Šarūnė Valotkienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
valotkienesarune
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2610030
El. pašto adresas b.sarune@gmail.com

Gimiau 1987 m. rugpjūčio 8 d. Katyčių miestelyje, Šilutės r. Mokiausi miestelio pagrindinėje mokykloje, vėliau baigiau Šilutės Vydūno gimnaziją.

2006−2010 m. Klaipėdos universitete studijavau istoriją (su archeologijos specializacija), apsigyniau bakalaurinį darbą „Romėniškojo laikotarpio smeigtukai: tipologija ir nešiosena“.

2010−2012 m. tęsiau studijas Klaipėdos universitete − kraštovaizdžio archeologijos magistras. Apsigyniau baigiamąjį darbą „Prožemaičių ir žemaičių smeigtukai I−XII a.: tipologija ir nešiosena”.

Nuo 2013 m. esu Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus doktorantė. Ruošiamos disertacijos tema „I−XVI a. laidosena Žemaitijoje: įkapės ir jų dėjimo paprotys“.

2010−2012 m. dalyvavau CARARE projekte – archeologinių vaizdų skaitmeninimas.

Nuo 2013 m. dirbu Lietuvos nacionaliniame muziejuje, archeologijos skyriuje, muziejininke.

Archeologinių tyrimų interesai

Laidosena, įkapės, simbolinės ir mitinės įkapių reikšmės, tarpdalykinis tyrimo metodas.

Tyrinėti objektai

2006 m. dalyvavau archeologiniuose kasinėjimuose Klaipėdos senamiestyje.

2008−2009 m. dalyvavau Bajorų kapinyno (Elektrėnų sav.) archeologinėje ekspedicijoje.

Konferencijos, pranešimai

Pranešimas „Smeigtukų nešiosena I−XII a. Žemaitijoje“, II Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija, Vilnius, 2013 m.

Pranešimas „Simbolinių adatos reikšmių beieškant“, mokslinė konferencija „Marijos Gimbutienės skaitymai XII“, Vilnius, 2015 m.

Pranešimas „Simbolinių įkapių reikšmių beieškant“. Septintasis nacionalinis istorijos krypties doktorantų mokslinis seminaras, Klaipėda, 2016 m. balandžio mėn. 21 d.

Pranešimas „Archaeological and Ethnological Approaches to Grave Goods: Is There Common Ground“. Tarptautinė konferencija 6th International Conference of Young Folklorists, Vilnius, 2016 m. birželio mėn. 02 d.

Pranešimas „The Symbolic Meaning of Grave Goods“, tarptautinė konferencija 22nd Annual Meeting of the EAA (The European Association of Archaeologists), Vilnius,2016 m. rugsėjo mėn. 01 d.

Pranešimas „The Symbolic Meaning of Grave Goods“, tarptautinė konferencija Bridges in the Baltics, Varšuva, 2016 m. spalio mėn. 01 d.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

2016 m. darželyje ikimokyklinukams pravedžiau pamokėlę apie archeologo profesiją.

Pomėgiai

Pažintinės kelionės po Lietuvą, augalai, paukščiai, knygos.