I Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija

Lietuvos studentų archeologų pimosios konferencijos akimirka

Konferencijos programa

2012 m. lapkričio 29 d. Lietuvos archeologijos draugija pirmą kartą į mokslinę konferenciją pakvietė studentus archeologus. Taip konferencijos iniciatorius Šarūnas Jatautis ir Draugijos tarybos nariai siekia sukurti galimybę aukštųjų mokyklų studentams archeologams susipažinti, dalintis idėjomis, keistis nuomonėmis ir patirtimi; norima archeologijos mokslui grąžinti prestižą, studijoms – ambicijas, skatinti studentus imtis mažai pažintų Lietuvos archeologijos temų.

Pirmosios Lietuvos studentų archeologų mokslinės konferencijos dalyviai – 2011–2012 mokslo metų bakalaurai ir magistrai iš Vilniaus ir Klaipėdos universitetų. Devyni pranešimai apima laikotarpį nuo senojo geležies amžiaus iki naujųjų laikų epochos, nagrinėja archeologinių kultūrų kilmę ir raidą, praeities bendruomenes, archeologinius radinius ir reiškinius.

Konferencijos dalyvių pranešimų santraukos

II Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija

Konferencijos akimirka

Konferencijos programa

2013 m. lapkričio 28 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Centriniuose rūmuose vyko Lietuvos archeologijos draugijos organizuojama II Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija. Jos metu savo tyrinėjimus pristatė 9 Vilniaus ir Klaipėdos universitetų absolventai, 2012/2013 mokslo metais apgynę baigiamuosius bakalauro ir magistro darbus. Pranešimai apėmė itin platų laikotarpį – nuo vėlyvojo paleolito iki XX a. vidurio, buvo nagrinėjamos apgyvendinimo, buities ir gyvensenos, gynybinių įtvirtinimų, laidosenos, naujausiųjų laikų archeologijos temos. Renginys sulaukė didelio Lietuvos archeologijos draugijos narių ir studentų dėmesio, pranešimus lydėjo įdomios diskusijos ir vyresnių archeologų komentarai. Pranešimų santraukos buvo paskelbtos; taip pat pateiktas 2012/2013 mokslo metais Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose studentų archeologų apgintų baigiamųjų darbų sąrašas.

Konferencijos dalyvių pranešimų santraukos


Geriausio metų studento archeologo mokslinio darbo konkursas

Geriausio metų studento archeologo mokslinio darbo konkursas siekia skatinti akademinį jaunimą dirbti archeologijos mokslo srityje ir išrinkti geriausius praėjusių mokslo metų archeologijos studentų bakalaurinius ir magistrinius darbus.

Konkursui teikiami studentų archeologų moksliniai darbai, parašyti bakalauro arba magistros studijų metais. Darbai turi būti apginti einamaisiais (konkurso organizavimo) metais ir įvertinti aukščiausiais balais.

Darbai konkursui teikiami nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d., siunčiant juos elektroniniu pdf bylos formatu į Draugijos elektroninį paštą archeologijosdraugija@gmail.com .

Studentus maloniai kviečiame dalyvauti, o vyresniuosius kolegas - paskatinti ar rekomenduoti.

Konkurso nuostatai


2012 m. geriausių studentų archeologų darbų konkursui buvo pateikta dešimt darbų. Devyni Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos nariai (dr. Vykintas Vaitkevičius, Zenonas Baubonis, dr. Laurynas Kurila,doc. dr. Rimvydas Laužikas, Ieva Masiulienė, Valdas Steponaitis, doc. dr. Gintautas Vėlius, doc. dr. Gintautas Zabiela, Agnė Žilinskaitė) vertino 6 bakalauro darbus iš Vilniaus universiteto ir 4 magistro darbus iš Vilniaus ir Klaipėdos universitetų.

Geriausiu darbu magistrų tarpe pripažintas Agnės Žilinskaitės darbas "Tšcineco kultūra Lietuvoje", apgintas Vilniaus universitete (vadovas dr. Egidijus Šatavičius).

Žilvino Montvydo bakalauro darbas "Šliktinės lobiai", apgintas Vilniaus universitete (vadovas Linas Tamulynas) ir Justinos Stankevičiūtės bakalauro darbas "Nemuno žemupio srities raida I-VIII a. (laidojimo paminklų duomenimis)", apgintas Vilniaus universitete (vadovas Linas Tamulynas) Tarybos narių buvo įvertinti labai panašiai. Todėl vieningai nuspręsta juos abu paskelbti geriausiais bakalaurų darbais.

Konkurso nugalėtojai Draugijos diplomais buvo apdovanoti 2012 m. lapkričio 30 d. tarptautinės konferencijos "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai" metu Užutrakyje. Prizus nugalėtojams skyrė Vilniaus dailės akademijos leidykla, Lietuvos nacionalinis muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Valdovų rūmai.


2013 m. geriausiu bakalauro darbu išrinktas Lauros Ižganaitytės darbas "Spynos Vilniaus mieste XV-XVII a.", apgintas Vilniaus universitete (vadovas prof. dr. A. Kuncevičius).

2013 m. geriausiu magistro darbu išrinktas Mindaugo Grikpėdžio darbas "Mirusiųjų deginimo papročio plitimas Vakarų Lietuvoje", apgintas Vilniaus universitete (vadovas doc. dr. Gintautas Vėlius).

Konkurso nugalėtojai Draugijos diplomais buvo apdovanoti 2013 m. lapkričio 29 d. tarptautinės konferencijos "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai" metu Klaipėdoje.


2014 m. geriausiu bakalauro darbu išrinktas Monikos Žėkaitės darbas "Šunys Lietuvos archeologinėje medžiagoje", apgintas Vilniaus universitete (vadovė dr. Giedrė Piličiauskienė).

2014 m. geriausiu magistro darbu išrinktas Miglės Urbonaitės darbas "Vilniaus miesto akmens masės ir majolikos keraminiai indai XV–XVIII amžiuje", apgintas Klaipėdos universitete (vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus).

Konkurso nugalėtojai Draugijos diplomais buvo apdovanoti 2014 m. lapkričio 28 d. tarptautinės konferencijos "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai" metu Biržuose.


2015 m. geriausiu bakalauro darbu išrinktas Kęstučio Pesecko darbas "Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus mediniai radiniai. Šventosios 4-os viduriniojo neolito radimvietės atvejis", apgintas Vilniaus universitete (vadovė dr. Giedrė Piličiauskienė).

Konkurso nugalėtojas Draugijos diplomu buvo apdovanotas 2015 m. lapkričio 27 d. tarptautinės konferencijos "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai" metu Anykščiuose.