habil. dr. Ona Kondratienė

 

kondratieneona
Institucija, pareigos Visuomenininkė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas o.kondratiene@gmail.com

Gimiau 1931 m. rugsėjo mėn. 25 d. Juodausių kaime (Ukmergės r.).

Mokiausi Ukmergės Antano Smetonos vardo, o 1948–1950 m. Salomėjos Nėries vardo vidurinėje mokykloje.

1950–1955 m. studijavau Vilniaus universitete Gamtos mokslų fakultete Geologijos skyriuje ir įgijau geologės paieškininkės specialybę. Įstojau į Lietuvos Mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto aspirantūrą ir 1960 m. apgyniau geologijos mineralogijos mokslų kandidato disertaciją. 1993 m. buvau nostrifikuota gamtos mokslų daktare. 1998 m. tapau fizinių mokslų habilituota daktare.

Nuo 1959 m. iki 1964 m. – Geologijos ir geografijos instituto Kvartero geologijos ir geomorfologijos sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1964–1998 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, o nuo 1998 m. – vyriausioji mokslinė bendradarbė tame pačiame Kvartero geologijos sektoriuje. Už gerą darbą apdovanota keliais medaliais, ordinu, keliolika garbės raštų ir įvairiais ženklais.

Svarbiausi darbai

„Pietryčių Lietuvos pleistoceno nuogulų suskirstymas pagal palinologinius duomenis“, 1968 m.;

„Lietuvos apatinio pleistoceno nuogulų sandara, litologija ir stratigrafija“ (su bendraautoriais), 1971 m.;

„Lietuvos kvartero stratigrafija ir paleogeografija remiantis paleobotaninių tyrimų duomenimis“ (monografija), 1996 m.

Pomėgiai

Rankdarbiai, valgio gaminimas, kelionės–turizmas.