prof. habil. dr. Vladas Žulkus

posted in: Dirbantys archeologai | 0
zulkusvladas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Istorijos ir archeologijos katedra, profesorius
Adresas Herkaus Manto g. 84, LT – 92294 Klaipėda
Telefonas (8~46) 398900
El. pašto adresas vladas.zulkus@ku.lt

Gimiau 1945 m. balandžio 16 d. Telšiuose. 1962 m. baigiau Palangos vidurinę mokyklą. 1962–1964 m. studijavau Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale. 1964–1967 m. tarnavau sovietinėje kariuomenėje. 1967–1968 m. dirbau įvairiose vietose.

Nuo 1969 iki 1990 m. dirbau Paminklų konservavimo instituto (vėliau – Klaipėdos restauravimo–projektavimo institutas) Klaipėdos skyriuje (jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, nuo 1979 m. – Archeologų grupės vadovu).

1976 m. baigiau Vilniaus universitetą ir įgijau istoriko, istorijos dėstytojo diplomą. Apgyniau diplominį darbą tema „Klaipėdos pilis. Istorija, archeologija“.

Nuo 1985 m. neakivaizdiniu būdu studijavau aspirantūroje SSSR Mokslų Akademijos Archeologijos institute, aspirantūros studijas baigiau 1988 m. ir tais pat metais apsigyniau istorijos mokslų kandidato disertaciją tema „Klaipėda ir jos regionas XI–XVII amžiais“ (mokslinis vadovas – prof. dr. V. V. Sedovas). 1993 m. už šią istorijos mokslų kandidato disertaciją man buvo nostrifikuotas humanitarinių mokslų istorijos daktaro laipsnis.

1990 m. iš Klaipėdos restauravimo–projektavimo instituto buvau perkeltas į Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, kur dirbau direktoriumi iki 1992 m.

1992 m. pradėjau dirbti Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre vyr. moksliniu bendradarbiu. 1993–1997 m. buvau šio mokslo centro direktoriumi ir dėsčiau Istorijos katedroje. 1995 m. suteiktas pedagoginis docento vardas.

1998–2001 m. buvau Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Istorijos katedros vedėjas bei Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos mokslo centro mokslinis bendradarbis. Nuo 2001 m. kovo mėn. iki 2002 m. spalio mėn. buvau Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos mokslo centro direktorius ir dėsčiau Istorijos katedroje.

1999 m. rugsėjo mėn. Lietuvos istorijos institute apsigyniau habilitacinį darbą (humanitariniai mokslai, 05 H, istorija) tema „Kuršiai vakarinių baltų geležies amžiaus kultūroje ir visuomenėje“.

2001 m. gegužės 29 d. Vilniaus universiteto taryba suteikė profesoriaus vardą.

2002 m. ir 2006 m. išrinktas Klaipėdos universiteto rektoriumi.

2001–2003 m. Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas.

2009 m. Lietuvos mokslo premijos humanitarinių ir socialinių mokslų srityse laureatas už fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“. 8 monografijų (dalis jų su bendraautoriais) ir apie 100 mokslinių straipsnių autorius.

Archeologinių tyrimų interesai

Klaipėdos senamiestis ir piliavietė, kuršių geležies amžius, vakarų baltų kultūra, baltų–skandinavų kultūriniai ryšiai, viduramžių miestų archeologija, povandeninė archeologija.

Archeologinių tyrimų ir archeologijos paveldo sklaida

Monografijos

1.Žulkus V. Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija. Vilnius, 2002. „Žara“. 164 p. ISBN 9986-34-98-5

2.Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus Aureus, 2004. 254 p. ISBN 9955-601-08-6.

3.Žulkus V. Palanga in the middle ages. Ancient settlements. Vilnius: Versus Aureus, 2008. 424 p. ISBN 978-9955-34-059-1

Straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

1.Springmann M-J., Žulkus V. Maritimarchäologische Seminare der Jahre 1998 und 1999 an der Universität Klaipėda, Litauen // The marine archaeology of the Baltic Sea area (III), 1/2000. ISSN 1403-5103. Stockholm, 2000, p. 26–30.

2.Žulkus V. Central Places of the Curonian and Prussian tribes during the years of Cultural Change (1200–1400) // Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim Central Places as arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. (CCC papers: 5). ISSN 1404-0323 1404-26; ISBN 9984-675-37-8. Visby–Riga, 2001, S. 341–350.

3.Žulkus V., Springmann M-J. Die Flüsse als Straben der Europäisierung, Fluss und Hafen Šventoji-Heiligen Aa // Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim Central Places as arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. (CCC papers: 5). ISSN 1404-0323 1404-26; ISBN 9984-675-37-8. Visby–Riga, 2001, S.165–181.

4.Žulkus V., Springmann M-J. Der Hafen Hailigenau-Šventoji und die Fremden Schiffer im Lichte historischer und archäologischer Forschung.In: Maritime Archäologie heute. Rostock, 2002, S. 160–176.

5.Žulkus V. Östersjöns skatter. Litauen. In: Östersjöns skatter. Der dolda kulturlandskapet. Stockholm, 2002. S. 95-102.

6.Žulkus V. Lithuania. Treasures of the Baltic Sea. A hidden wealth of culture. Stockholm, 2003. P. 95–102.

7.Žulkus V. The Balts: Economy and Society. In: The Neighbours of Poland in the 11th century. Warszawa: „Dig“, 2002. P. 169–210.

Straipsniai Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą

1.Žulkus V. Die Völkerwanderung und die Westbalten. Die Entstehung der Kuren // Archaeologia Baltica 4. ISSN 1392-5520. ISBN 9986-34-053-5. Vilnius: Lithuanian institute of history, 2000, p. 89–108.

2.Žulkus V. Gardai ir Plateliai XIII–XVI a. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – 2004, Vilnius, t. XXV, p. 363–381.

3.Žulkus V. Lietuvininkų ištakos // Tiltai. – 2004, Klaipėda: KU l-kla; Nr.24, priedas: Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra III, p. 5–19.

4.Žulkus V. Kurland. Die Grenzen und die nördlichen Landschaften in 8. – 13. Jahrhundert. // Archaeologia Baltica, 6. Klaipėda, 2006. ISSN 1392-5520. S. 88–103.

Kituose moksliniuose užsienio leidiniuose

1.Žulkus V. Underwater Cultural Heritage in Lithuania – recent work // Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture? Gdańsk, 2003. P. 67–68.

2.Žulkus V. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Infrastruktur der Stadt Memel // Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IV. Hrg. Manfred Glä. Lübeck, 2004. S. 371–384. ISBN 3-7950-1265-1.

3.Žulkus V. Изменения в мировоззрении куршей в раннем средневековье // Восточная Европа в средневековье. К 80-летию Валентина Васильевича Седова. – 2004, Москва: Наука; с. 153–163.

Kituose moksliniuose leidiniuose

1.Žulkus V. Klaipėdos pilis. Statybos istorija ir tyrimai // Lietuvos pilių archeologija. Sud. J.Genys ir V.Žulkus. Klaipėdos universiteto leidykla, 2001, p. 45–81.

2.Žulkus V. Laivo Nr. 1 (W-1) prie Šventosios povandeniniai tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius: Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002, p. 236–238

3.Žulkus V. Pilies paieškos Platelių ežero pilies saloje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002. ISSN 1392-5512. P. 159–161.

4.Žulkus V. Nuskendusių laivų paieškos Baltijos jūroje naudojant sonarą // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002. ISSN 1392-5512. P. 272–273.

5.Žulkus V., Kola A., Szulta W. Povandeniniai tilto liekanų Platelių ežere tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002. ISSN 1392-5512. P. 274–275.

6.Žulkus V. Vakarų Lietuvos žemių junginių bruožai // Lietuva iki Mindaugo. Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 2003. P. 98–115.

7.Žulkus V. Baltai Baltijos jūros baseine vikingų laikais (VII–XII a.) // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Plenarinių posėdžių pranešimai. Vilnius, 2005. P. 156–167.

Spausdinti tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai

1.Žulkus V. Baltai Baltijos jūros baseine vikingų laikais (VII–XII a.) // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Plenarinių posėdžių pranešimai. Vilnius, 2005. P. 156–167.