Vidas Semėnas

 

semenasvidas
Institucija, pareigos Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Ryšių su užsieniu ir investicijų tarnyba, vedėjas
Adresas Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
Telefonas (8~387) 66372
El. pašto adresas rysiai@svencionys.lt

Gimiau 1968 m. gegužės 9 d. Adutiškio miestelyje, Švenčionių rajone. 1986 metais baigiau Adutiškio vidurinę mokyklą.

1986 m. įstojau į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos–teisės specialybę. II kurse vietoj darbo ir praktikos SSB (studentų statybos būrys), pasirinkau praktiką tarptautiniame archeologinių tyrinėjimų būryje, tyrinėjome Žemutinės pilies teritorijoje, taip pat po darbo buvome „etatiniai“ Gedimino kalno archeologinių tyrinėjimų talkininkai, Sąjūdžio mitingų dalyviai. Baigęs institutą 1991 m., „pardaviau“ paskyrimą dirbti Antazavės vidurinėje mokykloje – darbas mokykloje nežavėjo – ir įsidarbinau Švenčionių kraštotyros muziejuje (dabar Nalšios muziejus). Muziejuje dirbau jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vėliau – muziejininku, archeologu, dar vėliau – muziejininku-archeologu.

Muziejuje dirbau iki 2002 metų. 2002 m. baigiau Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Tarptautinio verslo mokyklą ir pradėjau dirbti Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje, kur dirbu iki šiol Ryšių su užsieniu ir investicijų tarnybos vedėju.

Tyrinėti archeologijos objektai

1992 m. pradėjau archeologinius tyrinėjimus. Pirmasis tyrinėtas pilkapis buvo Rėkučių–Pakretuonės pilkapyne.

Rėkučių, Pavajuonio, Paversmio, Kretuonių, Sudatos, Papiškių pilkapynai, XIII a. Rėkučių gynybinis pylimas, akmens ir žalvario a. Kretuono I gyvenvietė (tyrinėjimų vadovo asistentas), Katros akmens amžiaus gyvenvietės (pavaduojantis pagalbinis archeologas), žvalgomosios ekspedicijos.

Archeologinių tyrimų interesai

Nuo pat savarankiškų tyrinėjimų pradžios archeologinių tyrinėjimų interesai išliko nepakitę – tai Rytų Lietuvos pilkapių kultūra su visais iš to išplaukiančiais tyrimų objektais. Žinoma, dirbant muziejuje, dešimtimis tūkstančių inventorizuojant akmens ir žalvario amžių radinius iš Kretuono apyežerio gyvenviečių, nesvetimi ir pastarųjų laikotarpių tyrinėjimai.

Archeologinės informacijos sklaida

Parengta nuolatinė archeologijos ekspozicija Nalšios muziejuje.

Teminės parodos „Akmens amžius Kretuono apyežeryje“; „Geležies amžiaus laikotarpio ginklai“, „Kretuono apyežerio kauliniai dirbiniai“ ir dar apie 6–7 panašias kilnojamas parodėles.

Videofilmas (reklaminis) „Akmens amžiaus plastika“ pristatytas tarptautinėse parodose „Vivattur“.

Didžiausias archeologijos populiarinimo projektas, kol kas įgyvendintas trečdaliu, – tai polinės gyvenvietės, akmens ir žalvario amžių gyvenvietės įkūrimas prie Kretuono ežero, Rėkučių pylimo dalies rekonstrukcija. Šiuo metu parengti techniniai projektai. Projekto tikslas – archeologijos populiarinimas, bazė eksperimentinei archeologijai.