Justina Stankevičiūtė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
stankeviciutejustina
Institucija, pareigos UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė
Adresas Šv. Stepono g. 31-18, LT-01312 Vilnius
Telefonas (8~5) 213 8190
El. pašto adresas just.stankeviciute@gmail.com

Gimiau 1989 m. birželio 2 d. Batakių geležinkelio stoties gyvenvietėje Tauragės rajone. Nuo aštuonerių metų amžiaus gyvenau Jakštų kaime, Tauragės rajone, lankiau Skaudvilės vidurinę mokyklą. Vėliau mokiausi Tauragės „Versmės“ gimnazijoje, kurią baigiau 2008 m. Tais pačiais metais pradėjau studijuoti Vilniaus universitete Istorijos fakultete archeologijos bakalauro studijų programoje. 2012 m. baigiau bakalauro studijas. Bakalaurinio darbo tema „Nemuno žemupio srities raida I-VIII a. (laidojimo paminklų duomenimis)“ (vadovas – j.m.d. Linas Tamulynas).

Tais pačiais metais pradėjau studijuoti Vilniaus universitete archeologijos magistro studijų programoje.

Archeologinių tyrimų interesai

Nemuno žemupio plokštinių kapinynų kultūros, vėliau skalvių apgyvendinto Nemuno žemupio regiono socialinė ir ekonominė raida; laidojimo paminklų duomenų panaudojimas bendruomenių socialiniuose-ekonominiuose tyrimuose.

Tyrinėti objektai

Bakalauro studijų metų archeologines praktikas atlikau 2009 m. Reškutėnų II akmens amžiaus gyvenvietėje (Švenčionių r.), 2010 m. Skarulių pilkapių vietoje ir senovės gyvenvietėje (Jonavos r.), vadovas dr. E. Šatavičius, o 2011 m. Kražių senojo miesto vietoje (Kolegijos g. 5, Kražiai), vadovas prof. habil. dr. M. Michelbertas.

Nuo 2013 m. pradėjau savarankišką archeologinę veiklą. Vykdžiau archeologinius žvalgymus Batakių piliakalnio su gyvenviete (Tauragės r.) aplinkoje, archeologinius žvalgymuosius tyrimus Grinkiškių senkapyje (Alytaus r.), Natalinos senkapyje (Lazdijų r.), Antavilių dvaro sodybos svirno sklype (Antavilių g. 5, Vilniaus m. sav.).