dr. Ernestas Vasiliauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

vasiliauskasernestas
Institucija, pareigos Šiaulių „Aušros“ muziejus, muziejininkas; Šiaulių universitetas, Šiaurės Lietuvos istorijos centras, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Adresas Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai
Telefonas (8~41) 526933
El. pašto adresas ernestas@inbox.lv

Gimiau 1976 m. gegužės 7 d. Skaistgirio miestelyje (Joniškio r.).

1983–1994 m. mokiausi Joniškio 3-ojoje vidurinėje mokykloje.

1994–1998 m. studijavau istoriją (archeologijos specializacija) Klaipėdos universitete ir čia apgyniau istorijos bakalauro darbą „Žiemgaliai VIII–XII a. Prekybiniai ryšiai ir socialinė struktūra“ (vadovas – prof. habil. dr. Vladas Žulkus).

1998–2001 m. studijavau archeologijos magistrantūroje Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kur apgyniau magistro darbą „Žiemgala XII–XIII a.“ (vadovas – doc. dr. Albinas Kuncevičius).

1999–2000 m. pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos mainų programą studijavau istorijos–archeologijos magistrantūroje Latvijos universitete Rygoje (vadovas – dr. A. Vijups).

Nuo 2003 m. studijavau istorijos (archeologijos specializacija) doktorantūroje Klaipėdos universitete. 2008 m. gegužės mėn. apginta humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Žiemgala XII a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai“.

2005–2006 m. pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos mainų programą studijavau istorijos, folkloro doktorantūroje Latvijos universitete Rygoje (vadovai – dr. A. Vijups, prof. habil. dr. J. Kursytė, dr. L. Leikuma).

2008 m. Klaipėdos universitete apginta daktaro disertacija tema „Žiemgala XII a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai“.

2000–2005 m. dirbau Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (2000–2001 m. – muziejininkas, 2001–2005 m. – direktorius).

Nuo 2006 m. dirbu Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

Archeologiją paskatino pasirinkti studijos Klaipėdos universitete ir paskaitos, praktikos pas prof. habil. dr. Vladą Žulkų, Birutę Salatkienę.

Archeologija traukia kartais nelengvomis paieškomis, tačiau patiriant atradimo džiaugsmą.

Archeologinių tyrimų interesai

Geležies amžiaus žiemgalių kultūra, Šiaurės Lietuva XIV–XVIII a., ryšiai su Livonija.

Tyrinėti objektai

Raktuvės piliakalnis (1999 m.), Kalnelio (Sidabrės) senovės gyvenvietė (2003, 2004 m.), Joniškio (2001–2002, 2004–2005 m.) http://www.zemas.lt/modules/news/print.php?storyid=38, Žagarės (2001–2004 m., žr.: http://www.jewishstudies.lt/index.php?1595659555), Pašvitinio (2005 m.) senamiesčiai, Kurmaičių – Linksmėnų laidojimo paminklai (2002 m.) bei žvalgyta daugelis Joniškio ir Pakruojo rajonų archeologinių paminklų (2001–2005 m.).

Archeologinių tyrimų sklaida

Surengtos parodos:

2000 m. parengiau parodą „Joniškio krašto priešistorė“ Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje. Paroda veikė 2000–2001 m.

2001–2002 m. kartu su Šiaulių „Aušros” muziejaus archeologėmis V. Ramanauskaite–Ostašenkoviene ir A. Šapaite parengėme parodą „Kraštiečio kun. J. Žiogo archeologinė kolekcija“ Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje. Paroda veikė 2001–2002 m.

2002 m. „Pagonybė ir krikščionybė Joniškio krašte“ Joniškio rajono viešojoje bibliotekoje. Paroda veikė 2002 m.

Perskaičiau pranešimų rajoninėse, respublikinėse konferencijose, seminaruose:

1998 m. konferencijoje, skirtoje 800 m. Žagarės jubiliejaus progai, kur perskaitytas pranešimas „Žiemgalių prekybiniai keliai VIII–XII a.“.

1999 m. mokslinėje konferencijoje Rygoje, skirtoje latvių archeologo V. Ginterio 100 m. gimimo metinėms pažymėti, perskaitytas pranešimas „XII–XIII a. žiemgalių palaidojimai Lietuvoje“.

2000 m. respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Žiemgalos Akademija“ Pakruojyje, skirtoje kraštotyrininko J. Šliavo 70 gimimo metinėms pažymėti, perskaitytas pranešimas „XII–XIII a. žiemgalių palaidojimai Lietuvoje ir Latvijoje“.

2002 m. birželio 21 d. Žagarėje vykusiame seminare „Žagarės regioninio parko tvarkymo ir apsaugos problemos“ perskaitytas pranešimas „Žagarė XV–XVIII a. (istorijos, archeologijos ir numizmatikos duomenimis)“.

2002 m. rugsėjo 6 d. respublikinėje mokslinėje konferencijoje Žagarėje „Žiemgalos Akademija 2. Etnokultūrinis ir istorinis Žiemgalos krašto palikimas“ perskaitytas pranešimas „Žagarė XV–XVIII a. (istorijos, archeologijos ir numizmatikos duomenimis)“.

2003 m. lapkričio 26–27 d. dalyvavau Latvijos istorijos muziejaus organizuotoje konferencijoje „Žiemgaliai“, kur perskaičiau pranešimą „Naujausi Sidabrės (Kalnelio) tyrinėjimų duomenys“.

2005 m. rugpjūčio 19 d. dalyvavau Pakruojyje organizuotoje rajoninėje istorinėje konferencijoje, kur perskaičiau pranešimą „Pakruojo apylinkės nuo seniausių laikų iki XVII a. archeologijos duomenimis“.

2008 m. lapkričio mėn. dalyvavau konferencijoje „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, kur skaičiau pranešimą „Tyrinėjimai Kalnelio piliakalnio II papėdės gyvenvietėje ir kaimavietėje“.

Moksliniai straipsniai ir publikacijos

Vasiliauskas E., Žiemgalos prekybiniai keliai ir centrai VIII–IX a. – in: Lietuvos archeologija. Vilnius, 1999, T. XVIII. http://www.istorija.lt/la/la18.html

Vasiliauskas E., 12–13 gs. zemgaļu apbedījumi Lietuvas teritorijā. – in: Latvijas Vēstures muzeja raksti. Rīga, 2000, Nr. 7.

Vasiliauskas E., XII-XIII a. žiemgalių laidojimai. – in: Lietuvos archeologija. Vilnius, 2001, T. XXI.

Vasiliauskas E., Raktuvės piliakalnis. – in: Žiemgala. 2002, Nr. 1., p. 3–9. http://www.ziemgala.lt/z/2002_01_01.html

Vasiliauskas E., Retas eksponatas. – in Muziejininkystės biuletenis, 2002 Nr. 2. http://www.muziejai.lt/Informacija/retas_eksponatas.htm

P.Stepiņš, Lietuvos Žiemgalos piliakalniai (E.Vasiliausko teksto vertimas iš latvių kalbos ir komentarai). – in: Lietuvos archeologija. V., 2003, T. 24.

Vasiliauskas E., XII–XIII a. zoomorfiniai pakabučiai Žiemgalos teritorijoje. – in: Lituanistica. 2003, Nr. 2, p. 32–55. http://www.maleidykla.katalogas.lt/item.asp?by_group=1&company=0000&group=005009&id=1425

Zemgaļi senātnē/ Žiemgaliai senovėje, Ryga (Latvijos istorijos muziejus), 2003 (bendraautorius, vertimas į latvių ir lietuvių kalbas).

Žiemgala XII–XIII a. – in: Žiemgala, 2003, Nr. 2. http://www.ziemgala.lt/z/2003_02_01.html

Vasiļauskas E., Jaunākie pētījumi Sidabrenes (Kalnjeles) arheoloģiskajos peminekļos. – in: Pētījumi zemgaļu senatnē. Latvijas vēstures muzeja raksti, Rīga, 2004, Nr. 10, p. 103–126.

Vasiliauskas E., Ar buvo žiemgalių Sidabrės žemė? – in: Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė, Klaipėda, 2005, p. 191–206.

Vasiliauskas E., Žiemgalių antkaklės XII-XIII a. – in: Arcaeologia Lituana, Vilnius, 2005, t. 6, p. 131–137.

Atlikau vertimus iš latvių kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į latvių kalbą įvairiems leidiniams:

Gerhards G., Žiemgalos gyventojai V–XVIII a., Žiemgala, 2000, Nr. 2. (iš latvių kalbos).

Ciglis J., Kai kurie latgalių ir sėlių viduriniojo geležies amžiaus dirbinių chronologijos klausimai, Archaeologia Lituana, T. 2, Vilnius, 2001, p. 64. (reziumė, iš latvių kalbos).

Kazakevičius V., Pētījumi Visetišķu uzkalniņkapulaukā Lietuvas Sēlijas daļā, Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis, 2001, Nr. 55, sąs. 5/6, p. 83-93.

Zemgaļi senātnē/ Žiemgaliai senovėje, Ryga (Latvijos istorijos muziejus), 2003 (bendraautorius, vertimas į latvių ir lietuvių kalbas). http://www.ziemgala.lt/z/2004_01_11.html, http://www.museums.lt/Zurnalas/2003’4/nauji_leidiniai.htm

Straipsnių santraukos į latvių ir lietuvių kalbą leidinyje Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis palikimas, Vilnius, 2004.

Parodos katalogas Žiemgaliai/ Semigallians (ats. sud. E.Griciuvienė, tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą E.Vasiliausko), Vilnius, 2005.

2003–2004 m. kaip vienas iš sudarytojų kartu su ats. redaktoriumi R. Jurgaičiu redagavau Pakruojyje ir Žagarėje vykusių konferencijų medžiagą leidiniui Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis palikimas, Vilnius, 2004.

Paskelbiau virš 50 mokslo populiarinimo straipsnių Joniškio rajono laikraštyje Sidabrė, istorijos laikraštyje Voruta, krašto kultūros ir istorijos laikraštyje Žiemgala, mokslinės informacijos straipsnius tęstiniame leidinyje Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje.

Pomėgiai

Knygos, archeologinės ir kraštotyros ekspedicijos.