Archeologinių tyrinėjimų ataskaita – vienas informatyviausių ir reikalingiausių archeologinių tyrimų medžiagos šaltinių, nuolat parankus ir aktualus kiekvienam ieškančiam informacijos apie šalies archeologinio paveldo tyrimus. Siekiant paskatinti archeologus teikti kuo išsamesnes bei objektyvesnes archeologinių tyrimų ataskaitas, Kultūros paveldo departamento Mokslinė archeologijos komisija nuo 2007 m. kasmet renka informatyviausią metų ataskaitą. Šio konkurso nugalėtojas kiekvieną pavasarį vykstančiame Lietuvos archeologijos draugijos Visuotiniame narių susirinkime apdovanojamas Kultūros paveldo departamento padėka raštu, o elektroninis informatyviausios metų ataskaitos variantas patalpinamas Lietuvos archeologijos draugijos internetinėje svetainėje kaip pavyzdys kitiems archeologams.

 

2007 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita – 

dr. Ernesto Vasiliausko
„Žagarės miesto 2007 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita“

 

2008 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita – 

dr. Sauliaus Sarcevičiaus
„Vilniaus piliakalnio su papiliais (A1961K) teritorijoje 2008 m. vykdytų archeologinių žvalgomųjų, (geologinių, geofizinių) tyrimų ataskaita“

 

2009 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita – 

Justinos Ramanauskienės
„Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Naujamiestyje (urbanistikos paminklo UV – 69 teritorijoje), Mindaugo g. 27, 27A“

 

2010 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita – 

Olego Fediajevo
„Stabatiškės dvarvietės (31275), Visagino sav., 2009-2010 metų archeologinių tyrimų ataskaita“
I tomas (Tekstinė dalis)
II tomas (Radinių sąrašas)
III tomas(Radinių fotonuotraukos, piešiniai)
IV tomasS (Planai)
V tomas (Tyrimų fotonuotraukos I)
VI tomas (Tyrimų fotonuotraukos II)
VII tomas (Priedai)

 

2011 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita – 

Tauro Poškos
„Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504), Klaipėdos g. 7B, Vilniaus m., archeologinių tyrinėjimų ataskaita“

 

2012 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita –

dr. Manvydo Vitkūno

Paūdronių kapinyno (36748), Turgelių sen., Šalčininkų r., archeologinių detaliųjų tyrimų 2012 m. ataskaita

 

2013 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita –

dr. Gyčio Piličiausko

Šventosios senovės gyvenvietės (1813) ir jos aplinkos 2013 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita

 

2014 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita –

dr. Roko Vengalio

Neries pakrančių ir teritorijos tarp Neries ir Spėros ežero (Širvintų r. ir Vilniaus r. sav.) 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita

 

2015 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita –

Gedimino Petrausko

Meškučių kapinyno (u.k. 38605) (Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen.) detaliųjų archeologinių tyrimų 2015 m. ataskaita

 

2016 metų informatyviausia archeologinių tyrinėjimų ataskaita –

dr. Roko Vengalio

Kernavės apylinkių (Elektrėnų, Širvintų r. ir Vilniaus r. sav.) archeologinių žvalgymų 2016 m. ataskaita