Eglė Zimaitytė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
zimaityteegle
Institucija, pareigos Laisvai samdoma archeologė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas egle.zimaityte@gmail.com

Gimiau 1983 m. vasario 6 d. Vadoklių miestelyje (Panevėžio r.).

1989 – 2001 m. mokiausi Vadoklių vidurinėje mokykloje.

2001 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos studijų programą, kurią baigiau 2005 m. apsigynusi bakalauro darbą „Dubingių piliavietės (Molėtų r.) keramika“ (vad. – prof. A. Kuncevičius).

2005 – 2008 m. studijas tęsiau Vilniaus universitete, Istorijos fakultete ir įgijau istorijos magistro laipsnį ir paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją. Baigiamojo darbo tema – „Valstybės archeologijos komisija: archeologijos paveldo apskaita (Panevėžio apskrities pavyzdys)“ (vad. – dr. J. Poškienė, kons. – dokt. S. Kulevičius).

Archeologinė veikla

Bakalauro studijų metu dalyvavau šiose archeologinėse lauko praktikose: Kernavės (Širvintų r.) archeologinis kompleksas (2002 m., vad. – prof. A. Luchtanas, doc. dr. G. Vėlius), Benaičių (Kretingos r.) archeologinis kompleksas (2003 m., vad. – doc. dr. A. Merkevičius), Dubingių (Molėtų r.) piliavietė (2004 m., vad. – prof. A. Kuncevičius).

2008 – 2009 m. dalyvavau beveik visose archeologų doc. A. Merkevičiaus ir dokt. R. Nemickienės vadovaujamose ekspedicijose: Simno (Alytaus r.) aplinkkelio archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai (2008 m. kovas, vad. – R. Nemickienė), Kluonalių (Kretingos r.) senųjų laukų archeologiniai tyrinėjimai (2008 m. birželis, vad. – R. Nemickienė), Telšių miesto vakarinio aplinkkelio archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai (2008 m. birželis, vad. – R. Nemickienė), archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai Kumelionių piliakalnio (Marijampolės r.) vizualinės apsaugos zonoje (2008 m. liepa, vad. – R. Nemickienė), Meškučių sen. gyvenvietės (Marijampolės m.) archeologiniai tyrinėjimai (2008 m. liepa – rugpjūtis, 2009 m. liepa – rugpjūtis, vad. – doc. A. Merkevičius).

Taip pat teko dalyvauti archeologiniuose žvalgomuosiuose tyrinėjimuose Naujosios Rėvos kaime, Naujosios Rėvos piliakalnio su gyvenviete apsaugos teritorijoje (Vilniaus r., 2009 m. balandis, vad. – J. Ramanauskienė), archeologiniuose žvalgomuosiuose tyrimuose Mažosios Riešės piliakalnio ir Aukštųjų Rusokų pilkapyno apsaugos zonoje (Vilniaus r., 2009 m. balandis, vad. – J. Ramanauskienė), Veliuonos piliakalnio (Gedimino kapas) bei papilio (Pilies kalnas) aplinkos archeologiniuose tyrinėjimuose bei archeologiniuose žvalgymuose (Jurbarko r., 2009 m. gegužė, vad. – D. Baltramiejūnaitė, dr. doc. G. Vėlius), Kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis 32,7 – 32,9 km ruožo (Jonavos pietrytinis aplinkkelis, Jonavos r.) archeologiniuose tyrimuose (2009 m. birželis, vad. – E. Marcinkevičiūtė), archeologiniuose tyrimuose Vilniaus senojo miesto vietoje (A1610K1), Bokšto g. 6 (2009 m. rugsėjis – spalis, vad. – R. Jonaitis), Kernavės kultūrinio rezervato bei vizualinės apsaugos zonos bei Neries regioninio parko teritorijų žvalgomuosiuose archeologiniuose tyrinėjimuose (2009 m. spalis – lapkritis, vad. – doc. dr. G. Vėlius), archeologiniuose tyrimuose Vilniuje, Naujamiestyje (urbanistikos paminklo UV – 69 teritorija), Mindaugo g. 27, 27 a (2009 m. lapkritis, vad. – J. Ramanauskienė).

Savarankiška archeologinė veikla

Kelio Bukiškis – Sudervė – Dūkštos (Vilniaus r.) 0,00 – 9 km ruožo archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai (2008 m. balandis).

Kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis 32,7 – 32,9 km ruožo (Jonavos pietrytinis aplinkkelis, Jonavos r.) archeologiniai tyrinėjimai (2008 m. rugpjūčio pab. – lapkritis).

Kelio 119 Molėtai – Anykščiai 28,12 – 41,3 km ruožo (Anykščių r.) archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai (2009 m. birželis).

Mokslinių interesų kryptys

Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai, paveldosauga.

Publikacijos

Zimaitytė Eglė, Merkevičius Algimantas, Nemickienė Rėda. Kelio ties Avižieniais žvalgomieji tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2009, p. 262-263.

Zimaitytė Eglė. Skarulių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2009.

Pomėgiai

Kinas, grožinė literatūra, internetas.