Lietuvos archeologijos draugija nuo 2006 m. leidžia kasmetinį mokslinį informacinį leidinį "Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje".

Šių knygų skaitmeninės versijos - www.atl.lt


 2012 m. Lietuvos archeologijos draugija išleido knygą anglų kalba "Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2010" (sudarytojai G.Zabiela, E.Marcinkevičiūtė ir Z.Baubonis)

 2016 m. išleista knyga anglų kalba  "A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania" (sudarytojai G.Zabiela, Z.Baubonis ir E.Marcinkevičiūtė)

2015-2016 m. Lietuvos archeologijos draugija atliko kartografinius, istorinius ir acheologinius tyrimus bei išleista tyrimus apibendrinančią T.Baranausko ir G.Zabielos knygą "Saulės mūšio pėdsakų paieškos".

 


Lietuvos archeologijos draugija nuo 2008 m. vykdo archeologinių tyrimų informacijos skaitmeninimo ir publikavimo projektus.

Tritomio "Lietuvos piliakalniai. Atlasas" (G.Zabiela, Z.Baubonis, 2005) pagrindu sukurta Lietuvos piliakalnių duomenų bazė "Lietuvos piliakalniai" - www.piliakalniai.lt

Nuo 2010 organizuojami archeologinių tyrimų ataskaitų ir pagrindinės archeologinės literatūros skaitmeninimo darbai, kurie publikuojami šioje internetinėje svetainėje.

Bibliotekoje panaudota Vilniaus universiteto bei Lietuvos istorijos instituto 2006 m. vykdyto LVMSF finansuoto projekto "Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeninimas" metu nuskenuota medžiaga, taip pat Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos archyve, Vytauto Didžiojo karo, Šiaulių "Aušros", Trakų istorijos, Alytaus kraštotyros, Šilalės muziejuose saugomos ataskaitos.