Ieva Bartminaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
bartminaiteieva
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, studentė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas ieva.bartminaite@gmail.com

Gimiau 1986 m. lapkričio 7 d. Tauragėje.

2005 m. baigiau Tauragės „Aušros„ vidurinę mokyklą.

2005 – 2009 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, Archeologijos katedroje ir įgijau archeologijos bakalauro laipsnį. Apgyniau bakalaurinį darbą tema „Kapų Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje bioarcheologinė charakteristika“ (darbo vadovas – Prof. Dr. R. Jankauskas).

Šiuo metu esu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Paveldosaugos studijų programos II kurso studentė, rengiu magistro darbą, skirtą archeologijos paveldo ir nuosavybės problematikai nagrinėti.

Archeologinių tyrimų interesai

Bioarcheologija, archeologinio paveldo apsaugos teorija, praktika bei problematika.

Tyrinėti objektai

Atliktos praktikos:

2006 m. liepos mėn., Archeologijos praktika Paprūdžiuose. Praktikos vadovas prof.dr. M.Michelbertas;

2007 m. liepos mėn., Archeologijos praktika Paprūdžiuose. Praktikos vadovas prof.dr. M.Michelbertas;

2008 m. rugpjūčio mėn., Archeologijos praktika Kernavėje. Praktikos vadovas Dr. A.Luchtanas.

Pomėgiai

Kelionės, žirgai, kulinarija.