dr. Justina Poškienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

poskienejustina
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, prodekanė projektams ir administravimui
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687253
El. pašto adresas justina.poskiene@if.vu.lt

Gimiau 1971 m. rugpjūčio 25 d. Vilniuje. 1989 m. baigiau Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą.

1989–1995 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kurį pabaigus įgijau istorikės (specializacija – archeologija) specialybę.

1995–1996 m. dirbau Vilniaus universiteto Paminklosaugos centro asistente.

1997 m. dirbau Nacionalinės UNESCO komisijos programų koordinatore.

2000–2001 m. dirbau ICCROM (Tarptautinio paveldo vertybių konservavimo ir mokymo centro) ITUC (Integruotos teritorinės ir urbanistinės paveldosaugos) regioninės programos Estijai, Latvijai, Lietuvai, Baltarusijai ir Ukrainai asistente.

Nuo 1998 iki 2003 m. dirbau viešosios įstaigos „Kultūros paveldo akademija“ programų koordinatore.

1997–2002 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete doktorantūros studijose.

2002 m. lapkričio 7 d. apsigyniau daktaro disertaciją tema „Trakų pilių ir miesto viduramžių keramika (XIV a. – XVI a. I p.)“ ir įgijau humanitarinių mokslų daktarės mokslinį laipsnį.

Nuo 2003 m. dirbu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros lektore, prodekane.

Pedagoginis stažas – nuo 2002/03 mokslo metų.

Mokslinės stažuotės: 1996 m. – Lundo universitete, Archeologijos institute (Švedijoje); 1997 m. – Varšuvos universitete, Archeologijos institute (Lenkijoje).

Nuo 2004 m. Kernavės kultūrinio rezervato tarybos narė.

Nuo 2006 m. administruoju Vilniaus universiteto projektą Istorijos fakultete „Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas“ (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058).

Archeologinių tyrimų interesai

Viduramžių ir naujųjų laikų archeologija, archeologijos paveldosaugos teorija ir praktika.

Svarbiausios publikacijos

Senųjų Trakų pilies senovės gyvenvietės ir benediktinų vienuolyno buitinė keramika (XIV a. – XVII a. pirmoji pusė) // Lietuvos istorijos metraštis. V., 1998. P. 5-23.

Senųjų Trakų XIV a. keramika // Lietuvos istorijos metraštis. V., 1995. P. 15-28.

Gynybiniai įtvirtinimai XVI–XVIII a. // Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai. V., 2001. P. 26-37.

Carizmo laikų įtvirtinimai // Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai. V., 2001. P. 38-41.

Trakų pilių ir miesto viduramžių keramika // Miestų praeitis. V., 2004. P. 125-168.

Straipsniai kasmetiniame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“

Dėstomi dalykai

Lietuvos archeologinis paveldas, jo tyrimų ir apsaugos problemos (kartu su prof. A. Luchtanu).

Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos (kartu su prof. A. Bumblausku).

Archeologinė buitinė keramika. Tvarkymas ir tyrinėjimas.

Proistorės teorijų įvadas.

Archeologijos paveldosaugos įvadas.