Virginija Ostašenkovienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

ostasenkovienevirginija
Institucija, pareigos Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė
Adresas Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai
Telefonas (8~41) 524386
El. pašto adresas virginija.osta@splius.lt

Gimiau 1971 m. spalio 14 d. Šiauliuose. 1978–1989 m. mokiausi Šiaulių miesto 15–oje vidurinėje mokykloje. 1991–1995 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete istorijos bakalauro studijų programą. Archeologijos katedroje apgyniau bakalauro darbą tema „Virvelinė keramika Lietuvoje (kultūriniu, chronologiniu ir kartografiniu aspektu)“ ir įgijau bakalauro laipsnį. 1995-1997 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete archeologijos magistro studijų programą ir, apgynusi magistro darbą tema „Kun. Juozo Žiogo archeologinė veikla ir jo kolekcija“, įgijau archeologijos magistro laipsnį.

Nuo 1997 m. dirbu Šiaulių „Aušros“ muziejuje Archeologijos skyriaus muziejininke.

Tyrinėti archeologijos objektai

Nuo 1991 m. dalyvauju archeologinėse ekspedicijose:

1991 m. Dusios ežero 8-os žalvario amžiaus gyvenvietės (Lazdijų r.) tyrinėjimai (vad.dr.V.Juodagalvis); Lieporių kapinyno (Šiaulių m.) tyrinėjimai (vad.dr.B.Salatkienė).

1992 m. Dusios ežero 8-os žalvario amžiaus gyvenvietės (Lazdijų r.) tyrinėjimai (vad.dr.V.Juodagalvis); Veisiejo ežero ir Zapsės upės apylinkių (Lazdijų r.) žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai (vad.dr.V.Juodagalvis); Šventosios 4-os neolito gyvenvietės tyrinėjimai (vad.hab.dr.R.Rimantienė); Aukuro kalno piliakalnio Kernavėje tyrinėjimai (vad. dr.A.Luchtanas); Lieporių I gyvenvietės (Šiaulių m.) tyrinėjimai (vad.dr.B.Salatkienė).

1993 m. Dusios ežero 8-os žalvario amžiaus gyvenvietės (Lazdijų r.) tyrinėjimai (vad.dr.V.Juodagalvis); Zapsės 1-os gyvenvietės (Lazdijų r.) tyrinėjimai (vad.dr.V.Juodagalvis); Šventosios 4-os neolito gyvenvietės tyrinėjimai (vad.hab.dr.R.Rimantienė); Pakretuonės 3-ios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai (vad.dr.A.Girininkas); Upėtų akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėjimai (vad.T.Ostrauskas); Lieporių I gyvenvietės (Šiaulių m.) tyrinėjimai (vad.dr.B.Salatkienė).

1994 m. Šventosios 4-os neolito gyvenvietės tyrinėjimai (vad.hab.dr.R.Rimantienė); Dusios ežero 8-os žalvario amžiaus gyvenvietės (Lazdijų r.) tyrinėjimai (vad.dr.V.Juodagalvis); Zapsės 1-os ir Zapsės 5-os gyvenviečių (Lazdijų r.) tyrinėjimai (vad. dr.V.Juodagalvis); Lieporių I gyvenvietės (Šiaulių m.) tyrinėjimai (vad.dr.B.Salatkienė); Bakšių senovės gyvenvietės (Alytaus r.) tyrinėjimai (vad.V.Steponaitis); Katros upės pakrančių (Varėnos r.) žvalgymai (vad.T.Ostrauskas).

1995 m. Šventosios 4-os neolito gyvenvietės tyrinėjimai (vad.hab.dr.R.Rimantienė); Bakšių senovės gyvenvietės (Alytaus r.) tyrinėjimai (vad.V.Steponaitis). Zapsės 5-os gyvenvietės ir kapinyno (Lazdijų r.) tyrinėjimai (vad.dr.V.Juodagalvis).

1996 m. archeologiniai kasinėjimai Vokietijoje (MIPRO projektas, Zwenkau): tyrinėtas virvelinės keramikos kultūros kapas, bronzos amžiaus gyvenvietė ir viduramžių senkapis (vad.dr.Harald Meller).

1997 m. Lieporių I gyvenvietės (Šiaulių m.) tyrinėjimai (vad.dr.B.Salatkienė). Archeologiniai kasinėjimai Vokietijoje (Serbitz, Lkr.Delitzsch): tyrinėta ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietė (vad.Haike Preier).

Nuo 1998 m. vadovauju archeologiniams tyrinėjimams:

1998 m. Pašvinio ežero pakrančių (Šiaulių r.) žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.

1999 m. Dapkūnų senkapio (Šiaulių r.) archeologijos žvalgomieji tyrimai; rekonstruojamo kelio Bubiai – Šiauliai trasos (Šiaulių r.) archeologijos žvalgomieji tyrimai; Vainagių piliakalnio (Šiaulių r.) archeologijos žvalgomieji tyrimai; Šapnagių senkapio (Šiaulių r.) archeologijos žvalgomieji tyrimai; Šapnagių senkapio II (Šiaulių r.) archeologijos žvalgomieji tyrimai.

2000 m. archeologijos žvalgomieji tyrimai Akmenių kaime (Kelmės r.); Kubilių piliakalnio su senovės gyvenvietės teritorijos (Kelmės r.) archeologijos žvalgomieji tyrimai.

2001 m. Sneigių senkapio (Šiaulių r.) archeologijos žvalgomieji tyrimai; archeologijos žvalgomieji tyrimai Viekšnių miestelyje (Mažeikių r.); Telšių senamiesčio kultūrinio sluoksnio archeologijos žvalgomieji tyrimai; archeologijos žvalgomieji tyrimai Varnių miestelyje (Telšių r.).

2004 m. Telšių senojo miesto vietos, Tryškių g. 4e, archeologiniai žvalgomieji tyrimai. Telšių senojo miesto vietos, Šviesos g.3-1, archeologiniai žvalgomieji tyrimai.

2007 m. planuojamo Velžių grunto karjero teritorijos, Radviliškio raj., archeologiniai žvalgomieji tyrimai; archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai būsimų Šiaulių miesto kapinių teritorijoje Dausiškių kaime, Šiaulių r.; Telšių senojo miesto vietos, Šviesos g. 7, archeologiniai žvalgomieji tyrimai.

Pranešimai:

2000 m. Mokslinė konferencija, skirta J.Šliavo jubiliejui paminėti (Pakruojis). Pranešimas „Dapkūnų senkapio vieta Šiaurės Lietuvos XIV-XVI a. laidojimo paminklų medžiagoje“.

2001 m. IV mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektyvos“ (Trakai). Pranešimas „Kunigo J. Žiogo archeologinės kolekcijos istorija ir tyrinėjimai“.

2002 m. Istorinė mokslinė konferencija „Meškuičiai praeityje ir trečiąjame tūkstantmetyje“ (Meškuičiai, Šiaulių r.). Pranešimas „Meškuičių apylinkių archeologijos paminklai“.

Publikacijos:

Archeologas kunigas Juozapas Žiogas // Žiemgala. Nr.1. Kaunas. 1999.

Pašvinio ežero pakrančių archeologiniai tyrinėjimai // Kurtuva. Kurtuvėnų regioninio parko metraštis. Šiauliai. 1999.

Pašvinio ežero pakrančių žvalgomieji tyrinėjimai 1998 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius. 2000.

Dapkūnų senkapio tyrinėjimai 1999 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius.2000.

Archeologijos paminklai // Lietuvos valsčiai: Lygumai. Stačiūnai. Vilnius. 2001.

Kunigo J.Žiogo archeologijos kolekcijos istorija ir tyrinėjimai // Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektyvos. Trakai. 2001.

Sneigių senkapis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002.

Archeologiniai žvalgomieji tyrimai Varniuose // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002.

Rudiškių senkapio radiniai // Žiemgala. Nr.2. Kaunas. 2002.

Šiaurės Vidurio Lietuva laikotarpiu iki Kristaus // Žiemgala. Nr.1. Kaunas. 2003.

Archeologas Julius Naudužas // Žiemgala. Nr.2. Kaunas, 2004.

Dapkūnų senkapio vieta Šiaurės Lietuvos XV-XVII a. laidojimo paminklų medžiagoje // Senosios žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas.Vilnius.2004.

Archeologinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“ aprašas. Šiauliai. 2004 (bendraautoriai – A. Šapaitė, B. Salatkienė).

Vėlyvieji Šiaurės Vidurio Lietuvos senkapiai // Žiemgala. Nr.2. Kaunas, 2005.

Žvalgomieji tyrinėjimai Šviesos g. 3-1 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius. 2002.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologiniai tyrinėjimai Žiemgaloje // Žiemgala. Nr.2. Kaunas, 2007.

Žvalgomieji tyrinėjimai Šviesos g. 7 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius. 2008.

Archeologinių tyrimų interesai

Muziejaus rinkinių istorija, eksperimentinė archeologija.

Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narė – puodų lipdymas ir degimas.