Lietuvos archeologijos draugijoje yra nariai, nariai rėmėjai ir garbės nariai.

Nariais gali būti:

  • Lietuvos archeologai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, leidžiančią jiems savarankiškai vykdyti archeologinius tyrimus;
  • užsienio valstybių archeologai, jeigu jie tiria Lietuvos archeologinio paveldo arba su juo susijusius objektus;
  • fiziniai asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys Lietuvos archeologinio paveldo išsaugojimo, tyrimų, tvarkymo ir sklaidos veikloje.

Norėdami tapti Lietuvos archeologijos draugijos nariais prašome užpildyti prašymą, parašyti savo gyvenimo aprašymą, pagal pateiktą pavyzdį bei atsiųsti savo nuotrauką nario pažymėjimui adresu archeologijosdraugija@yahoo.com

Lietuvos archeologijos draugijos Taryba apsvarsčiusi kandidatūrą teikia Visuotiniam narių susirinkimui, kuris patvirtina naujus Lietuvos archeologijos draugijos narius. Lietuvos archeologijos draugijos nariai turi pažymėjimus, kurie leidžia jiems nemokamai lankytis muziejų ekspozicijose.