Autorius: Metai nuo: Metai iki:
Greita paieška.:
Autorius Straipsnis Leidinys Metai Vieta Leidinio Nr. Puslapiai
Baltamiejūnaitė D. Tauragnų krašto piliakalniai 2017 Vilnius 1-23
Jankauskienė R. - Pranas Kulikauskas. Gyvenimo akimirkos nuotraukose ir dokumentuose 2013 Vilnius 1-125
Svetikas E. Latin Christianisation in the Orthodox Christian Grand Duchy of Lithuania in late 14th and 15th centuries: a puzzle of historical facts and archaeological data Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence 2012 Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa Vol. 1 677-688
Banytė-Rowell R. Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazės Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 25-86
Bugys P. Žvyninių šarvų plokštelės Vilniaus pilių teritorijoje Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 207-216
Kulakov V. [Кулаков В.] Остатки седел Х в.на могильнике Kleine Kaup [Ostatki siolen X v. Na mogilnike Kleine Kaup] Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 153-166
Kurila L.; Kurilienė A. Tyrinėjimai Dovainonyse Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 87-152
Piličiauskas G. Pasvarstymai Užnemunės akmens ir bronzos amžių tyrimų tema bei V. Juodagalvio monografijos „Užnemunės priešistorė“ kritika Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 251-257
Piličiauskas G.; Jurkėnas D.; Laurat T. Neandertaliečiai Lietuvoje? Prielaidos, tyrimai ir perspektyvos Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 9-24
Piličiauskas G.; Piličiauskienė G. Archeologiniai tyrimai Ukmergėje, Utenos gatvėje Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 217-250
Širouhov R. [Широухов Р.А.] Контакты пруссов и куршей Х-XIII вв. по археологическим источникам [Kontakty Prussov i Kuršeij X-XIII vv. Po arheologičeskim istočnikam] Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 167-206
Urbonavičiūtė D. Mokslinė konferencija „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis „Archeokraštovaizdis“ (2008-2010)“ Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 269-272
Urbonavičiūtė D. Atradimai Lietuvos istorijos instituto Rankraštyne Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 258-264
Vaicekauskas I.; Lisauskaitė R. VI tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai. Archeologija Baltijos jūros regione. Pasiekimai ir perspektyvos“ Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 265-268
Zabiela G. Povilo Blaževičiaus daktaro disertacija apie žaislus ir žaidimus Lietuvoje XIII-XVII a. Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 276-279
Žilinskaitė A. Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ (2010 m.) Lietuvos archeologija 2011 Vilnius T. 37 273-275
- Alytaus rajono piliakalnių takais. Alytaus rajono piliakalnių apžvalga ir aprašymas 2010 Alytus 1-88
Banytė-Rowell R. Michelbertas M. Kuršių pilkapynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 96 p. Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 271-274
Bertašius M. Europos archeologų asociacijos 15-oji metinė konferencija Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 279-281
Čivilytė A.; Mödlinger M. Bronzos amžiaus metalurgija: atkraštinių kirvių gamybos technologijos ir funkcijos klausimu Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 121-152
Girlevičius L. Vilniaus pilių pietinių prieigų gynyba XV amžiaus pabaigoje - XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 104-115
Glemža L. Vilniaus pilies įgula XVIII amžiaus antrojoje pusėje Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 146-167
Ibsen T.; Frenzel J. In search of the early medieval settlement of Wiskiauten/Mohovoe in the Kaliningrad region Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 47-58
Jankauskas V. Krėvos pilies ikonografija: tarp romantizmo ir dokumentikos Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 18-31
Jankauskas V. Gediminaičių kunigaikštystės LDK rytų pasienyje XIV amžiuje - XV amžiaus pradžioje Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 5-17
Juodagalvis V. - Užnemunės priešistorė. Studija apie Užnemunę akmens amžiuje 2010 Vilnius 1-240
Kanarskas J. Kretingos muziejaus ir Vilniaus universiteto Archeologijos katedros bendradarbiavimas Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–2010 2010 Vilnius 65-77
Kerevičiūtė R. Lietuvos istorijos pažinimas gyvai Vilniaus pilių rezervate. Vaikų vasaros stovykla, skirta Baltijos kelio 20-mečiui Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 180-187
Kurila L. Ketvirtasis baltų ir suomių archeologų teorinės archeologijos seminaras „Archeologija ir tapatumas“: BASE 4 Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 285-287
Kurila L. Osteologinis kremuoto individo lyties nustatymas: patikimumo įvertinimas, paremtas rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų duomenimis Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 197-210
Kurila L.; Baubonis Z.; Kliaugaitė V. Ažušilės pilkapynas Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 221-270
Kurilienė A. Tarptautinis seminaras „Prie baltų kultūros ištakų“ Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 281-283
Laužikas R. Archeologija ir statistinė analizė: duomenų parengimas statistiniam tyrimui kompiuteriu ir pagrindinių analitinių metodų taikymo pavyzdžiai Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 103-120
Luchtanas A. Archeologija su Lietuvos TSR istorijos katedros vėliava Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–2010 2010 Vilnius 29-40
Marcinkevičiūtė E. Daugiasluoksnių archeologinių objektų erdvinė analizė Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 87-102
Masiulienė I. II mokslinė konferencija „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“ Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 288-289
Merkevičius A. Jakšiškio pilkapyno tyrinėjimai. Tarptautinė Lietuvos ir Skandinavijos šalių archeologinė ekspedicija Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–2010 2010 Vilnius 59-64
Merkevičius A.; Remeikaitė L. Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990-2010 metais) Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–2010 2010 Vilnius 41-58
Michelbertas M. Vilniaus universiteto archeologijos katedra (nuo įkūrimo iki 1966 metų) Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–2010 2010 Vilnius 11-28
Pečeliūnaitė-Bazienė E. Archeologinės tekstilės tyrimas taikant tarpdisciplininius tyrimo metodus Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 211-220
Petrauskas G. Tarptautinė konferencija „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“ Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 284-285
Piličiauskas G. Rokas Vengalis. Daktaro disertacija „Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.“ Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 291-295
Povilaitytė E. Vilniaus aukštutinės pilies rūmų ikonografija: nuo dokumentinio fiksavimo iki vizijų Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 83-103
Prasolov J. [Прасолов Я.] Результаты изучения технологии изготовления ножей-кинжалов с территории бывшей восточной Пруссии [Rezultaty izučenija tehnologii izgotovlenija nožej-kinžalov c territorii bivščeij vostočnoj Prussii] Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 183-196
Rackevičius G. LDK Valdovų rūmų ir Vilniaus pilies teritorijos tyrimai 2002-2009 metais Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 44-62
Ragauskienė R. XVI amžiaus Vilniaus pilininkai: kolektyvinis portretas Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 130-145
Remecas E. Monetų kompleksai, rasti tiriant Vilniaus žemutinės pilies teritoriją Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 116-129
Rimantienė R. - Aš iš dvidešimtojo amžiaus. Vyriausios Lietuvos archeologės (g. 1920 m.) atsiminimai apie savo laikmetį, darbą, artimus ir pažįstamus žmones 2010 Vilnius 1-472
Rimantienė-Jablonskytė R. Aš buvau dr. Jono Puzino mokinė Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–2010 2010 Vilnius 90-98
Shirouhov R. Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtos šventvietės arba šventvietės gamtoje: paieškos, atradimai ir klasifikacija“ Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 275-279
Šimėnas V. Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto archeologų bendradarbiavimas 1940-2010 metais Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–2010 2010 Vilnius 78-89
Simniškytė A. Lauryno Kurilos daktaro disertacija „Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III-XII a. (laidojimo paminklų duomenimis)“ Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 298-301
Tučas R. GIS panaudojimo archeologinių duomenų erdvinėje analizėje galimybės Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 29-46
Urbonavičiūtė D. Tarptautinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 289-290
Vaitkevičius G. Įžanginės mintys apie kreivąjį miestą Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 32-43
Vaitkevičius V.; Žikulinas J. Atrandant žemėlapius, arba kartografija - archeologijai Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 9-28
Vaneeckhout S. Shovel-test sampling as a method to investigate prehistoric land-use Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 59-72
Vengalis R. Radinių erdvinio išdėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuose Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 73-86
Vitkauskienė B.R. Vilniaus aukštutinės pilies priežūra ir konservavimas XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios periodikos duomenimis. Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 63-82
Zabiela G. Klaido Permino daktaro disertacija apie XVI-XX a. Lietuvos ir Latvijos luotus Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 296-298
Žaldarys G.; Selskienė A.; Navasaitis J.; Bertašius M. Marvelės kapinyno geležies dirbinių metalografiniai, mechaninių savybių ir elementinės sudėties tyrimai Lietuvos archeologija 2010 Vilnius T. 36 153-182
Žygas K.P. Erazmo Vitelijaus (Cioleko) pirmutinės dienos Romoje. Ištraukos iš Jono Burkardo 1501 metų dienoraščio Liber Notarum Lietuvos pilys 2009 2010 Vilnius T. 5 168-179
- Prie baltų kultūros ištakų. A. Girininko mokslinės veiklos apžvalga, bibliografija lietuvių kalba 2009 Klaipėda 1-44
Banytė-Rowell R. Archeologiczne księgi inwertarzowc dawnego Prussia-Museum. Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 274-275
Banytė-Rowell R. Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ, 2008 Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 273
Banytė-Rowell R. Rusnės pirklių anckerių kultūrinė veikla XIX a. pabaigoje: archeologinių senienų rinkimas Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 37-52
Banytė-Rowell R. Kultura bogaczewska w 20 lat Później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003 (pod redakcją Anny Bitner-Wróblewskiej). Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 271-272
Banytė-Rowell R. Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio smeigtukai ir segės su tutuliu Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 9-42
Bitner-Wróblewska A. Some remarks on the balts in Polish archaeological periodicals Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 117-126
Blaževičius P. Seniausieji Lietuvos šachmatai Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 59-104
Dubonis A. G. Vėlius. Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV a. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005 Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 259-264
Girininkas A. - Lietuvos archeologija. T. I. Akmens amžius. Akmens amžiaus (X–III tūkst. pr. Kr.) laikotarpį apibendrinanti studija lietuvių kalba 2009 Vilnius 1-328
Girlevičius L. VII Hanzos erdvės miestų archeologijos kolokviumas Liubeke Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 279-280
Girlevičius L. XIV a. - XV a. pradžios Vilniaus miesto gynybiniai įrenginiai Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 105-150
Guzevičiūtė R. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ikirenesansinės aprangos ikonografijos šaltiniai Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 128-143
Jankauskas V. Naugarduko pilies ikonografiniai šaltiniai Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 37-53
Jankauskas V. Gediminaičių kunigaikštystės LDK pietinėse žemėse XIV-XV a. Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 5-17
Jonaitis R.; Kaplūnaitė I. 54-asis seminaras „Pskovo ir Pskovo žemių archeologija ir istorija“ Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 273-276
Kaminskaitė I. XIII-XV a. medinės lazdos su buoželėmis: faktai ir hipotezės Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 151-170 151-170 151-170
Kurila L. Socialinis statusas ir lytis: geležies amžiaus rytų Lietuvos socialinės organizacijos analizė Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 153-192
Kurila L. Tarptautinė mokslinė konferencija „Žirgas ir žmogus Europos senovėje (pasaulėžiūra, laidojimo papročiai, karyba ir kasdienis gyvenimas)“ Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 279-280
Kurila L. Senieji rytų Lietuvos pilkapių plėšikai Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 43-58
Marcinkevičiūtė E.; Žilinskaitė A. Tarptautinė mokslinė konferencija „Archeologinių tyrininėjimų metodai“ Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 281-282
Masiulienė I. Klaipėdos senamieščio šiaurės vakarinės dalies raida XVI-XVII amžiais Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 241-258
Michelbertas M. - Kuršių pilkapynas. Senojo geležies amžiaus 2004–2006 m. tyrinėtų 3 pilkapių Kelmės rajone publikacija ir medžiagos analizė lietuvių kalba 2009 Vilnius 1-96
Michelevičius D.; Budraitis M. Geofizikinių tyrimų georadaru taikymas archeologiniams ir inžineriniams uždaviniams spręsti Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 69-74
Paberžytė I.; Costopoulus A. The evolution of current trends in Lithuanian archaeology: soviet past and post-soviet present Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 95-116
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.] Белорусская археологическая периодика XX-начало XXI веков [Belorusskaja arheologičeskaja periodika XX-načiala XXI vekov] Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 127-136
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.] Курганный могильник Пагоща: результаты раскопок 2005-2006 годов [Kurgannyj mogilnik Pagošča: rezultaty raskopok 2005-2006 godov] Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 211-252
Pukienė R. Vilniaus Žemutinės pilies XIII-XVI a. radinių medienos rūšys Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 95-111
Rowell S.C. Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie kreivosios pilies vietą Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 112-127
Salatkienė B. Lietuvos geležies metalurgijos terminų problema Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 253-270
Sarcevičius S. Dainų slėnio paslaptys Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 74-94
Satkūnas J.; Mikšys R.B.; Mikulėnas V.; Minkevičius V. Geodinaminiai procesai Vilniaus pilių teritorijoje: šlaitų deformacijos Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 62-68
Semenchuk G. Dereviannyje zamki Belarusi XIV-XVII vekov (sostojanije izuchenosti i issledovatel'skije problemy) Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 18-36
Šidiškis T. - Velniakalnių kraštas 2009 Vilnius 1-143
Simniškytė A. 2008 m. archeologinį sezoną bebaigiant Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 287-288
Svetikas E. Ietigalių tipologija ir chronologija iš LDK Vilniaus ir Medininkų vyskupijos XIV a. pabaigos-XV a. kapų Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 199-240
Svetikas E. XIV a. pabaigos - XV a. amuletai iš apkaustyto lokio nago Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir kaimyniniuose kraštuose Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 171-210
Szczepański S. Archaeology in the service of the nazis: Himmler`s propaganda and the excavations at the hillfort site in stary Dzierzgoń (Art Christburg) Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 83-94
Tamla Ü. Publications on archaeology in Estonia during 1990-2008 Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 137-142
Tamulynas L. V tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai“ Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 283-286
Urbanavičius V. Humanitarinės krypties biologas Gintautas Česnys (1940 04 23-2009 09 28) Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 283-285
Urbonavičiūtė D. „Lietuvos archeologijos“ 1979-2009 (1-34 tomų) bibliografija Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 286-297
Vaitkevičius V. Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimas Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 193-198
Vaitkevičius V. Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijos Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 53-70
Vaitkevičius V. Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis“ Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 277-278
Valionienė O. Viduramžių Vilnius: planinės struktūros raida XIV-XV a. Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 54-61
Vasiliauskas E. Vaškevičiūtė I., Cholodinskienė A. Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiais). Vilnius: Diemedis, 2007 Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 276-278
Vaškevičiūtė I. Žiemgalos tyrėjų gretos tvirtėja Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 34 289-293
Vasks A. Latvian archaeology in periodical publications in Latvia (1918-2008) Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 143-152
Vėlius G. Kernavė - „Inovacinio kiemo galimybės“? Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 265-272
Veprauskienė S. Lietuvių tyrinėtojų darbai Egipto archeologijoje Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 71-82
Zabiela G. Nauji puslapiai medinių pilių tyrimuose Lietuvos pilys 2008 2009 Vilnius T. 4 4
Zabiela G. Daktaro disertacija apie XIV-XVIII a. Vilniaus gynybinius įrenginius Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 281-282
Zabiela G. „Lietuvos archeologijos“ gimimas Lietuvos archeologija 2009 Vilnius T. 35 9-36
2007 metais išleisti leidiniai Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 148-151
Banytė-Rowell R. Netta. A Balt cemetery in northeastern Poland. Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 203-208
Banytė-Rowell R.; Bitner-Wroblewska A. Marian Kaczynski (1932 12 04 - 2007 10 17) Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 209-211
Blaževičius P. Vaikų žaislai ir žaidimai XIII-XVII a. Lietuvoje Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 71-122
Burba D. Nusikaltimai ir bausmės Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII amžiaus antrojoje pusėje Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 49-65
Guobytė R. Vilniaus pilių teritorijos egzotiškasis reljefas ir gelmių sandara Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 24-35
Guzevičiūtė R. Du Sofijos Vytautaitės atvaizdai: epochos įtaka kostiumo interpretacijai Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 132-142
Jankauskas V. Pilis ir prestižas: Gediminaičių kunigaikštystės XV amžiuje Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 66-76
Kasperavičienė A. Trečiąjį žurnalo Lietuvos pilys numerį išleidžiant Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 4-5
Kurevičiūtė R. Vaikų kultūrinio ugdymo projektas "Miesto širdis" Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 143-147
Kurila L.; Kliaugaitė V. Peršaukščio-Kasčiukų pilkapynas Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 9-40
Piličiauskienė G. Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV-XVII a. Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 123-136
Rackevičius G. Šauliai iš Genujos prie Vilniaus pilies 1394 m. Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 137-152
Ragauskienė R. Nuo valdos iki kunigaikštystės: Radvilų Dubingiai (XVI a. - XVII a. pradžia) Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 77-93
Remecas E. Duomenys apie Vilniaus žemutinės pilies teritorijos numizmatikos radinius iki Valdovų rūmų tyrimų pradžios (iki 1987 m.) Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 36-48
Rowell S. C. XV a. vyskupų atlaidos raštai Vilniaus Katedrai ir miestui: tekstas ir kontekstas Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 94-104
Stępień P.M. Vavelio kalvos statinių komplekso konservavimas po 1990 m. Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 120-131
Stępień P.M. Konserwacja Zespołu Zabudowy Wzgórza Wawelskiego po roku 1990 Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 105-119
Vasiliauskas E. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kaikuriais Žagarės XII-XIII a. Istorijos klausimais) Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 153-186
Vaškevičiūtė I.; Bakanauskas J. A. Galvos dangos ir jos puošybos terminija Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 187-202
Vengalis R. Rytų Lietuvos keramika VIII-XII a. Lietuvos archeologija 2008 Vilnius T. 33 41-70
Vitkauskienė B.R. Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijos Lietuvos pilys 2007 2008 Vilnius T. 3 5-23
- Sėliai. The Selonians 2007 Vilnius 1-280
Baltrūnas V.; Karmaza B.; Kulbickas D.; Ostrauskas T. Egzotinė titnago bei titnago pakaitalų žaliava Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietėse Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 109-122
Banytė-Rowell R. Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenims Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 9-30
Banytė-Rowell R. Vėlyvojo romeniško laikotarpio žiedas iš baltų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėje Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 9-38
Bliujienė A. - Lietuvos priešistorės gintaras 2007 Vilnius 1-560
Bliujienė A.; Bračiulienė R. Prašmatniosios BARBARICUM paribio diduomenės moterys Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 39-68
Budvydas U. Skandinaviški Viešvilės kapinyno ietigaliai Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 69-80
Černius R. Lietuvos dailės muziejaus paroda "Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras" Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 92-97
Čivilytė A. Archeologija tarp legendos ir tikrovės-grįžtant prie Šernų statulėlės (Klaipėdos r.) problemos Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 91-108
Grasis N. Dvigubas kapas Skaistkalnės selgose ir virvelinės keramikos /Pamarių kultūra: kultūros modelis, laidojimo papročiai ir jų pokyčiai Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 39-70
Horne P. Air, land and sea: an integrated approach to England's coastal heritage Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai 2007 Vilnius 43-56
Jankauskas V. Kunigaikštystė ankstyvajame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės funkcionavimo etape. Svyrių kunigaikštystės pavyzdys Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 5-13
Jarockis R. Lithuania: a glance at hill-fort archaeology from the air Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai 2007 Vilnius 109-121
Jovaišaitė I. Valdovų rūmų mugė-2006. Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 109-110
Juodagalvis V. Zapsės upės 1-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 165-190
Kitkauskas N. Autentiškos detalės ir analogai valdovų rūmų interjeruose Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 20-33
Kulakov V. [Кулаков В.] Trilapių segių ir skydo formos kabučių genezė Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 133-144
Kurila L.; Baubonis Z.; Kliaugaitė V. Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 145-170
Kurila L.; Kliaugaitė V. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.) Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 121-180 121-180
Lakiza V.L. Virvelinės keramikos kultūros palikimo identifikavimas Baltarusijos Panemuniuose Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 23-38
Laužikas R. Archeologija kaip komunikacija Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 31-50
Laužikas R. Lietuvos archeologija 2001-2005 metais: situacijos Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 139-164 139-164
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G. Ežero gyventojai-žemdirbiai. Luokesų ežerinės gyvenvieteės archeobotanių tyrimų duomenys Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 123-138
Musson C.; Bewley R. Culture 2000 project 'Eurpean Landscapes - past, present and future' Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai 2007 Vilnius 9-26
Musson C.; Driver T.; Pert T. Air photo applications in Wales, UK: exploration landscape analysis, conservation and public presentation Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai 2007 Vilnius 27-42
Pečeliūnaitė-Bazienė E. Natūralus dažikliai, nustatyti I-XII a. iškastinės tekstilės fragmentuose Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 81-96
Piličiauskas G. Bifasinės titnaginės formos Lenkijos ir vakarų ukrainos teritorijose (nuo vidurinio neolito iki geležies amžiaus) Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 191-193
Puškorius A. Senojo odinio apavo terminija Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 229-256
Rączkowski W. Landscapes full of pits: disappointments and prospects for aerial survey in the baltic sea region Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai 2007 Vilnius 93-108
Risbøl O. Airborne laser scanning of cultural features in Norwegian forests: preliminary results from a pilot project Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai 2007 Vilnius 57-70
Seibutis A. Kunigaikščių Radvilų Biržų tvirtovė Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 83-87
Selskienė A. Paplienijos piliakalnio papėdės gyvenvietės geležies metalurginio šlako tyrimai Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 51-70
Šimėnas V. Regina Volkaitė-Kulikauskienė (1916 09 10-2007 03 28) Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 183-187
Šimėnas V. Jonui Stankui - 70 Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 175-182
Šimėnas V. A. Bliujienė. Lietuvos priešistrorės gintaras Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 171-174
Šimėnas V. Adolfas Tautavičius (1925 09 09-2006 08 10) Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 265-266
Šimėnas V. Vytautas Kazakevičius (1951 10 11-2005 09 07) Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 263-264
Šimėnas V. Gotų kelias. Gotai, Roma ir Černiachovo kultūra Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 257-262
Sorokin A.N. Etiudas apie "Rytų" orientaciją Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 9-22
Steponavičienė D. Pilies festivalio aidai Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 98-108 98-108
Steponavičienė D. Tarptautinė mokslinė konferencija "Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra" Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 88-91
Striška G. Vilniaus žemutinės pilies XV - XVI a. prad. stiklo dirbiniai Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 44-53
Striškienė Ė. XV a. Vilniaus žemutinės pilies reljefinės grindų plytelės bibline tematika Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 34-43
Svetikas E. XIV a. antrosios - XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefinių paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Livonijoje Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 71-104
Svetikas E. XV a. antkaklės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 97-120
Tautavičius A. Žygimanto Augusto Lobyno likimas Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 111-114
Trusov O. Lydos pilis Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro laikais Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 76-82
Urbanavičius V. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo byla. Vieno požiūrio likimas Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 117-119
Vaitkevičius V. Santakos pilkapiai (Vilniaus r.) Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 181-212
Valatkevičienė R. Pilys 1860-1914 m. fotografijose. Trumpa apžvalga Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 14-19
Vasiliauskas E. Lieporių ( Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.) Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 30 213-228 213-228
Vengalis R. Grublėtoji keramika rytų Lietuvoje Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 32 105-132
Vinter M. A rather sad story: 50 years of aerial survey in Denmark Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai 2007 Vilnius 71-92
Vitkauskienė B.R. Amatininkai, architektai ir dailininkai LDK valdovų dvare Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 54-67
Zabiela G. Baltijos jūros regiono pilių ir įtvirtintų miestų tyrinėjimai Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 115-116
Zujienė G. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro laidotuvių Vilniuje ceremonialas Lietuvos pilys 2006 2007 Vilnius T. 2 68-75
Žukauskaitė J. Virvelinės keramikos kultūros kapai rytų Baltijos regione Lietuvos archeologija 2007 Vilnius T. 31 71-90
Žulkus V. - Palanga in the Middle Ages. Ancient settlements 2007 Vilnius 1-424
Ketinama atkurti medinę pilį Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 114
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos 2005 m. leidiniai Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 115
Liubarto pilis Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 88-89
Balčytienė B. Trakų Salos pilis Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 72-78
Baubonis Z.; Zabiela G. Šilalės krašto piliakalnių atlasas 2006 Vilnius 1-102
Blaževičius P. Stalo žaidimų lentos Vilniaus Žemutinėje pilyje Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 52-55
Bliujūtė J. Kernavės Archeologinė vietovė - UNESCO pasaulio paveldas Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 83-86
Genys J. Vladui Žulkui - 60. Profesorius Vladas Žulkus - plačių interesų archeologas Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 106
Glemža L. Vilniaus žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje: 2002 - 2004 m. istorinių šaltinių paieškos. - Vilnius, 2006. Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 107-109
Iwanowska G. Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem 2006 Warszawa 1-147 148-296
Janonienė R. Kotrynos Jogailaitės kraičio aprašas - XVI a. dvario buities dokumentas Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 23-32
Jovaišaitė I.; Steponavičienė D. Viduramžių mugė Valdovų rūmuose Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 100-102
Kasperavičienė A. Vilniaus pilių teritorija - pasaulio paveldo vertybės istorinis branduolys Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 5-8
Katalynas K. - Vilniaus plėtra XIV-XVII a. 2006 Vilnius 1-208
Luchtanas A. Paminklas Lietuvos piliakalniams (Lietuvos piliakalniai. Atlasas. T. I - III. Sudarė Z. Baubonis, G. Zabiela. - V., 2005) Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 112-113
Luchtanienė D. Eksperimentinė archeologija: tarp mokslo ir kultūros Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 95-99
Michelbertas M. - Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai 2006 Vilnius 1-154
Narvidas V. Trakų pusiasalio pilis: prisikėlimas iš griuvėsių ir užmaršties Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 79-82
Puškorius A.; Kalėjienė J. XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynė Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 56-67
Remecas E. Valdovų rūmų teritorija - numizmatinis lobynas Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 46-51
Skučienė A. Archeologinių radinių kelias į ekspoziciją Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 89-94
Steponavičienė D. Vytautui Urbanavičiui - 70 arba "Ponas Požemis" Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 105
Steponavičienė D. Vilniaus žemutinės pilies sodas: duomenys ir atkūrimo problemos Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius 33-37
Steponavičienė D. Valdovų rūmų tyrimų apžvalga Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 16-22
Urbanavičius V. Lietuvos Valdovų rūmai: vakar, šiandien, rytoj Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 9-15
Valatkevičienė R. XIV-XVII a. žiedai Vilniaus Žemutinėje pilyje Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius 38-45
Zabiela G. Pirmoji knyga apie Lietuvos viduramžių archeologiją (Albinas Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologija. - Vilnius: "Versus Aureus", 2005, 200 p., 1000 egz.) Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 110-111
Zabiela G. Adolfui Tautavičiui - 80 Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 103-104
Žukauskas D. Medininkų pilies datavimo problemos Lietuvos pilys 2005 2006 Vilnius T. 1 68-72
- Žiemgaliai. The Semigalians 2005 Vilnius 1-240
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (apie jį ir publikacijų sąrašas) Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 7-18
Banytė-Bowell R.; Bitner-Wróblewska A. From Aestii to Esti. Connections between the Western Lithuanian Group and the area of distribution of tarand-graves Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 105-120
Baranauskas T. Anykščių medinė pilis 2005 Anykščiai 1-16
Bertašius M. Viduramžių hipokaustai Kaune ir Lietuvoje Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 125-143
Bertašius M. The Archaeology of Group: From Situational Construct to Ethnic Group Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 29-38
Blaževičius P. Žydų lošimo vilkeliai Lietuvos archeologinėje medžiagoje Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 164-171
Bliujienė A. Baltų palaidojimų indai, arba kad dušia nejaustų troškulio ir alkio Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 81-96
Bliujienė A. Iš baltų amatininkystės istorijos: baltiški Berlock kabučiai Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 112-130
Bliujienė A. Pottery in Curonian Cremation Burials. Some Aspects of Interaction across the Baltic Sea in the Late Viking Age and Early Medieval Period Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 147-165
Blomkvist N. East Baltic Vikings - with particular consideration to the Curonians Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 71-93
Brazaitis D. Neolitizacijos proceso pradžia Lietuvoje Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 241-252
Brazaitis D. Agrarinis neolitas Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis 2005 Vilnius I 197-250
Brazaitis D. Ankstyvasis metalų laikotarpis Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis 2005 Vilnius I 251-317
Brazaitis D.; Piličiauskas G. Gludinti titnaginiai kirviai Lietuvoje Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 71-118
Brazauskas M. Archeologiniai tyrimai ir dendrochronologija Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 251-267
Česnys G. Antropologijos simpatikas ir profesionalas Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 13-16
Čivilytė A. Jonas Puzinas-Heidelbergo universiteto daktaras: archeologijos profesionalumo link Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 39-48
Daugnora L.; Girininkas A. Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleolite Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 119-132
Daugnora L.; Piličiauskienė G. XIV-XVII a. osteologinės medžiagos, 1988-1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizė Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 207-216
Dziedzic A. Titnaginis inventorius iš Kašėtų Krokuvos Archeologijos muziejaus rinkiniuose Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 203-240
Gimbutienė M. ... iš laiškų ir prisiminimų 2005 Vilnius 1-51 52-101 102-153 154-205 206-255 256-305 306-354 355-414 415-472
Girininkas A. Jonas Puzinas-akademinės Lietuvos archeologijos pradininkas Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 31-38
Girininkas A. Profesonalio archeologijos pradininkas Lietuvoje. Prof. dr. Jonui Puzinui - 100 metų Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 9-12
Girininkas A. Lietuvos apgyvendinimas-poledyninės imigracijos ar indeuropietizacijos padarnys? Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 59-68
Girininkas A. Archeologas - novatorius Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 9-12
Girininkas A. Neolitas Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis 2005 Vilnius I 102-196
Girininkas A. Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio apibendrinimas Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis 2005 Vilnius I 319-357
Gläser M. Lübeck als Beispiel für die deutsche Stadt-archäeologie Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 33-47
Grinkevičiūtė A. Pastatai Lietuvos akmens amžiaus gyvenviečių duomenimis Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 33-58
Jankauskas R.; Garmus A.; Barkus A.; Urbanavičius V. Teismo archeologijos patirtis Lietuvoje: Tuskulėnu masinės kapavietės Vilniuje tyrimai Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 217-230
Jankus J. Jonas Puzinas apie save ir apie kitus. Juostelėn įkalbėtas žodis Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 39-48
Jarockis R. Christian Coins in Pagan Graves? Artefacts, Texts and Research Traditions Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 97-104
Jarockis R.; Šinkūnas P.; Stančikaitė M.; Šeirienė N.; Blažauskas N. Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida: kompleksinio tyrimo rezultatai Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 95-124
Johanson K. Putting Stray Finds in Context - What Can We Read from the Distribution of Stone Axes... Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 167-181
Jonuks T. Principles of Estonian Prehistoric Religion with Special Emphasis to Soul Beliefs Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 87-95
Juodagalvis V. Mezolitinis būstas Lietuvoje Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 69-80
Juodagalvis V. Mezolitas Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis 2005 Vilnius I 49-101
Juškaitis V. Žirgų kapai Rytų Lietuvos pilkapynuose vėlyvajame geležies amžiuje (IX-XII a.) Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 139-163
Kazakevičius V. Segė iš Gotlando Lietuvoje Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 25-32
Kazakevičius V. Viduramžių kalavijas iš Nevėžio (Kėdainių m.) Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 115-120
Kulakov V. [Кулаков В.] Excavations of Liobenicht in 1999 the Kionigsberg city beneath Kaliningrad Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 179-286
Kuncevičius A. Lietuvos viduramžių archeologija 2005 Vilnius 146-198 1-145
Kurila L. Lietuvių etninė riba rytuose IX-XII a. (l. Archeolojos duomenys) Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 59-84
Kurila L. Lietuvių etninė riba rytuose XI-XIV a. ( 2. rašytinių šaltinių duomenys) Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 121-132
Lang V. Baltic Archaeological Seminar: An Introduction Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 1-9
Lang V. Archaeological Cultures and Ethnic History: Some Examples from the East Baltic Early Iron Age Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 11-28
Laužikas R. Skaimeninė archeologija pasaulyje ir Lietuvoje: turinys, istorija ir taikymo galimybės Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 161-178
Luchtanas A. In memoriam. Pranas Kulikauskas Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 176-178
Malonaitis A. Geležiniai pleišto pavidalo kirviai Lietuvoje Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 23-28
Marcinkevičiūtė E. Narvos kultūros pietinė riba Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 179-202
Mekas K.; Žalnierius A. Medininkų pilies archeologiniai tyrinėjimai 1961-1963 metais Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 133-162
Merkevičius A. Material Culture and the East-Baltic Bronze Age Society Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 39-52
Michelbertas M. Pratarmė Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 1-8
Michelbertas M. Mikužių kapinyno (Klaipėdos rajonas) radiniai Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 94-111
Michelbertas M. Adolfui Tautavičiui - 80 Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 181-182
Michelbertas M. Darbas apie Latvijos pilis Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 183-184
Nikžentaitis A. Vladas Žulkus - Baltijos regiono, Lietuvos, Žemaitijos ir Klaipėdos archeologas Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 19-24
Ostrauskas T. Šiek tiek apie Lietuvos ankstyvojo mezolito gyvenviečių mikrolitinio medžioklės inventoriaus paskirtį. Trasologinių tyrinėjimų duomenys Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 171-178
Ostrauskas T. Vėlyvasis paleolitas Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis 2005 Vilnius I 1-47
Pemkus A.; Tautavičius A. Prof. dr. Jono Puzino bibliografija. 1926-2004 Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 9-38
Perminas K. Priešistoriniai luotai Lietuvoje. Lyginamoji analizė kitų šalių radinių kontekste Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 223-250
Remecas E. Kelios pastabos apie Stasio Sajausko recenziją "E.Remecas. Vilniaus žemutinės pilies pinigų lobis. Vilnius, 2003, 107 p." Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 172-175
Rimantienė R. Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos 2005 Vilnius 1-145 36-405 146-305 406-526
Rohtla M. Crossbow Fibula as a Reflection of Social Status and Relations Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 121-145
Russow E.; Pärn A. Kaarma personage in Saaremaa - a local nobleman's manor or a fortified dwelling of a conqueror? Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 49-70
Šatavičius E. Svidrų kultūra Lietuvoje Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 133-170
Šatavičius E. Lietuvos vėlyvojo paleolito kultūrų periodizacija Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 49-82
Šilinis R. Kelionę privalu tęsti Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 17-20
Simniškytė A. Sėlos kraštas VI/VII-XIII/XIV amžiais: teritorinė struktūra Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 29-48
Šnė A. Understanding Power: On the Study of Late Prehistoric Social and Political Structures in Latvia Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 53-70
Springmann M.J. Der frühe Schiffbau und die Schifffarhrt in Kur- und Prusseland Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 145-189
Springmann M.J.; Wenicke H.; Fedorov G.; Jagodzinski M.; Kulakov V.; Adomavičius R.; Elertas D.; Domzal R.; Meyer H.; Dorka M. Betrachtungen zu Haffe- und Strandseen als Küstenland-Schaften.Ein Projekt zur maritimen Inventarisation des Kurischen (Kursiu Marios), Frischen (Vistula Zalew) und Stettiner Haffes (Szceczinski Zalew Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 269-322
Steponavičienė D. Pagonybė. krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenys Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 175-190
Švelniūtė R. Socialinės organizacijos skirtumai V-VI a. Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusiose bendruomenėse Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 207-222
Švelniūtė R. Socialinio gyvenimo atspindžiai V-VI a. Plikaigalio kapinyne Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 9-22
Tamulynas L. Apie du išskirtinius romėniškojo laikotarpio radinius iš Jogučių kapinyno Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 83-93
Tautavičius A. Vytauto Urbanavičiaus bibliografija Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 21-32
Vaitkevičius V. Jono Puzino bibliografija Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 55-70
Vaitkevičius V. Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 49-54
Vaitkevičius V. Lietuvos archeologijos tezauro projektas Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 231-236
Vaitkevičius V. Akmenys su smailiadugniais dubenimis Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 191-206
Vaitkevičius V. Vienos teorijos pėdsakais, arba mirusiųjų deginimo paprotys rytų Lietuvoje Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 49-58
Vaitkevičius V. Interpreting the East Lithuanian Baroow Culture Interarchaeologia. 1. Culture and Material Cuture. Papers from the first theoretical seminar of the Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th- 2003 2005 Tallinn 1 71-86
Vasiliauskas E. Ar buvo žiemgalių Sidabrės žemė? Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika 2005 Klaipėda 191-206
Vasiliauskas E. Joniškis XVI-XVIII a. Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 105-132
Vasiliauskas E. Žiemgalių antkaklės XII-XIII amžiuje Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 131-138
Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. 2004 metai Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 185-186
Vaškevičiūtė I. Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo papročiuose Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 97-114
Vėlius G. Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje 2005 Vilnius 1-111
Zabiela G. Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a. Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 253-254
Zabiela G. Jono Puzino gyvenimo kelias Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 29 13-30
Zabiela G. Bajerburgo pilis Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 28 163-174
Zabiela G. Andris Caune, Ieva Ose. Latvijas 12. Gadsimta beigu- 17 gad simta vacu pilu leksikons. Latvijas viduslaike pilis. Riga: Latvijas vestures instituta apgads. T. IV. 592 P. Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 295-297
Zabiela G. Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika Lietuvoje Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 85-104
Zaikovskiy E. Šventvečių tyrimai Neries (Vilijos) baseine Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 287-294
Žalnierius A. Panemunės dvaro rūmų archeologiniai tyrinėjimai Lietuvos archeologija 2005 Vilnius T. 27 133-160
Žulkus V. In memoriam. Valentinas Sedovas Archaeologia Lituana 2005 Vilnius 6 179-180
Alionienė I. Histomorfologinio metodo taikymas archeologijoje Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 73-76
Andersen Ch. Material culture in Danish castles Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 9-16
Andrzejewski A.; Kajzer L. The Chelmno bishops' castle in Lubawa in the light of the latest research Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 17-22
Antanaitis-Jacobs I.; Kisielienė D.; Stančikaitė M. Archeobotanika Lietuvoje: makrobotaniai ir palinologiniai tyrinėjimai Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 77-98
Antanaitis-Jacobs I.; Stančikaitė M. Akmens ir bronzos amžiaus gyventojų poveikis aplinkai ir jų ūkinė veikla Rytų Baltijos regione archeobotaninių tyrimų duomenimis Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 251-266
Bagdanavičiūtė I.; Marmaitė I.; Valiūnas J. Lietuvos pajūrio apgyvendinimas proistorije: geologinio substrato įtakos tyrimai naudojant GIS Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 149-160
Banytė-Rowell R. Metalinės diržų ir kamanų detalės iš Stragnų kapinyno Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 33-61
Baublienė J.; Daugnora L.; Tranaitė R.; Vaičiūnienė D.; Veličkaitė S. XIV a. sodyboje (viršutinės Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 161-166
Bengtsson L. Three crowns - the royal castle in Stockholm Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 23-34
Bertašius M. Miesto vizija archeologo žvilgsniu (alternatyvus XIV-XVI a. Kauno miesto raidos modelis) Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 173-182
Bertašius M. Marvelė. Ein Gräberfeld Mittellitauens. Vidurio Lietuvos aukštaičių II-XII a. kapinynas 2004 Kaunas I 1-97 98-197 198-294
Bliujienė A. Diskusijos, polemika. Didžiulio darbo pradžia ar pasimetimas Lietuvos archeologinėje medžiagoje? Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 129-142
Boscardin M. Die Wasserversorgung auf Schweizer Höhenburgen Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 35-40
Brazaitis D. Papiškių 4-oji durpynė gyvenvietė Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 187-220
Čepaitienė R. Istoriniai miestai paveldosaugos akiratyje Miestų praeitis 2004 Vilnius T. 1 42-79
Čepaitienė R. Nuo Indianos Džons iki Laros Kroft ARBA kintantis archeologijos vaidmuo dabarties pasaulyje Miestų praeitis 2004 Vilnius T. 1 7-41
Čivilytė A. Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos r.) reikšmių Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 221-232
Daugnora L. Mamutai Lietuvoje Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 9-16
Daugnora L.; Girininkas A. Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 233-250
Daugnora L.; Girininkas A.; Guobytė R.; Kisielienė D.; Simniškytė A.; Stančikaitė M. Juodonys ir Jaros apyžeris: gamta ir gyventojai Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 111-134
Durdik T. Zur Einflussproblematik im Rahmen der böhmischen Burgenarchitektur Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 41-48
Dziarnovich A. Casstella Alboruthenica: castle building in Belarus at the crossroads of cultural influences during the 12th to 14th centuries Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 49-54
Dzierźek J.; Baginśki B. Petrographic opinion (Appendix) Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 90-91
Ekroll Ø. Norwegian castles north of the Arctic Circle Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 55-62
Engberg N. Three castles on Hjelm island - their militaryu, social political and significance Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 63-82
Engel M. The riddle of the "sacred" stone from the settlement at Konikowo (Rostek) near Goldap Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 78-89
Filipavičienė G. Retrospection of Trakai fortification system in the 14th-15th centuries Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 83-92
Glemža J. Medininkai castle Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 93-96
Herrmann Ch. Deutschordensburgen in der "Grossen Wildnis" Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 97-103
Iwanicki P. The Lake Rajgród micro-region - an outlying area of Bogaczewo culture settlement Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 1-15
Iwanowska G.; Niemyjska A. Pendants from the earthwork at Jegliniec. Jatving links with North and North-East European culture environment Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 92-108
Juodagalvis V.; Marcinkevičiūtė E. Varenės upės 10-oji senovės gyvenvietė Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 79-108
Kazakevičius V. - Geležies amžiaus strėlės Lietuvoje II-XII/XIII a. 2004 Vilnius 1-136
Kazakevičius V. Kalniškių V-VI a. kapinyno keramika Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 9-28
Kitkauskas N. The primeval relief of the Lower castle of Vilnius and the earliest building Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 105-109
Likhashapka R. The Western European articles and innovations in the castles' material culture of the Belarusian Nioman Region in the 14th-17th c. Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 111-114
Meyer W. Burgenbau und natϋrliche Umweltbedingungen Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 115-122
Michelbertas M. Pajuosčio pilkapynas. Monografija 2004 Vilnius 1-97 98-167
Michelbertas M. Emaliuotas dirbinys iš Prienlaukio Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 62-65
Michelbertas M. Recenzijos, apžvalgos. Naujas baltų archeologijos leidinys Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 147-148
Mikkola T. Spatial organization in the late Medieval castle of Häme, Finland Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 123-130
Miltschik M. Die Verteidigungssysteme von Iwangorod und Narva: Wechselwirkungen in der Entwicklung im 15.-18. Jahrhundert Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 219-229
Mosiejienė R. Symposium Castella Maris Baltici VI Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 231-243
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G. Modernių metodų panaudojimas Luokesių polinių gyvenviečių tyrimams Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 105-110
Obuhovskij V.; Kalechitz E. Settlement of Motol microregion in the stone age and bronze age according to the research records in the Motol-17 settlement Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 45-78
Ose I. Die ersten Burgen mit regulärem Grundriss in Lettland Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 131-140
Pečeliūnaitė-Bazienė E. 2/2 sustiprinto ruoželinio pynimo audiniai I-XII a. Lietuvos pajūrio laidojimo paminkluose Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 66-77
Piličiauskas G. Akmens ir bronzos amžiaus stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II ir IV) Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 157-186
Poklewski-Koziełł T. The royal castles and defensive towns on trading routes through Poland to the Baltic Sea in the 14th-15th century. A contribution to the history of country defen ce system planning Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 141-146
Poškienė J. Trakų pilių ir miesto viduramžių keramika Miestų praeitis 2004 Vilnius T. 1 126-174
Pospieszny K. Der preussisch-livländische "Konventshaustyp" als eine Kloster-und Herrschaftsidee Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 147-152
Pukienė R. Žemaitiškės 2-osios polinės gyvenvietės medinių konstrukcijų anatominė analizė Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 99-104
Puškorius A. Kasinėjant 1986 metais Pajautos slėnį Kernavėje rastų odos dirbinių tyrimai Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 109-116
Rackevičius G. The royal palace in Vilnius Upper castle-problems of reconstruction Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 153-158
Reisnert A. Some Scanian and Scandinavian castles and their relations to the Livonian Order Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 165-172
Rėklaitytė I. Asmeninės higienos reikmenys iš Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologinės medžiagos Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 121-128
Rensbro H. Stege castle 1314 AD - a Danish wooden castle? Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 159-163
Sajauskas S. Recenzijos, apžvalgos. E.Remecas. Vilniaus Žemutionės pilies pinigų lobis. Vilnius, 2003. 107 p. Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 143-146
Saltsman E.B. Pribrežnoje - Pamarių kultūros gyvenvietė Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 135-156
Šatavičius E. Bromės (Liungbiu) kultūra Lietuvoje Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 17-44
Sauer H. Vir nobilis Bernhardus de Lippia (1140-1224), Spurensuche im Balticum Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 173-183
Selskienė A.; Selskis A.; Pakštas V.; Giraitis R. Puškarnės šlako tyrimai Miestų praeitis 2004 Vilnius T. 1 277-309
Stančikaitė M. Gamtinės aplinkos kaitos ypatumai vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiu Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 135-148
Steponavičienė D. Gothic period music in the court of the Lithuanian Grand Duchy Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 185-196
Strazdas D. Akmenų krosnys Vilniuje Miestų praeitis 2004 Vilnius T. 1 310-377
Tamulynas L. Strazdų, Ječiškių kapinynas: nauji duomenys apie laidoseną Nemuno žemupyje I tūkst. pr. Kr. ir romėniškajame laikotarpyje Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 16-32
Torbus T. Die Untere Burg zu Wilna (Vilnius) und ihre möglichen Vorbilder Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 197-200
Vainilaitis V.; Valionienė O. Rekonstrukcijos šiuolaikinėje tradicionalistinėje architektūroje ir archeologijoje Miestų praeitis 2004 Vilnius T. 1 80-125
Vaitkevičius G. Puodininkystės profesionalizacija XIV-XVII a. Vilniuje Miestų praeitis 2004 Vilnius T. 1 175-276
Vaitkevičius V. Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.) Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 47-72
Valatka V. - Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija 2004 Vilnius 1-416
Valatka V. Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija 2004 Vilnius I 1-97 98-197 198-297 298-416
Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. 2002 ir 2003 metai Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 149-154
Vaškevičiūtė I. Laidosenos ypatumai vakarų Žiemgaloje Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 29-46
Vaškevičiūtė I. Žiemgaliai V-XII amžiuje 2004 Vilnius 1-101 102-151
Zabiela G. Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose neįsisąmoninta būtinybė Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 26 167-172
Zabiela G. Castle warfare between Lithuania and the Order in Lower Panemunė in the late Middle Ages Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 201-210
Žalnierius A. The first castle of Kaunas Castella Maris Baltici 2004 Vilnius 6 211-218
Žukauskaitė J. Rytų Baltijos regiono virvelinės keramikos kultūros atstovų kilmė Lietuvos archeologija 2004 Vilnius T. 25 109-134
Žukauskas D. Nežinomas Žygimanto Augusto grašis Archaeologia Lituana 2004 Vilnius 5 117-120
Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje 2004 Vilnius 1-97 98-199 200-254
Anušauskienė D. Archeologinių ataskaitų suvestinė ir rodyklės 1997-2001 m. 2003 Vilnius 1-136
Armalaitė R.; Kitkauskas N.; Ožalas E.; Steponavičienė D.; Racevičius R.; Remecas E.; Skučienė A.; Vailionis E.; Rudokaitė R. - Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1996-1998 metų tyrimai) 2003 Vilnius T. 5 1-344
Baranauskas T. Lietuvos medinės pilys rašytinių šaltinių duomenimis Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 57-106
Bitner-Wróblewska A. Family groups at Netta cemetery. From studies on horizontal stratigraphy Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 33-48
Bliujienė A. A microregion between Šilutė-Priekulė and Švėkšna in Western Lithuania or alternatively the Lamata land according to archaeological data Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 122-137
Brazauskas M. Vakarų Lietuvos archeologinės ąžuolo medienos skalės Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 127-132
Burneika K. Apie žinomus ir nežinomus Lietuvos valdovų rūmus 2003 Vilnius 1-91
Ciglis J. [Циглис Я.] Железные клиновидные топоры в Латвии [Geležiniai pleišto pavidalo kirviai Latvijoje] Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 112-121
Jarockis R. Lietuviškosios Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida XIII-XVI a. Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 9-16
Juga A. Rollenkopfnadeln des Typs Beckmann A im westbaltischen Kulturkreis Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 63-81
Kriiska A. From hunter-fisher-gatherer to farmer - Changes in the Neolithic economy and settlement on Estonian territory Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 11-26
Kulakov V. [Кулаков В.] Хронология подвязных фибул Пруссии фаз B1-C1 [Prūsijos B1-C1 periodų lankinių segių chronologija] Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 96-111
Kulikauskas P. Karaliaučiaus universitete 1938-1940 m. (prisiminimai iš studijų laikų Karaliaučiaus universitete) Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 299-312
Kulikauskas P. Kelias į archeologiją 2003 Vilnius 96-246 1-95
Kvizikevičius L. Eugenijus Ivanauskas. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387-1850 Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 313-314
Kvizikevičius L. Lietuvos miestų ir miestelių archeologiniai tyrinėjimai Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 133-160
Merkevičius A.; Nemickienė R. Senųjų žemdirbystės laukų tyrinėjimai šiaurės vakarų Lietuvoje Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 186-199
Michelbertas M. Trečioji tarptautinė konferencija "Jono Puzino skaitymai" Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 1-10
Nowakowski W. Das Gräberfeld Muntowo/Alt-Muntowen in Masuren - ein fast einhunder Jahre verspäteter Ausgrabungsbericht Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 49-62
Purczewski M. Remarks on the Discussion of Polish Archaeologists on the Ethnogenesis of Slavs Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 138-142
Radinš A. [Радиньш А.] Даугмале и Даугавский путь. К проблеме образования городов [Daugmalė ir Dauguvos kelias. Miestų susidarymo problema] Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 152-160
Remecas E. - Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga) 2003 Vilnius 1-108
Rickevičiūtė K. Karmėlavos senkapis (1998-2000 tyrinėjimai) Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 161-228
Sedov V. [Седов В.] Латгалы и кривичи [Latgaliai ir krivičiai] Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 143-151
Stepinš P. Lietuvos Žiemgalos piliakalniai Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 229-240
Steponavičienė D. Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimis Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 107-126
Svetikas E. Tretininkų odiniai kapšeliai: jų apkalų tipologija, chronologija ir simbolika Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 241-266
Svetikas E. Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai. Monografija 2003 Vilnius 1-97 98-221 222-331 332-443
Szymański P. [Шимански П.] Микрорегион эпохи римского влияния вокруг озера Салент [Romėniškosios įtakos laikotarpio mikroregionas apie Salento ežerą] Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 82-95
Vainilaitis V. XIV-XVI a. mediniai pastatai Vilniuje, Maironio g. 13/6 Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 267-270
Vaitkevičius V. - Alkai. Baltų šventviečių studija 2003 Vilnius 1-320
Vaitkevičius V. Yvonne Lyven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religiongeschichte der Letten und Litauen Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 315-318
Vaitkevičius V. Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyva Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 17-32
Vaitkevičius V. ... Atėję iš praeities... Dieveniškių istorinis regioninis parkas 2003 Kaunas 1-20
Vasks A. The symbolism of stone work-axes (based on material from the Daugava Basin) Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 27-32
Vėlius G. Kernavė in the context of towns of the Grand Duchy of Lithuania Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 161-174
Zabiela G. Ieva Ose. Latvijas viduslaiku pilu pēnieciba 18-20. Gadsimta. Latvijas viduslaiku pilis Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 319-320
Zabiela G. Gudiškių senkapis Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 271-298
Zabiela G. Lietuvos piliakalniai: tyrinėjimų aspektas Lietuvos archeologija 2003 Vilnius T. 24 33-56
Zabiela G. Pietų Lietuvos vėlyvieji degintiniai kapinynai Archaeologia Lituana 2003 Vilnius 4 175-185
- Baltų archeologija 2002 Vilnius 1 (13) 1-48
Antanaitis-Jacobs I.; Girininkas A. Periodization and Chronology of the Neolithic in Lithuania Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 9-39
Banytė-Rowell R. Enamel Disc from Aukštakiemis (Oberhof) Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 123-130
Barkus A. Odontologinės ir kraniologinės medžiagos iš Gintarų kapinyno tyrimo duomenys Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 79-80
Beganskaitė R.; Satkūnaitė S. VII a. pirmosios pusės kario kapo įkapių iš Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno konservavimas Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 100-103 100-103
Bertašius M. Vidurio Lietuva VIII-XII a. 2002 Vilnius 1-96 97-205 206-370
Bliujienė A. The Main Stylistic Features of the Baltic Crossbow Brooches in the Migration Period Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 145-161
Bliujienė A.; Butkus D. VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio) Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 81-99 81-99 81-99
Brazaitis D. Narviškos keramikos stiliai Rytų Lietuvoje Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 51-72
Brazaitis D. Rutulinių amforų kultūra Lietuvoje - reiškinys ar epizodas Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 29-40
Budvydas U. Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologija Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 22 243-274
Butėnienė E.; Butėnas E. Laivių kapinynas Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 22 9-198 9-198
Česnys G. Lenkų antropologas Julijonas Talko-Grinevičius ir Lietuva Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 22 275-286
Girininkas A. Pakretuonės 1-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 187-196
Girininkas A. Migraciniai procesai rytų Pabaltyje vėlyvajame neolite. Virvelinės keramikos kultūra Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 73-92
Grinevičiūtė G. Gribašos 4-oji akmens amžiaus gyvenvietė Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 1-33
Ivanauskas E.; Douchis R. Lietuvos monetų kalybos istorija 1495-1769 m. 2002 Vilnius 98-183 184-311 1-97
Juknevičius A. The Sources of Kėdainiai Town Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 131-144
Juodagalvis V. Glūkas 10 - epipaleolitinė stovykla ir neolitinės gyvenvietės prie Varėnės upės Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 197-238
Juodagalvis V. Stray Ground Stone Axes from Užnemunė Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 41-50
Kazakevičius V. Pratarmė. Preface Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 1-8
Kazakevičius V. Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš Vilkijos Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 104-121
Kurila L. Socialinių santykių atspindžiai Rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų medžiagoje Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 122-136
Luchtanas A.; Vėlius G. Valstybės gimimas ir mirusiųjų deginimo paprotys (Mirusiųjų deginimo tradicijos rytų Lietuvoje problematika dr. G.Zabielos straipsnyje "Laidosena pagoniškoje Lietuvoje") Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 157-161
Malonaitis A. Schmaläxte mit Nacken in Litauen Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 163-183
Michelbertas M. Gintarų kapinynas Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 34-74
Ostrauskas T. Michał Kobusiewicz "Ludy łowiecko-zbieracke połnocno-zachodniej Polski". Poznan, 1999 [recenzija] Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 247-248
Ostrauskas T. Apie vėlyvojo Paleolito periodizaciją Lietuvoje. E.Šatavičiaus koncepcijos kritika Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 239-246
Ostrauskas T. Mezolitinė Kudlajevkos kultūra Lietuvoje Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 137-162
Ostrauskas T. Kundos kultūros tyrinėjimų problematika Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 93-106
Ostrauskas T. Kabeliai 2 Stone Age Site Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 51-82
Pečeliūnaitė-Bazienė E. Audinių liekanos iš Gintarų kapinyno Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 75-78
Piličiauskas G. Dubičių tipo gyvenvietės ir neolitinė Nemuno kultūra Pietų Lietuvoje Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 107-136
Rackevičius G. - Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a. 2002 Vilnius 1-296
Rimantienė R. Rutulinių amforų kultūra Vakarų Lietuvoje Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 41-50
Šatavičius E. Hamburgo kultūros radiniai Lietuvoje Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 163-186
Simniškytė A. Romant Period Metal Half-moon Shaped Pendants with Knobs in Eastern Baltic Region Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 95-122
Simniškytė A. Juodonių piliakalnio gyvenvietė. Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiai Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 137-156
Sinitsyna G. Lyngby Points in Eastern Europe Archaeologia Baltica 2002 Vilnius 5 83-93
Stankus J. Genčių II kapinynas Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 22 199-242
Tautavičius A. Recenzijos, apžvalgos. Monetos XIV-XVIII a. kapuose Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 162-165
Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga (2000-2001 metai) Archaeologia Lituana 2002 Vilnius 3 166-169
Zabiela G. Vandalinas Šukevičius - akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti) Lietuvos archeologija 2002 Vilnius T. 23 9-28
Žulkus V. - Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija 2002 Vilnius 1-166
Contents Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 317-318
Aber S.; Kosmowska-Ceranowicz B. Kansas Amber: Historic review and new description Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 27-33
Baltrūnas V. Įvadas Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 1-6
Baltrūnas V. Dabartinio žemės paviršiaus geologija ir geomorfologija. Paviršiaus geologinės sąlygos Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 82-89
Baltrūnas V. Gamtinės aplinkos raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene. Paviršiaus paleogeografija Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 125-131
Baltrūnas V.; Juodagalvis V.; Ostrauskas T.; Šinkūnas P. Išvados. Literatūra. Santrauka anglų kalba (Summary) Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 240-241 242-256 257-259
Baltrūnas V.; Pukelytė V. Eolinių darinių susidarymo ir paplitimo ypatybės Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 107-113
Banytė-Rowell R. Didžiosios lankinės lenkta kojele segės vakarų Lietuvos kapinynuose Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 139-146
Banytė-Rowell R. Vakarų Lietuvos kapinynų laidosenos ypatumai vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 29-47
Baranauskas T.; Zabiela G. Vorutos pilis 2001 Vilnius 1-16
Berga T. [Берга Т.] Литовские элементы в кладбищах Августинишки и Слутишки ХIV - нчала ХVII века [Litovskie elementy v kladiščah Avgustiniški i Slutiški XIV - načala XVII veka] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 421-430
Bertašius M. Vikingiškosios tarpregioninės kultūros atspindžiai Marvelės kapinyne Kaune Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 193-204
Bitner-Wróblewska A. Zagatka grobu 81 z miejscowości neita, Pow. Augustów Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 129-138
Bliujienė A. Baltų zoomorfinis stilius Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 205-226
Bliujienė A. Lithuanian Amber Artifacts in the Middle of the First Millennium and their Provenance within the Limits of Eastern Baltic Region Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 171-186
Bliujienė A. Amber in Lithuanian Archaeological Literature Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 285-315
Budrys R. Review of the Literature on Amber Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 261-272 261-272
Butėnas E. Kario raitelio kapas iš Kurklių Šilo pilkapyno Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 227-234
Butrimas A. The Amber Ornament Collection from Daktariškė 5 Neolithic settlement Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 1-19
Caune A. XII a. kaulinė pasaginė segė iš Rygos Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 49-54
Charniauski M. Amber on Archaeological Sites of Belarus Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 141-144
Christensson E. The Conservation of six Amber Objects from the Collections of the Royal Palace in Stockholm - two bowes, three goblets and one tankard Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 239-249
Ciglis J. Some notes on the chronology of Latgallian and Selonian artefacts in the Middle Iron Age [Kai kurie latgalių ir sėlių viduriniojo geležies amžiaus dirbinių chronologijos klausimai] Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 48-64
Dučic L. [Дучиц Л.] Курганы с балтскими украшениями на территории Беларуси [Kurgany s baltskimi ukrašenijami na territorii Belarusi] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 235-240
Dvareckas V. Upių slėnių ir rinų sandara bei raida Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 101-107
Elertas D.; Vaičiulytė L. Amber Collecting Regulations in Coastal Lithuania until the Middle of the 19th C. Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 43-51
Gaigalas A. Viršutinio (vėlyvojo) pleistoceno stratigrafija ir geochronologija Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 7-23
Gaigalas A.; Dvareckas V.; Karmaza B. Paviršiaus denudacija Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 114-120
Gaigalas A.; Rimantienė R. Medžiojamoji fauna akmens amžiuje Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 213-217
Girininkas A. Reškutėnų piliakalnis Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 147-158
Graudonis J. The finery of the ancient Semigallians Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 55-62
Grigelis A. Outline on Geology of Amber-Bearing Deposits in the Sambian Peninsula Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 35-40
Grimalauskaitė D. [Грималаускайте Д.]; Sinčuk I. [Синчук И.] Об одном необычном литовском платежном слитке [Ob odnom neobyčnom litovskom platežnom slitke] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 283-292
Hoffmann M. Früheisenzeitliche Hügelgräber in der westbaltischen Zone - das Problem ihrer Genese und Differenzierung [Ankstyvojo geležies amžiaus Vakarų baltų pilkapiai: genezės ir tipologijos problema] Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 1-21
Iršėnas M. Stone Age Amber Figurines from the Baltic Area Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 77-85
Ivanauskas E. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387–1850 2001 Vilnius 1-129 130-226
Iwanowska G.; Kazakevičius V. Kurhan 47 z mieczem z cmentarzyska w Żwirblach (Žvirbliai) Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 241-266
Jablonskienė L. Contemporary European Amber Jewelry and Tradition Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 251-254
Jarockis R. Some aspects of urban development of two manor-boroughs in Žagarė in the 13th-16th centuries Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 355-366
Jovaiša E. The Balts and Amber Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 149-156
Juodagalvis V. Glūko 10-oji akmens amžiaus gyvenvietė Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 182-187
Juodagalvis V. Zapsės upės ir Veisiejo ežero apylinkės Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 188-196
Juodagalvis V. Dusios ežero apylinkės Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 196-204
Juodagalvis V. Archeologinių paminklų karografavimas ir jo ypatybės Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 205-209
Juodagalvis V. Seniausių Pietų Lietuvos gyventojų santykis su aplinka Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 230-234
Kabailienė M. Vėlyvojo ledynmečio bei holoceno nuosėdų stratigrafija Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 24-29 24-29
Kabailienė M. Ežerų bei pelkių sandara ir raida Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 121-125
Kabailienė M. Gamtinės aplinkos raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene. Klimato kaita, ežerų lygis, augalijso ir dirvožemių raida Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 132-135
Kabailienė M.; Stančikaitė M. Akmens amžiaus žemdirbystės ir gyvulininkystės raida pagal paleobotaninių tyrimų duomenis Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 218-225
Kabailienė M.; Stančikaitė M.; Ūsaitytė D. Paleoekologinių tyrimų rezultatai Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 146-167
Kanarskas J. Archeologiniai Igno Jablonskio tyrinėjimai 2001 Kretinga 1-39
Karmaza B. Vietovių geologinė ir geomorfologinė charakteristika Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 136-146
Karmaza B.; Juodagalvis V.; Ostrauskas T. Akmens amžiaus titnaginių dirbinių žaliava ir jos paplitimas Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 225-229
Kosmowska-Ceranowicz B.; Kwiatkowska K.; Pielińska A. The Amber Collection of the Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences, as a Source of Multidisciplinary Research (in Commemoration of the Collection's 50th Anniversary) Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 53-63
Kostiashova Z. Contemporary Amber Art in Kaliningrad Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 203-212
Kulakov V. [Кулаков В.] Уникальный экспонат музея "Пруссия" [Unikalnyj eksponat muzeja „Prussija“] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 183-192
Kuncevičius A.; Poškienė J.; Mosiejienė R. - Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai 2001 Vilnius 1-112
Kvizikevičius L. Žemutinės Panemunės regiono miestelių numizmatinė medžiaga Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 431-450
Larsson L. The Sun from the Sea - Amber in the Mesolithic and Neolithic of Southern Scandinavia Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 65-75
Lošenkov I. [Лошенков М.И.] Поселение культуры штрихованной керамики [Poselenija kultury štrihovannoj keramiki na jūge Belarusi] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 159-170
Loze I. Some Aspects of Research on Middle Neolithic Amber in the Lake Lubāns Depression Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 125-133
Luchtanas A. К вопросу об исчезновении культуры штрихованной керамики в бассейне Нерис (городища и селища в Кярнаве)[Brūkšniuotosios keramikos kultūros išnykimo Neries baseine klausimu (piliakalniai ir gyvenvietės Kernavėje)] Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 22-28
Ludavičienė J. Begriff "Kitsch" in Erzeugnissen aus Bernstein (1946-1960) Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 229-232
Ludavičienė J. Bernsteinmuseum - Galerie in Nida und Vilnius Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 273-280
Melešytė M. Merkinės tarpledynmečio nuosėdos ir paleogeografija. Paleogeografinės sąlygos Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 42-45
Melešytė M.; Gaigalas A. Nemuno ledynmečio nuogulų paplitimas ir sudėtis Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 46-54 46-54 46-54
Michelbertas M. Amerikiečio žvilgsnis į Lietuvos archeologiją. Pastabos R.V.Sidrio straipsnio paraštėse Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 144-148
Michelbertas M. Recenzijos, apžvalgos. Nauji serijos "Monumenta Archaeologica Barbarica" leidiniai Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 151-153
Mugurevičs Ė. Sabilės pilis ir pilies gyvenvietė XI-XVI a. Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 63-72
Norkūnas A. Gentinė lietuvių tauta Rytuose 2001 Vilnius 97-170 1-96
Nowakowski W.; Banytė-Rowell R. Romėniškojo laikotarpio kapas su krūtinės papuošalu iš šilutės dvaro Herberto Jankūno archyvinio palikimo šviesoje Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 121-128
Oshibkina S. Amber in the Neolithic and Aeneolithic of European Russia Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 135-139
Ostrauskas T. Grūdos ežero apylinkės Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 174-179
Ostrauskas T. Glūko ir Varėnio ežerų apylinkės Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 179-182
Ostrauskas T. Pietų Lietuvos apgyvendinimo chronologija Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 209-213
Perko V.; Križ B.; Sivec I. Amber from Ancient Sites on the Territory of Slovenia Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 187-194
Pileckaitė R. Amber Jewelry of Sigitas Virpilaitis: Postmodern Approach Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 213-218
Ploug M. Amber in Denmark Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 255-260
Pobol D.L. [Поболь Л. Д.] Находки римских монет на землях Беларуси [Nahodki rimckich monet na zemliah Belarusi] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 73-80
Podėnas S. Baltic Amber Inclusions and their Investigations in Lithuania Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 21-26
Pukelytė V. Dabartinio žemės paviršiaus geologija ir geomorfologija. Reljefo įvairovė ir geomorfologinis rajonavimas Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 89-100
Rackevičius G. Arbaleto strėlės laikikliai iš Vilniaus pilies Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 375-382
Radinš A. Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков [X-XIII amžių latgalių kapų laidosena ir įkapės] Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 65-118
Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija 2001 Vilnius 105-213 214-359 1-104
Rier G. [Риер Я.Г.] Приднепровие в средние века [Pridneprove v srednie veka] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 293-298
Rimantienė R. Dūbos ežero apylinkės Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 167-174
Rimantienė R. Pietų Lietuvos akmens amžiaus kultūrų raida bei jos vieta visos Lietuvos ir Europos kontekste Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 234-239
Rimantienė R. Die Bernsteinerzeugnisse Von Šventoji Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 87-98
Ritzkowski S. The Amber Collection of the Albertus University at Königsberg/Prussia Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 233-238
Šabasevičius H. The Legend of Amber in Lithuanian Theatre Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 219-228
Šadyro I. [Шадыро В.И.] Городище и селище Прудники [Gorodišče i celišče Prudniki] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 267-274
Sasnauskaitė G. Reginos Volkaitės-Kulikauskienės bibliografija Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 31-48
Sedov V. [Седов В.] Литва и кривичи [Litva i kriviči] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 81-88
Šeirienė V.; Grigienė A. Merkinės tarpledynmečio nuosėdos ir paleogeografija. Augalijos, gyvūnijos ir klimato charakteristika Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 33-41
Semenčuk G. [Семенчук Г.Н.] Раннесредневековый археологический комплекс Дрисвяты [Rannesrednevekovyj arheologičeskij kompleks Drisviaty] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 299-310
Sidrys R. Roman Imports Among the West Balts: Commerce or "Beads for the Natives"? Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 157-169
Šimėnas V. Recenzijos, apžvalgos. Amžiaus knyga Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 149-150
Šinkūnas P. Merkinės tarpledynmečio nuosėdos ir paleogeografija. Tarpledynmečio nuosėdų išplitimas, sudėtis ir kilmė Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 29-33
Šinkūnas P.; Stančikaitė M.; Šeirienė V.; Kisielienė D. Vėlyvojo ledynmečio paleobaseinų litologija ir stratigrafija. Pamerkių atodangos tyrimų rezultatai Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 55-66
Šinkūnas P.; Stančikaitė M.; Šeirienė V.; Kisielienė D.; Blažauskas N.; Barzdžiuvienė V. Vėlyvojo ledynmečio paleobaseinų litologija ir stratigrafija. Ūlos atodangų tyrimų rezultatai Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Stone age in South Lithuania (according to geological, palaegeographical and archaeological data) 2001 Vilnius 67-81 67-81
Šmidt E. [Шмидт Е.А.] О формировании Тушемлинской культуры в Днепро-Двинском междуречье [O formirovanii Tušemliskoj kultūry v Dnepro-Dvinskom meždureče] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 89-100
Smilgevičius V. Labanoro lobio Prahos grašiai Lietuvos muziejų rinkiniuose Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 119-143
Stankus J. Geležies gamybos Lietuvoje apžvalga Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 171-182
Štychov G. [Штыхов Г.В.] Ятвяги по ипатьевскому летописному своду [Jatviagi po Ipatievskomu letopisnamu svodu] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 101-110
Taffinder J. Stone Age Gold Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 99-107
Tautavičius A. A Partial Survey of Research on Pre-Nineteenth-Century Lithuanian Amber Artefacts (Archaeological Finds) Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 281-284
Urtāns J.; Asaris J. A study of historical port sites in Kurzeme between Pāvilosta and Užava Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 367-374
Vaičiulytė L. The Study of Amber Pieces with Several Inclusions Inside Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 41-42
Vaitkevičienė D.; Vaitkevičius V. XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožai Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 311-334
Vasiliauskas E. XII-XIII a. žiemgalių palaidojimai Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 335-354
Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga (1998-1999 metai) Archaeologia Lituana 2001 Vilnius 2 154-157
Vaska B. The Amber Kniepkens in Latvian Ethnographic Material Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 195-202
Vaškevičiūtė I. Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje Žiemgaloje Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 275-282
Vėlius G. XIII-XIV a. Kernavės kapinyno apgalviai Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 383-398
Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuva valstybės priešaušriu 2001 Vilnius 1-103 104-221 344-471 222-343
Zabiela G. Piliakalniai - slėptuvės Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 399-412
Zabiela G. Žvelgiant į nueitą kelią Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 11-30
Zabiela G. Išsaugokime piliakalnius 2001 Vilnius 1-17
Zagorska I. Amber Graves of Zvejnieki Burial Ground Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 109-124
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.] Исследование восточно литовского кургана ХIII века скремацией у Д.Ашмянец [Issledavanie vostočno litovskovo kurgana XIII veka s kremaciej u D. Ašmianec] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 413-420
Zimina M. Amber Decorations from the Valdai Lake Region Burial Grounds Baltic Amber. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2001 Vilnius 22 145-148
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.] Исследование восточнолитовских курганов на территории Беларуси [Issledavanie vostočnolitovskih kurganov na territorii Belarusi] Lietuvos archeologija 2001 Vilnius T. 21 111-120
Įvadas. Preface Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 1-8
Prehistoric art in the Baltic region. Dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai 2000 Vilnius 20 106-166 1-105
Antanaitis I.; Riehl S.; Kisielienė D. Žemės ūkio raida ir archeobotaniniai tyrinėjimai Lietuvoje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 47-68
Anušauskienė D.; Butėnas E. Lietuvos archeologijos 1-20 tomų bibliografija (1979-2000) Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 263-270
Apals J. Über die Entwicklung eines Blockbautyps im Ostbaltikum Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 149-160
Banytė-Rowell R. Characteristics of the end of the Roman Period according to material from Baitai grave site (near Klaipėda) Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 27-44
Baranauskas T. Lietuvos valstybės ištakos 2000 Vilnius 152-317 1-151
Bertašius M. Zentrum und Peripherie bei den Westbalten. Zu den Beziehungen zwischen dem Samland und der Region um Kaunas vom 5. bis 8. Jh. n. Chr. Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 135-148
Bitner-Wróblewska A. Between Curonia and Bavaria. Animal-head Brooches Resulting from Long-Distance Connections During Migration Period Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 181-197
Bliujienė A. Lokalių Europos puošybos stilių įtaka I tūkstantmečio vidurio baltų genčių ornamentikai Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 99-111
Brazaitis D. Žalvario amžiaus medžiaga iš Visėtiškių pilkapyno ir jo aplinkos Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 101-114
Carnap-Bornheim C. Einige jϋngerkaiserzeitliche Beispiele ϋberregionaler Trachtbeziehungen zwischen dem baltischen und germanischen Kulturbereich Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 45-61
Caune A. Mittelalterliche glasspiegelfunde in Riga Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 49-56
Daugnora L. Osteologiniai dumenys apie žuvis ir ruonius Šventosios gyvenvietėse Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 85-102
Girininkas A. Baltai prie Suomijos įlankos Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 103-108
Gläser M. Schleswig-Holstein im 8. und 9. Jahrhundert: Friesen, Dänen, Sachsen un Slawen Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 213-238
Griciuvienė E.; Grižas G.; Juodagalvis V.; Steponaitis V. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas 2000 Vilnius 1-155
Grinevičiūtė G. Virvelinė keramika pietų Lietuvoje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 109-124
Hansen U. Chieftains and Traders looking East - the Late Roman and Early Germanic Period contacts between the Eastern Baltic and the Southern Scandinavian area Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 81-88
Hodder I. - Praeities skaitymas 2000 Vilnius 1-256
Iršėnas M.; Butrimas A. Daktariškės 5-osios gyvenvietės keramikos su organinės kilmės priemaišomis ornamentika Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 125-138
Jöns H. Neue Untersuchungen auf dem frϋhgeschichtlichen Handelsplatz von Groß Strömkendorf bei Wismar Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 109-134
Juodagalvis V. Rimutei Rimantienei - 80 Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 7-12
Juodagalvis V.; Simpson D.N. Sugrįžimas į Šventąją - bendras Lietuvos-Norvegijos projektas Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 139-152
Kaubrys D.; Sajauskas S. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos. Kainininkas 2000 Kaunas 1-73
Kazakevičius V. Sėlių kapai Miškinių pilkapyje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 115-140
Kazakevičius V. Visėtiškių pilkapynas Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 21-100
Kazakevičius V. Sėlių paminklai Lietuvoje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 7-20
Kazakevičius V. Paalksnių, Kelmės r., pilkapyno kalavijas Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 85-90
Kazanski M. Les armes Baltes et Occidentales dans la zone forestiere de l'Europe orientale a l'epoqes grandes migrations Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 199-212
Kelertas K.; Czebreszuk J.; Szmyt M. Dirbant su radiokarboninėmis datomis. 3 tūkstantmetis pr. Kr. Kujavijoje pagal C14 datas Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 69-84
Kirpičnikov A. [Кирпичников А.] Древнерусский "клин" - боевой отряд или населенная местность? [Senovės rusų "pleištas" - kovos būrys ar vietovardis?] Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 205-207
Kriiska A. Pajūrio medžiotojų ir rinkėjų verslai bei gyvenvietės Estijoje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 153-166
Kryvaltsevich M.M.; Kalechyts A.G. Kai kurie " A Horizonto" komponentai-ankstyvosios virvelinės keramikos kultūroje vakarų Baltarusijoje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 167-174
Kuncevičius A. Lietuvos pilių raida Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 27-33
Kvizikevičius L. Rusiškos monetos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinės dalies pinigų apyvartoje XVI-XVIII a. Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 141-147
Larsson L. Ugnies vaidmuo ritualinėse neolito apeigose Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 175-190
Lošenkov M. [Лошенков М.] Городище Палицкое [Palitskojės piliakalnis] Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 125-140
Loze I. Ankstyvasis neolitas Ičos gyvenvietėje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 203-220
Lødøen T.K. Uolų raižinių datavimas ir akmens amžiaus žmonių pasaulėžiūros interpretacija Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 191-202
Makarowicz P. Apie metalurgijos raidą ankstyvojo žalvario amžiaus visuomenėje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 221-240
Michelbertas M. Zu den Handels - und Kulturbeziehungen der Bewohner Litauens mit Skandinavien in der römischen Kaiserzeit Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 63-70
Michelbertas M. Emaliuota segė iš Lazdininkų, Kretingos r., kapinyno Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 57-62
Mugurēvičs Ē. Die Balten im frϋhen Mittelalter nach schriftlichen Quellen Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 71-80
Mugurēvičs Ē. Die funde der hammeräxte und Hämmer aus Horn auf dem territorium Lettlands und ihre mythologische deutung Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 63-74
Mϋller U. Holzfunde im frϋhen Mittelalter: Bemerkungen zu einer Materialgruppe anhand zweier Beispiele aus Elisenhof und Groß Raden Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 239-254
Nielsen K. The Political Geography of Sixth - and Seventh - Century Southern and Eastern Scandinavia on the Basis of Material Culture Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 161-172
Nowakowski W. Die Balten zwischen Weichsel un Memel zwischen 400 und 800 n. Chr. Ein Entwurf der Forschungsproblematik Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 9-25
Oshibkina S. Veretje kultūros menas Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 241-250
Rackevičius G. Vilniaus Aukštutinės pilies stogai XV a. pradžioje Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 35-48
Šadyro V. [Шадыро В.] Белорусско-литовско-латышское порубежье в эпоху железа и раннего средневековья (этнокультурные аспекты) [Baltarusių-lietuvių-latvių paribys geležies amžiuje ir ankstyvaisiais viduramžiais (etnokultūrinis aspektas)] Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 189-204
Sedov V. [Седов В.] Голядь [Galindai] Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 75-84
Siemaszko J. Ščebros 14-oji gyvenvietė. Raktas Europos šiaurės rytinės dalies paleolitui pažinti ar dar viena paslaptis? Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 251-266
Šmidt E. [Шмидт Е.] О Тушемлинской культуре IV-VII веков в Верхнем Поднепровье и Подвинье (к вопросу этнической атрибуции) [Apie IV-VII a. Tušemlios kultūrą Dnepro ir Dvinos aukštupiuose (etninės priklausomybės požiūriu)] Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 113-123
Stankus J. Pailgočio kapinynas Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 149-172
Štychov G. [Штыхов Г.] Формирование Полоцких кривичей [Polocko krivičių formavimasis] Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 209-218
Sulgostowska Z. Pasiekimai ir temos diskusijoms apie pietryčių Pabaltyjo regiono paleolitą ir mezolitą Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 267-274
Svetikas E. Rozetinės segės: tipai, simbolika ir paskirtis Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 173-187
Tautavičius A.; Adomonienė O.; Galvidytė I. Rimutės Rimantienės bibliografija (1938-2000) Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 13-30
Thunmark-Nylen L. Some Notes on the Contacts Between Gotland and the East Baltic Area Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 173-180
Urbanavičius V. Norėčiau vadinti jį savo mokytoju Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 1-18
Urbanavičius V. Vilniaus Perkūno šventovės klausimu Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 19-26
Vaškevičiūtė I. Stungių kapinynas Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 225-262
Vaškevičiūtė I. Šukionių kapinynas Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 159-224
Vaškevičiūtė I. Etnokultūrinė žiemgalių sritis Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 20 141-158
Vaškevičiūtė I. Moterų liejikių kapai Žiemgalių kapinynuose Iš baltų kultūros istorijos 2000 Vilnius 91-98
Vilcāne A. History of Research on the Ancient Latgallians Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 255-269
Zagorska I. Jūros žinduolių medžioklės strategija rytų Pabaltyje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 275-286
Zalizniak L. R.Rimantienė - rytų Europos šiaurės vakarinės dalies vėlyvojo paleolito periodizacijos kūrėja Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 31-46
Zhilin M. Perėjimo iš mezolito į neolitą chronologija rytų Europos miškų juostoje Lietuvos archeologija 2000 Vilnius T. 19 287-298
Žulkus V. Die Völkerwanderung und die Westbalten die Entstehung der Kuren Archaeologia Baltica 2000 Vilnius 4 89-108
Pratarmė Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 5-9
Astrauskas A.; Gleiznienė G.; Šimėnas V. Perpetės baltų kraštuose I m.e. tūkstantmečio viduryje Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 119-144
Balčiūnas D. Keramikos degimo krosnys Kaune XV-XVI a. Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 205-220
Banytė R. Dviejų Baitų kapinyno kapų chronologijos klausimu Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 63-71
Banytė R. Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband 10. Bearb. und hrsg. von C. von Carnap-Bornheim. Marb Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 216-218
Bektinejev Š. Polocko-Vitebsko pinigų svorių sistema XIII-XIVa. Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 153-164
Bliujienė A. Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika 1999 Vilnius 100-200 201-299 1-99
Bliujienė A. VIII-XI a. kuršių vyrų ir moterų papuošalai - pasaulio modeliai Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 145-178
Bliujienė A. Užpelkių kapinynas - dešimtmečio tyrinėjimų apžvalga Kretingos senovė 1999 Kretinga 1 1-6
Brazaitis D. Dvaro kaimo (Vilniaus r.) akmens amžiaus radimvietės Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 281-309
Butėnas E. Sagtys iš Rytų Lietuvos pilkapių ( tipai, paskirtis) Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 37-56
Butkus D. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1991-1997 m. Kretingos senovė 1999 Kretinga 1 6-9
Jasiukevičius V.; Vaitkevičius G. XVII a. kalkinio fajanso, rasto Vilniuje, tyrimai Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 271-282
Juodagalvis V. Senovės gyvenvietė prie Dusios ežero Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 239-280
Kanarskas J. Kretingos rajono archeologijos paminklų tyrinėjimų apžvalga Kretingos senovė 1999 Kretinga 1 9-14
Kanarskas J. Kretingos rajono archeologijos paminklų sąrašas Kretingos senovė 1999 Kretinga 1 23-24
Karczewski M. Chronologia grobów z bronią odkrytych na cmentarzysku kultury bogaczewskiej z okresu wplywów rzymskich i wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stan. 1, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 72-109
Kazakevičius V. Aukštaičių kapinynas žemaičių etnokultūrinėje periferijoje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 57-68
Kazakevičius V. Dėl E tipo ietigalių ornamentuotomis įmovomis chronologijos ir kilmės Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 179-196
Kulakov V. [Кулаков В.] Балтийский акцент в движении викингов (этнические диффузии и традиции искусства)[Vikingų judėjimo baltiškasis akcentas (etninės difuzijos ir meno tradicijos)] Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 197-213
Kulakovas V. Žmonės pasakoja Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 236-255
Kulakovas V. Prūsų padavimai ir sakmės. Rytų Prūsijos sakmės Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 206-235
Kulakovas V. Prūsų etnogenezė Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 202-204
Kulakovas V. Prūsų materialinės kultūros liekanos Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 193-201
Kulakovas V. Semba anstyvaisiais viduramžiais Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 160-192
Kulakovas V. Semba viduramžių prislenkstyje Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 136-159
Kulakovas V. Semba iki V amžiaus Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 124-135
Kulakovas V. Sembų palikimas. Kada atsirado Prūsija Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 116-123
Kulakovas V.; Šimėnas V. Maršrutai. Kelionės po Nadruvą Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 338-360
Kulakovas V.; Šimėnas V. Maršrutai. Alnos paupiais Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 330-337
Kulakovas V.; Šimėnas V. Maršrutai. Aismarių pakrantėmis iki Šventapilės Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 306-329
Kulakovas V.; Šimėnas V. Maršrutai. Semba - prūsų žemės centras Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 256-305
Kulikauskas P.; Zabiela G. - Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.) 1999 Vilnius 1-328
Kvizikevičius L. Švininių antspaudų radiniai Vilniuje - XVI-XVII a. Importinių audeklų prekybos atspindys Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 243-252
Luchtanas A. Archeologija Vilniaus universitete Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 7-14
Luchtanas A.; Sidrys R. Bronzos plitimas rytiniame Pabaltijo regione iki Kristaus Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 15-55
Malinauskas Z.; Linčius A. Pelkių (limonitinė) geležies rūda Lietuvoje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 111-120
Merkevičius A. Laidosena Vakarų Lietuvoje akmens ir ankstyvuoju metalų laikotarpiais Kretingos senovė 1999 Kretinga 1 14-17
Merkevičius A.; Poškienė J. Tarptautinė konferencija "Jono Puzino skaitymai" Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 222
Michelbertas M. Naują archeologijos leidinį išleidžiant Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 1-5
Michelbertas M. Senojo geležies amžiaus ietigalių su užbarzdomis radiniai Lietuvoje ir jų chronologija Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 56-62
Michelbertas M. J.Jaskanis. Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen. Monumenta Archaeologica Barbarica. T. II. Kraków, 1996 (M.Michelbertas) Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 214-215
Navasaitis J.; Sveikauskaitė A.; Selskis S. Lietuvos rudnių šlako sudėtis ir savybės Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 121-134 121-134
Nowakowski W. Das Problem der Chronologie der spätrömischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit im Memelgebiet hinsichtlich der Funde aus dem Gräberfeld Laukštakiemiai (Oberhof) Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 110-118
Ostrauskas T. Kabelių 2-oji akmens amžiaus gyvenvietė Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 31-66
Ostrauskas T. Vėlyvasis paleolitas ir mezolitas pietų Lietuvoje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 7-17
Ostrauskas T. Zalizniak L. The Swidrian Reindeer-Hunters of Eastern Europe. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mittelleuropas 5. Wikau-Hasslau, 1995 (T.Ostrauskas) Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 219-221
Piličiauskas G. Karaviškių 6A gyvenvietė Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 229-238
Rackevičius G. Arbaletų dirbtuvės Vilniuje ( XIV a. II pusė - XV a. I pusė) Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 175-184
Rackevičius G. Arbaleto strėlės ( Trakų bei Vilniaus strėlių palyginamoji analizė) Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 165-174
Ramecas E. Skaičiavimo žetonai rasti Vilniuje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 253-262
Rimantienė R. - Kuršių nerija archeologo žvilgsniu 1999 Vilnius 1-112
Rimantienė R. Žaliosios žalvario amžiaus gyvenvietė Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 217-228
Rimantienė R. Grūdos ežero 3-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 209-216 209-216 209-216
Rimantienė R. Barzdžio miško gyvenvietė Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 171-208
Rimantienė R. Margių 1-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 109-170
Rimantienė R. Pelesos paežerių akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietės Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 79-108
Rimantienė R. Neolitas ir ankstyvasis žalvario amžius Lietuvoje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 18-30
Samalavičius S.; Tautavičius A.; Urbanavičius V.; Armalaitė R.; Abramauskas V.; Kitkauskas N.; Skučienė A.; Steponavičienė D.; Remecas E.; Rackevičius G.; Kvizikevičius L.; Gaigalas A. - Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1994-1995 metų tyrimai) 1999 Vilnius T. 4 1-376
Sarcevičius S.; Subačius R.; Bložė A. Daktiloskopijos taikymas archeologinėje medžiagoje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 221-226
Šimėnas V. Prūsų kilmės beieškant Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 52-115
Šimėnas V. Prūsų archeologija. Archeologinių tyrinėjimų Prūsijoje istorija Užmirštieji prūsai 1999 Vilnius 11-51
Šimėnas V. Lietuvos pajūris viduriniajame ir vėlyvajame geležies amžiuje Kretingos senovė 1999 Kretinga 1 21-22
Simniškytė A. Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės iki 1997 m. 1999 Vilnius 194-301 194-301 302-397 94-193 1-93
Stančikaitė M.; Guobytė R.; Šeirienė V. Aerofotografinis bei paleobotaniai tyrimo metodai ir galimybės juos taikyti archeologijoje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 16 67-78
Stankus J. Geležies dirbinių gamybos technologija Lietuvos miestuose XIV-XVI a. Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 185-204
Stankus J.; Sveikauskaitė A.; Selskis A.; Matulionis E. Kai kurių II-XIII a. geležies dirbinių cheminės analizės duomenys Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 101-110
Štychov G. Ankstyvųjų ilgųjų pilkapių kultūra Baltarusijoje V-VII a. Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 25-36
Tautavičius A. Mykolo Michelberto bibliografija (1961-1998) Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 11-24
Vainilaitis V. Mediniai vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai Vilniuje, Prezidentūros rūmų teritorijoje, XVI-XVIIIa. Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 263-270
Vaitkevičius V. Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir Latvijoje Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 227-242
Vaitkunskienė L. Žvilių kapinynas. Monografija Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 17 1-247
Vasiliauskas E. Žiemgalos prekybiniai keliai ir centrai VIII-XII a. Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 79-100
Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės organizacinės veiklos apžvalga (1990-1997 metai) Archaeologia Lituana 1999 Vilnius 1 223-229
Zabiela G. Geležies amžiaus radiniai iš Ukmergės Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 69-78
Zabiela G. Vakarų Lietuvos piliakalniai Kretingos senovė 1999 Kretinga 1 17-20
Žulkus V. Kuršių kaimai XI-XV a. Lietuvos archeologija 1999 Vilnius T. 18 135-152
- Baltų archeologija 1998 Vilnius 1-2(11-12) 1-31 32-60
Astrauskas A. Marvelė Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 16
Bliujienė A. Investigations at the Užpelkiai Cemetery Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 277-290
Brazaitis D. Pyplių piliakalnio papėdės gyvenvietės Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 86-106
Brazaitis D. The Analysis of Materials from Papiškės IV Site Using Computer Databases Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 175-186
Butėnas E. Lietuvos archeologijos bibliografijų rodyklė Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 485-487
Butėnas E. Maisiejūnų pilkapyno tyrinėjimai Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 163-184
Butrimas A. Biržulio baseino ir žemaičių aukštumos akmens amžiaus tyrinėjimų apžvalga Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 107-132
Butrimas A. Double Burial of a "Seer" from Donkalnis Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 7
Daugnora L.; Girininkas A. Stock Breeding in the Baltic Culture Area Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 223-234
Daugudis V. The Aukštadvaris Hill-Fort Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 20
Diinhoff S. Two hundred years of archaeological survey Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 67-86
Dommasnes L. Gender as a factor in the study of prehistoric societies Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 187-193
Girininkas A. Kapas urnoje Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 133-136
Guobytė R.; Stančikaitė M. Traces of Human Activities in Pollen Diagrams from Biržulis Lake with a Short Review of Geological and Geomorphological Conditions in the Biržulis Area Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 121-130
Hufthammer A. The use of vertebrate fauna remains in the interpretation of subsistence strategy and settlement patterns, with emphasis on fish and bird bones. A case study from Kotedalen, Western Norway Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 109-119
Indrelid S. Norwegian archaeology - past and present Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 19-30
Indrelid S. Bergen Museum - a presentation Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 31-36
Ivanauskas E. Eugenijaus Ivanausko 1983-1997 metų darbų bibliografija ir asmenų, susijusių su lietuviškų monetų kalyba, sąrašas (1489-1709) 1998 Vilnius 1-28
Jankauskas R. Kai kurie Lietuvos praeities biosocialins diferenciacijos rodikliai Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 447-472
Jarockis R. Lithuanian Archaeology in the Past and Present Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 37-41
Jarockis R. Archaeology and aerial photography in Lithuania Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 30
Jovaiša E. Dauglaukis Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 13-14
Juodagalvis V. The "Stone Age in South Lithuania" Project Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 55-66
Kaland S. The Viking period Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 261-275
Kazakevičius V. Iš vėlyvojo geležies amžiaus baltų ginklų istorijos (kalavyjų makštų galų apkalai) Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 287-332
Kazakevičius V. Kalniškiai Burial Ground: Investigation, Results, Prospects Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 251-260
Kazakevičius V. The Plinkaigalis Burial Ground Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 15
Kitkauskas N. Vilnius Cathedral (Basilica) Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 26
Kjelle K. The use of on-site pollen analysis, local pollen diagrams and modern pollen samples in investigations of cultural activity Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 87-102
Kraujalis R. Protection of Archaeological Sites Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 30-31
Kristoffersen K. Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 131-141
Kulikauskas P. Upytės priešistorinio kapinyno (Naujamiesčio vls., Panevėžio aps.) tyrinėjimų duomenys Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 19-85
Kulikauskienė R. The Narkūnai Hill-Forts Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 7
Kulikauskienė R. The Maišiagala Hill-Fort Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 21
Kuncevičienė E. Other aspects of Lithuanian Archaeology: Archaeology in the Museums of Lithuania Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 28-29
Kuncevičius A. Iron Age Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 8-11
Kuncevičius A. Old Trakai Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 24
Kviatkovskaja A. [Квятковская А.] Jotvingių kapinynai Baltarusijoje (XI a. pab. - XVII a.). Ятвяжские могильники Беларуси (к. XI - XVII вв.) 1998 Vilnius 206-327 159-205 1-158
Kvizikevičius L. Švininiai audeklų antspaudai Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 433-446
Luchtanas A. Kernavė Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 22-23
Luchtanienė D. Archaeological Investigations of the Presidential Palace Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 27
Lødøen T. Interpreting Mesolithic axe deposits from a region in Western Norway Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 195-204
Mažeika J.; Petrošius R. Archeolognių radinių radioanglies amžius Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 473-484
Merkevičius A. Kalnelio archeologiniai paminklai Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 381-388
Merkevičius A. Stone, Bronze and Early Iron Ages. The stone Age Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 1-4
Michelbertas M. The Paragaudis Barow Cemetery Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 12
Moe D. Natural scientific methods, a potential, or more needed in future archaeology? Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 103-108
Olsen A. Pratarmė. Preface Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 1-18
Olsen A. Lithuania and Western Norway in the Neolithic period: Research goals derived from a comparative presentation of two "marginal" regions in Neolithic Europe Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 43-54
Ramstad M. Cultural and regional boundaries in the Neolithic of th western coast of Norway - a present or past construction? Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 205-213
Rimantienė R. Investigations at the Šventoji Find Site 4 1986-1995 Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 215-222
Rimantienė R. Stone Age Settlements in the Coastal area of Lithuania Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 5-6
Salatkienė B. Kalnelių archeologiniai paminklai Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 137-162
Šimėnas V. The Vidgiriai Cemetery Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 19
Simniškytė A. Geriamieji ragai Lietuvoje Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 185-246
Simpson D. Refitting as a Method in Stone Age Archaeology: A brief introduction Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 159-174
Solberg B. Settlement and Social Structure in Norway in the Migration Period (AD 400-550) Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 235-250
Svetikas E. Sagtys XIV-XVII a.: tipai ir sagtys (pagal vėlyvųjų viduramžių kapinynų medžiagą) Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 389-432
Tamulynas L. A. Bezzeenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašte Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 247-286 247-286
Tautavičius A. Taurapilis. Taurapilis "Duke" Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 17-18
Urbanavičius A. Grand Duke`s Palace of Vilnius Lower Castle Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 25
Vaitkevičius V. Alkas: lietuviškas paminklų kontekstas Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 333-350
Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija 1998 Vilnius 681-742 681-742 681-742 354-471 230-353 556-680 112-229 1-111 472-555
Varnas A. Horse Burials in Lithuania Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 291-294 291-294
Vėlius G. 13-th-14-th Century Cemetery of Kernavė Lithuanian Archaeology: Investigations and Findings 1998 Vilnius 23
Zabiela G. Laidosena pagoniškoje Lietuvoje Lietuvos archeologija 1998 Vilnius T. 15 351-380
Zabiela G. Application of Alternative Methods in Lithuanian Field Archaeology (up to 1996) Archaeologia Baltica. The Archaelogy of Lithuania ant Western Norway: Status and Perspectives 1998 Vilnius 3 143-158
- Baltų archeologija 1997 Vilnius 1 (10) 1-25 26-48
Įvadas. Preface. Vorwort Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 1-10
Apanavičius R. Vakarų baltai etnoinstrumentologijos duomenimis Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 219-239
Asaris J. [Асарис Я.] О северных территориях расселения куршей в XI-XIII в.в. (по материалам могильников) [Apie šiaurinės kuršių teritorijas XI-XII a. (Kapinynų duomenimis)] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 199-210
Balčiūnienė I. Pamarių kultūros žmonių odontologinis tipas ir jo genezė Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 281-289
Balčiūnienė I.; Volkaitė-Kulikauskienė R.; Merkienė R. Pratarmė Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 1-20
Caune A. Über ethnische Zugehörigkeit der sogenannten kurischen Grabstätten in Riga (12.-14. Jh) [Apie vadinamųjų kuršių kapų Rygoje etninę priklausomybę] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 241-251
Caune A. Einige Merkmale der Kulturbeziehungen zwischen den Einwohnern des Dϋnamϋndungs - und des sϋdwestlichen Ostseekϋstengebiets im fϋhen Mittelalter Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 59-68
Čepaitienė A. Verpsčių bei prieverpsčių formos lokalinis savitumas Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 327-339
Genys J. Trade routes and trade centres in Western Lithuania during the early Middle Ages Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 141-154
Gravere R. [Гравере Р.] Западнобалтские одонтологические компоненты в составе латышей [Vakarų baltų odontologiniai komponentai latvių tarpe] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 291-311
Hagberg U. Eisenzeit und Frϋhmittelalter auf Öland und an der Kalmarkϋste in Sϋdostschweden Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 69-74
Ivanauskas E. Kulautuvos lobiai 1997 Vilnius 1-45
Jurginis J. Žemaičiai ir kuršiai XIII a. Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 265-279
Katilius A. Archive documents on Carl von Schmith Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 22-25
Kazakevičius V. On one type of Baltic Sword of the Viking period Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 117-132
Kulakov V. [Кулаков В.] Истоки культуры пруссов [Prūsų kultūros ištakos] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 109-123
Kulakov W. Die Tracht der Prussen im Frϋhmittelalter Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 155-164
Lamm J. Carl von Schmith and his "Necrolithuanica" Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 11-22
Leciejewicz L. Maritime activities of the Western Slavs in the Early Middle Ages Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 95-104
Loze I. On cultural differentiation in the late Neolithic of Eastern Baltic [Kultūrų diferenciacija Rytų Pabaltyje vėlyvajame neolite] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 29-38
Luoto J. Die wirtschaftlichen Veränderungen während der Epoche AD 800-1200 im Ostseeraum Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 41-58
Mangelsdorf G. Usedom und Wolin - zwei frϋhstädtische Zentren im Odermϋndungsgebiet Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 75-84
Merkienė R. Kalendoriniai papročiai Vakarų ir Pietų Lietuvoje etninės kultūros bendrybės ir savitumai Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 357-367
Michelbertas M. Paragaudžio pilkapynas 1997 Vilnius 120-212 1-119
Mickevičius A. Curonia in the "Eatstern Policy" of Viking Age Scandinavia Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 191-199
Mugurēvičs Ē. Kurlands Siedlungsplätze in frϋhgeschichtlicher Zeit Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 85-93
Mugurevičs E. [Мугуревичс Э.] Хроника Генрика о народностях в Прибалтике в конце XII - начале XIII в.в. [Henriko kronika apie Rytų Pabaltijo tautas XII a. pabaigoje- XIII a. pradžioje] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 253-263
Mϋller-Wille M. Frϋhstädtische Siedlungen und ihr Umland in der Zeit von 800-1200. Einige Beispiele aus dem Ostseeraum Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 27-39
Nowakowski W. [Новаковски В.] Земли над нижним Неманом и Самбийский полуостров в Римскую эпоху [Nemuno žemupio sritis ir Sambija Romos imperijos laikotarpiu] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 99-107
Petrauskas O. [Петраускас О.] К вопросу о балто-славянских отношениях на территории Восточной Европы в период раннего железного века и раннего средневековья (по материалам обряда трупосожжения) [Apie baltų-slavų santykius Rytų Europos regione ankstyvajame geležies amžiuje ir anks Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 81-97
Randsborg K. Scandinavian Armies. Military organization before the Viking Age Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 105-115
Rassadin S. [Рассадин С.] Западнобалтские курганы и Милоградская культура [Vakarų baltų pilkapiai ir Milogrado kultūra] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 125-138
Rimantienė R. Žemdirbystės pradžia baltų žemėse Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 21-28
Šaknys Ž. Vakarų ir pietvakarių Lietuvos kaimo jaunimo bendravimo papročių regioniniai savitumai (XX a. I pusė) Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 341-355
Sedov V. [Седов В.] Влияние западных балтов на культуру соседних славянских племен в раннем средневековье (каменные могильники Мазовии и Подляшья)[Vakarinių baltų įtaka kaimyninių slavų genčių kultūrai ankstyvaisiais viduramžiais (Mozūrijos ir Palenkės akmenimis krauti Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 165-176
Šimėnas V. Vakarų ir rytų baltų ribos kaita archeologijos duomenimis Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 39-67
Tarasenka P. - Užnemunės krašto piliakalniai 1997 Vilnius 1-176
Urtans J. [Уртанс Ю.] О древних каменных конструкциях в Южной Курземе [Apie senąsias akmenų konstrukcijas pietiniame Kurše] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 139-150
Vaitkunskienė L. Dėl vakarų žemaičių kultūros substrato Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 151-163
Vasks A. [Васкс А.] Эпизод связей Балтии и Центральной Европы в эпоху ранней бронзы [Rytų Pabaltijo ir Centrinės Europos ryšių epizodas ankstyvajame žalvario amžiuje] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 69-79
Volkaitė-Kulikauskienė R. Naujausi tyrimai apie baltų papuošalų dekorą Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 177-198
Zabiela G. Lamatos žemė Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 211-217
Zabiela G. Scandinavian aroowheads in Lithuania Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 133-140
Zubov A. [Зубов А.]; Chaldejeva N. [Халдеева Н.] Одонтологическая классификация Прибаптийских народов [Baltų tautų odontologinė morfologinė klasifikacija] Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija 1997 Vilnius 313-326
Žulkus V. Baltische Funde an den westlichen Ostseekϋsten Archaeologia Baltica. The Balts and their Neighbours in the Viking Age 1997 Vilnius 2 165-189
- Baltų archeologija 1996 Vilnius 2 (9) 1-40
- Baltų archeologija 1996 Vilnius 1 (8) 1-40
Astrauskas A. Vidurio Lietuvos gyventojų kultūrinės orientacijos kaita SGA-VIGA Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 1-10
Bertašius M. Vidurio Lietuva: Rytų prekybos kelio beieškant Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 11-17
Butrimas A. Šarnelės neolito gyvenvietė Lietuvos archeologija 1996 Vilnius T. 14 174-191 174-191 174-191
Daugnora L.; Girininkas A. Osteoarcheologija Lietuvoje. Vidurinysis ir vėlyvasis holocenas 1996 Vilnius 100-198 1-99
Genys J. Prekybos keliai: Lietuvos pajūris-Vidurio Lietuva vėlyvajame geležies amžiuje Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 98-105
Gimbutienė M. Senoji Europa 1996 Vilnius 218-297 1-105 298-381 106-217
Guobytė R.; Stančikaitė M. Žmogaus veiklos pėdsakai Biržulio ežero žiedadulkių diagramose. Geomorfologinė ežero apylinkių sandara Lietuvos archeologija 1996 Vilnius T. 14 213-218
Kazakevičius V. IX-XIII a. baltų kalavijai 1996 Vilnius 1-87 88-173
Luchtanas A.; Vėlius G. Laidosena Lietuvoje XIII-XIV a. Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 80-88
Michelbertas M. Centrinė Lietuva - romėniškojo laikotarpio emaliuotų dirbinių gamybos centras Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 18-26
Nowakowski W. Römer-Barbaren-Vermittler. Romėnai-barbarai-tarpininkai Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 72-79
Ostrauskas T. Vakarų Lietuvos mezolitas Lietuvos archeologija 1996 Vilnius T. 14 192-212
Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje 1996 Vilnius 216-343 1-115 116-215
Rimantienė R. Šventosios 6-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija 1996 Vilnius T. 14 83-173
Rimantienė R. Šventosios 5-oji radimvietė Lietuvos archeologija 1996 Vilnius T. 14 80-82
Rimantienė R. Šventosios 4-oji radimvietė Lietuvos archeologija 1996 Vilnius T. 14 5-79
Rimantienė R. Pratarmė Lietuvos archeologija 1996 Vilnius T. 14 4
Šimėnas V. Smailieji kovos peiliai-durklai baltų kraštuose I m. e. tūkstantmečio viduryje Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 27-71
Steponavičienė D. - Petras Tarasenka 1996 Vilnius 1-160
Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.) 1996 Vilnius 202-301 1-101 302-367 102-201
Žulkus V. Kaunas tarp Rytų ir Vakarų. Nemuno kelias I-II tūkst. po Kr. pradžioje Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai 1996 Vilnius 89-97
- Baltų archeologija 1995 Vilnius 4 (7) 1-40
- Baltų archeologija 1995 Vilnius 3 (6) 1-32
- Baltų archeologija 1995 Vilnius 2 (5) 1-32
- Baltų archeologija 1995 Vilnius 1 (4) 1-32
Preface Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 1-7
Akavickas R. Kraštų (Svėdasų) senkapiai vadinami Taurakalniu Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 5-15
Aleksiejūnas V. Senkapių monetos Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 16-20
Balčiūnienė I. XIV-XVII a. Alytaus miesto gyventojų odontologija Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 21-25
Česnys G.; Jankauskas R. Viduramžių alytiškių antropologija (daugiamatės analizės duomenys) Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 26-33
Daugnora L.; Girininkas A. Neolithic and Bronze Age mixed farming and stock breeding in the traditional Baltic culture-area Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 43-51
Daugudis V. Die Eisenzeitlichen Kultstätten in Litauen Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 121-146
Grigalavičienė E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje 1995 Vilnius 142-280 1-141
Heltzer M. The "Idol from Šernai" and the question of Bronze Age amber provenance in the eastern Mediterranean Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 52-56
Ivanauskas E. - Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390-1865 metais 1995 Vilnius 1-340
Jankauskas R. Vėlyvųjų viduramžių Alytaus antropoekologija (XIV - XVII a. senkapio duomenimis) Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 34-46
Jankauskas R. Traumatic lesions in human osteological remains from Neolithic Lithuania Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 12-19
Lang V. Die Frϋheisenzeitliche Gesellschaft Im Gebiet Der Estnischen Steingräber Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 107-120
Loze I. Clay figural art in the forest belt of Neolithic eastern Europe Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 20-32
Loze I. Late Neolithic burial practices and beliefs in Latvia Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 33-42
Michelbertas M. Römische Mϋnzen in den Gräberfeldern Litauens Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 81-87
Petrulienė A. Barinės senkapis Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 47-72
Rickevičiūtė K. Karmėlavos kapinynas Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 73-103
Rimantienė R. Lietuva iki Kristaus 1995 Vilnius 107-199 1-106
Rimantienė R. Der Aalstecher von Šventoji 4B in Litauen Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 8-11
Senvaitienė J.; Vedrickienė L.; Čeplinskaitė V.; Urbanavičienė S. Bečių kapinyno audinių konservavimas ir tyrimas Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 104-116
Sidrys R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 174-199
Šimėnas V. Die Wildnis und baltische Stämmegrenzen Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 147-155
Stankus J. Bandužių kapinynas. Monografija Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 12 1-156
Stankus J. A unique pectoral ornament from Bandužiai, Lithuania Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 88-93
Svetikas E. Monetos XIV-XVII a. Lietuvos kapinynuose Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 117-151
Tautavičius A. Vytautas Urbanavičius. Bibliografinė rodyklė. 1966-1995 1995 Vilnius 1-35
Urbanavičienė S. Diktarų kapinynas Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 169-206
Urbanavičienė S. Ažugirių kapinynas Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 152-168
Urbanavičius V.; Tautavičius A.; Kitkauskas N. - Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1990-1993 metų tyrimai) 1995 Vilnius T. 3 1-265
Vaitkunskienė L. Pagrybio kapinynas. Monografija Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 13 1-208
Vaitkunskienė L. Kuršių kapinynas Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 214-243
Vaitkunskienė L. Archeologiniai šaltiniai apie mirusiųjų minėjimo apeigas (XIV-XVI a.) Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 207-213
Vaitkunskienė L. The formation of a warrior elite during the Middle Iron Age in Lithuania Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 94-106
Varnas A. Tulpiakiemio senkapiai Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 244-289
Vaškevičiūtė I. XVI-XVII a. Pavirvytės - Gudų kapinyno (Akmenės raj.) kapai Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 317-329
Vaškevičiūtė I. Mažeikių (Šiaulių raj.) XVI-XVII a.kapinynas Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 290-316
Vasks A. New data on Early Iron Age settlement in south-eastern Latvia Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 57-80
Zabiela G. Šeimyniškėlių senkapis Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 382-397
Zabiela G. Bečių senkapis Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 330-381
Zabiela G. Sudarytojo žodis Lietuvos archeologija 1995 Vilnius T. 11 3-4
Zabiela G. Lietuvos medinės pilys 1995 Vilnius 1-105 188-335 106-187
Žulkus V. Migration in Žemaitija in den 13.-16. Jahrhunderten Archaeologia Baltica 1995 Vilnius 1 156-173
- Baltų archeologija 1994 Vilnius 3 1-32
- Baltų archeologija 1994 Vilnius 2 1-32
- Baltų archeologija 1994 Vilnius 1 1-24
Katalog. Tablice kolorowe Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 49-64
Astrauskas A. Laidojimo papročiai Marvelės kapinyne Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 21-27
Bertašius M. Marvelės degintiniai kapai I Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 56-69
Černiavskij M. [Чернявский М.М.] Керамика неманской культуры в северо-западной Белоруссии [Keramika Nemanskoj kultury v severo-zapadnoj Belorussii] Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 114-121
Daugnora L. Laukinių gyvūnų galūnių kaulų, rastų Kretuono 1 C gyvenvietėje, matavimai Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 29-33
Daugnora L. Marvelės kapinyno žirgai Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 86-91
Daugnora L.; Girininkas A. Kretuono apyežerio gyvenviečių dirbinių paleoosteologija Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 13-28
Genys J. Protomiestų tipo gyvenvietės Vakarų Lietuvoje Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 80-88
Girininkas A. - Baltų kultūros ištakos 1994 Vilnius 1-280
Girininkas A. Gamtos įtaka žmonėms holocene Kretuono apyežeryje Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 5-12
Griciuvienė E. Dział archeologii Muzeum Narodowego Litwy Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 16-17
Griciuvienė E. Opis stanowisk archeologicznych. Od epoki brązu do średniowiecza Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 121-134 121-134
Ivanauskas E.; Balčius M. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1945 metų 1994 Vilnius 1-111
Jankauskas R.; Barkus A. Marvelės senkapio (I-VII m.e.a.) antropologija (1991-1992 m. medžiaga) Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 79-85
Jaskanis J. Wprowadzenie Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 1-12
Juknevičius A. Senoji Kėdainių gyvenvietė Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 70-78
Juodagalvis V. Užnemunės neolito keramika Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 148-152
Juodagalvis V. Seniausios statybos pėdsakai Užnemunėje Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 34-45 34-45
Juodagalvis V. Epoka Kamienia Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 18-23
Juodagalvis V. Katalog. Epoka kamienia Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 65-74
Juodagalvis V. Opis stanowisk archeologicznych. Obozowiska i osiedla epoki kamienia Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 117-120
Kalečic E. [Калечиц Е.Г.] Керамика верхнеднепровской культуры [Keramika verhneddneprovskoj kultury] Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 133-147
Kośko A. A chapter in the research on the South-Baltic cultural context in the development of the great Poland - Kuiavia communities from the time of the horizon of the "cassigal" corder ware culture Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 153-161
Krivalcevič N. [Кривальцевич Н.Н.] Керамика Припятского Полесья в ранний период бронзового века [Keramika Pripiatskovo Polesia v rannij period bronzovovo veka] Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 122-132
Kulnytė B. Z historii Muzeum Narodowego Litwy Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 13-15
Merkevičius A. Etnokultūrinė situacija laidosenos duomenimis Vidurio Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 1-9
Mikliaev A. [Микляев А.М.]; Mazurkevič A. [Мазуркевич А.Н.]; Zaijceva G. [Зайцева Г.И.] О керамике неолита раннего металла в Двинско-Ловатском междуречье [O keramikie neolita - rannievo metalla v Dvinskoj-Lovatskom meždureče] Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 89-103
Sidrys R. Gintaro įkapės senojo ir viduriniojo geležies amžiaus kapuose Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 28-46
Šimėnas V. Pajūrio, Nemuno žemupio ir Vidurio Lietuvos kapinynai I m.e. tūkstantmečio pirmojoje pusėje Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 10-20
Šmidt E. [Шмидт Е.А.] Поселения Днепро-Двинской культуры в верховьях Днепра и на смежных территориях [Poselenija Dnepro-Dvinskoj kultury v verhoviah Dnepra i na smežnyh territorijah] Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 61-79
Tautavičius A. Epoka Brązu i początek epoki żelaza (XVI-I w. p.n.e.) Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 24-26
Tautavičius A. Okres Rzymski (I-IV w.) Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 27-32
Tautavičius A. Plemiona baltów w V-XIII w. Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 33-44
Tautavičius A. Relikty kultury pogańskiej (połowa XIII-początek XVI w.) Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 45-47
Tautavičius A. Katalog. Od epoki brązu do średniowiecza Staroźytności Litwy. Katalog wystawy Muzeum Narodowego Litwy z Wilna 4.03-30.06.1994 Warszawa 1994 Warszawa 75-116
Urbanavičius V. Vidurio Lietuvos gyventojų laidojimo papročių kaita IV-XIV a. Vidurio Lietuvos archeologija. Konferencijos medžiaga 1994 Vilnius 47-55
Zabiela G. Velikuškių piliakalnio "kapai" Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 46-60
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.] Орнаментация керамики северобелорусской археологической культуры [Ornamentacija keramiki ceverobelorusskoj arheologyčeskoj kultury] Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse 1994 Vilnius 104-113
Daugudis V. Iš Vilniaus miesto praeities 1993 Vilnius 1-55 1-55
Kazakevičius V. Plinkaigalio kapinynas. Monografija Lietuvos archeologija 1993 Vilnius T. 10 1-71 72-143 144-220
Sajauskas S.; Kaubrys D. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika 1993 Vilnius 1-95 96-191 192-289 290-385 290-385 386-454
Aleksiejūnas V. Rytų Lietuva I tūkst. pr. m. erą Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 56-85
Balčiūnienė I.; Česnys G.; Jankauskas R. Spigino mezolito kapų kraniometrija, odontologija, osteometrija, paleopatologija Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 10-16
Bliujienė A. Alinkos (Raistinės) pilkapiai Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 105-127
Butrimas A. Spigino mezolito kapai Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 4-10
Černiavski M. [Чарнявски М.] Кривинский археологический микрорегион [Krivinskij archieologičieskij mikroregion] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 17-20
Černiavskij M. [Чернявский М.М.] Древнейшие роговые орудия из-под Сморгони [Drevneijšie rogovye orudija iz-pod Smorgoni] Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 116-120
Daugnora L. [Даугнора Л.] Исследование остеологического материала и изделий из рога и кости в поселениях каменного века [Issliedovanije ostieologičieskovo materiala i izdielij iz roga i kosti v posielienijach kamiennovo vieka] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 1-7
Daugudis V. Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuose Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 27-35
Daugudis V. [Даугудис В.] Отражение общественного строя жителей Литвы на архитектуре городищ V-VIII вв. [Otraženije obščiestviennovo stroja žytieliej Litvy na architiekturie gorodišč V-VIII v.] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 51-55
Dučic L. [Дучиц Л.] Городище Московичи [Gorodišče Moskoviči] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 65-68
Genys J. [Генис Я.] Особенности куршских и жемайтских поселений в эпоху раннего средневековья [Osobiennosti kuršskich i žemaitskich posielienij v epochu rannievo sriednieviekovja] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 62-65
Girininkas A. [Гирининкас А.] Строительные сооружения на поселении Крятуонас IС [Stroitielnyje sooruženija na posielienii Kretuonas IC] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 7-8
Graudonis J. [Граудонис Я.] Поселения эпохи раннего металла на территории Латвии [Posielienija epochi rannievo mietalla na tieritorii Latvii] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 31-35
Grigalavičienė E. Juodonių piliakalnis ir gyvenvietė (Rokiškio raj.) Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 41-92
Grigalavičienė E. Kerelių piliakalnis Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 85-105
Grigalavičienė E. [Григалавичене Е.] Оборонительные укрепления, сооружения и жилища ранних городищ населения культуры штрихованной керамики [Oboronitielnyje ukrieplienija, sooruženija ir žilišča rannich gorodišč nasielienija kultury štrichovannoj kieramiki] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 35-39
Janits L. [Янитс Л.]; Janits K. [Янитс К.] Поселения каменного века Эстонии [Posielienija kamiennovo vieka Estonii] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 24-27
Jankauskas K. Smulkusis papuošalų ir spalvotųjų metalų dekoras Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 151-168
Jankauskas R. Degintinių kapų iš Kernavės Pajautos slėnio antropologinė analizė Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 39-41
Jarockis R. Kaulinių-raginių dirbinių gamyba Kernavėje XIII-XIV a. Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 168-182
Juodagalvis V. Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriuje Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 107-115
Juodagalvis V. Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietė Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 34-56
Juodagalvis V. [Юодагальвис В.] Поселения неолита и ранней бронзы юго-западной Литвы [Posielienija neolita ir ranniej bronzy jugo-zapadnoj Litvy] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 21-24
Kazakevičius V. Rytietiškos kilmės radinys Visėtiškių (Anykščių raj.) pilkapyne Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 133-137
Ksenzov V. [Ксензов В.] Кундские памятники на территории Северной Белоруси [Kundskije pamiatniki na territorii Severnoj Belorusi] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 9-11
Kulakov V. [Кулаков В.] Конское снаряжение пруссов Х-ХI вв. (проблема относительной хронологии деталей оголовья) [Konskoe snariaženie prussob X-XI vv. (problema otnositelnoj hronologii detalej ogolovia)] Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 137-144
Kulikauskas P. Petras Tarasenka - Lietuvos archeologijos pradininkas Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 5-21
Loze I. [Лозе И.] Поселение Звидзе как один из типов оседлости среднего неолита Латвии [Posielienije Zvidze kak odin iz tipov osiedlosti sriednievo neolita Latvii] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 12-14
Luchtanas A. Ankstyvojo geležies amžiaus Kernavės kapinynas Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 35-39
Medvedev A. [Медведев А.] Поселения культуры штрихованной керамики Беларусского Понеманья в I-V вв. н.э. [Posielienija kultury štrichovannoj kieramiki Bielarusskovo Poniemanja v I-V vv. n.e.] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 57-61
Michelbertas M. Antkaklių trimitiniais galais (III gr.) chronologijos klausimu Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 127-132
Pivovarčik S. [Пивоварчик С.] Новые исследования на городищах Понеманья (к вопросу о древнерусских городах) [Novyje issliedovanija na gorodiščach Poniemanja (k voprosu o drievnierusskich gorodach)] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 73-77
Rasadin S. [Рассадин С.] Укрепленные поселения I тысячелетия до н.э. в Верхнеднепровском Левобережье [Ukrieplionnyje posielienija I tysiačelietija do n.e. v Vierchniednieprovskom Lievobieriežje] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 39-42
Rimantienė R. Žemės ūkio pradžia Lietuvoje Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 120-126
Rimantienė R. Šakės-neolito gyvenvietė Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 16-34
Šadyro V. [Шадыро В.] Поселение балтов и изменение ландшафтов бассейна Зап. Двины (Даугавы) [Posielienije baltov i izmienienije landšaftov bassiejna Zap. Dviny (Daugavy)] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 42-46
Šmidt E. [Шмидт Е.] Поселения Днепро-Двинской культуры в верховьях Днепра и на смежных территориях [Posielienija Dniepro-Dvinskoj kultury v vierchovjach Dniepra i na smiežnych tierritorijach] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 47-50
Timofejev V. [Тимофеев В.] Исследования неолитических поселений в Калининградской области [Issliedovanija neolitičeskich posielienij v Kaliningradskoj oblasti] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 14-17
Tkačev M. [Ткачев М.]; Semenčuk G. [Семенчук Г.] Поселение на острове "Замок" озера Дрысвяты [Posielienije na ostrovie "Zamok" oziera Drysviaty] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 80-83
Tynisson E. [Тыниссон Э.] О поселениях железного века в Эстонии [O posielienijach želieznovo vieka v Estonii] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 77-79
Vaitkunskienė L. Dėl žemaičių aprangos regioninių skirtumų Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 144-151
Vaškevičiūtė I. IV-XI a. įvijiniai apgalviai Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 128-135 128-135
Vasks A. [Васкс А.] Городища и поселения эпохи ранних металлов в Даугавском бассейне [Gorodišča i posielienija epochi rannich metallov v Daugavskom bassiejne] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 28-31
Visockis A. Peterburgo archeologijos institutas ir Lietuva Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 182-187
Volkaitė-Kulikauskienė R. Apie Petro Tarasenko ir Jono Puzino polemiką ''Lietuvos Aido '' puslapiuose Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 21-27
Volkaitė-Kulikauskienė R.; Jankauskas K. Iš senosios lietuvių amatininkystės istorijos (alavas senuosiuose lietuvių papuošaluose) Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 8 135-170
Zaikovski E. [Зайковский Э.] Об одной категории археологических памятников [Ob odnoj katiegorii archeologičieskich pamiatnikov] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 68-72
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.] О погребальном обряде у населения культуры штрихованной керамики [O pogrebalnom obriade u naselenija kultury štryhovannoij keramiki] [Burial ritual among the population of the stroked ceramics culture Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 104-107
Žulkus V. [Жулкус В.] Региональные особенности домостроительства Литвы в I - начале II тысяч. н.э. [Riegionalnyje osobiennosti domostroitelstva Litvy v I - načalie II tysiač. n.e. ] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 83-85
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.] Исследования Гораньского городища [Issledovania Goranskovo gorodiščia] [Research of the Gorane hill-fort] Lietuvos archeologija 1992 Vilnius T. 9 92-103
Zverugo J. [Зверуго Я.] Исследование поселений второй половины I тыс. н.э. в бассейне Верхней Вилии [Issliedovanije posielienij vtoroj poloviny I tys. n.e. v bassiejnie Vierchniej Vilii] Konferencijos "Pabaltijo gyvenvietės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus" pranešimų santrauka [Тезисы докладов конференции "Поселения Прибалтики с древнейших времен до XIV века"] 1992 Vilnius 55-57
Duksa Z. Monetos pasakoja 1991 Vilnius 1-100 101-172 173-278
Griciuvienė E. Baltiškojo ornamento beieškant 1991 Vilnius 1-71
Gudavičius E. Miestų atsiradimas Lietuvoje 1991 Vilnius 1-93
Nakaitė L. - Žalvariniai senolių laiškai 1991 Vilnius 1-120
Tautavičius A.; Urbanavičius V.; Kuncevičius A.; Samalavičius S.; Kitkauskas N.; Kondratienė O. - Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1989 metų tyrimai) 1991 Vilnius T. 2 1-160
Žulkus V. Klaipėdos senojo miesto raidos modelis 1991 Vilnius 1-83
Girininkas A. Vidurinysis ir vėlyvasis neolitas.Monografija Lietuvos archeologija 1990 Vilnius T. 7 40-78 79-112 1-39
Matulis R. Istoriniai akmenys 1990 Vilnius 1-75 76-143
Matulis R. Lietuvių tautos kilmė 1990 Vilnius 1-81
Astrauskas A. [Астраускас А.] Погребальные памятники ятвяжской земли [Pogrebalnyje pamiatniki jiatviazhskoj zemli] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 70-77
Bachitovas J.; Tatoris J. Vandens nuo stogo nukanalizaviamo sistema XIX a. Klaipėdoje Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 35-37
Butkus V.; Oksas J.; Vaškelis A. Kada buvo suplanuotas Kauno miestas? Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 11-15
Gavrituhin I. [Гавритухин И.О.] Кодынские фибулы (Типы и некоторые проблемы интерпретации) [Kodynskije fibuly (tipy i nekotoryje problemy interpretacii)] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 78-85
Genys J. Miestų kūrimosi Vakarų Lietuvoje klausimu Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 128-137
Gusakov M. [Гусаков М.Г.] Святилище - археологический феномен (проблема исторической реконструкции) [Sviatilische - arkheologicheskij fenomen (problema istoricheskoj rekonstrukciji)] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 116-123
Jakučiūnas A. Kai kurie Kauno senamiesčio regeneracijos plėtojimo aspektai Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 44-70
Jovaiša E. [Йовайша Э.] Мировоззрение балтов по данным пространственного ориентирования и внутреннего устройства погребений Центральной Литвы I-IV вв. [Mirovozzrenije baltov po dannym prostranstvennogo оrientirovanija...] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 92-107
Kitkauskas N. Vilniaus pilys. Statyba ir architektūra 1989 Vilnius 1-75 76-175 176-231
Klimka L. [Климка Л.] Роль астрономии при формировании культуры древних балтов [Rol' astronomii pri formirovanii kul'tury drevnikh baltov] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 85-91
Kugevičius V. Kompaktiško plano porinių namų restauravimo ypatumai (XVI-XVIII a. architektūros paminklo, gyvenamojo namo Kaune, T.Daugirdo g. 4, pavyzdžiu) Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 71-77
Kulakov V. [Кулаков В.] Этапы истории пруссов V-XII вв. [Etapy istorii prussov V-XII vv.] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 34-41
Medvedev A. [Медведев A.M.] К вопросу об участии ятвягов в формировании культуры восточнолитовских курганов [K voprosu ob uchastiji jiatviagov v formirovanii kul'tury vostochnolitovskikh kurganov] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 55-59
Michelbertas M. Vakarų Lietuvos apgyvendinimas senajame geležies amžiuje ir kai kurie šio regiono etninės istorijos klausimai Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 13-21
Motuza G.; Girininkas A. Lietuvos geologinė sandara ir etnogenezė Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 3-13
Oksas J. Nuo pirmųjų Kauno miesto sienų iki XIX amžiaus gynybinių įrenginių Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 1-10
Osė I. [Осе И.] Возникновение изразцовых печей в Латвии [Vozniknovenije izrazcovykh pechej v Latvii] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 137-145 137-145
Pronin G.N. [Пронин Г.Н.] Два типа пгребений в земле ятвяов [Dva tipa pogrebenij v zemle jiatviagov] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 59-70
Rimantienė R. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė 1989 Vilnius 100-210 1-99
Sedov V. [Седов В.] Земля ятвягов (племенная дифференциация) [Zemlia jiatviagov (plemennaja differenciacia)] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 50-55
Šimėnas V. Videvutis - legenda ar tikrovė? Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 41-49
Smirnova M. [Смирнова М.Е.] Структура святилищ раннесредневековых пруссов [Struktura sviatilisch rannesrednevekovykh prussov] Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 123-128
Sprinaitis R. XVII-XIX a. olandiško tipo pypkės Klaipėdos kultūriniuose sluoksniuose Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 150-157
Tatoris J. Senieji Klaipėdos gatvėvardžiai Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 38-43 38-43
Tautavičius A. Dėl mirusiųjų deginimo papročio plitimo V-VIII a. Žemaitijoje Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 28-34
Tautavičius A. Vytautas Daugudis. Bibliografinė rodyklė 1955-1989 1989 Vilnius 1-42
Tautavičius A.; Urbanavičius V.; Kuncevičius A.; Kitkauskas N.; Samalavičius S. - Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1988 metų tyrinėjimai) 1989 Vilnius T. 1 1-128
Vaitkunskienė L. Dėl kuršių etninės teritorijos Žemaitijoje (I tūkst. pirma pusė) Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 22-28
Vaškelis A.; Juchnevičius A. Marmurinių skulptūrų fragmentai Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 29-32
Žalnierius A. Kauno ištakų ir ankstyvosios raidos archeologinės problemos Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 145-150
Žalnierius A. Kauno senamiesčio 3-ojo kvartalo šiaurinės dalies užstatymo raida XV-XVII amžiais Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 16-28
Žalnierius A.; Ridikaitė V. Stiklinis bokalas Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1989 Vilnius 12 33-34
Žulkus V. Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje Vakarų baltų archeologija ir istorija 1989 Klaipėda 107-116
Žulkus V.; Klimka L. - Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais 1989 Vilnius 1-96
Aleksiejūnas V. Monetos Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 63-65
Bagdonavičius A. Iš XVI-XVIII a. Kauno špitolių raidos Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 91-97
Balčiūnienė I. Etninės odontologijos duomenys Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 100-103 100-103
Balčius M.; Ivanauskas E. Uždauguvio kunigaikštystės monetos Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 76-79
Balčius M.; Ivanauskas E. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės monetinė politika, valdant Žygimantui Senajam (1506-1544/1548) Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 67-76
Baubonis Z. Kūlgrindų, medgrindų ir žemgrindų klausimu Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 47-53
Bektineev Š.I. [Бектинеев Ш.И.] Пражский грош в денежном обращении Великого Княжества Литовского (XIV в.) [Pražskij groš v denežnom obraščenii Velikovo Kniažestva Litovskogo (XIV v.)] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 130-134
Bertašius M.; Žalnierius A. Kauno senamiesčio 15-ojo kvartalo žvalgomieji archeologiniai tyrimai Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 11-19
Bitvinskas T.; Brukštus V. Pušies medienos dendrochronologiniai tyrimai Vakarinėje Lietuvos TSR dalyje Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 52-53
Bliujienė A. Senieji lietuvių papuošalai 1988 Vilnius 1-31
Bubenko T.S. [Бубенько Т.С.] Стеклянная посуда из Витебска [Steklianaja posuda iz Vitebska] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 125-129
Černiavskij I.M. [Чернявский И.М.] Пинский коллегиум (по материалам археологических исследований) [Pinskij kolegium (po materialam archeologičeskich isledovanij)] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 149-155
Česnys G. Paleodemografija ir antropologija Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 89-100
Česnys G.; Balčiūnienė I. Senųjų Lietuvos gyventojų antropologija 1988 Vilnius 1-107 108-199
Cykunova N.V. [Цыкунова Н.В.] Основные черты мезолита Восточного Полесья [Osnovnyje čerty mezolita Vostočnovo Polesja] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 7-11
Dakanis B. Archeologijos paminklų apskaita Lietuvoje Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 98-109
Daugudis V. [Даугудис В.] Городище Саугиняй [Gorodišče Sauginiai] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 51-58
Dučic L. [Дучиц Л.] Курганный могильник у д. Лесная Миорского района [Kurganyj mogilnik u d. Lesnaja Miorskovo rajona] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 104-109
Dzikas L. Kai kurie Kairėnų istorijos puslapiai, remiantis archeologiniais duomenimis Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 40-44
Genys J. 1984-1985 m. archeologinių kasinėjimų Biržų pilyje rezultatai Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 45-51
Genys J. Klaipėdos Frydricho priemiesčio urbanistinė raida XVI-XVIII amžiais Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 25-32
Girininkas A. Brūkšniuotosios keramikos kultūros formavimasis Rytų Lietuvoje Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 16-25
Girininkas A. [Гирининкас А.] Поздненарвская культура в Восточной Литве [Pozdnienarvskaja kultura v Vostočnoj Litvie] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 37-50
Gutovskij A.M. [Гутовский А.М.] Мезолитическая стоянка Цыгановка в Среднем Понеманье [Mezolitičeskaja stojanka Cyganovka v Srednem Ponemanje] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 3-7
Jankauskas R. Paleontologiniai tyrimai Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 103-108
Jegorejčenko A.A. [Егорейченко А.А.] Пряслица и грузики Иванского городища [Priaslica i gruziki Ivanskovo gorodišča] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 64-70
Juodagalvis V. Gluobių (Šakių raj.) akmens amžiaus paminklai Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 1-12
Juodagalvis V. [Юодагальвис В.] Исследование каменного века в Литовском Занеманье [Issliedovanije kamiennovo vieka v Litovskom Zaniemanje] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 29-36
Katalynas K. [Каталинас К.] Вильнюсские пластинчатые изразцы XVI-XVII вв. с "кованым" орнаментом [Vilniuskije plastinčatyje izrascy XVI-XVII vv. S "kovanym" ornamentom] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 135-140
Katilius A. P.Tarasenkos rankraščiai VUMB RS Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 97-98
Kazakevičius V. [Казакявичюс В.] Редкая форма наконечников копий на территории Литвы [Redkaja forma nakonečnikov kopij na teritorii Litvy] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 79-88
Kazakevičius V. [Казакявичюс В.] - Оружие балтских племен II-VIII веков на территории Литвы [Oružije baltskih plemen II-VIII vekov na teritorii Litvi] 1988 Vilnius 1-161
Koledinskij L. [Колединский Л.] Транспортные средства Витебска XII-XVII вв. [Transportnyje sredstva Vitebska XII-XVII vv.] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 119-124
Kravcevič A.K. [Кравцевич А.К.] Исследования в г. Мир Гродненской области [Isledovanija v g. p. Mir Grodnenskoj oblasti] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 141-144
Krivalcevič N. [Кривальцевич Н.Н.] "Уточка" в верованиях неолитическихплемен Белорусии ["Utočka" v vieroanijach nieolitičieskich pliemion Bielorusii] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 18-22
Ksenzov V.P. [Ксензов В.П.] Мастерская каменного века у г. Орши [Masterskaja kamennovo veka u g. Oršy] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 12-18
Kunskas R. Obelių ežero paleogeografinė apžvalga Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 4-9
Lošenkov I. [Лошенков М.И.] Укрепления городища Ястребка [Ukreplenija gorodišča Jastrebka] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 71-78
Luchtanas A. [Лухтан А.]; Ušinskas V. [Ушинскас В.] К проблеме становления Литовской земли в свете археологических данных [K probleme stanovlenija Llitovskoj zemli v svete archeologičeskich danych] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 89-104
Melnikovas A.; Staniukovičius A.; Žulkus V.; Smekalova T. Archeologiniai ir geofiziniai Šventosios tyrimai Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 33-39
Merkevičius A. Žalvario-ankstyvojo geležies amžiaus laidojimo paminklai ir pagrindiniai laidosenos bruožai Lietuvoje (išskyrus pajūrio ruožą) Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 25-41
Merkevičius A. Žalvario dirbinių cheminė sudėtis Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 76-88
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.] Курганный могильник у д. Колосы [Kurganyj mogilnik u d. Kolosy] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 110-114
Radionovas A. 1987 m. Kaliningrade rastos monetos Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 80-85
Šimėnas V. Vakarų Lietuvos tarpgentinės teritorijos Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 41-46
Sinčuk I. [Синчук И.] Торнеры Шотландского королевства в денежном обращении Речи Посполитой [Torniery Šotlandskovo korolevstva v dieniežnom obraščienii Rieči Pospolitoi] Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 85-90
Sobol V.E. [Соболь В.Е.] Основные этапы заселения территории феодального Минска [Osnovnyje etapy zaselenija feodalnovo Minska] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 115-118
Stankus J. Geležies dirbinių metalografinė analizė Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 65-76
Urbanavičienė S. [Урбанавичене С.] Одежда жемайтов в XV-XVI вв. (по данным археологии) [Odežda žemajtov v XV-XVI vv. (po danym archeologii)] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 156-167
Urbanavičius V.; Urbanavičienė S. Archeologiniai tyrimai Lietuvos archeologija 1988 Vilnius T. 6 9-63
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.] Культовые места - "алкветес" в могильнике Пагрибис Шилальского района [Kultovyje mesta - "alkvetes" v mogilnike Pagribis Šilalskovo rajona] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 167-174
Valickis V. Nauji akmens amžiaus paminklai Vidurio Lietuvoje Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 12-16
Vaškelis A. Kauno miesto gynybinės sienos tyrimai Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 3-10
Zabiela G. Lietuvos vėlyvųjų piliakalnių sąrašas Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai 1988 Vilnius 53-67
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.] Этапы развития неолита Северной Белорусии [Etapy razvitija neolita Sieviernoj Bielorusii] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 23-28
Zalaško G.M. [Залашко Г.М.] Городище "Бесовая гора" возле д. Хоромск Столинского района [Gorodišče "Biesovaja gora" vozle d. Choromsk Stolinskovo rajona] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 59-63
Zdanovič N.I. [Зданович Н.И.] Неполивная посуда Мирского замка [Nepolivnaja posuda Mirskovo zamka] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii] 1988 Vilnius 145-149
Žulkus V. Nauji duomenys apie Kražių pilį ir kolegiją Architektūros paminklai. Mokslinių straipsnių rinkinys 1988 Vilnius 11 20-24
Arulienė A.; Indriulaitis A. Iš liaudies mažosios architektūros paminklų apsaugos istorijos 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 23-27
Balčiūnas J. Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologiniai tyrinėjimai 1967-1986 metais 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 31-36
Balčius M. Monetų radinių skirstymas 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 58-60
Čiubrinskas V. Aktualūs liaudies architektūros paminklų apsuagos ir naudojimo klausimai 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 28-30
Dakanis B. Archeologijos paminklų kartografavimas Lietuvos TSR 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 37-49
Gudavičius E.; Tautavičius A.; Volkaitė-Kulikauskienė R.; Česnys G. Baltų gentys I-IV amžiuje Lietuvių etnogenezė 1987 Vilnius 101-123
Gudavičius E.; Volkaitė-Kulikauskienė R.; Tautavičius A.; Zinkevičius Z.; Vanagas A.; Česnys G. Baltų gentys V-VIII amžiuje Lietuvių etnogenezė 1987 Vilnius 124-171
Gudavičius E.; Zinkevičius Z.; Volkaitė-Kulikauskienė R.; Česnys G. Lietuviai IX-XII amžiuje Lietuvių etnogenezė 1987 Vilnius 172-202
Indriulaitis A. Dailės paminklų apskaitos aktualijos 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 17-22
Ivanauskas E. XV a. II pusės piniginių reformų Lietuvoje datavimo klausimu 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 61-63
Jurginis J.; Vanagas A.; Tautavičius A.; Česnys G. Lietuvių kilmės aiškinimų ir tyrimų apžvalga Lietuvių etnogenezė 1987 Vilnius 1-39
Mažiulis V.; Rimantienė R.; Vanagas A.; Česnys G. Baltų susidarymas Lietuvių etnogenezė 1987 Vilnius 40-81
Mažiulis V.; Tautavičius A.; Volkaitė-Kulikauskienė R.; Česnys G. Vakarų, rytų ir Dnepro baltai Lietuvių etnogenezė 1987 Vilnius 82-100
Merkevičius A. Pajevonio apylinkių archeologijos paminklai 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 50-53
Senapėdis R. 1553/1979 m. Vilniaus monetų lobis 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 64-73
Šilinienė B. Lietuvos TSR istorijos paminklai 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 1-16
Volkaitė-Kulikauskienė R.; Gudavičius E.; Zinkevičius Z.; Česnys G. Lietuviai XIII-XIV amžiuje Lietuvių etnogenezė 1987 Vilnius 203-255
Zabiela G. Dėl m.e. II tūkstantmečio archeologijos periodizacijos 1967-1987 m. istorijos ir kultūros paminklų tyrinėjimai. Konferencijos pranešimų tezės 1987 Vilnius 54-57
Daugudis V. I tūkstantmečio pr.m.e. šiaurės Žemaitijos piliakalniai (1. Būdingesnieji piliakalnių bruožai ir jų įtvirtinimai) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1986 Vilnius 2 (95) 31-42
Grigalavičienė E. Sokiškių piliakalnis Lietuvos archeologija 1986 Vilnius T. 5 88-138
Grigalavičienė E. Nevieriškės piliakalnis Lietuvos archeologija 1986 Vilnius T. 5 52-88
Merkevičius A. Narkūnų piliakalnio spalvotojo metalo dirbiniai Lietuvos archeologija 1986 Vilnius T. 5 49-52
Michelbertas M. - Senasis geležies amžius Lietuvoje 1986 Vilnius 1-272
Stankus J. Plinkaigalio (Kėdainių raj.) m. e. V-VI amžių kapinyno geležies dirbinių metalografinė analizė Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1986 Vilnius 1 (94) 51-62
Vaškevičiūtė I. Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas (2. Ginklai) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1986 Vilnius 2 (95) 43-51
Volkaitė-Kulikauskienė R. Narkūnų didžiojo piliakalnio tyrinėjimų rezultatai (apatinis kultūrinis sluoksnis) Lietuvos archeologija 1986 Vilnius T. 5 5-49
Ambrazas V. [Амбразас В.] Некоторые следы балто-финских контактов в синтаксисе балтийских языков [Niekotoryje sliedy balto-finskich kontaktov v sintaksisie baltijskich jazykov] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 188-196
Apals J. [Апалс Я.] Развитие балтского жилища (по археологическим и этнографическим данным) [Razvitije baltskovo žilišča (po archieologičieskim i etnografičieskim dannym)] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 34-36
Aun M. [Аун М.] Взаимоотношения балтских и южноэстонских племен во второй половине I тысячелетия н. э. [Vzaimootnošenija baltskich i južnoestonskich pliemion vo vtoroj polovienie I tysičelietija n.e.] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 77-90
Aun M. [Аун М.] Балтские элементы в материальной культуре Эстонии второй половины I тысячелетия н. э. [Baltskije eliemienty v materialnoj kulturie Estonii vtoroj poloviny I tysiačielietija n.e.] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 36-39
Balčiūnienė I. [Бальчюнене И.] Одонтология населения Литовской ССР [Odontologija nasielienija Litovskoj SSR] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 158-166
Balčiūnienė I. [Бальчюнене И.] Генезис одонтологического типа литовцев [Gieniezis odontologičieskovo tipa litovcev] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 1-5
Benevolenskaja J. [Беневоленская Ю.] О кранио-серологическом параллелизме дифференциации на территории Псковщины и Прибалтики [O kranio-sierologičieskom parallielizmie diffierienciacii na tierritorii Pskovščiny i Pribaltiki] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 6-8
Breidak A. [Брейдак А.] Некоторые фонетические явления селонского языкового субстрата в северо-восточной Литве [Niekotoryje fonietičieskije javlienija sielonskovo jazykovovo substrata v Sieviero-Vostočnoj Litvie] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 206-211
Breidak A. [Брейдак А.] Западная граница латгальского и селонского племен по языковым данным XIII-XIV веков [Zapadnaja granica latgalskovo ir sielonskovo pliemion po jazykovym dannym XIII-XIV viekov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 166-169
Burakovskaja N. [Бураковская Н.] Параллели водных транспортных средств белорусов и народов Прибалтики [Parallieli vodnych transportnych sriedstv bielorusov ir narodov Pribaltiki] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 125-128
Buš O. [Буш О.] О просхождении этнонимов "kurši" и "zemgali" [O proischoždienii etnonimov "kurši" i "zemgali"] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 169-171
Butrimas A. [Бутримас А.]; Česnys G. [Чеснис Г.] О генезисе приморской культурыи ее носителей [O gieniezisie primorskoj kultury iejo nositieliej] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 39-42
Butrimas A.; Kazakevičius V.; Česnys G.; Balčiūnienė I.; Jankauskas R. Ankstyvieji virvelinės keramikos kultūros kapai Lietuvoje Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 14-24
Čakvin I. [Чаквин И.] Этнообъединительные процессы в Великом княжестве Литовском в XIV-XVI вв. и проблемы складывания белорусской и литовской народностей [Etnoobjiedinitielnyje processy v Vielikom kniažestvi Litovskom v XIV-XVI vv. i probliemy skladyvanija bielorusskoj ir Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 156-159
Caune A. [Цауне А.] Об этническом составе населения Риги до ХIII в. [Ob etničieskom sostavie nasielienija Rigi do XIII v.] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 99-102
Černiavskij M. [Чернявский М.] Этнокультурные связи неолитических племен Белоруссии и Юго-восточной Прибалтики [Etnokulturnyje sviazi neolitičieskich pliemion Bielorussii i Jugo-vostočnoj Pribaltiki] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 102-105
Česnys G. [Чеснис Г.] Этническая антропология балтских племен на территории Литвы в I тысячелетия н. э. [Etničieskaja antropologija baltskich pliemion na territorii Litvy v I tysiačelietii n.e.] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 144-158
Česnys G. [Чеснис Г.] Палеопопуляционный подход к решению вопроса о формировании некоторых балтских племен и народностей [Paleopopuliacionnyj podchod k riešeniju voprosa o formirovanii niekotorych baltskich pliemion i narodnostiej] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 30-33
Česnys G. [Чеснис Г.]; Rimantienė R. [Римантене Р.] Отношение культуры шаровидных амфор и ее носителей к западным балтам [Otnošenije kultury šarovidnych amfor i iejo nasitieliej k zapadnym baltam] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 105-107
Cheapost L. [Хеапост Л.] Опыт изучения происхождения Прибалтики по группам крови (на примере эстонского материала) [Opyt izučienija proischoždienija nasielienija Pribaltiki po gruppam krovi (na primierie estonskovo materiala)] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 176-183
Cheapost L. [Хеапост Л.] К антропологии юго-восточных эстонцев [K antropologii jugo-vostočnych estoncev] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 25-27
Cimermane I. [Цимермане И.] Керамика Дигнайского городища и некоторых других памятниковселов как отражение контактов с племенами территории Литы в конце I тысячелетия до н. э.-I тысячелетия н. э.[Keramika Dignajskovo gorodišča i niekotorych drugich pamiatnikov sielov kak otraže Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 47-56
Cimermanis S. [Цимерманис С.] Этнографические проблемы этнической истории балтских народов [Etnografičieskije probliemy etničieskoj istorii baltskich narodov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 154-155
Davidan O. [Давидан О.]; Mačinskaja A. [Мачинская А.]; Mačinskij D. [Мачинский Д.] О роли балтов в формировании культуры Северной Руси VIII-Х вв. [O roli baltov v formirovanii kultury Sieviernoj Rusi VIII-X v.] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 57-58 57-58
Denisova R. [Денисова Р.] Культура шнуровой керамики Восточной Прибалтики и проблема балтского этногенеза [Kultura šnurovoj kieramiki Vostočnoj Pribaltiki i probliema baltskovo etnogienieza] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 12-14
Doluchanov P. [Долуханов П.] Этнические процессы на территории Прибалтики по археологическим и палеоэкологическим данным [Etničieskije processy na territorii Pribaltiki po archieologičieskim i paleoekonomičieskim dannym] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 59-61
Dučic L. [Дучиц Л.] Этнокультурные связи северо-западной Белоруссии с народами Прибалтики в конце I - начале II тысячелетия (по материалам новых археологических раскопок) [Etnokulturnyje sviazi sieviero-zapadnoj Bielorussii s narodami Pribaltiki v konce I-načalie II tys Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 62-64
Dumpe L. [Думпе Л.] Этнокультурные связи латышей и соседних народов по данным экстенсивного молочного животноводства [Etnokuljturnyje sviazi latyšej i sosiednich narodov po dannym ekstiensivnovo moločnovo žyvotnovodstva] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 248-258
Dumpe L. [Думпе Л.] Творог и сыр в балтийском ареале [Tvorog i syr v baltijskom ariealie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 130-132
Ermolovič M. [Ермолович М.] О местонахождении древней Литвы и некоторых других балтских земель на территории Белоруссии [O miestonachoždienii drievniej Litvy i niekotorych drugich baltskich ziemiel na territorii Bielorussii] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 69-72
Fedosik A. [Федосик А.] Общность социальных мотивов и образов в латышской и белорусской сатире [Obščnost socialnych motivov i obrazom v latyšskoj i bielorusskoj satirie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 122-124
Fišman O. [Фишман О.] Латышская утварь из коры (к сравнительной типологии берестяной утвари народов Северо-Запада СССР) [Latyšskaja utvar iz kory (k sravnitelnoj tipologii bieriestianoj utvari narodov Sieviero-Zapada SSSR)] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 148-154
Gimbutienė M. - Baltai priešistoriniais laikais 1985 Vilnius 1-192
Girininkas A. Narvos kultūros raida Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 119-134
Girininkas A. [Гирининкас А.] Роль поздненарвской культуры в процессе образования восточных балтов [Rol pozdnienarvskoj kultury v processie obrazovanija vostočnych baltov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 51-53
Girininkas A.; Česnys G.; Balčiūnienė I.; Jankauskas R. Kretuono 1-os gyvenvietės vidurimio neolito kapai (Švenčionių raj., Reškutėnų apyl., Rėškutėnų kaimas) Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 5-14
Graudonis J. [Граудонис Я.] Строительство на территории культуры штрихованной керамики [Stroitieljstvo na territorii kuljtury štrichovannoj kieramiki] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 131-143
Graudonis J. [Граудонис Я.] Этническая ситуация в области низовий Даугавы-Гауи в эпоху бронзы и раннего железа [Etničieskaja situacyja v oblasti Daugavy-Gaui v epochu bronzy i rannievo želieza] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 53-56
Gravere R. [Гравере Р.] Среднеевропейский одонтологический тип и его варианты на территории Латвии [Sriednieevropiejskij odontologičieskij tip i ievo varianty na territorii Latvii] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 166-176
Gravere R. [Гравере Р.] Одонтологические данные в аспекте проблемы генезиса земгалов и селов [Odontologičieskije dannyje v aspiektie probliemy gieniezisa ziemgalov i sielov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 8-12
Gudavičius E. [Гудавичюс Э.] «Литва Миндовга» ["Litva Mindovga"] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 219-227
Gurevič F. [Гуревич Ф.] Культурные связи древнерусских городов на территории Белоруссии с Прибалтикой [Kuljturnyje sviazi drievnierusskich gorodov na territorii Bielorussii s Pribaltikoj] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 91-100
Juchneva N. [Юхнева Н.] Социально-демографическая характеристика латышской этнической группы в Петербурге во второй половине XIX - начале ХХ в. [Socialno-demografičeskaja charakteristika latyšskoj etničeskoj grupy v Peterburge vo vtoroj polovine XIX v. - načale XX v.] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 163-165
Juchneva N. [Юхнева Н.] Роль Петербурга в национально-культурном развитии латышей и эстонцев (к вопросу о локализации центров национально-культурных движений вне основной этнической территории народов)[Rol Peterburga v nacionalnokulturnom razvitii latyšej i estoncev (k vopr Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 159-162
Karu E. [Кару Э.] Деятельность культурно-просветительных обществ на селе Лифляндской губернии во второй половине XIX - начале ХХ вв. [Diejatielnost kulturno-prosvietitielnych obščiestv na sielie Lifliandskoj gubiernii vo vtoroj polovinie XIX-načalie XX v.] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 132-134
Karulis K. [Карулис К.] Лексика и этнолингвистические ареалы [Lieksika i etnolingvističieskije arealy] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 176-177
Katonova E. [Катонова М.] Балто-славянские контакты и проблемы этимологии гидронимов [Balto-slavianskije kontakty i probliemy etimologii gidronimov] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 211-218
Klimčuk F. [Климчук Ф.] О проблеме балтизмов в говорах Брестско-Пинского Полесья [O probliemie baltizmov v govorach Briestsko-Pinskovo Poliesja] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 178-179
Kozincev A. [Козинцев А.] Новые расодифференцирующие краниологические признаки и их вариации в Восточной Прибалтике [Novyje rasodiffieriencirujuščije kraniologičieskije priznaki i ich variacii v Vostočnoj Pribaltikie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 14-16
Kulakov V. [Кулаков В.] "Прусские земли" в свете археологии ["Prusskije ziemli" v svietie archieologii] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 72-74
Kuncienė O. Degintiniai žirgų kapai Skubėtų (Šalčininkų raj.) X-XII a. pilkapyne Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1985 Vilnius 1 (90) 86-97
Kunskas R.; Butrimas A. Biržulio ežerų krantų ir akmens amžiaus gyvenviečių kaita holocene Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 66-79
Kunskas R.; Butrimas A.; Česnys G.; Balčiūnienė I.; Jankauskas R. Duonkalnis: vėlyvojo neolito gyvenvietė, alkas ir kapinynas Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 25-66
Kurilovič A. [Курилович А.] Белорусско-литовские параллели в традиционном ткачестве [Bielorussko-litovskije parallieli v tradicionnom tkačiestvie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 134-135
Kursite J. [Курсите Я.] Латышский народный стих (индоевропейские истоки) [Latyšskij narodnyj stich (indoevropiejskije istoki)] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 179-181
Kyjva M. [Кыйва М.] О некоторых общих чертах заговорной традиции эстонцев и балтских народов [O niekotorych obščich čiertach zagovornoj tradicii estoncev i baltskich narodov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 115-116
Laučiūtė J. [Лаучюте Ю.] Полесье - зона ранних балтийских и славянских контактов [Poliesje - zona rannich baltijskich i slavianskich kontaktov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 183-185
Laučiūtė J. [Лаучюте Ю.]; Mačinskij D. [Мачинский Д.] Балтские истоки древнерусской сакральной пары Перун-Велес/Волос (по данным языкознания, истории, археологии) [Baltskije istoki drievnierusskoj sakralnoj pary Perun-Veles/Volos (po dannym jazykoznanija, istorii, archieologii)] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 186-188
Laul S. [Лаул С.] Сходные черты в материальной культуре Юго-восточной Эстонии и Северо-восточной Латвии в ХI-ХIV вв. [Schodnyje čierty v materialnoj kulturie Jugo-vostočnoj Estonii i Sieviero-vostočnoj Latvii v XI-XIV v.] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 75-76
Laumane B. [Лаумане Б.] Относительная древность и устойчивость ареалов латышских диалектов [Otnositielnaja drievnost i ustojčivost arealov latyšskich dialiektov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 182-183
Loze I. [Лозе И.] Нарвская культура и ее роль в этногенезе народов Восточной Прибалтики [Narvskaja kuljtura i iejo rolj v etnogenezie narodov Vostočnoj Pribaltiki] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 11-20
Loze I. [Лозе И.] Об истоках культуры лубанской керамики на территории Латвии [Ob istokach kultury lubanskoj kieramiki na territorii Latvii] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 76-78
Malaš L. [Малаш Л.] Генезис типологически схожих образов и мотивов в белорусских, литовских и латышских сиротских свадебных песнях [Gieniezis tipologičieski schožych obrazov i motyvov v bielorusskich, litovskich i latyšskich sirotskich svadiebnych piesniach] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 116-118
Mažiulis V. [Мажюлис В.] К этногенезу селонов [K etnogieniezu sielonov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 196-203
Merkienė R. [Меркене Р.] К вопросу о литовско-славянских этнокультурных связях в области животноводства (II половина ХVI-ХVIII в.) [K voprosu o litovsko-slavianskich etnokuljturnych sviaziach v oblasti životnovodstva (II polovina XVI-XVIII v.)] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 240-248
Merkienė R. [Меркене Р.] О влиянии административно-территориального деления на специфику этнографических областей Литвы [O vlijanii administrativno-territorialonovo dielienija na spiecifiku etnografičieskich oblastiej Litvy] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 135-138
Misevičienė V. [Мисявичене В.] Об общности литовских и белорусских жатвенных песен [Ob obščnosti litovskich ir bielorusskich žatviennych piesien] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 278-285
Molčanova L. [Молчанова Л.] Белорусско-балтские параллели в традиционной земледельческой культуре [Bielorussko-baltskije parallieli v tradicionnoj ziemliedielčieskoj kulturie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 138-140
Mugurevič E. [Мугуревич Э.] Проблемы формирования латышской народности в средневековье (по данным археологии) [Probliemy formirovanija latyšskoj narodnosti v sriednieviekovje (po dannym archeologii)] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 56-66
Mugurevič E. [Мугуревич Э.] Письменные источники и археологические данные о куршах IX-XIV вв. [Pismiennyje istočniki i archieologičieskije dannyje o kuršach IX-XIV v.] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 78-80
Nainys J. [Найнис Й.] Антропологическая характеристика длинных костей современных литовцев [Antropologičieskaja charaktieristika dlinnych kostiej sovriemiennych litovcev] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 183-187
Nepokupnyj A. [Непокупный А.] Западные балты и славяне в их общих ономастических изоглоссах [Zapadnyje balty i slavianie v ich obščich onomastičieskich izoglossach] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 188-191
Pavilonis S. [Павилонис С.] География групп крови у литовцев [Gieografija grupp krovi u litovcev] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 16-17
Perchavko V. [Перхавко В.] Об этнокультурной принадлежности раннесредневековых памятников Белорусского Полесья [Ob etnokulturnoj prinadliežnosti ranniesriednieviekovych pamiatnikov Bielorusskovo Poliesja] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 80-83
Peterson A. [Петерсон А.] О возможных балтийских влияниях на вепсскую материальную культуру [O vozmožnych baltijskich vlijanijach na viepsskuju materialnuju kulturu] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 140-141
Petrenko V. [Петренко В.] Сопки северного Поволховья в плане балтских и финно-угорских параллелей [Sopki sieviernovo Povolchovja v planie baltskich i finno-ugrorskich paralielliej] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 83-85
Petrenko V. [Петренко В.]; Ozere I. [Озере И.] Новые данные о балто-скандинавских отношениях по материалам памятников г. Гробиня [Novyje dannyje o balto-skandinavskich otnošenijach po materialam pamiatnikov g. Grobinia] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 86-89
Petrovskaja G. [Петровская Г.] Общность мотивов социально-бытовой лирики белорусско-литовского пограничья [Obščnost motivov socialno-bytovoj liriki bielorussko-litovskovo pograničja] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 118-119
Pobol D. [Поболь Д.] Культуры железного века на территории Белоруссии [Kultury želieznovo vieka na territorii Bielorussii] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 89-92
Poiša M. [Пойша М.] Черты ливонского диалекта в селонских говорах Видземе [Čierty livonskovo dialiekta v sielonskich govorach Vidzeme] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 191-193
Priedite I. [Приедите И.] Латышские народные музыкальные инструменты - источник исследования этнокультурных связей [Latyšskije narodnyje muzykalnyje instrumienty - istočnik issliedovanija etnokulturnych sviaziej] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 141-145
Rimantienė R. Mergžerio 13-a ankstyvojo žalvario amžiaus gyvenvietė (Varėnos raj. ir apylinkės) Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 111-118
Rimantienė R. Lynupio akmens amžiaus stovykla ir gyvenvietė (Rudnios girininkija, Varėnos raj.) Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 98-111
Rimantienė R. Nemuno žemupio (tarp Kauno ir Veliuonos) vėlyvojo neolito paminklai Lietuvos archeologija 1985 Vilnius T. 4 80-98
Rimantienė R. [Римантене Р.] Роль неманской культуры в образовании балтов [Rol niemanskoj kultury v obrazovanii baltov] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 1-11
Saari Ch.[Саари Х.] Генитивная модель имен собственных в Прибалтике [Gienitivnaja model imion sobstviennych v Pribaltikie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 194-196
Šadyro V. [Шадыро В.] Древности балтов Белорусского Подвинья [Drievnosti baltov Bielorusskovo Podvinja] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 112-123
Šadyro V. [Шадыро В.] Новые памятники балтов на северо-западе Белоруссии [Novyje pamiatniki baltov na sieviero-zapadie Bielorussii] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 107-109
Salivon I. [Саливон И.] Формирование физического типа белорусов и вопросы балто-славянских связей [Formirovanije fizičieskovo tipa bielorusov ir voprosy balto-slavianskich sviaziej] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 17-20
Salve K. [Салве К.] Сказочные сюжеты прибалтийско-финско-балтского распространения [Skazočnyje siužety pribaltijsko-finsko-baltskovo rasprostranienija] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 120-122
Sarap G. [Сарап Г.] Место эстонцев в системе одонтологических типов Прибалтики [Miesto estoncev v sistiemie odontologičieskich tipov Privaltiki] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 20-23
Sedov V. [Седов В.] Днепровские балты [Dneprovskije balty] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 20-30
Sedov V. [Седов В.] Ранняя этническая история балтов [Raniaja etničieskaja istorija baltov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 92-95
Sergejeva Z. [Сергеева З.] Балтские находки в курганах Западной Руси [Baltskije nachodki v kurganach Zapadnoj Rusi] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 123-131
Sergejeva Z. [Сергеева З.] Балтские элементы в древнерусских курганах Днепро-Двинского междуречья [Baltskije eliemienty v drievnierusskich kurganach Dniepro-Dvinskovo miežduriečja] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 95-97
Ševčenko A. [Шевченко А.] К вопросу об этнолингвистической принадлежности носителей культур меди-бронзы степей и лесостепей Евразии (по палеоантропологическим материалам) [K voprosu ob etnolingvističieskoj prinadliežnosti nositieliej kultur miedi-bronzy stiepiej i liesostiepi Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 27-30
Šnore E. [Шноре Э.] К вопросу этногенеза латгалов [K voprosu etnogeneza latgalov] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 39-47
Šumkin V. [Шумкин В.] Древняя история аборигенного населения Кольского полуострова (к проблеме происхождения саамов) [Drievniaja istorija aborigiennovo nasielienija Kolskovo poluostrova (k probliemie proischoždienija saamov)] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 109-112
Tegako L. [Тегако Л.] Дерматологические и одонтологические данные в аспекте проблемы балто-славянских связей [Diermatologičieskije i odontologičieskije dannyje v aspiektie probliemy balto-slavianskich sviaziej] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 23-25
Telegin D. [Телегин Д.] О роли носителей неолитических культур Висло-Двино-Днепровского междуречья в этногенетическом процессе [O roli nositieliej neolitičieskich kultur Vislo-Dvino-Dnieprovskovo miežduriečja v etnogienietičieskom processie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 97-99
Titov V. [Титов В.] Этническая ситуация в зоне белорусско-литовского пограничья (XIX - начало ХХ в.) [Etničieskaja situacyja v zonie bielorussko-lilovskovo pograničja (XIX-XX v.)] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 145-147
Tynisson E. [Тыниссон Э.] К вопросу о возникновении основных типов крестьянского жилища в Прибалтике [K voprosu o vozniknovienii osnovnych tipov kriestjanskovo žilišča v Pribaltikie] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 227-240
Tynurist I. [Тынурист И.] Народные музыкальные инструменты и этнокультурные связи народов Восточной Прибалтики [Narodnyje muzykaljnyje instrumienty i etnokuljturnyje sviazi narodov Vostočnoj Pribaltiki] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 270-277
Vaba L. [Ваба Л.] Проблема латышских заимствований в эстонской профессиональной лексике [Probliema latyšskich zaimstvovanij v estonskoj profiessionalnoj lieksikie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 171-173
Vaitkunskienė L. Moters ir vyro statusas žemdirbių bendruomenėje V-VI amžiaus Lietuvoje Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1985 Vilnius 1 (90) 74-85
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.] Контакты между балтскими племенами на территории Литвы в Х-ХII вв. [Kontakty mieždu baltskimi pliemienami na territorii Litvy v X-XII v.] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 67-77
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.] К изучению этнической истории жемайтов [K izučieniju etničieskoj istorii žiemajtov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 42-44
Vanagas A. [Ванагас А.] Вклад родственных балтийских диалектов в литовский язык (по топонимическим данным) [Vklad rodstviennych baltijskich dialiektov v litovskij jazyk (po toponimičieskim dannym)] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 196-201
Vankina L. [Ванкина Л.] Место могильника Боки среди балтских памятников [Miesto mogilnika Boki sriedi baltskich pamiatnikov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 44-46
Vaškevičiūtė I. Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas (1. Laidosena, darbo įrankiai) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1985 Vilnius 2 (91) 48-57
Vasks A. [Васкс А.] Этнокультурное развитие Восточной Латвии в эпоху поздней бронзы и раннего железа по материалам керамики [Etnokulturnoje razvitije Vostočnoj Latvii v epochu pozdniej bronzy i rannievo želieza po materialam kieramiki] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 46-49
Vijres A. [Вийрес А.] Общиe для народов Прибалтики примитивные средства транспорта [Obščije dlia narodov Pribaltiki primitivnyje sriedstva transporta] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 259-269
Vijres A. [Вийрес А.] Из истории саней в Прибалтике [Iz istorii saniej v Pribaltikie] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 128-130
Vissel A. [Виссел А.] Пастушеские песни эстонцев и соседних народов [Pastušeskije piesni estoncev i sosiednich narodov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 113-115
Vokaitė-Kulikauskienė R. [Волкайте-Куликаускене Р.] О северной границе ятвягов [O sieviernoj granice jatviagov] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 49-51
Volkaitė-Kulikauskienė R. [Волкайте-Куликаускене Р.] К вопросу этнической принадлежности грунтовых могильников Центральной Литвы I-VIII вв. н. э. [K voprosu etničeskoj prinadliežnosti gruntovych mogiljnikov Centraljnoj Litvy V-III vv. n.e.] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 30-39
Zaikovskij E. [Зайковский Э.] Древнейший этап балтского этногенеза Северной Белоруссии [Drievniejšyj etap baltskovo etnogienieza Sieviernoj Bielorussii] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 64-67
Zinkevičius Z. [Зинкявичюс З.] К вопросу о генезисе современных литовских диалектов [K voprosu o gieniezisie sovriemiennych litovskich dialiektov] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 201-206
Zinkevičius Z. [Зинкявичюс З.]; Gaučas P. [Гаучас П.] Восточная граница распространения литовского языка в прошлом по данным топонимики [Vostočnaja granica rasprostranienija litovskovo jazyka v prošlom po dannym toponimiki] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 174-176
Zverugo J. [Зверуго Я.] Славяно-балтские связи в раннем средневековье (по материалам Белоруссии) [Slaviano-baltskije sviazi v ranniem sriednieviekovje (po materialam Bielorussii)] Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Сборник статей [Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Sbornik statiej] 1985 Vilnius 100-112
Zverugo J. [Зверуго Я.] Славяне и балты в междуречье Верхнего Днепра и Среднего Немана [Slavianie i balty v miežduriečje Vierchnievo Dniepra i Sriednievo Niemana] Проблемы этнической истории балтов. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции [Problemy etničeskoj istorii baltov] 1985 Рига 67-69
Aleksandravičius E. Caro valdžios požiūris į Vilniaus archeologijos komisiją (1855-1865) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1984 Vilnius 4 (89) 101-112
Česnys G. III-XI a. žemaičiai kraniologijos aspektu Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 141-151
Merkevičius A. Maudžiorių ir Požerės plokštinių kapinynų žalvaris Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 125-135
Merkevičius A. Sauginių plokštinis kapinynas Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 41-63
Michelbertas M. Romos monetos iš III-V a. Vaitiekūnų (Radviliškio raj.) pilkapyno Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1984 Vilnius 2 (87) 39-44
Papreckienė I. V-VII a. žemaičių etninė odontologija Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 151-154
Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje 1984 Vilnius 219-343 107-219 1-107
Stankus J. Žemaičių plokštinių kapinynų geležies dirbinių metalografinė analizė Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 135-141
Stankus J. Kairėnėlių plokštinis kapinynas Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 63-79
Tautavičienė B. Šarkų plokštinis kapinynas Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 25-41
Tautavičius A. Požerės plokštinis kapinynas Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 93-118
Vaitkunskienė L. Kaštaunalių plokštinis kapinynas Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 79-93
Valatka V. Maudžiorų plokštinis kapinynas (1964 ir 1966 m. tyrinėjimų duomenys) Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 6-24
Volkaitė-Kulikauskienė R. Apie vieną galvos papuošalą Lietuvos archeologija 1984 Vilnius T. 3 118-125
Volkaitė-Kulikauskienė R. Derliaus nuėmimo įrankiai Lietuvoje m.e. I tūkstantmetyje ir II tūkstantmečio pradžioje (1. Peiliai-pjautuvėliai m. e. I-IV a.) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1984 Vilnius 4 (89) 79-90
Aleksiejūnas V. Pirmosios lietuviškos kaltinės monetos Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 56-58
Antušaitė N.; Spudytė E. Archeologijos ir numizmatikos fondai Telšių kraštotyros muziejuje Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 12-14
Bektenejev Š. [Бектенеев Ш.] Piniginė apyvarta Šiaurės-rytų Baltarusijos teritorijoj (XIII-XIV a.a.) [Денежное обращение на территории Северо-восточной Белоруссии (XIII-XIV в.в.)] Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 66-67
Bieliauskas S. Šiaulių "Aušros" muziejaus monetų lobiai Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 14-16
Bliujienė A. Alinkos-Raistinės (Trakų raj.) pilkapiai Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 36-37
Burtimas A. Kaulo bei rago dirbinių konservavimas Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 18-20
Butkus D. Kretingos kraštotyros muziejaus monetų lobiai Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 17-18
Butrimas A. Neolito kapai iš Donkalnio (Telšių raj.) Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 25-28
Čepaitienė A. Verpimo įrankių ornamentikos problemos Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 42-44
Černiavskij N. [Чернявский Н.]; Zdanovič N. [Зданович Н.] Archeologinių kasinėjimų medžiagos paruošimas muziejui [Опыт подготовки к музеефикации материалов археологических раскопок] Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 22
Eiche M. [Эйхе М.] Faleristikos kolekcijos mokslinio tyrimo ir sisteminimo principai Rygos miesto istorijos ir jūreivystės muziejuje [Принципы научного исследования и систематизации коллекции фалеристики музея истории г. Риги и мореходства] Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 23-24
Girininkas A. Pirmieji gintaro keliai į Rytų Europą Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 28-29
Griciuvienė E. Akmens amžiaus ekspozicija LTSR istorijos ir etnografijos muziejuje Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 9-12
Ivanauskas E. Seredžiaus numizmatinė medžiaga (XVI-XIX a. pr.) Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 60-62
Jankevičienė A. Šiandieninių muziejų uždaviniai Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 1-3
Kazakevičius V. Žalvarinis ratelis iš Plinkaigalio (Kėdainių raj.) Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 31-33
Klimavičius R. Pirmasis Lietuvos-Lenkijos valstybės ordinas Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 62-63
Ksenzov V. [Ксензов В.] Naujas mezolitinis paminklas netoli Krasnovkos kaimo (Svetlogorsko raj.) prie Berezinos upės [Новый памятник эпохи мезолита у д. Красновка (Светлогорского р-на) на Березине] Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 45-46
Kuncevičius A. Dėl akmenų smailiadugniais dubenimis paskirties Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 41-42
Kuncienė O. Grigiškių (Neravų, Trakų raj.) pilkapyno radiniai (2. Papuošalai) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija 1983 Vilnius 1 (82) 49-59
Lukošiūtė B. "Aušros" istorijos ir etnografijos muziejaus archeologinė ekspozicija Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 4-6
Mikaila K.; Vaitkevičius G. Kai kurie Vilniaus XVI-XVII a. raudono molio plonasienės keramikos tyrimai Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 38-40
Murnikaitė L. Gintaro dirbiniai Lazdininkų (Kretingos raj.) kapinyne Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 34-35
Paškevičius R. Eksponatų apsauga nuo žalojančio poveikio LTSR istorijos ir etnografijos muziejuje Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 20-21
Radinš A. [Радиньш А.] Pilkapių laidojimo papročiai Rytų Latvijoj II tūkst. I-je pusėje (pagal Rezeknės raj. medžiagą) [Курганный погребальный обряд в Восточной Латвии в первой половине II т.н.э. (По материалам Резекненского района)] Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 50-51
Rickevičiūtė K. Retos segės iš Lazdininkų (Kretingos raj.) Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 33-34
Rimša E. Radvilų karstų Kėdainiuose identifikavimo klausimu Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 63-65
Ruzas V. Numizmatika IEM 2 salės ekspozicijoje Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 6-9
Salatkienė B. Kalnelių (Šiaulių raj.) II-IV a. pilkapiai Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 29-31
Senapėdis R. Šiaulių kaimo (Širvintų raj.) Prahos grašių lobis Archeologinės ir numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservavimas. Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės 1983 Vilnius 52-56
Svetikas E. XVI-XVII amžių monetos Liepalingio (Lazdijų raj