Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Garbės nariai

Archeologas Darbovietė El. paštas
dr. Anna Bitner-Wróblewska

Varšuvos nacionalinis archeologijos muziejus, archeologė

a.bitner@pma.pl

habil. dr. Ona Kondratienė

Visuomenininkė

o.kondratiene@gmail.com

prof. Valter Lang

Tartu universitetas, Filosofijos fakultetas, dekanas

valter.lang@ut.ee

prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, profesorius

Violeta.Vasiliauskiene@if.vu.lt

prof. habil. dr. Šarūnas Milišauskas

Niujorko valstybinis universitetas Bufale, Antropologijos katedra, profesorius

smilis@buffalo.edu

dr. Arnis Radiņš

Latvijos nacionalinis istorijos muziejus, direktorius

arnis.radins@lnvm.lv

habil. dr. Rimutė Rimantienė

Visuomenininkė

geniussv@takas.lt

prof. habil. dr. Eugenij Šmidt

Visuomenininkas

dr. Jonas Stankus

Visuomenininkas

jonas8030@gmail.com

habil. dr. Vytautas Urbanavičius

VšĮ Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", mokslinis konsultantas

habil. dr. Laima Vaitkunskienė

Visuomenininkė

prof. Andrejs Vasks

Latvijos universitetas, Istorijos ir Filosofijos fakultetas, Archeologijos ir Istorijos mokslų katedra, vedėjas; Latvijos universitetas, Istorijos institutas, vyr. mokslo darbuotojas

vasks@lanet.lv

akademikas, prof. Vladas Žulkus

Klaipėdos universitetas, Istorijos ir archeologijos katedra, profesorius

vladas.zulkus@ku.lt

Nariai

Archeologas Darbovietė El. paštas
Gintaras Abaravičius

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, direktorius

gabaras@gmail.com

Egidijus Abromavičius

Klaipėdos universitetas, jaunesnysis mokslinis darbuotojas

egidijus.abromavicius@gmail.com

Simonas Aleksandravičius

UAB "Laumės vaikas" Archeologinių tyrimų grupė "In situ", direktoriaus pavaduotojas - archeologas

simonas@insitu.lt

Diana Antropikaitė

UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė

di.antropikaite@gmail.com

dr. Audrius Astrauskas

UAB „Intrum Justitia“, direktorius

audriusa@intrum.lt

Renaldas Augustinavičius

LR Kultūros ministerijas, viceministras

renaldas.augustinavicius@lrkm.lt

Evaldas Babenskas

Laisvai samdomas archeologas

girvilka@gmail.com

dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė

Lietuvos dailės muziejus Palangos gintaro muziejus, Gintaro muziejaus rinkinio kuratorė-tyrinėtoja

sigita.baguzaite@gmail.com

Dainius Balčiūnas

Laisvai samdomas archeologas

dbalcius@gmail.com

Jonas Balčiūnas

Kultūros paveldo centras, Duomenų skyriaus vietų poskyris, vyriausiasis paminklotvarkininkas

jonas.balciunas@kpc.lt

Dovilė Baltramiejūnaitė

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, archeologė

dovilebalt@gmail.com

dr. Rasa Banytė-Rowell

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotoja

rrowell@takas.lt

doc. dr. Arūnas Barkus

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, docentas

arunas.barkus@mf.vu.lt

Ieva Bartminaitė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, studentė

ieva.bartminaite@gmail.com

doc. dr. Arūnas Baublys

Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Teologijos katedra, vedėjas;
Evangeliškosios teologijos centras, direktorius

arunas.baublys@gmail.com

Zenonas Baubonis

VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, direktorius

z.baubonis@gmail.com

doc. dr. Mindaugas Bertašius

Kauno technologijos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Filosofijos ir kultūrologijos katedra, vyr. mokslo darbuotojas; Vytauto Didžiojo universitetas, Menotyros katedra, docentas

mbertas@takas.lt

Saulius Berulis

UAB „Dvi kryptys“, direktorius

sauliusb40@gmail.com

Vilda Bitinienė (Čelnaitė)

Lietuvos kariuomenė, vyriausioji specialistė kultūros vertybių apsaugai

vilda.bitiniene@gmail.com

dr. Povilas Blaževičius

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vedėjo pavaduotojas, Archeologijos grupės kuratorius, vyresnysis muziejininkas-archeologas

povilas@lietuvospilys.lt

Juozapas Blažiūnas

Lietuvos dailės muziejus, P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras, tapybos restauratorius

restauratorius@info.lt

dr. Audronė Bliujienė

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnioji mokslo darbuotoja

audrone.bliujiene@gmail.com

Algimantas Bliujus

Media agentūra „Media Bridge Vilnius“, direktorius

balgis@freemail.lt

dr. Džiugas Brazaitis

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas

dz_brazaitis@yahoo.com

Mindaugas Brazauskas

Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, asistentas

vmbrazauskai@takas.lt

Ugnius Budvydas

Trakų istorijos muziejus, Archeologijos skyrius, vedėjas

ugniusbud@gmail.com

Linas Bukauskas

Religijotyrininkas

kelias.lb@gmail.com

Eugenijus Butėnas

Laisvai samdomas archeologas

eugenijus.butenas@gmail.com

Donatas Butkus

Kretingos muziejus, Archeologijos skyrius, vedėjas

butkus.zita@gmail.com

Ramunė Butrimaitė

UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologė; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė

ramunebut@gmail.com

Aistė Čepulytė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, doktorantė

cepulyte.aiste@gmail.com

Žilvinas Čėsna

Laisvai samdomas archeologas

zilvinascesna@yahoo.com

Adelė Cholodinskienė

Visuomenininkė

Ingrida Čičiurkaitė

UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė

ciciurkaitein@gmail.com

dr. Agnė Čivilytė

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja

rimpet@takas.lt

Bronius Dakanis

B. Dakanio Įmonė „Senų senovė“, direktorius

senusenove@yahoo.com

Mantas Daubaras

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentas

mantas.daubaras@gmail.com

prof. habil. dr. Linas Daugnora

Lietuvos veterinarijos akademija, Osteologijos laboratorija, vadovas

daugnora@lva.lt

Laura Deveikytė

Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, paminklotvarkininkė

lauradeveikyte@yahoo.com

Monika Dubinskaitė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, studentė

monika.dubinskaite@gmail.com

Olegas Fediajevas

VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, projektų koordinatorius

olegasarcheologas@gmail.com

Gediminas Gendrėnas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Edukacijos ir lankytojų centras, vedėjas

gegend@gmail.com

doc. dr. Jonas Genys

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, direktorius. Klaipėdos universitetas, Rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos katedra, docentas

direktorius@mlimuziejus.lt

Asta Gerbutavičiūtė

VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, projekto koordinatorė

a.gerbutaviciute@gmail.com

prof. habil. dr. Algirdas Girininkas

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Archeologijos grupės vadovas, vyriausias mokslo darbuotojas

sakaliske@gmail.com

dr. Linas Girlevičius

UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologas

girlevicius@gmail.com

Eglė Griciuvienė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vedėja

archeologija@lnm.lt

Marijus Grigaliūnas

Laisvai samdomas archeologas

marijusgrigaliunas@gmail.com

Tomas Grigas

Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, vyresnysis specialistas

tomas.grigas@gmail.com

Mindaugas Grikpėdis

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, magistrantas

mindaugas.grikpedis@gmail.com

Gytis Grižas

Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkas

gytis.grizas@lnm.lt

Gabrielė Gudaitienė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė

gabrielegudaitiene@gmail.com

Eugenijus Ivanauskas

Lietuvos Bankas, Kauno skyrius, muziejininkas

jugin@email.lt

Marius Jakelaitis

Jurbarko krašto muziejus, archeologas

marius@jurbarkomuziejus.lt

prof. habil. dr. Rimantas Jankauskas

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, profesorius

rimantas.jankauskas@mf.vu.lt

Justė Januševičiūtė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė

juste88jan@gmail.com

dr. Romas Jarockis

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, mokslo darbuotojas

romasjarockis@yahoo.com

dr. Rytis Jonaitis

Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimo skyrius, jaunesnysis mokslo darbuotojas; Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, doktorantas

jonaitis@istorija.lt

Gediminas Jonutis

B. Dakanio įmonė „Senų senovė“, archeologas

jonutis.g@gmail.com

akademikas, prof. Eugenijus Jovaiša

Lietuvos Respublikos Seimas, narys

ginas@eln.lt

Algirdas Juknevičius

Kėdainių krašto muziejus, archeologas

algisju@gmail.com

dr. Vygandas Juodagalvis

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, vyresnysis mokslo darbuotojas

vygandas.juodagalvis@gmail.com

Vytautas Juškaitis

Trakų istorijos muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas

vjuskaitis@yahoo.com

Rūta Kačkutė

Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja, Švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupė

ruta.kackute@prezidentas.lt

dr. Irena Kaminskaitė

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, rinkinio saugotoja-tyrinėtoja; Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, archeologė

irute@lietuvospilys.lt

Julius Kanarskas

Kretingos muziejus, Istorijos skyrius, vedėjas

kanarskas@gmail.com

dr. Irma Kaplūnaitė

Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimų skyrius, archeologė

Irma_kap@yahoo.com

Dalia Karalienė

Žemaičių muziejus „Alka“, Archeologijos skyrius, vedėja

alka@andernetas.lt

Vitas Karčiauskas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Miesto plėtros departamentas, Kultūros paveldo skyrius, vedėjas

vitas.karciauskas@vilnius.lt

dr. Kęstutis Katalynas

Laisvai samdomas archeologas

kestutis.katalynas@inbox.lt

Antanas Kavaliauskas

Žemaičių muziejus „Alka“, Archeologijos skyrius, muziejininkas

ankas_x@hotmail.com

Aistė Kazimieraitytė

Laisvai samdoma archeologė

aiste.kazim@gmail.com

Darius Kiniulis

Tauragės krašto muziejus, muziejininkas – ekskursijų vadovas

darius.kiniulis@gmail.com

Daumantas Kiulkys

Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, specialistas

daumiz@hotmail.com

Vida Kliaugaitė

VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė

vidak@erdves.lt

Darius Kontrimas

B. Dakanio įmonė „Senų senovė“, archeologas

darius.kontrimas@gmail.com

Justina Kozakaitė

Laisvai samdoma archeologė

j.kozakaite@gmail.com

Rokas Kraniauskas

Laisvai samdomas archeologas

rokidze@yahoo.com

Rimantas Kraujalis

VšĮ "Kultūros paveldo akademija", archeologas

kraujalis.rimantas@gmail.com

Ramūnas Kryžanauskas

Kultūros paveldo departamentas, Marijampolės teritorinis padalinys, vyriausiasis valstybinis inspektorius

ramani@takas.lt

habil. dr. Vladimir Ivanovič Kulakov

Rusijos mokslų akademijos Archeologijos institutas, Slavų-rusų archeologijos skyrius, vyriausias mokslinis bendradarbis

drkulakov@mail.ru

prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, profesorius

a.kuncevicius@gmail.com

dr. Laurynas Kurila

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotojas

kurila@istorija.lt

Augustina Kurilienė (Grinkevičiūtė)

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centras, vyresnioji muziejininkė-archeologė

augustinag@gmail.com

Algis Kuzmickas

UAB „Be tabu ir Ko“, korespondentas

muklas@gmail.com

Mantas Kvedaravičius

Visuomenininkas

mkved@hotmail.com

dr. Linas Kvizikevičius

UAB "Kultūros vertybių paieška", direktorius

kvizlinas@takas.lt

doc. dr. Rimvydas Laužikas

Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, docentas, strateginės raidos prodekanas; Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, direktorius

rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt

Birutė Lisauskaitė

Laisvai samdoma archeologė

elearai@takas.lt

doc. dr. Aleksiejus Luchtanas

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas

aleksas.luchtanas@gmail.com

Daiva Luchtanienė

UAB Archeologijos projektų centras „Antiqua“, direktorė

daiva.antiqua@gmail.com

Valdas Lučunas

Kultūros paveldo departamentas, Apskaitos skyrius, vyriausiasis specialistas

v.lucunas@heritage.lt

Mindaugas Mačiulis

VšĮ “Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos”, projektų vadovas

kuoklis@gmail.com

doc. dr. Arvydas Malonaitis

Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, vedėjas

baltproist@vpu.lt

Eglė Marcinkevičiūtė

Lietuvos archeologijos draugija, projektų koordinatorė

archeologe@gmail.com

Inga Martišauskytė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyrius, muziejininkė

ingamart@gmail.com

Ieva Masiulienė

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, jaunesnioji mokslo darbuotoja

ieva.masiuliene@gmail.com

doc. dr. Algimantas Merkevičius

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, vedėjas

algimantas.merkevicius@if.vu.lt

dr. Inga Merkytė

Kopenhagos universitetas, Archeologijos ir etnologijos institutas, mokslinė bendradarbė

toinga@yahoo.com

Sebastian Messal

Vokiečių archeologijos institutas, Šverino filialas, Romėnų-germanų komisija, mokslinis bendradarbis

messal@rgk.dainst.de

Sigita Mikšaitė-Venckūnienė

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vyresnioji muziejininkė-archeologė

s.miksaite@valdovurumai.lt

dr. Žydrūnė Miliauskienė

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, lektorė

zydrune.miliauskiene@mf.vu.lt

Karolis Minkevičius

Laisvai samdomas archeologas

karolis.minkevicius@gmail.com

Žilvinas Montvydas

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, magistrantas

zilvinas.montvydas@gmail.com

dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra

gm327@cam.ac.uk

Paulius Mudėnas

UAB Sprunk-Jansen, dizaineris

pablo.mu@takas.lt

Vismantas Muralis

Laisvai samdomas archeologas

vismantas.muralis@gmail.com

Raimonda Nabažaitė

Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, magistrantė

r.nabazaite@yahoo.com

Rėda Nemickienė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė

redan@zebra.lt

Neringa Norvilaitė

Rietavo savivaldybės administracija, Architekto tarnyba, vyresnioji specialistė paminklotvarkai ir turizmui

neninga@gmail.com

Laima Nosevičienė

Kultūros paveldo departamentas, Alytaus teritorinis padalinys, vyresnioji specialistė

laima.noseviciene@gmail.com

Romas Petras Olišauskas

Kultūros paveldo departamentas, Šiaulių teritorinis padalinys, vedėjas

siauliai@heritage.lt

Virginija Ostašenkovienė

Šiaulių "Aušros" muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė

virginija.osta@splius.lt

Dalia Ostrauskienė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė

d.butrimaite@gmail.com

Egidijus Ožalas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vyresnysis muziejininkas-archeologas

egidijus@lietuvospilys.lt

Jūratė Paškonytė

Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė-vyresnioji specialistė

juratepaskonyte@hotmail.com

Henrika Paulauskaitė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė

henrika.paulauskaite@gmail.com

Ieva Peberžytė

McGillo universitetas Monrealyje, Menų fakultetas, Antropologijos katedra, doktorantė

ievapab@yahoo.com

Gediminas Petrauskas

Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantas

petrauskasgediminas@gmail.com

Alfreda Petrulienė

Panevėžio kraštotyros muziejus, Istorijos skyrius, vedėja

alfreda_marcele@yahoo.com

Dovilas Petrulis

Panevėžio kraštotyros muziejus, istorijos skyrius, vyresnysis muziejininkas

petrulis.dovilas@gmail.com

dr. Gytis Piličiauskas

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotojas, vedėjas

gytis.piliciauskas@gmail.com

dr. Giedrė Piličiauskienė (Grinevičiūtė)

Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė

giedre.piliciauskiene@lnm.lt

Mindaugas Pilkauskas

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, magistrantas

lt.mynde@gmail.com

Tauras Poška

UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologas

tauras.poska@gmail.com

dr. Justina Poškienė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, prodekanė projektams ir administravimui

justina.poskiene@if.vu.lt

Leona Pranaitytė

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Užutrakio dvaro sodybos skyrius, Trakų istorinio nacionalinio parko informacinio centro vadovė

l.pranaityte@seniejitrakai.lt

dr. Elena Pranckėnaitė

VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė

elenapranckenaite@yahoo.com

dr. Rūtilė Pukienė

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, dendrochronologė

r.pukiene@valdovurumai.lt

dr. Arūnas Puškorius

Lietuvos nacionalinis muziejus „LDK valdovų rūmai“, restauratorius

archeologas@yahoo.com

Naglis Puteikis

Lietuvos Respublikos Seimas, narys

nputeikis@agency.lt

Justinas Račas

Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, specialistas

justinas.racas@gmail.com

dr. Gintautas Rackevičius

VšĮ Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Archeologijos skyrius, vedėjas

gintautas.rackevicius@gmail.com

Justina Ramanauskienė

Laisvai samdoma archeologė

cipolinaz@yahoo.com

Simona Ramoškienė

Laisvai samdoma archeologė

simona.ramoskiene@gmail.com

Dalius Ribokas

Utenos kraštotyros muziejus, muziejininkas

d.ribokas@gmail.com

Kristina Rickevičiūtė

Vytauto Didžiojo karo muziejus, Archeologijos skyrius, vedėja

s_kestas@yahoo.com

Tomas Rimkus

Klaipėdos universitetas, istorijos krypties doktorantas

rimkus74@gmail.com

Virginija Rimkutė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė

v.rimkute@gmail.com

Audronė Ruzienė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė

archeologija@lnm.lt

Ignas Sadauskas

VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, archeologas

ignas.sadauskas@gmail.com

dr. Birutė Kazimiera Salatkienė

Šiaulių universitetas, Humanitarinis fakultetas, Istorijos katedra, lektorė; Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė

puniskyte@gmail.com

Milda Samulionytė

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centras, vyresnioji muziejininkė-archeologė

milda.samulionyte@gmail.com

Audronė Šapaitė

Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, vedėja

archeologija@ausrosmuziejus.lt

Saulius Sarcevičius

Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimo skyrius, vyresnysis laborantas

sarcevicius@istorija.lt

dr. Egidijus Šatavičius

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, lektorius

kretuonas@gmail.com

Rasa Semėnaitė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyrius, muziejininkė

frankenfra@gmail.com

Vidas Semėnas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Ryšių su užsieniu ir investicijų tarnyba, vedėjas

rysiai@svencionys.lt

Irena Senulienė

Trakų istorijos muziejus, vyriausioji fondų saugotoja

i.senulienė@trakaimuziejus.lt

Kęstutis Šeškevičius

Vytauto Didžiojo karo muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkas

s_kestas@yahoo.com

Oleg Ševeliov

Trakų istorijos muziejus, archeologas

invicto@mail.ru

Rytis Šiaulinskas

Laisvai samdomas archeologas

Rkusto@gmail.com

dr. Raymond Vytenis Sidrys

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, lektorius

rsidrys@yahoo.com

doc. dr. Valdemaras Šimėnas

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas

valdemaras.simenas@gmail.com

Indrė Šimkutė

Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, magistrantė, sekretorė

simkute.indre@gmail.com

dr. Andra Simniškytė–Strimaitienė

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja

simniskyte@istorija.lt

Birutė Sipavičienė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyrius, vyresnioji muziejininkė

viduramziu.archeologija@lnm.lt

Jurij Sirotko

Lietuvos kariuomenė, vyr. šaulys

jurikas.js@gmail.com

Romanas Širouhovas

Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, doktorantas; Kaliningrado istorijos ir meno muziejus, Archeologijos skyrius, vyresnysis mokslinis bendradarbis

ramans@prusai.org

Agidijus Sirvidas

Visuomenininkas

Simona Širvydaitė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentė

japonologe@gmail.com

Algirdas Skrupskelis

Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, vyresnysis paminklotvarkininkas

algirdas.skrupskelis@kpc.lt

Konstantin Nikolajevič Skvorcov

Kaliningrado istorijos-meno muziejus, vyresnysis mokslinis bendradarbis

sn_arch_exp@mail.ru

Povilas Šlapševičius

Laisvai samdomas archeologas

slapsevicius.povilas@gmail.com

Ramūnas Šmigelskas

VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, programų koordinatorius

ramunas.smigelskas@gmail.com

Lina Sokolovaitė

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Užutrakio dvaro sodybos skyrius, Kultūrinės veiklos vadybininkė

l.sokolovaite@seniejitrakai.lt

Roma Songailaitė

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Archeologijos–restauravimo skyrius, archeologė

songrom@takas.lt

Mantas Stankevičius

UAB „Respublikos leidiniai“, korespondentas

mantas.stankevicius@gmail.com

Justina Stankevičiūtė

UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė

just.stankeviciute@gmail.com

Valdas Steponaitis

Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyrius, vedėjas

valdas.steponaitis@lnm.lt

dr. Daiva Steponavičienė

VšĮ „Vita antiqua“, direktorė; Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Reprezentacinių ir kultūrinių renginių skyriaus vedėjos pavaduotojamuziejus „LDK valdovų rūmai“,, kultūros renginių organizatorė

rugiaveide@antiqua.lt

dr. Darius Stončius

UAB "NEPCon LT", sertifikavimo vadybininkas

stonciusdarius1@gmail.com

Arūnas Strazdas

Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, poskyrio vedėjas

arunas.strazdas@kpc.lt

Gintautas Striška

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vedėjas

g.striska@valdovurumai.lt

Ėrika Striškienė

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, vyriausioji fondų saugotoja

erika@lietuvospilys.lt

Vaidotas Suncovas

Laisvai samdomas archeologas

vaidotas.suncovas@gmail.com

Irma Šutienė (Kulikauskytė)

Šilutės muziejus, muziejininkė - archeologė

ikulikauskyte@gmail.com

Reda Švelniūtė

Šilutės rajono savivaldybė, Kultūros skyrius, vyriausioji specialistė

svelniute@yahoo.com

dr. Eugenijus Svetikas

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotojas

geniussv@takas.lt

Justina Sviklienė (Bliujūtė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Ryšių su visuomene skyrius, Kultūrinių renginių ir švietimo programų organizatorė

justicijamagic@gmail.com

Jevgenij Tiurin

Rusijos mokslų akademijos Archeologijos institutas, Slavų-rusų archeologijos skyrius, aspirantas

Algis1980@mail.ru

Rolandas Tučas

Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Geografijos ir kraštotvarkos katedra, lektorius

tucas.r@gmail.com

Edvinas Ubis

Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, studentas

edvinas.ubis@gmail.com

dr. Saulė Urbanavičienė

Lietuvos istorijos institutas, mokslinė sekretorė

urbanaviciene@istorija.lt

Miglė Urbonaitė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyrius, muziejininkė

migleurbonait@gmail.com

Dovilė Urbonavičiūtė-Jankauskienė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Apskaitos paveldotvarkos planavimo skyrius, vyr. specialistė, Mokslinės archeologijos komisijos sekretorė

dovileurbonaviciute@yahoo.de

Andrius Vaicekauskas

Kultūros paveldo departamentas, Juridinis skyrius, vedėjas

andrius@heritage.lt

Dalia Vaičiūnienė

Valstybinio Kernavės kultūrino rezervato direkcija, Archeologijos ir istorijos muziejaus skyrius, vedėja

muziejus@kernave.org

Evaldas Vailionis

Lietuvos nacionalinis muziejus Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyrius, vyresnysis muziejininkas

viduramziu.archeologija@lnm.lt

dr. Vykintas Vaitkevičius

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas

vikivait@takas.lt

Agnė Vaitkuvienė

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, doktorantė

vagne@erdves.lt

Rasa Valatkevičienė (Gliebutė)

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, vyresnioji muziejininkė – archeologė

r.valatkeviciene@valdovurumai.lt

Laimutė Valatkienė

Žemaičių muziejus „Alka“, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė, archeologė

alka@andernetas.lt

Šarūnė Valotkienė

Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė

b.sarune@gmail.com

dr. Ernestas Vasiliauskas

Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas;
Šiaulių universitetas, Šiaurės Lietuvos istorijos centras, jaunesnysis mokslo darbuotojas

ernestas@inbox.lv

Liudvikas Vasiliauskas

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, magistrantas

liudvikasv@gmail.com

Aleksandras Vaškelis

Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas, direktoriaus pavaduotojas

prof. dr. Ilona Vaškevičiūtė

Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, profesorė

ilonavaske@yahoo.com

doc. dr. Gintautas Vėlius

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, vedėjas; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas

archvelius@gmail.com

dr. Rokas Vengalis

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Mokslinių tyrimų skyrius, archeologas

rokasven@gmail.com

Sandra Veprauskienė (Buksaitė)

Liverpulio universitetas, Egipto archeologijos studentė

veprauska@gmail.com

Vitalija Veževičienė

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Paveldo apsaugos skyrius, vyr. specialistė

witalialia@yahoo.com

Jurgita Viršilienė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė

jurgita.virsile@gmail.com

dr. Manvydas Vitkūnas

Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, lektorius

manvydas.vitkunas@gmail.com

Ingrida Vosyliūtė

Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, jaunesnioji mokslo darbuotoja

ingrida.vosyliute@gmail.com

dr. Gintautas Zabiela

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas

gzabiela@takas.lt

Aušra Zalepūgienė

VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė

ausraza@gmail.com

Algirdas Žalnierius

Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas, archeologas

algirdaszalnierius@yahoo.com

Monika Žemantauskaitė

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, laborantė

monzem@gmail.com

Agnė Žilinskaitė

VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, programų koordinatorė

zilinskaite.agne@gmail.com

Eglė Zimaitytė

Laisvai samdoma archeologė

egle.zimaityte@gmail.com

Tadas Žižiūnas

UAB Terra Modus, Kultūros paveldo projektų vadovas

tadas.ziziunas@terramodus.lt

Donatas Zubrickas

Laisvai samdomas archeologas

dzubrickas@gmail.com

Jurgita Žukauskaitė-Alvarez Romero

Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, jaunesnioji mokslo darbuotoja

elementaru@yahoo.com

Donatas Žukauskas

Visuomenininkas

donattellas@gmail.com

Robertas Žukovskis

UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologas

zukis@post.com

Kotryna Žvirblė (Koncevičiūtė)

VšĮ Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, laborantė

kotrynak@gmail.com

Atas Žvirblys

Laisvai samdomas archeologas

archeologija@gmail.com

Nariai-rėmėjai

Archeologas Darbovietė El. paštas
Vidmantas Adomaitis

UAB "Medynas", direktorius

vidmantas@medynas.lt

Ruslan Kalevič

UAB "PlombosLT", projektų vadovas

ruslanas09@gmail.com

Mantvydas Kasperavičius

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla, kompiuterininkas-inžinierius

mantvydas.kasperavicius@gmail.com

Saulius Kimontas

AB „Šiaulių bankas“, Saugos departamentas

sauliuskim@yahoo.co.uk

Valerij Kravčenko

FL Technics, aviacijos mechanikas

valerij.kravcenko@gmail.com

Jurij Sirotko

Lietuvos kariuomenė, vyr. šaulys

jurikas.js@gmail.com


Aktualijos

2017 m. rugsėjo 8 d. 15 val. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje Gediminas Petrauskas ginsis disertaciją tema "Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys".
Skaityti daugiau...
 
Gautas kvietimas dalyvauti seminare "Gender and Change in Archaeology"
Skaityti daugiau...
 
Gautas kvietimas teikti straipsnius "Journal of Computer Applications in Archaeology" (JCAA).
Skaityti daugiau...
 

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis