Dovilas Petrulis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
petrulisdovilas
Institucija, pareigos Panevėžio kraštotyros muziejus, Istorijos skyrius, vyresnysis muziejininkas
Adresas Vasario 16-osios g. 23, LT-35185, Panevėžys
Telefonas (8~45) 50 50 89
El. pašto adresas petrulis.dovilas@gmail.com

Gimiau 1986 gruodžio 31 d. Panevėžyje. 2006 metais baigiau Panevėžio Mykolo Karkos vidurinę mokyklą ir įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą IF istorijos specialybę. 2010 metais baigiau istorijos bakalauro studijas apginęs darbą tema ,,Upytės žemės proistorė“ (darbo vadovas doc. dr. A. Malonaitis). 2010 m. įstojau į Vilniaus universitetą IF archeologijos specialybę magistrantūros studijas. 2012 metais apgyniau magistro darbą tema ,,Panevėžio kraštas ir miestas centro ir periferijos aspektu nuo seniausių laikų iki XIX a. archeologiniais duomenimis” (darbo vadovas prof. dr. A. Kuncevičius).

2011 m. dirbau VšĮ ,,Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ archeologo asistentu.

Nuo 2012 metų dirbu Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriuje.

Archeologinių tyrimų interesai

Lietuvos regionų proistorė, nedestrukcinių metodų taikymas archeologijoje, muziejaus rinkinio tyrimai, naujų archeologinių objektų paieška.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

1997 m. Jasvilonių-Vainiškių senkapio tyrimai (vad. A. Petrulienė). 2004 ir 2006 m. Upytės piliakalnio ir kapinyno (Panevėžio r.) archeologiniai tyrimai (vad. A. Petrulienė). 2005 m. pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinių tyrimai Panevėžyje (vad. D. Stankevičiūtė). 2008–2012 m. Panevėžio miesto istorinės dalies ir rajono archeologiniai tyrimai ir ekspedicijos (vad. A. Petrulienė). 2007 m. Vilniaus žemutinės pilies tyrimai (vad. dr. P. Blaževičius). 2009 m. piliakalnių lokalizacijos ir žvalgymų praktika Molėtų r. (vad. doc. dr. A. Malonaitis). 2011 m. Vilniaus didžiosios sinagogos (vad. Z. Baubonis), Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios (vad. O. Fediajavas), Zubrių neįtvirtintos gyvenvietės (O. Fediajavas) ir Vilniaus Sereikiškių parko tyrimai (vad. dr. E. Svetikas). 2016 m. archeologinė stažuotė Vokietijoje, Bavarija, pagal projektą ,,Zuchering/Hochfeldweg: BV Mayr“(vad. M. Zange).

Savarankiška archeologinė veikla

2012–2016 m. Panevėžio miesto istorinės dalies detalieji ir žvalgomieji archeologiniai tyrimai (Panevėžys), Rokiškio miesto istorinė dalis (Rokiškis), Salų dvaro sodyba (Rokiškio r.), Džiuginėnų senovės gyvenvietė (Telšių r.), Kalnėnų kapinynas (Mažeikių r.), Gilbonių kapinynas (Panevėžio r.), Staniūnų dvaro sodyba (Panevėžio r.), bei kituose archeologiniuose objektuose.

Edukacinė veikla

2013–2014 m. edukacinė programa „Panevėžio epas“

Skaityti pranešimai Panevėžio kraštotyros muziejuje: „Etnologo A. Daniliausko archeologinė veikla ir radiniai iš Pukiškio akmens amžiaus gyvenvietės“ (2010 10 22), „Upytės žemė: praeitis, teritorija, struktūra“ (2013 11 09) ), „Paliūniškio dvaro palikimas ir dabartis. 2014 m. archeologinių tyrinėjimų rezultatai“ (2014 11 29).

Pomėgiai

Pėsčiųjų žygiai, krepšinis, šachmatai.