Profesorės Marijos Gimbutienės skaitymai –
Lietuvos archeologijos draugijos ir Lietuvos nacionalinio muziejaus inciatyva

Visuomenei skirti vakarai Lietuvos ir Europos archeologijos temomis yra rengiami nuo 2002 m. pavasario. Tapo tradicija juose pristatyti naujus ir įdomius lietuvių archeologų tyrimus, nesvarbu kur jie buvo atlikti – laukuose su kastuvu rankoje, muziejų saugyklose ar darbo kabinete. Iš viso 2002–2003 m. ir 2006–2009 m. archeologai ir jų bičiuliai istorikai, etnologai ir mitologai perskaitė 38 pranešimus, kurie sulaukė didelio susidomėjimo ir palankių vertinimų. Jaukumo šiems renginiams suteikė ir tradicinio bei šiuolaikinio folkloro atlikėjų dalyvavimas.

Simboliškai šie skaitymai, kurių metu visuomenė turi puikią progą apie archeologiją sužinoti iš pirmų lūpų – daugiau ir išsamiau, yra dedikuojami profesorei Marijai Gimbutienei.

M. Alseikaitė-Gimbutienė 1921 m. sausio 23 d. gimė okupuotame Vilniuje, studijas pradėjo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, o dramatiškai klostantis politiniams įvykiams, 1942 m. pabaigė Vilniaus universitetą.

1944 m. vasarą su šeima pasitraukė į Tiubingeną Vokietijoje, kur 1946 m. apgynė filosofijos mokslų daktarės darbą. 1949 m. M. Gimbutienė visam likusiam gyvenimui persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, dirbo Harvardo, o nuo 1963 m. – Kalifornijos universitete. Mirė 1994 m. vasario 2 d. Los Andžele, buvo palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Marija Gimbutienė, kitaip – Gimbutas, yra geriausiai pasauliui žinoma lietuvių archeologė, specifinės archeologijos mokslo šakos – archeomitologijos pradininkė ir daugelio darbų, skirtų Senosios Europos civilizacijai autorė. Pastarųjų darbų dėka M. Gimbutienės vardas žmonėms daugelyje pasaulio šalių nuo Kanados iki Australijos reiškia ne vien archeologijos mokslą. Apie praėjusių epochų vertybes mokslininkė savo darbuose pasakojo taip įtaigiai, jog pati ėmė keisti šiuolaikinę visuomenę ir tą daro iki šiol.

gimbut_01
Namas Vilniuje, Jogailos gatvėje, kur antrame aukšte esančiame bute 1921 m. sausio 23 d. gimė Marija Alseikaitė (V. Vaitkevičiaus nuotr., 2004 m.)