Neringa Norvilaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

norvilaiteneringa
Institucija, pareigos Rietavo savivaldybės administracija, Architekto tarnyba, vyresnioji specialistė paminklotvarkai ir turizmui
Adresas Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas
Telefonas (8~448) 73211
El. pašto adresas neninga@gmail.com

Gimiau 1985 m. gegužės 8 d. Rietave. 2003 m. baigiau Rietavo Lauryno Ivinskio vidurinę mokyklą ( dabar vad. gimnazija).

2007 m. baigiau archeologijos bakalauro studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Mano baigiamojo darbo tema – „Vyro statusas ir vaidmuo Baltijos regiono visuomenėse ankstyvuoju metalų laikotarpiu“. 2009 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto paveldosaugos magistro studijas. Baigiamojo darbo tema – „Kaimo senųjų kapinių paveldosauga Lietuvoje: Plungės rajono pavyzdys“.

2007-07-02 – 2009-11-25 IĮ „Senų senovėje“ dirbau archeologe. Nuo 2009-11-25 – Rietavo savivaldybės administracijos Architekto tarnybos vyresnioji specialistė paminklotvarkai ir turizmui.

Archeologinių tyrimų interesai

Dvarų bei senamiesčių tyrinėjimų archeologija.

Tyrinėti objektai

Studijuodama esu atlikusi praktikas Kluonaliuose (Kretingos r.), Lazdininkuose (Kretingos r.).

Dirbdama ĮĮ „Senų senovėje“ dalyvavau archeologiniuose tyrinėjimuose:

Bubių piliakalnis su gyvenviete (Šiaulių r.), Veisiejų miestelio istorinio centras (Lazdijų r.), Pakruojo dvaro sodybos teritorija, Maneičių piliakalnio gyvenvietė (Utenos r.), Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorija (Varėnos r.), Burbiškio dvaro sodybos teritorija (Radviliškio r.), Spėjama Alytaus senojo miesto vieta,  Telšių senojo miesto vieta, Salantų urbanistinė vieta, Plungės dvaro sodybos laikrodinės pastato  aplinkos spėjamos buvusios oranžerijos vietoje, Kušlėnų žvyro ir smėlio telkinio teritorijos (Mažeikių r.), rekonstruojamo Kaltinėnų – Požerės kelio ruožo Medvėgalio archeologinio komplekso teritorijoje (Šilalės r.), Rietavo senojo miesto vietoje, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje, Rietavo senojo miesto vietoje, Žemaičių g., Pasvalyje, Bubiuose ir kt..

Pomėgiai

Rankdarbiai, choras, literatūra, kelionės, aplinkos dizainas.