Atas Žvirblys

posted in: Dirbantys archeologai | 0
zvirblysatas
Institucija, pareigos Laisvai samdomas archeologas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas archeologija@gmail.com

Gimiau 1983 m. vasario 26 d. Pagėgiuose. 2001 m. baigiau Pagėgių vidurinę mokyklą. 2005 m. baigiau archeologijos bakalauro studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, apsigyniau darbą tema „Pypkės Lietuvos senamiesčiuose“. Tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos magistro studijas. 2008 m. apsigyniau magistrinį darbą ir įgijau archeologijos magistro laipsnį.

Nuo 2004 m. dalyvauju archeologiniuose tyrimuose Vilniaus Žemutinėje pilyje.

2005-2009 m. dirbau laborantu VšĮ Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys”, tyrinėjančioje Vilniaus Žemutinę pilį.

Archeologinių tyrimų interesai:

Viduramžių ir istorinių laikų archeologija, XVII-XIX a. molinės pypkės.