Juozapas Blažiūnas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

blaziunasjuozapas
Institucija, pareigos Lietuvos dailės muziejus, P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras, tapybos restauratorius
Adresas Rūdninkų g. 8, LT-01135, Vilnius
Telefonas (8~5) 2617605
El. pašto adresas restauratorius@info.lt

Gimiau 1972 m. vasario 2 d. Vilniuje. 1989 m. baigiau Vilniaus 44-ąją (dabar „Senvagės“) vidurinę mokyklą.

1991 m. įstojau ir 1995 m. baigiau Kauno aukštesniąją meno mokyklą. Specialybė – meno kūrinių restauravimas. Diplominis darbas – „Vilniaus Bernardinų vienuolyno paveikslo ,,S. Petrus Regalatus“ (1699 m.) konservavimas ir restauravimas“ apgintas ir įvertintas 10 (dešimt) balų.

2002 m. įstojau ir 2006 m. baigiau Vilniaus dailės akademijos Vizualiojo ir taikomojo meno fakulteto molbertinės tapybos restauravimo specializaciją. Diplominis darbas – „XVIII a. dailininko Lenz paveikslo „Šv. Matas“ konservavimas ir restauravimas“ apgintas ir įvertintas 10 (dešimt), atžymėtas už techninį meistriškumą.

Nuo 1995 m. esu Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro tapybos restauravimo skyriaus tapybos restauratorius.

1995 m. suteikta III tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.

1999 m. suteikta II tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.

2003 m. suteikta I tapybos kūrinių restauravimo kvalifikacija.

Per dvidešimt metų dalyvauju archeologiniuose tyrinėjimuose, archeologinių objektų žvalgymuose ir tvarkyme:

1986 m. archeologiniuose tyrinėjimuose Janapolėje. Vadovas – A. Butrimas.

1987–1992 m. archeologiniuose tyrinėjimuose Vilniuje. Vadovas – S. Lasavickas.

1988 m. archeologiniuose tyrinėjimuose Vilniuje, Kreivosios pilies teritorijoje. Vadovas – V. Daugudis.

1992 m. archeologiniuose tyrinėjimuose Marvelėje. Vadovai – M. Bertašius ir A. Astrauskas.

1988–1992 m. piliakalnių valymo darbuose Žemaitijoje. Vadovas – J. Trinkūnas.

1990 m. mitologinių ir archeologinių objektų paieškos ekspedicijoje Molėtų r. Giedraičių apylinkėse. Vadovas – V. Vaitkevičius.

2004 m. archeologiniuose tyrinėjimuose Dubingiuose. Vadovas – R. Laužikas.

2005 m. archeologiniuose tyrinėjimuose Dubingiuose. Vadovai – R. Laužikas ir A. Kuncevičius.

2006 m. archeologiniuose tyrinėjimuose Dubingiuose. Vadovai – R. Laužikas ir A. Kuncevičius.

2006 m. Vilniaus universitete išklausiau kursą Archeologinių radinių pirminis konservavimas ir restauravimas. Įvertintas 10 (dešimt). Vadovė – doc. L. Vedrickienė.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

1989–1990 m. istorinių objektų kopijų gamyba. Vadovas – J. Stankus.

Kultūros paveldo mokymai jaunimui Dubingiuose 2004, 2005, 2006 m., edukacinių – praktinių užsiėmimų vadovas. Programos Kultūros paveldo mokymai jaunimui vadovas – R. Laužikas.

Straipsniai, konferencijos

6th Triennal Meeting for Baltic States Restorers.Sacred Art Heritage: investigations, conservation and restoration, Vilnius, 2002, Lithuania. Poster Session: „St.Mary with Donator / Christ with Donator“.

7th Triennal Meeting for Restorers of the Baltic States Conference Materials, Riga, 2005, Latvia. Poster Session: „Analysis of Previous Restorations of the Painting „St.Bruno. A Miracle in the Church (circa 1674)“ from the Bernardines Church“.

2005 m. 15 metų Restauratorių sąjungos įsteigimo jubiliejinė konferencija. Pranešimo tema: „Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje“. Paveikslo iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios ankstesnių restauravimų analizė.

„XVII amžiaus paveikslo „S. Petrus Regalatus“ restauravimas“ Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. T II. Vilnius, Baltos lankos”, 1998. P.292.

„Paveiksle atgyja Šv. Brunono stebuklas bažnyčioje“ Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“ 2007–03–02 nr. 3132

Kita veikla

Pagrindinė veikla susijusi su konservavimo–restauravimo darbais Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre tapybos restauravimo skyriuje. Domėjimosi interesas sietinas su Vilniaus Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno XVII–XIX a. paveikslų kitimu laike ir erdvėje (restauracinis aspektas).

Pomėgiai

Restauravimo istorija Lietuvos istorijos kontekste.