Aldona Snitkuvienė

snitkuvienealdona

Gimė 1945 m. vasario 18 d. Kaune.

1993 m. baigė 7-ąją Kauno vidurinę mokyklą.

1969 m. baigė LTSR Dailės instituto Tekstilės fakultetą.

Po studijų Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija) nuo 1964 m. darbuojasi Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, nuo 1975 metų vadovauja Taikomosios dailės skyriui.

1999 m. Varšuvos universitete apsigynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.

Nuo 1975 m. Dailininkų sąjungos, o nuo 1995 m. Dailės istorikų draugijos narė.

Dr. A.Snitkuvienė domisi Lietuvos dvarų kultūra. Ypač daug nuveikė, tyrinėdama grafų Tiškevičių giminės kultūrinį palikimą.

Tyrimų rezultatas: monografijos – Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas (1998), Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas (2008) ir paroda Praeities ir dabarties gija. Biržų grafų Tiškevičių meninis palikimas. Joje eksponuoti Lietuvos muziejuose išlikę Biržų grafų Tiškevičių meno kūriniai. Eksponatai parodai surinkti iš Lietuvos Nacionalinio, Lietuvos dailės muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Žemaičių „Alkos“ muziejaus bei privačių rinkinių. 2008 paroda veikė Biržų krašto muziejuje „Sėla“, 2009 m. M. Žilinsko dailės galerijoje. A. Snitkuvienė šiai parodai parengė ir edukacinę programą „Per padidinamąjį stiklą”.

Dr. A.Snitkuvienė domisi ir tyrinėja Lietuvos muziejuose sukauptų Senovės Egipto dailės rinkinių istorija. Daug pastangų įdėjo gausinant Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Egipto senienų rinkinį. Jos dėka atrastos išlikusios vertingos Egipto senienos iš Marijos Rudzinskaitės – Arcimavičienės palikimo.

A. Snitkuvienė M. Žilinsko dailės galerijoje įrengė Senovės Egipto ekspoziciją.

2010 metais paruošta spaudai monografija Lietuva ir Senovės Egiptas, XVI a. pab. – XX a. prad. Keliautojai, kolekcininkai, mokslininkai, rinkiniai ir mokslo darbai. Knyga pasirodys 2011 m. I pusmetyje.

Dr. A.Snitkuvienė įrengė ir kuruoja ekspoziciją “Taikomoji dailė iš Nacionalinio M. K.Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių”, kuri pastoviai papildoma ir atnaujinama. Dailės istorikė aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Svarbesnės publikacijos

Snitkuvienė A. Lietuva ir senovės Egiptas XVI a. pab. – XXI a. pr. keliautojų, kolekcininkų ir mokslininkų pėdsakais, 2011.

Snitkuvienė A. Švėkšnos radinių paslaptis // “Muziejai ir jų kolekcijos”: Jaunųjų muziejininkų konferencijos pranešimų tezės (Palanga, Gintaro muziejus, 1987 geg. 6-7 d.d.). – V., 1987. – P. 18-28.

Snitkuvienė A. Švėkšnos radinių paslaptis // Mokslas ir gyvenimas. – 1987. Nr. 12, p. 24-26.