dr. Vygandas Juodagalvis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
juodagalvisvygandas
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, vyresnysis mokslo darbuotojas
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614935
El. pašto adresas vygandas.juodagalvis@gmail.com

Gimiau 1957 m. rugsėjo 5 d. Dūkšte, Ignalinos rajone.

1975 m. baigiau Marijampolės J.Jablonskio vidurinę mokyklą.

1982 m. Vilniaus universitete įgijau istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę (specializacija – archeologija), diplominio tema „Akmens amžius Užnemunėje“.

1982–1983 m. dirbau Paminklų restauravimo, projektavimo institute.

1983–1987 m. dirbau Vilniaus miesto istorijos ir kultūros paminklų apsaugos inspekcijoje.

1987–1997 m. – Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Nuo 1997 m. dirbu Lietuvos istorijos institute, archeologijos skyriuje.

1993 m. Lietuvos istorijos institute apgyniau daktaro disertaciją „Užnemunė akmens amžiaus pabaigoje – žalvario amžiaus pradžioje“.

Archeologinių tyrimų interesai

Pietų ir Pietvakarių Lietuvos (Užnemunės) akmens ir žalvario amžiai; titnago dirbinių gamybos technika; eksperimentinė archeologija.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Darbas tarpdisciplininėse mokslo tiriamose programose ir projektuose:

Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis) (1994–1997 m., remiama Valstybinio mokslo ir studijų fondo).

The Bergen-Lithuanian Joint Excavation project in Šventoji (1997–1998 m.).

Šiaurės šalių ministrų tarybos mokslo ir studijų programa „Jautrių ir būdingų Baltijos jūros pakrantės teritorijų aplinkos modeliavimas“ („Ūkinė veikla ir ekosistema poledynmetyje Šiaurės Vakarų Lietuvoje“) (1998–1999 m.).

Žmogaus ir gamtos santykiai nuo seniausių laikų iki Kristaus Lietuvoje (1998–2001 m., remiama Valstybinio mokslo ir studijų fondo).

Archeologinės eksperimentinės bazės kūrimo programa „Neolitinis kaimas“ (pradėta 1999 m., remiama Aukštaitijos nacionalinio parko).

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietė, Lietuvos archeologija, Vilnius, 1992, t. 8, p. 34–56.

Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriuje, Lietuvos archeologija, Vilnius, 1992, t. 9, p. 107–115.

Steinzeitalter, Archaologische Schatze aus Litauen, Duisburg, 1992, p. 11–20.

Epoka kamienia, Starożytności Litwy, Warszawa, 1994, p. 18–23, 65–74, 117–120.

Kiaurasienės keramikos klausimu, Kultūros paminklai, Vilnius, 1994, nr. 1, p. 4–9.

The „Stone Age in South Lithuania“ Project, Archaeologia Baltica, Vilnius, 1998, vol. 3, p. 55–66.

Senovės gyvenvietė prie Dusios ežero, Lietuvos archeologija, Vilnius, 1999, t. 16, p. 239–276.

Šventoji revisited – the joint Lithuanian-Norwegian project, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2000, t. 19, p. 139–151 (kartu su David Neil Simpson).

Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis), Vilnius, 2001 (monografijos bendraautorius ir redakcinės kolegijos narys).

Glūkas 10 – epipaleolito stovykla ir neolito gyvenvietės prie Varėnės upės, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2002, t. 23, p. 197–238.

Varėnės upės 10-oji senovės gyvenvietė, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2004, t. 25. p. 79–108 (kartu su Egle Marcinkevičiūte).

Mezolitinis būstas Gluobiuose, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2005, t. 28. p. 69–80.