dr. Arūnas Puškorius

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

puskoriusarunas
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus „LDK valdovų rūmai“, restauratorius
Adresas Vilniaus g. 22, LT-01402 Vilnius
Telefonas
El. pašto adresas archeologas@yahoo.com

Gimiau 1975 m. spalio 4 d., Alytuje. 1982–1994 m. mokiausi 7-ojoje vidurinėje mokykloje.

1994–1998 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros archeologijos specialybės studentas.

1998 m. suteiktas archeologo specialybės bakalauro laipsnis, įgyta archeologinių dirbinių restauratoriaus specializacija. Bakalaurinio darbo tema – „XVI–XVII a. odinė avalynė iš Vilniaus miesto archeologinių kasinėjimų. Tyrimai ir konservavimas“.

1998 m. suteikta archeologinių dirbinių restauratoriaus (odos) III kategorija.

1998–2000 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros archeologijos specialybės magistrantas.

2000 m. suteiktas archeologo specialybės magistro laipsnis. Magistrinio darbo tema „Odinė avalynė Lietuvos archeologinėje medžiagoje nuo seniausių laikų iki XVII a. XIII-XIV a. odinio bato restauravimas“.

2000–2004 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros doktorantas.

2004 m. suteikta archeologinių dirbinių restauratoriaus (metalo) III kategorija.

2005 m. apginta daktaro disertacija tema „Archeologinis odinis apavas Lietuvoje. Odinio apavo konservavimas“. Suteiktas humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis.

2006 m. suteikta archeologinių dirbinių restauratoriaus (odos) I kategorija.

1998–2002 m. Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkas-archeologas.

1996–2004 m. Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro Archeologinių dirbinių restauravimo dirbtuvių savanoris.

2005–2007 m. Lietuvos istorijos instituto Miestų tyrimų skyriaus jaunesnysis mokslo bendradarbis.

Nuo 2007 m. buvau VšĮ Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Restauravimo skyriaus vedėjas.

Šiuo metu esu Lietuvos nacionalinio muziejaus „LDK valdovų rūmai“ restauratorius.

Mokslinių tyrimų interesai

Odinių dirbinių įvairovė, odininkystės amato raida ir gamybos technologija XIV–XVIII a. Lietuvoje.

Svarbesni tyrinėti objektai

2001 m. – Dzirmiškių piliakalnio gyvenvietės archeologiniai žvalgymai.

2002 m. – Veisiejų bažnyčios šventoriaus archeologiniai žvalgymai.

2005 m. – Įvairaus pobūdžio archeologiniai kasinėjimai:

Vilniaus senamiestyje: Rotušės aikštė ir jos prieigos, Pilies g. 19, Panerių g. 24–26, Subačiaus g. 11.

Telšiuose: Birutės g. 5a, Luokės g. 2 ir Žvejų g. 15.

2005 m. – J. Puzino gimtosios sodybvietės archeologiniai tyrimai.

Svarbesni moksliniai ir mokslo populiarinimo darbai

1. Puškorius A., Vedrickienė L., XVI–XVII amžiaus odinės avalynės radinių tyrimas ir restauravimas, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, Nr. 3, Vilnius, 1999, p. 256–263.

2. Laima Vedrickienė, Arūnas Puškorius, The investigation and conservation of 16th–17th century archaeological footwear, The Conservator as an Investigator, Tallin, 2000, p. 153–154.

3. Arūnas Puškorius, Archeologijos objektai Alytaus apskrityje, Dainava, 2001, Nr. 1, p. 18–19.

4. Alytaus istorijos trio [Garso įrašas, 4 garso diskai] : aštuonių radijo laidų ciklas / įrašant laidas dalyvavo muziejininkai Vitalija Moisaitė, Beta Žaliaduonienė, Anelė Kalašnikovienė, Arūnas Puškorius, Šarūnas Šimkevičius, Giedrius Bernatavičius. Alytus: Alytaus kraštotyros muziejus, 2002.

5. Žvilgsnis į Alytaus praeitį / Alytaus kraštotyros muziejus [sudarytojas Giedrius Bernatavičius], Alytus : UAB „Alytaus naujienos“, 2003.

6. Arūnas Puškorius, Dzirmiškių archeologinis kompleksas, Dainava, 2004, Nr. 2, p. 3–6.

7. Puškorius A., Kasinėjant 1986 metais Pajautos slėnį Kernavėje rastų odos dirbinių tyrimai, Archaeologia Lituana, Nr. 5, Vilnius, 2004, p. 109–116.

8. Puškorius A., Archeologinių odinio apavo radinių tyrimų Lietuvoje apžvalga, Lituanistica, t. 59, Nr. 3, Vilnius, 2004, p. 47–56.

9. Arūnas Puškorius, I 157 reiškia – Jonas Puzinas, Gimtoji žemė, 2005, liep. 12, p. 4.

10. Arūnas Puškorius, Veisiejų miesto ir bažnyčios istorijos fragmentai, Dainava, 2005, Nr. 2 (10), p. 3–7.

11. Arūnas Puškorius, Jurgita Kalėjienė, XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynė, Lietuvos pilys, 2005, t. 1, p. 56–67.