Naglis Puteikis

 

puteikisnaglis
Institucija, pareigos Kultūros paveldo departamentas, Klaipėdos teritorinis padalinys, vedėjas
Adresas Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410367
El. pašto adresas nputeikis@agency.lt

Gimiau 1964 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje. 1981 m. baigiau Vilniaus m. 15-ąją vidurinę mokyklą.

1990 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau istoriko specialybę. Studijų metais 1983 m. buvau pašauktas į sovietų armiją ir pasiųstas į Afganistaną. Grįžęs po armijos ir studijuodamas 1988 m. pradėjau dirbti Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos inspekcijos vyresniuoju archeologu, inspektoriumi. Dalyvavau kuriant pirmąsias visuomenines paminklosaugos organizacijas (Jaunimo paminklosaugos klubą ir pan.).

1990 m. Atkuriamojo Seimo sprendimu buvau paskirtas šiam Seimui atskaitingos Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos generaliniu direktoriumi ir dirbau iki šios Inspekcijos panaikinimo 1995 m.

1995–1996 m. dirbau socialinių programų koordinatoriumi Lietuvos savivaldybių asociacijoje, parengiau pensijų, šalpos, socialinės globos ir rūpybos, paramos neįgaliems žmonėms programas.

2000 m. dirbau Valstybinėje paminklosaugos komisijoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriumi, kultūros viceministru, buvau atsakingas už muziejus, bibliotekas, kultūros paveldą, dalies valstybinių ir akcinių įmonių, valdomų ministerijos, veiklą.

1997 m. vasario 4 d. – balandžio 24 d. Seimo narys.

2000–2004 m. valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės „Klaipėdos laivų remontas“ direktorius. Valstybės turto fondo iniciatyva atleistas iš darbo.

Nuo 2006 m. iki 2007 m. rugpjūčio mėn. – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjas. Nuo 2008 m. šias pareigas tęsiu iki šiol.

2007 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto ūkio komiteto pirmininkas.

Tėvynės Sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkas, Klaipėdos Afganistano karo veteranų organizacijos „Miražas“ narys.

Turiu sūnų Gediminą ir dukrą Augustę.