Algirdas Skrupskelis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

skrupskelisalgirdas
Institucija, pareigos Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, vyresnysis paminklotvarkininkas
Adresas Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius
Telefonas (8~5) 2620909
El. pašto adresas algirdas.skrupskelis@kpc.lt

Gimiau 1981 m. liepos 9 d. Vilniuje.

2000 m. baigęs Vilniaus Žvėryno gimnaziją įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos specialybę.

2004 m. baigiau bakalauro studijas apgindamas diplominį darbą „Alkakalniai baltų žemėse“ ir įgijau archeologo specialybę.

2004–2006 m. buvau Vilniaus universiteto archeologijos specialybės magistrantas. 2006 m. apgyniau archeologijos magistro darbą „Pagoniški laidojimo papročiai ir jų nykimas vėlyvųjų senkapių medžiagoje“.

Nuo 2003 m. dirbu Kultūros paveldo centre.

Archeologinių tyrimų interesai

Pagonybės ir krikščionybės santykiai; pagoniški laidojimo papročiai; senosios Lietuvos šventvietės.

Tyrinėti objektai

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus žvalgomieji archeologijos tyrimai 2004 m.

Šiaulių apskrities neaiškios archeologinės vertės objektų žvalgymas 2004 m.

Biržiškų tėviškės (Mažeikių r.) žvalgomieji archeologijos tyrimai 2005 m.

Spėjamo Kuršėnų kapinyno (Šiaulių r.) žvalgomieji archeologijos tyrimai 2005 m.

Norušaičių senovės gyvenvietės (Šiaulių r.) žvalgomieji archeologijos tyrimai 2005 m.

Rėkyvos dvarvietės (Šiaulių r.) žvalgomieji archeologijos tyrimai 2005 m.

Projektuojamo dujotiekio trasos Šiauliai–Kuršėnai žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai 2005 m.

Rekonstruojamo Šiaulių–Palangos kelio vietų šalia Grumblių ir Irkinių kaimo kapinių žvalgomieji tyrimai 2005 m.

Vienuolyno gatvės Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.) žvalgomieji archeologijos tyrimai 2005 m.

Telšės gatvės Telšių miete žvalgomieji archeologijos tyrimai 2005 m.

Archeologiniai žvalgymai Sviliškių neįtvirtintoje gyvenvietėje 2008 m.

Pomėgiai

Kelionės.