dr. Rokas Vengalis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

vengalisrokas
Institucija, pareigos Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, archeologas
Adresas Kerniaus g. 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r.
Telefonas (8~382) 47385
El. pašto adresas rokasven@gmail.com

Gimiau 1980 m. rugpjūčio 16 d. Vilniuje. 1998 m. baigiau Vilniaus Radvilų vidurinę mokyklą.

1998 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 2002 m. apgyniau bakalaurinį darbą tema „Mirusiųjų deginimo papročio plitimas Rytų Lietuvoje I m. e. tūkstantmečio viduryje“ ir baigiau archeologijos bakalauro studijas.

2004 m. apsigynęs darbą tema „Kernavės I m. e. tūkstantmečio pirmos pusės gyvenviečių keramika“ baigiau magistro studijas. Įgijau archeologijos magistro kvalifikacinį straipsnį.

Nuo 2004 m. iki 2009 m. buvau Vilniaus universiteto doktorantas (apgintos disertacijos tema – „Rytų Lietuvos gyvenvietės I tūkstantmetyje po Kr.“).

Šiuo metu esu Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos, Mokslinių tyrimų skyriaus archeologas.

Archeologinių tyrimų interesai

Geležies amžius, gyvenviečių archeologija, keramika, geoinformacinių duomenų bazių taikymas archeologijoje, kiti kompiuteriniai tyrimų metodai.

Tyrinėti objektai

2004 m. – Semeniškių II senovės gyvenvietė (Širvintų r., Kernavėje),

2005 m. – Karmazinų senovės gyvenvietė (Vilniaus r.),

2006 m. – Kernavės viršutinis miestas (Širvintų r.),

2006 m. – Kernavės senojo miesto vieta II (Širvintų r.),

2008 m. – Semeniškių neįtvirtintos gyvenvietės,

2008 m. – Vilniaus gatvė Kernavėje (Širvintų r.),

2008 m. – Kernavės viršutinis miestas (Širvintų r.).

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

2005 m. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje Bialystoke „Ceramika Bałtyjska. Tradycje i wpływy“, skaičiau pranešimą „Pottery in Eastern Lithuania in the 1st half of the 1st millenium AD: typology and chronology“.

Mokslinės publikacijos

Vengalis R., 2007 – Grublėtoji keramika Rytų Lietuvoje // Lietuvos archeologija. Vilnius, T. 32.