Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais“

posted in: Naujienos | 0
2017 metų gruodžio pradžioje Lietuvos archeologija besidominčius skaitytojus pasieks kasmetinis mokslinis-informacinis leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, kuriame apžvelgiami 2016 metais vykdytų archeologinių tyrinėjimų rezultatai. Šio tęstinio, jau trisdešimt šeštojo, leidinio parengimą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Lietuvos archeologijos draugijai tai jau trylikta išleista šios serijos knyga.
Šių metų leidinyje pristatoma informacija apie didžiąją dalį archeologinių tyrimų. Kultūros paveldo departamentas 2016 m. išdavė rekordinį kiekį leidimų archeologiniams tyrimams atlikti – net 519. Tokie dideli tyrinėjimų mastai bei ne visuomet atsakingas archeologų požiūris lėmė tai, kad apie dalį tyrimų autoriai nepateikė informacijos. Tai sąlygojo ir šiek tiek sumažėjusią „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais“ apimtį – 568 puslapiai. Informaciniai straipsniai gausiai iliustruoti planais, tyrimų vaizdais ir radinių nuotraukomis bei piešiniais. Jau nusistovėjusi leidinio struktūra ir šiemet išlieka nepakitusi – knygoje 13 skyrių, sudarytų teminiu ir chronologiniu principu. Šalia nuo seno įprastų akmens amžiaus, piliakalnių, kapinynų, senamiesčių ir kitų skyrių, vis daugiau vietos užima ir moderniųjų laikų tyrimų, dažniausiai susijusių su II Pasaulinio karo ir partizanų veikla, pristatymas.
Archeologai, paveldosaugininkai ir visi Lietuvos archeologija besidomintys skaitytojai šiame leidinyje gali operatyviai surinkti ir susisteminti duomenis apie juos dominančių tyrinėtų archeologijos objektų vietą, laiką, tyrimų rezultatus.