Algirdas Žalnierius

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

zalnieriusalgirdas
Institucija, pareigos Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas, archeologas
Adresas Raguvos g. 5, LT-44275 Kaunas
Telefonas (8~37) 200342
El. pašto adresas algirdaszalnierius@yahoo.com

Gimiau 1948 m. vasario 28 d. Kauno mieste tarnautojų šeimoje.

1965 m. baigiau Kauno miesto Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą.

1966 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį baigiau 1971 m., įgydamas istoriko bei istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Apgyniau diplominį darbą tema „Kultūros įstaigos Lietuvoje“.

Pagal paskyrimą nuo 1971 m. rugpjūčio iki 1972 m. gegužės mėn. dirbau Kauno Valstybiniame archyve grupės vadovu.

Nuo 1972 m. birželio mėn. dirbau Paminklų konservavimo instituto Kauno skyriuje archeologu, nuo 1978 m. archeologų grupės vadovu.

Archeologinių tyrinėjimų interesai

Viduramžių archeologija, mūrinių pilių istorinė raida Lietuvoje.

Tyrinėti objektai

Kaune – Kauno pilis, Rotušės aikštė, Kauno Arkikatedra Bazilika (Kardinolo V. Sladkevičiaus kapavietė), Vytauto bažnyčia, Muziejaus, Vilniaus, Pilies, Santakos, Daugirdo gatvės; Kauno rajone – Lentainių senovės gyvenvietė, Raudondvario senovės gyvenvietė; Kaišiadorių rajone – Paparčių vienuolynas, Kruonio piliavietė; Kėdainių rajone – Aristavėlės dvaras, Kėdainių Vokiečių gt.; Šakių rajone – Žemosios Panemunės dvaras; Švenčionių rajone – Balevičių akmens amžiaus gyvenvietė, Vaickūnų I kapinės ir kt. archeologinės vietos; Jurbarko rajone – Panemunės pilis; Trakų rajone – Trakų salos pilis, Senuosiuose Trakuose buvęs Bernardinų vienuolynas ir kiti archeologiniai objektai.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

2002 m. balandžio 11 d. Vilniuje konferencijoje „Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas 1990–2001 m.“ skaitytas pranešimas „Buvęs Paparčių vienuolynas. Praeitis, dabartis, ateitis“.

2002 m. balandžio 29 d. Varšuvoje seminare „Lenkijos viduramžių krosnių kokliai“ dalyvauta diskusijose.

2002 m. gegužės 15 d. Kaune konferencijoje „Kauno istorijos profiliai“ skaitytas pranešimas „Bronzos lydymo krosnys Kaune“.

2002 m. birželio 28–29 d. Žemaitkiemio dvare konferencijoje „Lietuvos dvarai: praeitis, dabartis, perspektyvos“ skaitytas pranešimas „Pakaunės dvarų archeologiniai tyrinėjimai“.

2002 m. rugsėjo 14 d. Žemaitkiemio dvare mokslinėje diskusijoje „Lietuvos dvarų paveldas“ pasisakyta tema „Dvarų archeologinių tyrinėjimų perspektyvos“.

2002 m. spalio 28–29 d. Vroclave konferencijoje „Vidurio–Rytų Europos miestų įsikūrimo procesas“ skaitytas pranešimas „Kauno pilis ir miesto pradžia“.

2003 m. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje parengta pastovi ekspozicija „Senoji Kauno keramika XV–XIX a.“.

2003 m. sausio–kovo mėn. dalyvauta mokslinėje stažuotėje Varšuvos universiteto Archeologijos institute ir Lenkijos Mokslų akademijos Archeologijos ir Etnologijos institute.

2003 m. balandžio mėn. Kaune, Technologijos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedroje, seminare „Viduramžių kultūros tyrimai“ dalyvauta diskusijoje „Viduramžių kultūra“.

2003 m. balandžio mėn. Technologijos universiteto, Filosofijos ir kultūrologijos katedroje vykusiame seminare „Viduramžių kultūros tyrimai“ skaityta paskaita „Bronzos liejyklos Kaune“.

2004 m. vasario 10 d. Varšuvoje, Lenkijos Mokslų akademijos Archeologijos ir Etnologijos instituto Viduramžių ir naujųjų amžių archeologijos Komisijos seminare skaitytas pranešimas „Kauno Rotušės XVI a. krosnių kokliai“.

2004 m. kovo 5 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, VIII mokslinėje Kauno istorijos konferencijoje skaitytas pranešimas „Kauno pilis ir miesto pradžia“.

2004 m. gegužės–liepos mėn. Kauno Rotušėje parengta paroda „XVI–XVIII a. Kauno rotušės krosnių kokliai“.

Publikuoti straipsniai

Bertašius M., Žalnierius A. Kauno senamiesčio 15 kvartalo žvalgomieji archeologiniai tyrimai // Architektūros paminklai, T. 11, Vilnius, 1983.

Žalnierius A. Kauno senamiesčio 2 kvartalo šiaurinės dalies užstatymo raida XV–XVII amžiais // Architektūros paminklai, T. 12. Vilnius, 1989.

Žalnierius A. Kauno ištakų ir ankstyvosios raidos archeologinių tyrinėjimų  problemos // Vakarų baltų archeologija  ir istorija. Klaipėda, 1989.

Žalnierius A. Kauno senamiesčio 24 kvartalo ir Vilniaus gatvės Nr. 22/24 sklypo archeologiniai kasinėjimai // ATL. Vilnius, 1989.

Žalnierius A. Kauno pilies teritorijos tyrinėjimai // ATL. Vilnius, 1989.

Žalnierius A. Kauno senamiesčio pastatų Rotušės a. Nr.17–20 kieme tiestų trasų archeologiniai tyrimai // ATL. Vilnius, 1994.

Žalnierius A. Kėdainių senamiesčio 75 kvartalo, sklypo Didžiojoje g. Nr. 25, žvalgomieji archeologiniai tyrimai // ATL. Vilnius, 1994.

Žalnierius A. Sklypo Virbalyje, Vilniaus g. Nr. 22 archeologiniai tyrimai // ATL. Vilnius, 1994.

Navasaitis J., Žalnierius A. Artilerijos pabūklų liejimas Kaune // Lietuvos karybos istorijos klausimai (2). Kaunas, 1994.

Žalnierius A. 1991 m. ir 1994 m. Kauno pilies archeologiniai tyrinėjimai // ATL. Vilnius, 1996.

Žalnierius A. 1994–1995 m. Panemunės pilies rytinio korpuso ir vakarinio priešpilio archeologiniai tyrimai // ATL. Vilnius, 1996.

Baliliūnaitė D., Žalnierius A. Buvusio Bernardinų vienuolyno bravoro Kaune 1995 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai // ATL. Vilnius, 1996.

Žalnierius A. 1996 metų Kauno pilies rytinio gynybinio griovio tyrinėjimai // ATL. Vilnius, 1998.

Žalnierius A. Mažųjų Lapių dvarvietės žvalgomieji tyrinėjimai // ATL. Vilnius, 1996.

Žalnierius A. Ukmergės senamiesčio tyrinėjimai 1999–2000 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (toliau – ATL). Vilnius, 2002.

Žalnierius A. Kauno pilies tyrinėjimai 1998 ir 2000 m. // ATL. Vilnius, 2002.

Žalnierius A. Raudonės pilies žvalgomieji tyrinėjimai 1999 m. // ATL. Vilnius, 2002.

Žalnierius A. Paparčių dominikonų vienuolynas // ATL. Vilnius, 2002.

Žalnierius A. Lentainių piliakalnio papėdės gyvenvietė // ATL. Vilnius, 2002.

Žalnierius A. Raudondvario senovės gyvenvietė // ATL. Vilnius, 2002.

Žalnierius A. Pirmoji Kauno pilis // Kauno istorijos metraštis. T.3. Kaunas, 2002.

Žalnierius A. Pakaunės dvarų archeologiniai tyrinėjimai // Lietuvos dvarai. Žemaitkiemio dvaras, 2002.

Žalnierius A. The first Kaunas castle // Castella Maris Baltici. T. 6. Vilnius, 2004.

Žalnierius A. Kauno piliavietė XIV a. antroje pusėje // Kauno istorijos metraštis. T. V. Kaunas, 2004.

Žalnierius A. XVII–XVIII a. bronzos liejyklos Kaune // Kauno istorijos metraštis. TV. Kaunas, 2004.

Žalnierius A. Lentainių piliakalnio viršutinės gyvenvietės tyrinėjimai // ATL. Vilnius, 2004.

Žalnierius A. Panemunės pilies šiaurinio korpuso tyrinėjimai // ATL. Vilnius, 2004.

Žalnierius A. Paparčių dominikonų vienuolyno tyrinėjimai // ATL . Vilnius, 2004.

Žalnierius A. Zamek Kowienski i początki miasta Kowna // Prosesy lokacijne miast w Europie Srodkowo – Wschodnej. Wroclaw.

Žalnierius A. Panemunės dvaro rūmų archeologiniai tyrinėjimai // Lietuvos archeologija. Vilnius.

Žalnierius A. Antroji mūrinė Kauno pilis XV a. // Kauno istorijos metraštis T. 6.

Žalnierius A. Seniausi puodyniniai Kauno kokliai // Kauno istorijos metraštis T. 6.

Žalnierius A. Medininkų pilies archeologiniai tyrinėjimai // Lietuvos archeologija. T. 28 Vilnius.

Žalnierius A. LENTAINIŲ PILIAKALNIO VIRŠUTINĖ PAPĖDĖS GYVENVIETĖ // ATL 2005. Vilnius, 2006.

Žalnierius, A., Balčiūnas, D. VIRBALIŪNŲ NEĮTVIRTINTA GYVENVIETĖ // ATL 2005. Vilnius, 2006.

Žalnierius A. KAUNO PILIES KIEMO PIETRYTINIS KAMPAS // ATL 2005. Vilnius, 2006.

Žalnierius, A., Grinkevičiūtė, A. KRUONIO DVARVIETĖ // ATL 2005. Vilnius, 2006.

Žalnierius, A., Balčiūnas, D. RAČKIŠKĖS DVARVIETĖ // ATL 2005. Vilnius, 2006.

Balčiūnas, D., Žalnierius, A. Teritorijos Kaune, tarp Karaliaus Mindaugo prospekto, A. Mickevičiaus, Miško ir Gedimino gatvių žvalgymai // ATL 2005. Vilnius, 2006.

Žalnierius, A. Lentainių piliakalnio viršutinė gyvenvietė // ATL 2006. Vilnius, 2007.

Žalnierius, A., Grinkevičiutė, A. Kruonio dvarvietė // ATL 2006. Vilnius, 2007.

Žalnierius, A. Šūklių dvarvietė // ATL 2006. Vilnius, 2007.

Žalnierius, A. Žvalgymai T. Daugirdo gatvėje Kaune // ATL 2006. Vilnius, 2007.

Žalnierius, A. Tyrinėjimai Nemuno g. 21 Kaune // ATL 2006. Vilnius, 2007.

Žalnierius, A., Balčiūnas, D. Tyrinėjimai Santakos g. 14 Kaune // ATL 2006. Vilnius, 2007.

Žalnierius, A. Lentainių piliakalnio viršutinė papėdės gyvenvietė // ATL 2007. Vilnius, 2008.

Žalnierius, A. Kauno pilies kiemo PR kampas // ATL 2007. Vilnius, 2008.

Žalnierius, A., Grinkevičiūtė, A. Kruonio dvarvietė // ATL 2007. Vilnius, 2008.

Žalnierius, A. Pastato Kurpių g. 22 kiemas Kaune // ATL 2007. Vilnius, 2008.

Žalnierius, A. Lentainių piliakalnio viršutinė papėdės gyvenvietė // ATL 2008. Vilnius, 2009.

Žalnierius, A. Kruonio dvarvietė // ATL 2008. Vilnius, 2009.

Balčiūnas, D., Žalnierius, A. Sklypas Santakos g. 4, Kaune // ATL 2008. Vilnius, 2009.

Vaškelis, A., Žalnierius, A., Balčiūnas, D. Sklypas A. Jakšto g. 6, Kaune // ATL 2008. Vilnius, 2009.

Žalnierius, A. Pastato Kurpių g. 22 kiemas Kaune // ATL 2008. Vilnius, 2009.

Žalnierius, A. Tyrinėjimai Vytauto gatvėje, Veliuonoje // ATL 2008. Vilnius, 2009.