prof. Andrejs Vasks

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

vasksandrejs
Institucija, pareigos Latvijos universitetas, Istorijos ir Filosofijos fakultetas, Archeologijos ir Istorijos mokslų katedra, vedėjas; Latvijos universitetas, Istorijos institutas, vyr. mokslo darbuotojas
Adresas Brivibas iela 32, Riga, LV 1011 Latvia
Telefonas + 371 7 280874
El. pašto adresas vasks@lanet.lv

Andrejs Vasks gimė 1947 m. birželio 13d. Rygoje, Latvijoje. 1965 m. studijos Latvijos universiteto Istorijos ir filosofijos fakultete. 1980-1983 m. mokslai tęsiami Archeologijos institute Leningrade, Rusijoje. 1984 m. Leningrade suteiktas daktaro laipsnis, 1995 m. habilituoto mokslų istorijos mokslų daktaro vardas Latvijos universitete.

1968-1980 m. – mokslo darbuotojas ir vyriausias tyrėjas Latvijos istorijos muziejuje.

1984-1992 m. – Latvijos universiteto Latvijos istorijos instituto mokslininkas.

1993-1999 m. – Latvijos universiteto Latvijos istorijos instituto vyriausiasis mokslininkas.

Nuo 1997 m. – Latvijos universiteto Istorijos ir filosofijos fakulteto Archeologijos ir pagalbinių istorijos mokslų katedros profesorius.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

Rytų Baltijos regiono priešistorė ir archeologija;

Rytų Baltijos regiono Bronzos ir Ankstyvasis geležies amžiai.

Žmogus ir aplinka priešistorėje.

Profesinė veikla ir narystės organizacijose

Latvijos mokslo tarybos Istorijos specialistų komiteto pirmininkas;

Latvijos istorijos instituto tarybos pirmininko pavaduotojas;

Latvijos universiteto Istoriją propaguojančios tarybos narys;

Valstybinės paveldo apsaugos inspekcijos konsultacinės tarybos archeologijos paveldo klausimais narys;

Europos archeologų asociacijos narys;

Latvijos archeologų asociacijos Tarybos narys.

Pedagoginė veikla

Paskaitos Latvijos universitete:

Latvija priešistoriniais laikais;

Latvijos archeologija;

Latvijos archeologiniai objektai;

Kilmės rekonstrukcija: teorija ir praktika;

Europa bronzos amžiuje.

Publikacijos

Monografijos:

1. Pottery of the Late Bronze Age and the Early Iron Age of Latvia („Latvijos vėlyvojo bronzos amžiaus ir ankstyvojo geležies amžiaus keramika“).– Riga: Zinatne: 1991, 198 p. (rusų k.; santraukos anglų k.).

2. Brikuli fortified settlement. The Lubana Lowlands in the Late Bronze and Iron Age (1000 B.C. – 1000 A.D.) („Brikuli įyvirtinta gyvenvietė. Lubana žemumos vėlyvajame bronzos ir geležies amžiuose (1000 m. pr. Kr. – 1000 po Kr.). – Riga: Preses Nams Publishers, 1994, 128 p. (latvių k.; santraukos anglų k.).

3. The Prehistory of Latvia. 8500 BC-1200 AD (Latvijos piešistrorė. 8500 m. pr. Kr. – 1200 m. po Kr.) (bendraautoriai – B. Vaska, R. Gravare). – Riga: Zvaigzne ABC, 1997 , 223 p. (latvių k.; santraukos anglų k.).

Pagrindiniai straipsniai:

1.An Episode from links between the Baltic and Central Europe in the Early Bronze Age . – The Journal of Latvian Institute of History, 1992 – 2 .

2.Cultural development in the Eastern Baltic in the Late Bronze – Early Iron Age – In: Actes du XII Congress International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Bratislava, 1-7 Septembre 1991. Tomus 3 – Bratislava, 1993.

3.The Early Iron Age settlement Keruzi . – Arheologija un etnografija (Riga:Zinatne), 1994, vol. 16.

4.The settlement, economy and society in the Bronze/Pre-Roman Iron Age in the Daugava basin. – The Journal of Latvian Institute of History, 1994 – 4.

5.New Data on Early Iron Age Settlement in South-Eastern Latvia. – In: Archaeologica Baltica /V. Kazakevicius and R. Sidrys (eds)/, 1995, Vilnius: Alma Littera.

6.Rusticated pottery in Latvia – Arheologija un etnografija (Riga:Zinatne), 1996, vol. 18.

7.The Cultural and Ethnic situation in Latvia during the Early and Middle Iron Age (1st –8th century AD).– Latvian Ethnic History. Humanities and Social Sciences. Latvia, 1997,3 (16).

8.The Academic programme of the European Association of Archaeologists in Riga meeting. – Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section A, 1997, vol. 51, N 5/6 (592/593).

9.Ethnic Reconstruction in the Prehistory of Latvia and Political Systems.- The Journal of Latvian Institute of History, 1998 – 3.

10.Politics and Methodology in the Archaeology of Ethnicity: An East Baltic Case. -Abstracts Book. 4th Annual Meeting, Göteborg, Sweden. September 23 – 27, 1998.

11.Latvian archaeology: research and conclusions. – Inside Latvian Archaeology. Gotarc series A (Göteborg), 1999, vol. 2, pp. 3 – 88.

12.The Introduction and Pre-Christian History of Farming in Latvia (Co-authors L. Kalnina, R. Ritums). – Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region. -Pact 57, 1999, pp. 291-304.

13.Early metalurgy in Latvia. – I Bronzi Antichi: Produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso Int. sui Bronzi Antichi . – Monographies instrumentum 21 – Montagnac: ed. Monique Mergpoil, 2002, pp. 35-39.

14.The symbolism of stone work-axes (based on material from the Daugava basin). Archaeologia Lituana 4.- Vilnius:Vilnius University Publ. House, 2003, pp. 27-32.

Moksliniai projektai

1.A.Vasks (mokslinis bendradarbis). Latvijos senovė. Latvijos mokslo taryba (1994-1996)

2.A.Vasks (vadovas). Visuomenė, ekonomika ir aplinka Latvijos priešistorėje Latvijos mokslo taryba (1997-2000).

3.A.Vasks (vadovas). Žmogus aplinkos kitime Akmens amžiuje ir Ankstyvajame metalų laikotarpiuose. Latvijos mokslo taryba (2001 – 2004).

4.A.Vasks (vadovas). Žmogus ir kultūta aplinkos kontekste Latvijos priešistorėje Latvijos mokslo taryba ( nuo 2005 m.).