dr. Manvydas Vitkūnas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
vitkunasmanvydas
Institucija, pareigos Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, lektorius
Adresas T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
Telefonas (8~5) 2331044
El. pašto adresas manvydas.vitkunas@gmail.com

Gimiau 1977 m. gegužės 1 d. Širvintų rajone, Musninkų miestelyje. Augau Kernavėje. 1995 m. baigiau Musninkų vidurinę mokyklą Širvintų rajone.

1999 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigiau archeologijos bakalauro studijas. Bakalaurinio darbo tema – „Kasdienis gyvenimas Kernavėje XIII–XIV a.“. Įgijau archeologijos specialybės bakalauro laipsnį.

2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigiau archeologijos magistro studijas. Magistrinio darbo tema – „Kasdienis gyvenimas Kernavėje I–XIV a.“. Įgijau archeologijos specialybės magistro laipsnį.

2001–2005 m. studijavau Vilniaus universitete doktorantūros studijose.

2006 m. lapkričio 30 d. Vilniaus universitete apgyniau disertaciją tema „Kasdienis gyvenimas Pietryčių Lietuvoje XIII–XIV a. (archeologijos šaltinių duomenimis)“ ir įgijau humanitarinių mokslų daktaro laipsnį (humanitariniai mokslai, istorija, 05 H).

Dalyvavau šiose mokslinėse stažuotėse: 1997 m. – Lenkijoje, Varšuvos universitete (1 mėn.); 2000 m. – Vokietijoje, Kylio universitete (2 mėn.).

Archeologinių tyrimų interesai

Kasdienis gyvenimas Lietuvoje XIII–XIV a., baltų karyba, baltai Europos proistorės ir viduramžių istorijos kontekste, archeologijos mokslo populiarinimas.

Tyrinėti objektai

2002 m. – žvalgomieji tyrinėjimai Širvintų rajone.

2002–2003 m. – Labūnavos senovės gyvenvietės žvalgymai (Širvintų r.).

2003 m. – Raudonkos piliakalnio tyrinėjimai (Širvintų r.).

Publikacijos

Moksliniai straipsniai

Archeologijos mokslo vaidmuo Lietuvos karo istorijos tyrimuose // Karo archyvas. Vilnius, 2003. T. XVIII. – P. 296 – 306.

Baltų karybos senajame geležies amžiuje (I–IV a.) bruožai // Karo archyvas. Vilnius, 2003. T. XVIII. – P. 8 – 64. (su M.Michelbertu)

Baltų vieta barbarų pasaulio tipologijoje (M. Ščiukino „septynių pasaulių“ teorijos plėtotės link) // Lietuvos istorijos studijos. Vilnius, 2003. T. 17. – P. 27 – 37.

Gyvulininkystė Pietryčių Lietuvoje XIII–XIV a. // Gyvulininkystė. 2006, T. 47. – P. 3-22.

Kernavės miestas XIII–XIV amžiuje // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Vilnius, 2006. – P. 63 – 124.

Kernavės gynybinis kompleksas // Karo archyvas. T. XIX. Vilnius, 2004. – P. 30 – 83. (su A.Luchtanu)

Musninkų apylinkių senovė // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. Vilnius, 2006. – P. 124 – 127.

Nusikalstamumo XIII–XIV a. pėdsakai (archeologinių tyrimų Pietryčių Lietuvoje duomenimis) // Teisė. Vilnius, 2006. T. 61. – P. 133-139.

Žvejyba Pietryčių Lietuvos vandenyse XIII–XIV a. // LAMMD. Istorija. LXIII. 2006. – P. 3 – 13.

Straipsniai leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“

Archeologiniai žvalgymai Širvintų rajono Gelvonų ir Čiobiškio seniūnijose // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 298-301.

Raudonkos piliakalnis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 63-64.

Žvalgomieji tyrinėjimai Labūnavoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 162-163.

Archeologinės informacijos sklaida

Pranešimai mokslinėse konferencijose

1997 m. – V-oji tarptautinė studentų ir jaunųjų mokslininkų archeologinė konferencija (Taraso Ševčenkos valstybinis universitetas, Kijevas, Ukraina). Pranešimo tema – «Кярнаве в свете торговых контактов с Древней Русью и Ближним Востоком».

2005 m. – Pirmasis Lietuvos istorikų suvažiavimas (Vilniaus universitetas). Pranešimo tema – „Baltų vieta barbarų pasaulio tipologijoje“ (pranešimas skaitytas kartu su A. Luchtanu).

Mokslo populiarinimo straipsniai

Mokslo populiarinimo straipsnių esu paskelbęs apie pusšimtį (leidiniuose „Valstiečių laikraštis“, „Kardas“, „Karys“, „Draugas“ (JAV)). Jų sąrašą pridėsiu vėliau, kai pats galų gale visus juos suregistruosiu. Tačiau svarbiausias mokslo populiarinimo leidinys ligi šiol – „Gyvosios archeologijos dienoms“ Kernavėje parengtas ir festivalio metu platintas „Senosios Kernavės laikraštis“ (8 psl.), kuriame visi straipsneliai buvo parašyti mano ir skirti archeologijos mokslo duomenų populiarinimui.

Dalyvavimas eksperimentinėje veikloje

Beveik kasmet dalyvauju „Gyvosios archeologijos dienose“ Kernavėje. Vadinuosi dailide, tačiau dažniausiai atsisėdęs ant sakuoto rąsto „tašau liežuviu“ šventės lankytojams įvairias istorijas apie mūsų protėvių kasdienybę.

Kita veikla

Labai domiuosi karyba. Esu ne vienerius metus dirbęs krašto apsaugos sistemoje. Esu Lietuvos karo istorijos draugijos narys, dalyvauju draugijos rengiamuose seminaruose ir konferencijose, kituose renginiuose.

Pomėgiai

Kelionės, istorinė ir nuotykių literatūra, muzika (grigališkieji choralai, viduramžių muzika, įvairių tautų etninė muzika, karinės dainos), dokumentiniai ir vaidybiniai filmai istorine tematika (ir ne tik), briedžių (pliušinių, medinių, keramikinių), literatūros apie briedžius ir t.t. kolekcionavimas. Kodėl kolekcionuoju briedžius? Mažytė šeimos paslaptis. Tačiau draugams niekada nereikia sukti galvos, ką padovanoti gimtadienio proga…