prof. dr. Ilona Vaškevičiūtė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
vaskeviciuteilona
Institucija, pareigos Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, profesorė
Adresas T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
Telefonas (8~5) 2331044
El. pašto adresas ilonavaske@yahoo.com

Gimiau 1954 m. vasario 21 d. Kaune. 1971 m. baigiau Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinę mokyklą.

1976 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, apgyniau diplominį darbą tema „Sargėnų kapinynas“ (vad. A. Tautavičius). Įgijau istoriko, istorijos ir visuomenės dėstytojo specialybę.

1974–1994 m. ir vėl nuo 1997 m. dirbu Lietuvos istorijos institute.

l994–1997 m. dirbau Pilių tyrimų centre vyr. archeologe.

1993 metais apgyniau humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Pietinių žiemgalių dvasinė kultūra ir materialinė būtis V–XII amžiuje“.

Dirbu Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus programoje „Lietuva ir Europa:kultūrinių sąveikų raida archeologijos duomenimis“.

Nuo 1996 m. dirbu ir Vilniaus pedagoginiame universitete Baltų proistorės katedroje lektore. 2004 m. išrinkta docentės pareigoms, nuo 2006 m. – docentė.

Esu žurnalo „Žiemgala“ redakcinės kolegijos narė.

Archeologinių tyrimų interesai

Baltų genčių etninė istorija, laidojimo papročiai.

Tyrinėti objektai

1994–1996 m. tyrinėjau Tuskulėnų masinių žudynių kapavietę (vad. Vytautas Urbanavičius);

1998 m. – Vabalninko (Biržų r.) senkapį;

1999 ir 2002 m. – Linkuvos (Pakruojo r.) senkapį;

1999 m. – Pušaloto (Pasvalio r.) senkapį;

2000 m. – Kyburių (Pasvalio r.) senkapį;

2000 m. – Skėrių (Butikių) (Mažeikių r.) senkapį;

2001 m. – Peleniškių (Pakruojo r.) spėjamo kapinyno vietą;

2003 m. – Raudondvario (Kauno r.) gyvenvietę;

2004 ir 2006 m. – Kriukų-Dvareliškių (Joniškio r.) kapinyną;

2005 m. – Kurmaičių-Linksmėnų (Joniškio r.) kapinyną;

2006 m. – Kelmės dvarvietę;

2006 m. – Rietavo senojo miesto vietą;

2007 m. – Rietavo miestą;

2007 m. – Rinkos aikštę Utenoje;

2007 m. – Čiobiškio miestelį;

2007 m. – Linkuvos miestą;

2008 m. – Ustukių laidojimo vietą;

2008 m. – Svidžių senkapį;

2008 m. – Šilmikių senkapį;

2008 m. – Vytauto ir Birutės gatves Simne.

Pagrindinės publikacijos

Monografijos

Žiemgaliai V–XII amžiuje, Vilnius: VPU leidykla, 2004, 151, [1] p.

Tautų kraustymosi ir baltų genčių sklaidos laikotarpis // Lietuvos istorija II dalis. (Geležies amžius). Vilnius. Baltos lankos. 2007, p. 173-297.

Moksliniai straipsniai

1.Jauneikių (Joniškio r.) V-XI a. kapinynas (1. Laidosena, darbo įrankiai), Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1985, t. 2 (91) p. 48-57.

2.Jauneikių (Joniškio r.) V-XI a. kapinynas (2. Ginklai) , Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1986, t. 2 (96) p. 43-51.

3.Jauneikių (Joniškio r.) V-XI a. kapinynas (3. Galvos ir kaklo papuošalai), Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1987, t. 1 (98) p.20-30.

4.Jauneikių (Joniškio r.) V-XI a. kapinynas (4. Krūtinės papuošalai), Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1987, t. 2 (99) p. 25-38.

5.Jauneikių (Joniškio r.) V-XI a. kapinynas (5. Rankų papuošalai. Kiti dirbiniai), Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1987, t. 4 (101) p. 71-81.

6.Kuršių kapai žiemgalių kapinyne, Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija, 1989, t. 4 (109) p. 55–67.

7.IV–XI a. įvijiniai apgalviai, Lietuvos archeologija, 1992, t. 8, p.128–134.

8.Burial practices in one of the Baltic Tribes – Semigallians, Contacts across the Baltic sea, Lund, 1992, p. 91–98.

9.Mažeikių (Šiaulių raj.) XVI–XVIII a. Kapinynas, Lietuvos archeologija, 1995, t. 11, p. 290–316.

10.XVI–XVII a. Pavirvytės–Gudų kapinyno (Akmenės raj.) kapai, Lietuvos archeologija, 1995, t.11, p.317–329.

11.Tragiškieji Vilniaus Tuskulėnai, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, 1998, t.XXXVIII (38), p. 51-53.

12.Rozetiniai smeigtukai Žiemgaloje, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, 2000, t.XLIII (43), p. 25-27.

13.Etnokultūrinė žiemgalių sritis, Lietuvos archeologija, 2000, t.20, p. 141-157: santr. angl.

14.Šukionių kapinynas (Pakruojo rajonas, Lygumų apylinkė), Lietuvos archeologija, 2000, t.20, p. 159-224: santr. angl.

15.Stungių kapinynas, Lietuvos archeologija, 2000, t. 20, p. 225-262: santr. angl.

16.Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje Žiemgaloje, Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 275-282.

17.Laidosenos ypatumai Vakarų Žiemgaloje (Pavirvytės kapinyno duomenimis), Lietuvos archeologija, Vilnius, 2004, t. 26, p. 29-46.

18.Некоторые особенности погребального обряда в заподной части Земгале, Pētījumi Zemgaļu senatnē Rakstu krājums, Rīga, 2004, p. 153-165.

19.Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo papročiuose, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2005, t. 28, p. 97-114.

20.A new type of bronze pins in Eastern Baltic, Archaeologia Baltica. Nr.6. Klaipėda, 2006, p. 144-150.

21.Baltai slavų apsuptyje, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, 2007, t. LXV (65), p. 3-11.

Kiti darbai

1.Žiemgaliai V–XII a., Baltų archeologija, 1995, nr. 2 (5).

2.Žiemgaliai V-XII amžiais, Liaudies kultūra, 1998, nr. 4 (61), p. 13-21.

3.Žiemgala ir jos gyventojai V-XII amžiais, Žiemgala (Žiemgalos krašto praeitis), Kaunas, 1999, nr. 2, p. 7-30.

4.Pietinės Žiemgalos ribos, Žiemgala (Istorijos ir kultūros žurnalas), 1999, nr.1, p. 2-7.

5.Jovaiša E., Vaškevičiūtė I. Lietuvių etnogenezė, Elektroninis diskas „Lietuva iki Mindaugo“, Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.

6.Gyvenvietės, pastatai ir jų įrengimas, Elektroninis diskas „Lietuva iki Mindaugo“, Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.

7.Tuskulėnai – komunizmo aukų kapas, Lietuvos naikinimas ir tautos kova 1940-1998 metais, Vilnius: Vaga, 1999, p. 581-584.

8.Moterų liejikių kapai Žiemgalių kapinynuose, Iš baltų kultūros istorijos, Vilnius: 2000, p. 91-98.

9.Pratęsti Butikių (Skėrių) kapinyno tyrinėjimai, Renavas. Žemaičių praeitis. Kn.9, Vilnius, 2001, p. 23-25.

10.Šukionių kapinynas, Lygumai. Stačiūnai, Vilnius, 2001, p. 59-85.

11.Par Zemgales dienvidu robežu, Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001. gadā, Rīga, 2002, p.413-418.

12.Pasvaliožemės senovė, Šiaurietiški atsivėrimai (Pasvalio krašto istorijos, kultūros žurnalas). 2002/2(13), p. 4-7.

13.Zemgaļi Senatnē. Žiemgaliai senovėje. Rīga. 2003. P. 109.(Viena iš bendraautorių).

14.Lietuvos istorija 7-12 klasei. Elektroninis diskas, Vilnius: Elektroniniai leidybos namai, 2002. (Viena iš bendraautorių).

15.Dėl vakarinių Žiemgalos ribų, Žiemgala, 2004, nr.1, p.3-5.

16.Ginklai žiemgalių moterų kapuose, Žiemgala (Istorijos ir kultūros žurnalas), 2006, nr.2, p. 12-15.

17.Atėjo Kazokas – išėjo Vytautas, Lietuvos istorijos metraštis . 2005/2. Vilnius, 2006, p. 213-216.