Tadas Žižiūnas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
ziziunastadas
Institucija, pareigos UAB Terra Modus, Kultūros paveldo projektų vadovas
Adresas S. Žukausko 17, LT-08234 Vilnius
Telefonas 8 699 869 07
El. pašto adresas tadas.ziziunas@terramodus.lt

Gimiau 1989 m. kovo 6 d. Vilniaus Universitete, Istorijos fakultete 2012 m. baigiau archeologijos bakalauro studijas (darbo tema: „Archeologinių kultūrinių sluoksnių stratigrafija: charakteristika, formavimosi aplinkybės ir metodo taikymas”, vadovas prof. A. Kuncevičius). Studijų metu pusei metų stažavausi pagal ERASMUS studentų mainų programą Danijoje, Orhuse (Aarhus Universitet). Tais pačiais metais įstojau į Paveldosaugos magistro studijas (ginamo darbo tema: „Išmanusis kultūros paveldas: papildytosios realybės technologijos pritaikymas Dubingių archeologiniams objektams“, vadovas prof. A Kuncevičius).

Archeologinių tyrimų interesai

Miestų archeologija, skaitmeninė archeologija.

Darbiniai interesai

Kultūros paveldo ir IT sprendimai, kurie optimizuoja nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo apskaitos procesus, pagerina duomenų kokybę ir padidina jų panaudojimo galimybes tinklaveikos visuomenės sąlygomis. LiDAR trimačio skenavimo įrangos pritaikymas archeologinių tyrimų dokumentacijai: 3D stratigrafija, perkasų fiksavimas, etc. Papildytosios realybės panauda muziejinėje komunikacijoje ir interpretacijoje.

Tyrinėti objektai

2009 m. tyrinėjimai Kernavės kultūriniame rezervate, Semeniškių kaime (vad. Gintautas Vėlius).

2011 m. tyrinėjimai Vilniuje: Mindaugo g. 27 (vad. Ilona Vaškevičiūtė), šurfuota Kernavės – Konstitucijos g. (vad. Vitalija Veževičienė). Anykščių dvarvietės (vad. Linas Kvizikevičius), Savičiaus g. 10 (vad. Linas Kvizikevičius) ir Ligoninės g. 3 (vad. Vitalija Veževičienė) radinių tvarkymo darbai. Tais pačiais metais kasinėtas Aštriosios Kirsnos dvaras (vad. Linas Kvizikevičius).

2012 m. dalyvauta partizanų ryšininkų Sajų sodybos tyrimuose (vad. G. Petrauskas).

Pomėgiai

Šachmatai, sunkioji atletika, filosofija.