Diana Antropikaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
antropikaitediana
Institucija, pareigos UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė
Adresas Šv. Stepono g. 31-18, LT-01312 Vilnius
Telefonas
El. pašto adresas di.antropikaite@gmail.com

Gimiau 1986 m. rugsėjo 18 d. Kalesninkų k. ( Šalčininkų raj.). Žemėje slypintys praeities pėdsakai sudomino jau 7-8 klasėje. Savo kieme kasiau „perkasas“. Tiesą, iš pradžių ieškojau dinozaurų liekanų… kol sužinojau, kad pas mus su tuo prastai. Mokykloje susidomėjau istorija ir pagalvojau, kad galima kasinėti ir žmonių bei jų paliktų daiktų, patekusių žemėn, liekanas. Aišku, ne paleontologija, bet vis kažkas….. Mokyklą baigiau 2004 m. (Kalesninkų L. Narbuto vid. mokykla). Susižavėjimas archeologija su laiku nepraėjo. Įstojau į šios krypties studijas Vilniaus universitete. 2008 m. įgijau bakalauro, 2010 m. magistro laipsnį (baigiamieji darbai apie Vilniaus krašto archeologiją tarpukario laikotarpiu).

Archeologinių tyrimų interesai

Archeologija Vilniaus krašte (tarpukariu), bioarcheologija, miestų archeologija.

Tyrinėti objektai

Atliktos praktikos:

2005 m. Kluonaliai, senieji krūsniniai laukai (Kretingos raj.);

2006 m. Paprūdžių (Kelmės raj.) kapinynas;

2007 m. Górzno 2, vėlyvųjų viduramžių piliakalnis (Lenkija, Kujawsko-pomorskie vaivadija).

Kasinėjimai/dalyvavimas:

2009 m. Šventaragio – L. Stuokos-Gucevičiaus g. sankryžos rekonstrukcija, archeologinė priežiūra ir tyrimai;

2011 m. Vilkijos miestelis, žvalgomieji tyrimai;

2011 m. Dainavos g. 3, Vilnius, žvalgomieji tyrimai.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

„Lietuvos archeologijos šaltiniai Europos muziejuose ir archyvuose“ Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Jono Puzino skaitymai 2008, V tarptautinė mokslinė konferencija (2008); D. Antropikaitė. Su Lietuva susijusi archyvinė medžiaga Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje. Archaeologia Lituana. Vilnius, 2009, t. 10.

Pomėgiai

Knygos, rankdarbiai, dekoracijos.