Siekdami pagerbti labiausiai nusipelniusius archeologus, Lietuvos archeologijos draugijos nariai kasmet renka Metų archeologą. Nuo 2005 m. rengiamas, tradicija tapęs konkursas kiekvienais metais įvertina archeologų įnašą mokslo, tyrinėjimų, sklaidos, paveldo išsaugojimo srityje bei tuo pačiu skatina kolegas mokslinei ir visuomeninei veiklai. Metų pradžioje paskelbus „Metų archeologo“ konkursą, Lietuvos archeologijos draugijos nariai pasiūlo savo kandidatus, o Lietuvos archeologijos draugijos Taryba Visuotinio narių susirinkimo metu Metų archeologą apdovanoja diplomu ir specialiu prizu – Draugijos emblemoje pavaizduotos pasaginės emaliuotos segės kopija.

Konkursą organizuoja ir laimėtojus renka bei skelbia Lietuvos archeologijos draugijos Taryba, kiekvieną nominantą įvertindama pagal jo veiklos reikšmę Lietuvos archeologijai bei atgarsį visuomenėje. Nominantų veikla paprastai yra susijusi su archeologijos vertybių moksliniais tyrimais, jų rezultatų skelbimu, informacijos sklaida, archeologijos paveldo išsaugojimu ir propagavimu. Nuo 2005 m. Lietuvos archeologų bendruomenė jau gali pasidžiaugti ne vienu išrinktu Metų archeologu. Tai iki šiol didžiausios ir sunkiausios lietuvių archeologų knygos „Lietuvos piliakalnių atlasas“ autoriai Zenonas Baubonis ir dr. Gintautas Zabiela, tapę pirmaisiais konkurso laureatais. Vėliau Metų archeologo titulas už pastangas plėtojant archeologijos studijų ir tyrimų centrą Klaipėdoje buvo suteiktas prof. habil. dr. Vladui Žulkui. 2007 m. aukščiausio Draugijos narių įvertinimo sulaukė Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja Eglė Griciuvienė, sėkmingai įgyvendinusi tarptautinį Baltų genčių archeologijos parodų projektą. Už nuolatinę ir visokeriopą archeologijos mokslo sklaidą ir puoselėjimą 2008 m. buvo įvertintas dr. Vykintas Vaitkevičius. 2009 m. Metų archeologo titulą už sektiną pavyzdį skelbiant tyrinėtų archeologijos paminklų duomenis pelnė prof. Mykolas Michelbertas, 2010 m. buvo apdovanota ilgametė eksperimentinės archeologijos klubo “Pajauta” prezidentė Daiva Luchtanienė, o 2011 m. – habil. dr. Vytautas Urbanavičius, monografijoje “Sugrąžinta praeitis” paskelbęs net 132 plačiau tyrinėtų arba žvalgytų vietovių duomenis.

Kasmet Lietuvos archeologijos draugijos „Metų archeologo“ konkursas stengiasi pagerbti darbščius, veiklius archeologus, skatina į juos lygiuotis. Tikimės, jog ši tradicija gyvuos, prisidėdama prie archeologijos sklaidos ir jos visuomeninio vaidmens stiprinimo.

Metų archeologo konkurso nuostatai


Metų archeologai 2005

2005 metų archeologo titulas vienbalsiai teko iki šiol didžiausios ir sunkiausios lietuvių archeologų knygos – Lietuvos piliakalnių atlaso (Vilnius, 2005, t. 1–3) – autoriams Zenonui Bauboniui ir dr. Gintautui Zabielai… skaityti plačiau

Metų archeologas 2006

 2006 metų archeologo titulas suteiktas prof. habil. dr. Vladas Žulkui  už pastangas plėtojant archeologijos studijų ir tyrimų centrą Klaipėdoje… skaityti plačiau

Metų archeologė 2007

2007 metų archeologės titulas suteiktas Eglei Griciuvienei už sėkmingai įgyvendinamą tarptautinį Baltų genčių archeologijos parodų projektą… skaityti plačiau

Metų archeologas 2008

2008 metų archeologo titulas suteiktas dr. Vykintui Vaitkevičiui už nuolatinę archeologijos mokslo sklaidą ir populiarinimą… skaityti plačiau

Metų archeologas 2009

 2009 metų archeologo titulas suteiktas prof. habil. dr. Mykolui Michelbertui  už mokslinių tyrimų medžiagos nuoseklų publikavimą … skaityti plačiau

Metų archeologė 2010

2010 metų archeologės titulas už Lietuvos eksperimentinės archeologijos vystymą suteiktas Daivai Luchtanienei…. skaityti plačiau

Metų archeologas 2011

2011 metų archeologo titulas suteiktas habil. dr.  Vytautui Urbanavičiui už archeologinių tyrimų medžiagos publikavimą… skaityti plačiau

Metų archeologas 2012

 2012 metų archeologo titulas suteiktas dr. Povilui Blaževičiui už senovinių žaislų ir žaidimų tyrimus … skaityti plačiau

Metų archeologas 2013

2013 metų archeologo titulas už koklių tyrimus suteiktas dr. Gintautui Rackevičiui…. skaityti plačiau

Metų archeologė 2014

2014 metų archeologės titulas suteiktas doc. dr. Audronei Bliujienei už archeologijos mokslo sklaidą… skaityti plačiau

Metų archeologas 2015

 2015 metų archeologo titulas suteiktas akademikui prof. Eugenijui Jovaišai už mokslinę ir šviečiamąją veiklą… skaityti plačiau

Metų archeologai 2016

2016 metų archeologų titulas už Lietuvos ir Europos archeologų mokslinio bendradarbiavimo stiprinimą suteiktas prof. habil. dr. Albinui Kuncevičiui ir Agnei Žilinskaitei…. skaityti plačiau