Zenonas Baubonis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
Zenonas Baubonis
Institucija, pareigos VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, direktorius
Adresas Piliakalnio g. 10, LT-06229 Vilnius
Telefonas (8~5) 2324696, 8 699 41883
El. pašto adresas z.baubonis@gmail.com

Gimiau 1966 m. vasario 14 d. Alytaus rajono Simno seniūnijos Mergalaukio kaime. Nuo vienerių metų augau Krikštėnų kaime (Krokialaukio sen.). Mokiausi Krikštėnų pradinėje, vėliau Krokialaukio pradinėje ir vidurinėje mokyklose. Nuo 1978 m. gyvenau ir mokiausi Alytaus mieste. Mokydamasis vadovavau mokyklos kraštotyros būreliui. 1984 m. baigiau Alytaus 4-ąją vidurinę mokyklą.

1984 m. ir 1986–1991 m. mokiausi Vilniaus universitete. 1984–1986 m. tarnavau SSRS armijoje. Universitete įgijau archeologo, istoriko, istorijos dėstytojo specialybes. Diplominio darbo tema – „Kulgrindos Lietuvoje“.

1986–1990 m. dirbau Paminklų restauravimo institute kartografo asistentu. Sudarinėjau Rytų Lietuvos pilkapynų planus.

1990–1991 m. – Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos Vilniaus apygardos viršininko pavaduotojas, ėjęs viršininko pareigas. Inspektavau kultūros paveldo objektus.

1991–1997 m. Paminklotvarkos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dirbau vyr. specialistu–archeologu. Derinau plėtros ir archeologijos paveldo išsaugojimo projektus; kūriau nekilnojamų kultūros vertybių tyrimų, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo teisinę bazę; parengiau piliakalnių avarinės būklės likvidavimo ir apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų programas.

1997–2006 m. dirbau Kultūros paveldo centro Archeologijos paveldo institute vyriausiuoju archeologu. Koordinavau piliakalnių avarinės būklės likvidavimo ir apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų programas, vykdžiau naujų archeologijos objektų paiešką ir tyrimus. Vadovavau Valstybinės archeologijos komisijos archyvo bylų konservavimo ir skaitmeninimo projektui.

2006–2010 m. dirbau VĮ „Lietuvos paminklai“, toliau tęsdamas gamtos ir žmogaus ardomų archeologijos vertybių išsaugojimo darbų projektus.

Nuo 2011 m. dirbu VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktoriumi.

Visuomeniniais pagrindais kartu su kolegomis nuo 2003 m. organizuoju „Archeologijos paveldo geriausių išsaugojimo darbų“ kasmetinius konkursus.

Nuo 1997 m. esu Kultūros paveldo departamento Mokslinės archeologijos komisijos narys, kur kartu su kolegomis sprendžiu archeologinių tyrinėjimų problemas.

Nuo 2006 m. kartu su kolegomis organizuoju knygų „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ leidybą bei naujausiems tyrimams skirtas kasmetines konferencijas, o 2007–2010 m. – visų iki šiol išėjusių 29 leidinių „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ skaitmeninimo darbus.

Nuo 2005 m. kartu su kolegomis organizuoju konkursus „Metų archeologas“.

2006–2007 m. vadovavau projektui „Lietuvos archeologų biografijos“.

2007–2009 m. vadovavau Liepalotų (Šakių r.), Rimaldiškių (Ignalinos r.), Voskonių ir Baltosios (Radviliškio r.) vėjo malūnų išsaugojimo projektams.

Nuo 1996 m. – Lietuvos archeologijos draugijos narys. 2005 m. išrinktas Draugijos Tarybos pirmininku, 2008-2012 m. – Draugijos pirmininkas.

Nuo 2006 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys. 2007 m. visuomeninių organizacijų išrinktas Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariu.

Archeologinių tyrimų interesai:

• žalojamų kultūros paveldo objektų apsauga, archeologiniai tyrimai ir tvarkymo organizavimas;

• naujų informacijos apie kultūros paveldą sklaidos būdų paieška;

• povandeniniai archeologiniai tyrimai;

• naujų archeologijos objektų paieška ir tyrimai.

Hobis

Technikos paveldo objektų restauravimas.

Publikacijos

1. Lietuvos archeologinių vietų žalojimai // Kultūros paminklai. Vol. 9. Vilnius, 2002 (bendraautorė – A. Vaitkuvienė).

2. Archeologinių vietų tyrimai apsaugos tikslais Lietuvoje 1993-2001 // Baltų archeologija. Vol. 1(13). Vilnius, 2002 (bendraautorė – A. Vaitkuvienė).

3. Lietuvos piliakalnių išsaugojimo programa // Kultūros paminklai. Vol. 11. Vilnius, 2004 (bendraautorė – A. Vaitkuvienė).

4. Rytų Lietuvos vandens malūnai. Vilnius, 2004 (bendraautoriai – A. Vaitkuvienė, A. Pertrašiūnas).

5. The First Lake–dwellers of Lithuania:Late Bronze Age Pile Settlements on Lake Luokesas // Oxford Journal of Archaeology. Vol. 24(4). Oxford, 2005 (bendraautoriai F. Menotti, D. Brazaitis, T. Higham, M. Kvedaravičius, H. Lewis, G. Motuzaitė, E. Pranckėnaitė).

6. Lietuvos piliakalniai. Atlasas. I–III tomai. Vilnius, 2005 (bendraautorius – G. Zabiela).

7. Šilalės krašto piliakalnių atlasas. Vilnius, 2006 (bendraautorius – G.Zabiela).

8. L. Kurila, Z. Baubonis, V. Kliaugaitė. Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas // Lietuvos archoeologija. T. 32. Vilnius, 2007.

9. Klaipėdos rajono piliakalniai. Vilnius, 2009 (bendraautorius – G. Zabiela).