Dalia Ostrauskienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
ostrauskienedalia
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2120357
El. pašto adresas d.butrimaite@gmail.com

Gimiau 1967 m. sausio 6 d. Telšiuose. 1985 m. baigiau Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą.

1993 m. baigiau studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto, istorijos specialybės neakivaizdiniame skyriuje. Diplominio darbo tema – „Virvelinės keramikos kultūra Biržulio ežero regione ir Daktariškės 5-oje gyvenvietėje“.

1986 m. dirbau Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininke.

1988 m. priimta į LTSR istorijos ir etnografijos muziejų (dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus), Archeologijos skyrių jaunesniosios mokslinės bendradarbės pareigoms.

Šiuo metu dirbu Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus vyr. muziejininke.

Archeologinių tyrimų interesai

Akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai.

Tyrinėti archeologijos objektai

Akmens amžiaus paminklų žvalgymai Biržulio apyežeryje (Tomas Ostrauskas, Dalia Butrimaitė, Adomas Butrimas), Upetų akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėjimai (Tomas Ostrauskas, Dalia Butrimaitė).

Dalyvavau tyrinėjant: Žemaičių aukštumos ir Biržulio baseino regiono akmens amžiaus paminklus, vadovaujant Adomui Butrimui; Šventosios 6-ąją akmens amžiaus gyvenvietę, vadovaujant Rimutei Rimantienei; Šaltaliūnės (Švenčionių r.) akmens amžiaus gyvenvietę, vadovaujant Algirdui Girininkui; Kubilėlių (Šakių r.), Zapsės 1-ąją (Lazdijų r.) akmens amžiaus gyvenvietes, vadovaujant Vygandui Juodagalviui; Paduobės–Šaltaliūnės (Švenčionių r.) pilkapyną, Bakšių (Alytaus r.) gyvenvietę, vadovaujant Valdui Steponaičiui; archeologiniai žvalgymai Varėnos rajone, vadovaujant Tomui Ostrauskui.

Publikacijos

Straipsnių bendraautorė: Vilniaus dailės akademijos darbai // 34 2004.

Vidurio žemaičių aukštumos apgyvendinimo raida iki XVI a. pagal archeologijos paminklų ir pavienių radinių pasiskirstymą. Marius Iršėnas, Dalia Ostrauskienė.

Biržulio apyežerio neolito gyvenviečių virvelinė keramika. Adomas Butrimas, Dalia Ostrauskienė.