doc. dr. Gintautas Vėlius

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

veliusgintautas
Institucija, pareigos Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, vedėjas; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas
Adresas Kerniaus g. 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r.
Telefonas (8~382) 47385
El. pašto adresas archvelius@gmail.com

Gimiau 1971 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje.

1989 m. baigiau Vilniaus 27-ąją vidurinę mokyklą.

Studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete:

1989–1993 m. bakalauro studijos, apgintas bakalaurinis darbas „Brūkšniuotosios keramikos kultūros laidosena“;

1993–1995 m. magistro studijose, apgintas magistrinis darbas „Kernavės Kriveikiškių XIII–XIV a. kapinynas to meto Rytų Lietuvos laidojimo paminklų kontekste“.

Pabaigęs studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijau istoriko (archeologo) specialybę.

1995–2000 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros doktorantas.

Daktaro disertaciją „Kernavės miesto bendruomenė XIII–XIV amžiuje“ apgyniau 2001 m. balandžio 6 d. ir įgijau humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.

Pedagoginis stažas nuo 1995 m.

Pagrindinio darbo vieta ir pareigos – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra, lektorius. Universitete dirbu nuo 2001 m.

Dėstomi dalykai:

1. Vėlyvasis geležies amžius Lietuvoje (archeologijos bakalauro studijos, 64 val., 4 kred.);

2. XIII–XIV a. Lietuva archeologijos duomenimis (archeologijos magistro studijos, 64 val., 3 kred.);

3. Laidosena Lietuvoje XIV–XVII a. (archeologijos magistro studijos, 64 val., 3 kred.).

Taip pat nuo 1993 m. lapkričio mėn. dirbu archeologu Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato Archeologijos skyriuje, nuo 2007 m. – šio muziejaus Mokslinių tyrimų skyriaus vedėju.

Archeologinių tyrimų interesai

Baltų gentys vėlyvajame geležies amžiuje. Laidojimo paminklai bei pomirtinio pasaulio suvokimo raida viduramžių Lietuvoje. Krikščionybės bei pagoniškų papročių sąveikos raida baltiškajame regione.

Pagrindinės publikacijos

1. Istoriniai šaltiniai apie mirusiųjų deginimą Lietuvoje, išimtys ar taisyklė? In: Lituanistica.Vilnius, 2001, nr. 1(45), p. 65–72.

2. XIII–XIV a. Kernavės kapinyno apgalviai. In: Lietuvos archeologija. Vilnius, 2001, t. 21, p. 383–399.

3. Spoleczenstwo kernavė w XIII–XIV w. In: Kernavė – litewska Troja. Katalog wystawy ze zbiorow Panstwowego Muzeum-Rezerwatu Archeologii i Historii w Kernavė, Litwa. Warszawa, 2002, p. 35–36.

4. Kernavė in the context of towns of the Grand Duchy of Lithuania. In: Archaeologia Lituana. Vilnius, 2003, t.4, p. 161–174.

5.Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje. Vilnius, 2005, p. 112.