Tarptautinė konferencija "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai"

2007_11_lad_trakuose
2007 m. Trakuose vykusios konferencijos akimirkos

 

ATL3
2008 m. Kaune vykusi konferencija

 

IMG_2132_t
2009 m. Druskininkuose vykusios konferencijos atidarymas
Lietuvos archeologijos draugija 2006 m. atgaivino tradiciją kasmet rengti konferenciją "Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje", skirtą pristatyti leidiniui "Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje" bei apžvelgti svarbiausiems praėjusių metų tyrinėjimams.
Minint leidinio "Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje" 40 metų jubiliejų šis projektas įgijo tarptautinį mastą. Jau keli metai iš eilės kasmet lapkričio mėnesio pabaigoje sukviečiami ne tik Lietuvos archeologai ir paveldosaugininkai, bet ir kolegos iš kaimyninių kraštų - Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos.
Pagrindinis šių kasmetinių konferencijų tikslas - pasidalinti patirtimi apie naujausius Lietuvos ir kaimyninių šalių archeologų atradimus, naujų tyrinėjimų metodų taikymą bei archeologijos mokslo ir archeologijos paveldo apsaugos pasiekimus.
Konferencijose dalyvauja Lietuvos ir užsienio archeologai, atstovaujantys mokslo įstaigas bei aukštąsias mokyklas, muziejus, valstybines institucijas ir privačias tyrimų įmones, taip pat paveldosaugos bei su archeologijos paveldu susijusių visuomeninių organizacijų atstovai. Prie kasmetinio maždaug 100 dalyvių skaičiaus, vis aktyviau jungiasi ir jaunoji archeologų karta: Vilniaus ir Klaipėdos universitetų studentai arba neseniai studijas baigę archeologai.
Tarptautinė konferencija organizuojama vis kitoje Lietuvoje vietoje, siekiant archeologinę bendruomenę supažindinti su skirtingų regionų archeologijos paveldu. Konferencijos trukmė - dvi dienos: pirmąją dieną pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio šalių archeologai, pristatomi naujausių tyrinėjimų rezultatai, apibendrinami svarbiausi metų pasiekimai, o antrąją dieną įgyvendinant kultūrinio turizmo idėją, dalyviams surengiama ekskursija po apylinkėse esančius žymiausius Lietuvos archeologijos paveldo objektus.
 

Tarptautinė konferencija "Archeologinių tyrinėjimų metodai"

1
Archeologinių tyrinėjimų metodai. Kernavė, 2008 m.

 

2
Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos.
Klaipėda, 2009 m.

 

2008 m. „Archeologinių tyrinėjimų metodai“ programa

2009 m. „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“ programa

Lietuvos archeologijos draugija nuo 2008 m. organizuoja konferencijų ciklą, skirtą pristatyti naujausius archeologijos vertybių paieškos, tyrinėjimo, archeologinės medžiagos fiksavimo ir analizavimo, pasitelkiant interdisciplininius tyrimus, metodus.
Šių konferencijų pagrindinis tikslas - kelti ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių archeologijos tyrimų metodologijos lygį, diskutuoti ir tobulėti analizuojant su šia sritimi susijusius aktualius klausimus ir problemas. Lietuvos archeologijos draugija, inicijuodama naujausių tyrimų metodų propagavimą, tuo pačiu siekia, kad visuomenei būtų sudarytos galimybės archeologinį paveldą pažinti ir suvokti saugomą ir atskleistą istorinėje aplinkoje.
Iki šiol buvo surengtos 2 tarptautinės konferencijos šia tema, tai: „Archeologinių tyrinėjimų metodai“ (2008 m.) ir „Povandeninė archeologija Baltijos regione: pasiekimai ir perspektyvos“ (2009 m.). Didelis susidomėjimas bei vykusios aktualios diskusijos apie naujuosius archeologinius metodus yra puiki paskata tęsti ir puoselėti šias idėjas.
Konferencija „Archeologinių tyrinėjimų metodai“, surengta 2008 m. spalio 24- 25 d., Kernavėje - tai pirmoji tarptautinė konferencija, skirta naujausių archeologijos tyrimo metodų sklaidai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos archeologai, kultūros paveldo specialistai, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų studentai bei užsienio valstybių archeologai iš Latvijos, Baltarusijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Kanados. Svečiai iš užsienio valstybių anglų kalba vykusioje konferencijoje skaitė pranešimus, kuriuose klausytojams buvo pristatomi naujausi archeologinių vertybių paieškos, jų tyrinėjimo, archeologinės medžiagos fiksacijos ir analizavimo metodus jų atstovaujamose šalyse. Tarptautinis projekto aspektas aktualizavo konferenciją ir tarp Lietuvos specialistų. Lietuvos archeologai konferencijos metu taip pat pristatė reikšmingiausius ir naujausius Lietuvos archeologijos paveldo tyrinėjimų metodologijos rezultatus. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujausiomis kompiuterinėmis technologijomis ir jų pritaikymu archeologiniuose tyrinėjimuose, sužinoti daugiau apie paleobotanikos, bioantropologijos sričių pasiekimus, radiokarbono bei dendrochronologinio datavimo moderniąsias galimybes ir kt.
Lietuvos archeologams keičiantis naujausia patirtimi su svečiais buvo pasiekti pagrindiniai projekto tikslai – paskatinti archeologijos tyrimų metodologijos vystymąsi Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose bei pakelti archeologų kvalifikaciją, įvertinti pirmaujančius archeologijos metodologijoje archeologus.
2009 m. spalio 8-9 d. Klaipėdos universitete, Aula Magna salėje įvyko ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos archeologijos draugijos organizuota tarptautinė konferencija „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“, skirta naujausių povandeninės archeologijos tyrimų metodų ir pasiekimų sklaidai Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse.
„Povandeninė archeologija Baltijos regione: pasiekimai ir perspektyvos“ – buvo pirmoji konferencija, skirta paskatinti Lietuvos archeologus ir visuomenę domėtis povandeninio paveldo išsaugojimu, jo pažinimu, tyrimais bei taikomais naujausiais tyrimų metodais. Renginio metu aptartas povandeninių tyrinėjimų vystymasis, objektų išskirtinumas bei problematika, kuri mūsų šalyje nuo seno yra aktuali ir diskutuotina, kaip ir visame Baltijos regione. Dvi dienas vykusioje tarptautinėje konferencijoje savo tyrimų rezultatus pristatė Švedijos, Suomijos, Rusijos, Kaliningrado srities, Baltarusijos, Latvijos bei Lietuvos povandeninės archeologijos specialistai, dirbantys Baltijos regione.