Dalia Vaičiūnienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

vaiciunienedalia
Institucija, pareigos Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Archeologijos ir istorijos muziejaus skyrius, vedėja
Adresas Kerniaus g. 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų r.
Telefonas (8~382) 47385
El. pašto adresas muziejus@kernave.org

Gimiau 1962 m. spalio 14 d. Vilniuje, baigiau Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą.

1983 m. įgijau fototechniko specialybę, dirbau Vilniaus universiteto Fotogrametrijos laboratorijoje fotografe. Istorija, o ypatingai archeologija, domino nuo mokyklos laikų. Apie archeologinius tyrinėjimus išgirdau bendraudama su žmonėmis, kurie savo laisvalaikiu važinėdavo į archeologines ekspedicijas. Jų pasakojimai paskatino apsisprendimą dėl tolimesnių studijų.

1989 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigiau istorijos specialybę, archeologijos specializaciją. Diplominio darbo tema – „Paragaudžio pilkapyno tyrinėjimai 1982, 1985–1987 metais“.

Baigusi pradėjau dirbti archeologe Kernavės muziejuje–rezervate. Džiugu, kad galiu suderinti abi turimas specialybes. Sutvarkytas muziejaus foto ir video archyvas. Fiksuojami renginiai, šventės, darbo procesai ir visa kita, kas turi išliekamąją vertę.

Nuo 2000 m. pradėjau dirbti Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus skyriaus vedėja.

Tyrinėti archeologijos objektai

Dalyvavau archeologo Gintauto Vėliaus vykdomuose Kriveikiškių kapinyno tyrimuose, Aleksiejaus Luchtano vadovaujamuose tyrimuose Pajautos slėnyje esančios sodybos teritorijoje, Varlikių (Orliškių) pilkapyno tyrimuose.

Nuo 1998 iki 2001 metų vadovavau tyrimams Viršutiniame Kernavės mieste, kur buvo aptikti XIII a. pab. – XIV a. pradžios gyvenvietės pėdsakai, gauta vertinga informacija, papildanti viduramžių Kernavės klestėjimo istoriją. Vykdžiau archeologinę priežiūrą, tvarkant Lizdeikos, Mindaugo sosto piliakalnį ir kituose rezervato objektuose. Vadovavau tyrimams objekte Gedimino g. 1, gyvenamo namo statybos vietoje, kur buvo užfiksuotas XIV a. archeologinis sluoksnis.

Archeologinių tyrimų sklaida

Lietuvos archeologijos draugijos konferencijoje 2000 m. skaičiau pranešimą „Kernavės Viršutinio miesto tyrimai 1998–1999“.

2001 m. kartu su direkcijos dizainere D. Grigoniene skaitėme pranešimą Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių sekcijos organizuotoje IV konferencijoje. Pranešimo tema – „XIII a. pab. – XIV a. Kernaviškių apavas. Viršutinio Kernavės miesto tyrimų medžiaga“.

Rengiant muziejaus parodą Varšuvoje 2002 m, aktyviai dalyvavau parodos ir jos katalogo rengime. Taip pat dalyvavau Kernavės ekspozicijos atnaujinime 2003 m.

Muziejaus edukacinei veiklai parengta video medžiaga iš archeologinių tyrimų ir eksperimentinės archeologijos.

Nuo 1999 m. dalyvauju eksperimentinės archeologijos festivaliuose. 1999 metais tyrimų metu buvo surastas kernavietiškas pusaulinis batas, taip pat daug odos fragmentų, susijusių su apavo gamyba. Su kolege atkūrėme apavo gamybos technologiją ir festivalių metu pradėjome demonstruoti šį amatą.