Virginija Rimkutė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

rimkutevirginija
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas v.rimkute@gmail.com

Gimiau 1983 m. liepos 29 d. Plungėje. 2001 m. baigiau Plungės „Saulės“ gimnaziją.

Kai dar mokyklos laikais į rankas paėmiau berods antrą „Senovės lietuvių papuošalų“ tomą, susidomėjau pačiomis papuošalų formomis. Be abejo, kaip ir nemažai daliai archeologų atitinkamu gyvenimo laikotarpiu, įdomus buvo Egiptas ir indėnai. Tiesa, visai entuziastingai pagal populiarią Ceramo knygą buvau pritaikiusi egiptiečių hieroglifus lietuvių raidynui ir šiek tiek šia rašto sistema rašinėjau (dažniausiai sąsiuvinių viršeliuose) J. Tiesą pasakius, dabar tas susidomėjimas įgauna kitokį – rimtesnį, vertinantį – pobūdį.

O sumanymas studijuoti archeologiją atėjo kažkaip netyčia – bent stodama sau motyvavau, kad nenoriu, jog archeologija liktų vien hobiu.

Archeologijoje man įdomu įgauti bendrą supratimą ir jį vystyti, žvelgiant į praeitį tam tikrais pjūviais.

2002–2006 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijau archeologijos bakalauro kvalifikaciją. Apgyniau bakalaurinį darbą tema „Archeologinės vytinės juostos Lietuvos nacionaliniame muziejuje: technologinis aspektas“.

2006 m. pradėjau dailės istorijos ir teorijos (specializacija – dailės istorija) magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Numatoma magistrinio darbo tema – „Archeologinės praeities vizualizavimas: suvokimo studija“.

Nuo 2006 m. dirbu vertėja iš anglų kalbos leidykloje „Sirokas Publishing“.

Interesų sritys

Archeologinė tekstilė, eksperimentinė archeologija, archeologijos teorija.

Savanoriška veikla ir archeologijos paveldo sklaida

Nuo 2004 m. – atkurtos Vilniaus universiteto studentų archeologų draugijos narė, nuo 2005 m. rugsėjo – vadovė (savanoriškas darbas Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo centre: koordinavimas, darbas 2005 m. rudenį Archeologinių radinių ir keramikos grupėje (archeologinio metalo konservavimas); iš viso 2004–2007 m. suorganizuota virš 15 įvairių renginių (paskaitų, diskusijų, ekskursijų).

Nuo 2006 m. sausio – Lietuvos archeologijos draugijos narė (iki 2007 m.– narė-rėmėja).

Nuo 2006 m. spalio – EXAR (European Association for the advancement of archaeology by experiment) narė.

Mokslinė veikla

Dalyvavimas konferencijose:

2003 m. – Baltistikos studentų mokslinė konferencija Rygoje (Latvija), skaitytas pranešimas „Žirgo vaidmuo senovės Lietuvoje“.

2005 m. – II tarptautinė tarpdisciplininė studentų konferencija Vroclave (Lenkija), skaitytas pranešimas „The Changing Horse Role in Religious Life of Lithuania: from the Stone Age to the Middle Ages“, šio pranešimo pagrindu parašytas straipsnis priimtas spausdinti.

2006 m. – IV EXAR konferencija „Utilisation of forest, agriculture and stock farming – methods, results and their realisation in the experiment“ Albersdorfe (Vokietija), skaitytas pranešimas „Weaving in the Eastern Baltic region in Neolithic (~4800–1600 BC): the research and reconstruction in experiment“, pranešimo pagrindu parengtas straipsnis bus publikuotas leidinyje „Experimentelle Archaeologie in Europa“.

Seminaras „Takoskyra tarp vakarų ir rytų baltų: ar ji egzistavo?“ (2005–12–01, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas) – organizavimas, skaitytas pranešimas „Žirgo ir arklio vaidmenų skirtybės baltuose“.

Eksperimentinė archeologija:

2005 m. rugpjūčio mėn. – „Tage der lebendigen Archäologie“ (Vokietija), neolitinių pintų gaminių rekonstrukcija, gamybos demonstravimas.

2005 m. lapkričio 27 d. – diskusija „Eksperimentinė archeologija kaip nematerialaus paveldo atkūrimas: ar tai įmanoma?“ (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas) – moderavimas.

2006 m. kovo mėn. – paskaita archeologijos magistro studijų programos I kurso studentams apie augalinio pluošto apdirbimą ir gaminius archeologijos duomenimis, jų rekonstrukciją (kursas „Eksperimentinė archeologija“, skaito prof. A. Luchtanas).

2006 m. liepos mėn. – „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, neolitinių pintų gaminių gamybos rekonstrukcija.

2006 m. rugpjūčio mėn. – „Tage der lebendigen Archäologie“ Hitzackerio archeologijos centre (Vokietija), neolitinių pintų gaminių rekonstrukcija, gamybos demonstravimas.

2006 m. spalio mėn. – muziejaus naktis Kaselio gamtos istorijos muziejuje (Vokietija), augalinio pluošto apdirbimo, pintų gaminių rekonstrukcijos, pynimo demonstravimas.

2007 m. vasario mėn. – paskaita archeologijos magistro studijų programos I kurso studentams apie augalinio pluošto apdirbimą ir gaminius archeologijos duomenimis, jų rekonstrukciją (kursas „Eksperimentinė archeologija“, skaito prof. A. Luchtanas).

Pomėgiai

Fotografija (tradicinė ir skaitmeninė).

Knygų skaitymas.

Dailė – grafika, popieriaus karpiniai (surengtos 3 parodos), tekstilė, pynimas iš įvairių medžiagų. Bendradarbiaujant su leidykla „Ex libris“ (Varšuva, Lenkija) iliustruotos knygos:

JAWORECKA – CZAJA E. Pamiętnik liryczny. Warszawa-Chicago: Ex libris, 2005.

CIUCKA P. Legendy Wilna. Chicago-Warszawa-Wilno: Ex libris, 2006.