Robertas Žukovskis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

zukovskisrobertas
Institucija, pareigos UAB Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“, archeologas
Adresas Pylimo g. 12-3, LT-01118 Vilnius
Telefonas
El. pašto adresas zukis@post.com

Gimiau 1967 m. spalio 17 d. Vilniuje. 1974–1985 m. mokiausi Vilniaus 41-ojoje vidurinėje mokykloje. 1985 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1992 m. apsigynęs diplominį darbą „Žąslai ir kamanos Lietuvos archeologinėje medžiagoje“, įgijau istoriko ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę.

Nuo 1988 m. iki 1992 m. dirbau Kernavės archeologinėse ekspedicijose laborantu. 1990 m. pradėjau dirbti Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriuje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1993 m. įsidarbinau Paminklų restauravimo projektavimo institute (vėliau AB „Paminklų restauravimo institutas“) archeologu. 1996 m. bei 1997 m. tris mėnesius stažavausi Vokietijoje, Reino žemės paminklų apsaugos tarnyboje.

Nuo 2003 m. dirbau Kultūros paveldo centre. Nuo 2007 m. esu UAB archeologijos projektų centro „ANTIQUA“ archeologas.

Daugiausiai tyrinėju Vilniaus senamiestį.

Publikacijos

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000.

V. Vainilaitis, R. Žukovskis. Archeologiniai tyrimai (Lietuvos nepriklausomybės signatarų namuose, Pilies g. 26) // Statyba ir architektūra. Nr. 7. Vilnius, 1998. P. 15–16.

R. Žukovskis. Žvalgomieji archeologijos tyrimai istoriniame Vilniaus Žvejų priemiestyje (1996, 1998 m.) // Kultūros paminklai. Nr. 7. Vilnius, 2000. P. 62–68.

Žukovskis, R. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Šv. Ignoto g. nr. 12 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005.

Žukovskis, R. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai Vilniuje, Kūdrų g. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005.

Žukovskis, R. Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Aušros vartų g. 7c // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005.

Žukovskis, R. Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardo (Bernardinų) bažnyčia Vilniuje, Maironio g. 6 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Vilniuje, Šv. Kazimiero g. 3 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005.

Žukovskis, R. Žvalgymai ir tyrinėjimai Vilniuje, S. Daukanto a. 1a // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005.

Žukovskis, R. Žvalgymai Vilniuje, Kūdrų g. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Vilniuje, Maironio g. 10 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Vilniuje, Šv. Mykolo g. 6 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Vilniuje, Pilies g. 42-1 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Vilniuje, Žemaitijos g. 13/10 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Naujųjų Rasų teritorijoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Verkių dvaro sodybos užvažiuojamieji namai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrinėjimai Algirdo g. 48 Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Šv. Dvasios bažnyčia Domininkonų g. 6 Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai L. Stuokos-Gucevičiaus g. -S. Daukanto a. 1 Vilniuje (Šv. Kryžiaus bažnyčios ir buvusio Bonifratrų vienuolyno teritorijoje) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Vilniuje, Pilies g. 34 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai Vilniuje, Šv. Stepono g. 29 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Aguonų g. 10, Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrinėjimai Rotundo g. 4A, Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrinėjimai Aguonų g. 17 Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrinėjimai Bokšto g. 21A Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Žvalgymai L. Stuokos-Gucevičiaus g. / Universiteto g. Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai Reprezetacinių rūmų ansamblio teritorijoje Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Žvalgymai senamiesčio pietinio apvažiavimo teritorijoje Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrinėjimai ir žvalgymai Sv. Stepono g. 29 Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Žvalgymai Žemaitijos g. 13/10 Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007.

Žukovskis, R. Senkapio tyrimai Aguonų g. 10 Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008.

Girlevičius, L., Žukovskis, R. Vilniaus bernardinų vienuolyno ansamblis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008.

Girlevičius, L., Žukovskis, R. Bonifratų vienuolyno statinių ansamblis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008.

Žukovskis, R. Senkapis Verkių dvaro sodybos teritorijoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Žukovskis, R. Kapai Vilniuje, Liejyklos ir Subačiaus gatvėse // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Žukovskis, R. Bonifratų vienuolyno Vilniuje teritorija // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Žukovskis, R. Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio (Bernardinų) bažnyčios ir vienuolyno statinių ansamblio Vilniuje teritorija // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Girlevičius, L., Žukovskis, R. Tyrinėjimai Vilniaus universiteto Observatorijos kieme, Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Girlevičius, L., Žukovskis, R. Žvalgymai Šv. Dvasios gatvėje, Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrinėjimai Klaipėdos g. 7, Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Žukovskis, R. Tyrinėjimai reprezentacinio statinių komplekso teritorijoje, Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Žukovskis, R. Žvalgomieji tyrinėjimai ir žvalgymai Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.

Žukovskis, R., Poška, T., Butrimaitė, R., Aleksandravičius, S. Žvalgymai ir žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009.