Henrika Paulauskaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

paulauskaitehenrika
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas henrika.paulauskaite@gmail.com

Gimiau 1986 m. gegužės 31 d. Prienuose. 2004 m. baigiau Prienų „Žiburio“ gimnaziją. 2004-2005 m. studijavau Vilniaus pedagoginiame universitete Istorijos fakultete. 2005 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedrą, kur studijas tęsiu iki šiol.

Archeologiniai tyrinėjimai

2005 m. rugpjūčio mėn. atlikau archeologinę praktiką Gorzne, Lenkijoje, kur kasinėjau vėlyvo laikotarpio paminklus.

2006 m. kovo-gegužės mėn. atlikau medienos restauravimo-konservavimo darbus Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

2007 m. balandžio-gegužės mėn. dalyvavau archeologiniuose kasinėjimuose prie Olimpiečių-Rinktinės g., tvarkiau ir inventorizavau radinius, braižiau brėžinius.

2007 m. liepos mėn. atlikau archeologinę praktiką Gorzne, Lenkijoje, kur kasinėjau vėlyvo laikotarpio paminklus.

2007 m. rugpjūčio mėn. atlikau archeologinę praktiką Starobelske, Ukrainoje, kur kasinėjau neolito laikotarpio gyvenvietę.

2008 m. sausio mėn. tvarkiau ir inventorizavau radinius iš archeologinių tyrinėjimų Universiteto g. 14, braižiau brėžinius.

Pomėgiai

Priešistorės žmonių mityba, lotynų kalba, skrynių restauravimas, piešimas.