@rgk.dainst.de
Sigita Mikšaitė-Venckūnienė Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vyresnioji muziejininkė-archeologė s.miksaite@valdovurumai.lt
dr. Žydrūnė Miliauskienė Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, lektorė zydrune.miliauskiene@mf.vu.lt
Karolis Minkevičius Laisvai samdomas archeologas karolis.minkevicius@gmail.com
Žilvinas Montvydas Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, magistrantas zilvinas.montvydas@gmail.com
Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra gm327@cam.ac.uk
Paulius Mudėnas UAB Sprunk-Jansen, dizaineris pablo.mu@takas.lt
Vismantas Muralis Laisvai samdomas archeologas vismantas.muralis@gmail.com
Raimonda Nabažaitė Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, magistrantė r.nabazaite@yahoo.com
Rėda Nemickienė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė redan@zebra.lt
Neringa Norvilaitė Rietavo savivaldybės administracija, Architekto tarnyba, vyresnioji specialistė paminklotvarkai ir turizmui neninga@gmail.com
Laima Nosevičienė Kultūros paveldo departamentas, Alytaus teritorinis padalinys, vyresnioji specialistė laima.noseviciene@gmail.com
Romas Petras Olišauskas Kultūros paveldo departamentas, Šiaulių teritorinis padalinys, vedėjas siauliai@heritage.lt
Virginija Ostašenkovienė Šiaulių "Aušros" muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė virginija.osta@splius.lt
Dalia Ostrauskienė Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė d.butrimaite@gmail.com
Egidijus Ožalas Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vyresnysis muziejininkas-archeologas egidijus@lietuvospilys.lt
Ieva Paberžytė McGillo universitetas Monrealyje, Menų fakultetas, Antropologijos katedra, doktorantė ievapab@yahoo.com
Jūratė Paškonytė Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė-vyresnioji specialistė juratepaskonyte@hotmail.com
Henrika Paulauskaitė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė henrika.paulauskaite@gmail.com
Gediminas Petrauskas Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantas petrauskasgediminas@gmail.com
Alfreda Petrulienė Panevėžio kraštotyros muziejus, Istorijos skyrius, vedėja alfreda_marcele@yahoo.com
Dovilas Petrulis Panevėžio kraštotyros muziejus, istorijos skyrius, vyresnysis muziejininkas petrulis.dovilas@gmail.com
dr. Gytis Piličiauskas Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotojas, vedėjas gytis.piliciauskas@gmail.com
dr. Giedrė Piličiauskienė (Grinevičiūtė) Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė giedre.piliciauskiene@lnm.lt
Mindaugas Pilkauskas Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, magistrantas lt.mynde@gmail.com
Tauras Poška UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologas tauras.poska@gmail.com
dr. Justina Poškienė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, prodekanė projektams ir administravimui justina.poskiene@if.vu.lt
Leona Pranaitytė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Užutrakio dvaro sodybos skyrius, Trakų istorinio nacionalinio parko informacinio centro vadovė l.pranaityte@seniejitrakai.lt
dr. Elena Pranckėnaitė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė elenapranckenaite@yahoo.com
dr. Rūtilė Pukienė Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, dendrochronologė r.pukiene@valdovurumai.lt
dr. Arūnas Puškorius Lietuvos nacionalinis muziejus „LDK valdovų rūmai“, restauratorius archeologas@yahoo.com
Naglis Puteikis Lietuvos Respublikos Seimas, narys nputeikis@agency.lt
Justinas Račas Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, specialistas justinas.racas@gmail.com
dr. Gintautas Rackevičius VšĮ Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Archeologijos skyrius, vedėjas gintautas.rackevicius@gmail.com
Justina Ramanauskienė Laisvai samdoma archeologė cipolinaz@yahoo.com
Simona Ramoškienė Laisvai samdoma archeologė simona.ramoskiene@gmail.com
Dalius Ribokas Utenos kraštotyros muziejus, muziejininkas d.ribokas@gmail.com
Kristina Rickevičiūtė Vytauto Didžiojo karo muziejus, Archeologijos skyrius, vedėja s_kestas@yahoo.com
Tomas Rimkus Klaipėdos universitetas, istorijos krypties doktorantas rimkus74@gmail.com
Virginija Rimkutė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė v.rimkute@gmail.com
Audronė Ruzienė Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė archeologija@lnm.lt
Ignas Sadauskas VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, archeologas ignas.sadauskas@gmail.com
dr. Birutė Kazimiera Salatkienė Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas, Istorijos katedra, lektorė; Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė puniskyte@gmail.com
Milda Samulionytė Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centras, vyresnioji muziejininkė-archeologė milda.samulionyte@gmail.com
Saulius Sarcevičius Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimo skyrius, vyresnysis laborantas sarcevicius@istorija.lt
dr. Egidijus Šatavičius Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, lektorius kretuonas@gmail.com
Rasa Semėnaitė Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyrius, muziejininkė frankenfra@gmail.com
Vidas Semėnas Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Ryšių su užsieniu ir investicijų tarnyba, vedėjas rysiai@svencionys.lt
Irena Senulienė Trakų istorijos muziejus, vyriausioji fondų saugotoja i.senulienė@trakaimuziejus.lt
Kęstutis Šeškevičius Vytauto Didžiojo karo muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkas s_kestas@yahoo.com
Oleg Ševeliov Trakų istorijos muziejus, archeologas invicto@mail.ru
Rytis Šiaulinskas Laisvai samdomas archeologas Rkusto@gmail.com
dr. Raymond Vytenis Sidrys Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, lektorius rsidrys@yahoo.com
doc. dr. Valdemaras Šimėnas Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas valdemaras.simenas@gmail.com
Indrė Šimkutė Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, magistrantė, sekretorė simkute.indre@gmail.com
dr. Andra Simniškytė–Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja simniskyte@istorija.lt
Birutė Sipavičienė Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyrius, vyresnioji muziejininkė viduramziu.archeologija@lnm.lt
Romanas Širouhovas Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, doktorantas; Kaliningrado istorijos ir meno muziejus, Archeologijos skyrius, vyresnysis mokslinis bendradarbis ramans@prusai.org
Agidijus Sirvidas Visuomenininkas
Simona Širvydaitė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė japonologe@gmail.com
Algirdas Skrupskelis Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, vyresnysis paminklotvarkininkas algirdas.skrupskelis@kpc.lt
Konstantin Skvorcov Kaliningrado istorijos-meno muziejus, vyresnysis mokslinis bendradarbis sn_arch_exp@mail.ru
Povilas Šlapševičius Laisvai samdomas archeologas slapsevicius.povilas@gmail.com
Ramūnas Šmigelskas VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, programų koordinatorius ramunas.smigelskas@gmail.com
Lina Sokolovaitė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Užutrakio dvaro sodybos skyrius, Kultūrinės veiklos vadybininkė l.sokolovaite@seniejitrakai.lt
Roma Songailaitė Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Archeologijos–restauravimo skyrius, archeologė songrom@takas.lt
Mantas Stankevičius UAB „Respublikos leidiniai“, korespondentas mantas.stankevicius@gmail.com
Justina Stankevičiūtė UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė just.stankeviciute@gmail.com
Valdas Steponaitis Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyrius, vedėjas valdas.steponaitis@lnm.lt
dr. Daiva Steponavičienė VšĮ „Vita antiqua“, direktorė; Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Reprezentacinių ir kultūrinių renginių skyriaus vedėjos pavaduotojamuziejus „LDK valdovų rūmai“,, kultūros renginių organizatorė rugiaveide@antiqua.lt
dr. Darius Stončius Lietuvos gamtos fondas, projekto vadovas darius.s@glis.lt
Arūnas Strazdas Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, poskyrio vedėjas arunas.strazdas@kpc.lt
Gintautas Striška Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vedėjas g.striska@valdovurumai.lt
Ėrika Striškienė Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, vyriausioji fondų saugotoja erika@lietuvospilys.lt
Vaidotas Suncovas Laisvai samdomas archeologas vaidotas.suncovas@gmail.com
Irma Šutienė (Kulikauskytė) Šilutės muziejus, muziejininkė - archeologė ikulikauskyte@gmail.com
Reda Švelniūtė Šilutės rajono savivaldybė, Kultūros skyrius, vyriausioji specialistė svelniute@yahoo.com
dr. Eugenijus Svetikas Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotojas geniussv@takas.lt
Justina Sviklienė (Bliujūtė) Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Ryšių su visuomene skyrius, Kultūrinių renginių ir švietimo programų organizatorė justicijamagic@gmail.com
Jevgenij Tiurin Rusijos mokslų akademijos Archeologijos institutas, Slavų-rusų archeologijos skyrius, aspirantas Algis1980@mail.ru
dr. Rolandas Tučas Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Geografijos ir kraštotvarkos katedra, lektorius tucas.r@gmail.com
Edvinas Ubis Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, studentas edvinas.ubis@gmail.com
dr. Saulė Urbanavičienė Lietuvos istorijos institutas, mokslinė sekretorė urbanaviciene@istorija.lt
Miglė Urbonaitė Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyrius, muziejininkė migleurbonait@gmail.com
Dovilė Urbonavičiūtė-Jankauskienė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Apskaitos paveldotvarkos planavimo skyrius, vyr. specialistė, Mokslinės archeologijos komisijos sekretorė dovileurbonaviciute@yahoo.de
Andrius Vaicekauskas Kultūros paveldo departamentas, Juridinis skyrius, vedėjas andrius@heritage.lt
Dalia Vaičiūnienė Valstybinio Kernavės kultūrino rezervato direkcija, Archeologijos ir istorijos muziejaus skyrius, vedėja muziejus@kernave.org
Evaldas Vailionis Lietuvos nacionalinis muziejus Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyrius, vyresnysis muziejininkas viduramziu.archeologija@lnm.lt
dr. Vykintas Vaitkevičius Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas vikivait@takas.lt
Agnė Vaitkuvienė Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, doktorantė vagne@erdves.lt
Rasa Valatkevičienė (Gliebutė) Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, vyresnioji muziejininkė – archeologė r.valatkeviciene@valdovurumai.lt
Laimutė Valatkienė Žemaičių muziejus „Alka“, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė, archeologė alka@andernetas.lt
Šarūnė Valotkienė Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė b.sarune@gmail.com
dr. Ernestas Vasiliauskas Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas;
Šiaulių universitetas, Šiaurės Lietuvos istorijos centras, jaunesnysis mokslo darbuotojas
ernestas@inbox.lv
Liudvikas Vasiliauskas Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, magistrantas liudvikasv@gmail.com
Aleksandras Vaškelis Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas, direktoriaus pavaduotojas
prof. dr. Ilona Vaškevičiūtė Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, profesorė ilonavaske@yahoo.com
doc. dr. Gintautas Vėlius Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, vedėjas; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas archvelius@gmail.com
dr. Rokas Vengalis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, archeologas rokasven@gmail.com
Sandra Veprauskienė (Buksaitė) Liverpulio universitetas, Egipto archeologijos studentė veprauska@gmail.com
Vitalija Veževičienė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Paveldo apsaugos skyrius, vyr. specialistė witalialia@yahoo.com
Jurgita Viršilienė Šilalės rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė jurgita.virsile@gmail.com
dr. Manvydas Vitkūnas Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, lektorius manvydas.vitkunas@gmail.com
Ingrida Vosyliūtė Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, jaunesnioji mokslo darbuotoja ingrida.vosyliute@gmail.com
dr. Gintautas Zabiela Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas gzabiela@takas.lt
Aušra Zalepūgienė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė ausraza@gmail.com
Algirdas Žalnierius Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas, archeologas algirdaszalnierius@yahoo.com
Monika Žemantauskaitė Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, laborantė monzem@gmail.com
Agnė Žilinskaitė VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, programų koordinatorė zilinskaite.agne@gmail.com
Eglė Zimaitytė Laisvai samdoma archeologė egle.zimaityte@gmail.com
Tadas Žižiūnas UAB Terra Modus, Kultūros paveldo projektų vadovas tadas.ziziunas@terramodus.lt
Donatas Zubrickas Laisvai samdomas archeologas dzubrickas@gmail.com
Jurgita Žukauskaitė  UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai", konsultantė jurgita.zukausk@gmail.com
Donatas Žukauskas Visuomenininkas donattellas@gmail.com
Robertas Žukovskis UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologas zukis@post.com
prof. habil. dr. Vladas Žulkus Klaipėdos universitetas, Istorijos ir archeologijos katedra, profesorius vladas.zulkus@ku.lt
Kotryna Žvirblė (Koncevičiūtė) VšĮ Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, laborantė kotrynak@gmail.com
Atas Žvirblys Laisvai samdomas archeologas archeologija@gmail.com

Nariai rėmėjai

Archeologas Darbovietė El. paštas
Vidmantas Adomaitis UAB "Medynas", direktorius vidmantas@medynas.lt
Ruslan Kalevič UAB "PlombosLT", projektų vadovas ruslanas09@gmail.com
Mantvydas Kasperavičius Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla, kompiuterininkas-inžinierius mantvydas.kasperavicius@gmail.com
Saulius Kimontas AB „Šiaulių bankas“, Saugos departamentas sauliuskim@yahoo.co.uk
Valerij Kravčenko FL Technics, aviacijos mechanikas valerij.kravcenko@gmail.com
Jurij Sirotko Lietuvos kariuomenė, vyr. šaulys jurikas.js@gmail.com