Donatas Žukauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

zukauskasdonatas
Institucija, pareigos Visuomenininkas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas donattellas@gmail.com

Gimiau 1980 m. rugsėjo 1 d. Šiauliuose.

1998 m. baigiau Šiaulių miesto Medelyno vidurinę mokyklą. 1998 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos bakalauro studijas. 2002 m. suteiktas archeologijos bakalauro laipsnis. 2004 m. suteiktas archeologijos magistro laipsnis (magistrinio darbo tema „Prūsijos monetos Lietuvoje“).

1998 m. Pilių tyrimų centre „Lietuvos pilys“ dirbau pagalbiniu darbuotoju. 2004-2005 m. Trakų istorijos muziejuje dirbau Istorijos skyriaus muziejininku. Nuo 2005 m. dirbau Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyriaus vedėju.

Archeologinių ir mokslinių tyrinėjimų interesai

Lietuvos viduramžių archeologija, mūrinės pilys, istorinių šaltinių tyrimai, numizmatika.

Tyrinėti objektai

2005 m. Medininkų pilis (archeologiniai tyrinėjimai), Trakų, Kranto g. 9 sklypas (žvalgomieji tyrinėjimai). Taip pat dalyvavau Paprūdžių kapinyno, Viešvilės kapinyno, Trakų senamiesčio ir kituose archeologiniuose tyrimuose ir ekspedicijose.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

2005 m. įvykusioje VII mokslinėje konferencijoje „Muziejai istoriniuose pastatuose“ perskaitytas pranešimas „Medininkų pilis. Nūdienos problemos ir aktualijos“.

2005 m. įvykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės gairės ir aktualijos numizmatikoje, faleristikoje, sfragistikoje. Naujų duomenų mokslinis įvertinimas: apžvalga ir analizė“ perskaitytas pranešimas „Prūsijos monetos Lietuvoje“.

2006 m. įvykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150 – mečiui paminėti“ skaitytas pranešimas „Upytės sidabro lydinių lobis“.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje 2005, 2006 m. vestos paskaitos apie Lietuvos monetų falsifikatus.

Trakų Salos pilyje Trakų istorijos muziejaus rengtame edukaciniame projekte „Muziejų naktis“ 2006 m. vesta paskaita apie šachmatų istoriją.

Publikacijos, straipsniai

Nežinomas Žygimanto Augusto grašis // Archeologia Lituana. V., 2004 m. T. 5, p. 117-120.

Restauruota Medininkų pilis papildys Lietuvos kultūros turizmo žemėlapį // Lietuvos muziejai. V., 2005. Nr. 1–2, p. 7–9.

Medininkų pilies datavimo problemos // Lietuvos pilys. V., 2006, p. 68–71.

Medininkų pilis. Nūdienos problemos ir aktualijos // Konferencijos medžiaga. Lietuvos muziejų rinkiniai. 2005 Nr. 4. VII mokslinė konferencija “Muziejai istoriniuose pastatuose”. V., 2005.

Medininkų pilis: praeitis, dabartis ir ateitis / www.lietuvospilys.lt

Pomėgiai

Šachmatai, kompiuteriai, 2 kategorijos gidas.