dr. Giedrė Piličiauskienė (Grinevičiūtė)

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

piliciauskienegiedre
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2120357
El. pašto adresas giedre.piliciauskiene@lnm.lt

Gimiau 1978 m. Vilniuje, 1996 m. baigiau Vilniaus 41-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Karoliniškių gimnazija). 2000 m. baigiau Vilniaus universiteto istorijos fakulteto Archeologijos specialybės bakalauro studijas, darbo tema – „Virvelinės keramikos kultūra Pietų Lietuvoje“. 2002 m. ten pat įgijau magistro laipsnį, magistrinio darbo tema – „Virvelinės keramikos kultūros grupės Pietų Lietuvoje“. 2003 m. pradėjau doktorantūros studijas Lietuvos veterinarijos akademijoje ir 2008.05.22 apgyniau daktaro disertaciją tema „Galvijų kaulų iš Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos osteologinė analizė ir amžiaus nustatymas pagal dantų struktūrą“ (biomedicinos mokslai). 2008 m. pradėjau dirbti Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Archeologijos skyriuje.

Tyrinėti objektai

1999-2000 m. tyrinėjau Gribašos 4-ąją akmens amžiaus gyvenvietę; atlikau žvalgomuosius tyrimus Papravalės piliakalnio papėdės gyvenvietėje, Klaipėdos, Anykščių, Ukmergės senamiesčiuose, Nidoje, Palangoje, Trakuose ir kitur (www.archeologai.lt/musu_darbai.htm)

Mokslinės publikacijos

Leidiniuose įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:

S. Veličkaitė, G. Piličiauskienė, L. Daugnora, E. Monastyreckienė, J. Kvalkauskas. Arklių ir galvijų amžiaus nustatymo metodų pagal dantų aukštį įvertinimas. Veterinarija ir zootechnika, 2008, 41(63): 101-106.

Kituose recenzuojamuose tarptautiniuose leidiniuose:

Piličiauskienė G., Veličkaitė S., Daugnora L. VII–XVII a. Lietuvos arkliai (pagal plaštakų ir pėdų kaulų osteometrinę analizę). Veterinarija ir zootechnika, 2006, 33(55): 8-15.

Piličiauskienė G., Baublienė J., Daugnora L. Galvijų lyties nustatymas (pagal XIV-XVII a. plaštakų osteometrinę medžiagą). Veterinarija ir zootechnika, 2006, 34(56): 40-45.

Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtinta sąrašą:

Piličiauskienė G. Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV-XVII a. Vilniaus žemutinės pilies teritorijos PV dalyje. Lietuvos archeologija, 200?, 33 (spaudoje)

Daugnora L., Piličiauskienė G. – “XIV – XVII a. osteologinės medžiagos, 1988-1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizė. Lietuvos archeologija. 2005, 28: 207-216

Grinevičiūtė G. Virvelinė keramika Pietų Lietuvoje. Lietuvos archeologija, 2000, 19: 109-124.

Grinevičiūtė G. Gribašos 4-oji akmens amžiaus gyvenvietė. Archaeologia Lituana, 2002, 3: 5-33.

Piličiauskienė G. Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV–XVII a. (Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos PVdalies duomenimis). Lietuvos archeologija. 2008, 33: 123-136.

Pranešimas konferencijoje:

Veličkaitė S., Piličiauskienė G., Daugnora L. Oserved bones pathologies from Lithuanian archaeological sites. Abstracts of the international conference of animal Palaeopathology Working group (APWG) of the International Council for Archaeozoology (ICAZ), Nitra, 23-24.

Dėstomas kursas

Paleozoologija (keturi kreditai), VU IF archeologijos ketvirto kurso studentams.