Monika Žemantauskaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
zemantauskaitemonika
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, laborantė
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614935
El. pašto adresas monzem@gmail.com

Gimiau 1986 m. rugpjūčio 26 d. Vilkaviškyje.

2004 m. baigiau Vilkaviškio „Aušros“ vidurinę mokyklą, tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. 2006 m. įstojau į Vilniaus universiteto archeologijos bakalauro studijų programą. 2009 m. 1 semestrą studijavau Kopenhagos universiteto SAXO institute. 2010 m. apsigyniau bakalauro darbą – „Kuršių marių rytinės pakrantės apgyvendinimo raida iki XIII a.“. Tais pačiais metais įstojau į archeologijos magistro studijų programą, kurią baigiau 2012 m. Baigiamojo darbo tema – „Nidos senovės gyvenvietės keramikos analizė“.

2008-2011 m. dirbau Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Archeologijos skyriuje muziejininke.

Nuo 2011 m. – Lietuvos istorijos instituto, Archeologijos skyriaus laborantė.

Dalyvavau tyrinėjimuose:

Studijų metais: Górzno (Lenkija), Pašekščiai, Kurklių Šilas, Bajorai, Kernavė, Bajorai, Zvejnieki (Latvija), ir vėliau: Šventoji, Nida, Vištyčio 1 (Kaliningrado sritis, Rusija), Breitenbach (Vokietija).

Tyrinėjimai

2012 m. – Kuršių nerija (dalyvaujant moksliniame projekte „Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas“ (MIP-11087, LMT). 2011-2012 m. Plačiau apie projektą žr.: http://www.archeologija.eu/Neringa.htm).

2012 m. – žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Vištyčio ežero apylinkėse.

Pranešimai seminaruose ir konferencijose

Žemantauskaitė M.. Palaeolithic and Mesolithic in Lithuania: state of knowledge and research. Pranešimas tarptautiniame moksliniame seminare SOCIO-ENVIRONMENTAL DYNAMICS OVER THE LAST 12,000 YEARS: THE CREATION OF LANDSCAPES III, Kylyje (2013-04-15/18).

Žemantauskaitė M.. Archaeological research in the Curonian Spit and Nida A settlement in 2011-2012. Pranešimas tarptautiniame moksliniame seminare SEMBIAN SEMINAR – ARCHAEOLOGY OF THE BALTIC REGION (Settlements as an archaeological source), Kaliningrade (2012-10-24/25). Organizatorius – Sembos ekspedicija, Rusijos mokslų akademija, Archeologijos institutes.

Žemantauskaitė M., Piličiauskas G., Vengalis R., Šečkus J.. The Curonian Spit and Nida Corded Ware site research project (2011-2012). Pranešimas tarptautinėje konferencijoje CORDED DAYS, Krokuvoje (2011-12-1/2). Lenkijos mokslų akademijos archeologijos ir etnologijos institutas.

Visuomeninė veikla

Eksperimentinės archeologijos festivalių, programos „Gyvosios istorijos edukacinė klasė gamtoje“, dalyvė. Akmens amžiaus archeologijos populiarinimas.

Archeologiniai interesai

Medžiotojų-rankiotojų bendruomenės priešistorėje, titnaginių įrankių gamybos technologijos, gamtos mokslų metodų taikymas archeologijoje.