Aleksandras Vaškelis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

vaskelisaleksandras
Institucija, pareigos Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas, direktoriaus pavaduotojas
Adresas Raguvos g. 5, LT-44275 Kaunas
Telefonas (8~37) 200342
El. pašto adresas

Gimiau 1953 m. vasario 26 d. Kaune. 1971 m. baigiau Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą.

1972 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Apgyniau diplominį darbą Kauno pilies tyrinėjimų tema.

Studijas Vilniaus universitete baigiau 1977 m. ir įgijau istoriko ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Tais pačiais metais pradėjau dirbti archeologu Paminklų konservavimo institute Kaune. Reorganizavus Paminklų konservavimo institutą į Paminklų restauravimo ir projektavimo institutą, tęsiau jame darbą vedančiuoju archeologu. Nuo 1989 m. esu Kauno Kultūros paveldo tarybos iniciatyvinės grupės ir narys. Dalinai privatizavus Paminklų restauravimo projektavimo institutą nuo 1994 m. tapau akcinės bendrovės valdybos nariu.

1995 m. atestuotas Kultūros vertybių apsaugos departamente ir įgijau nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos specialisto, archeologijos eksperto III kategoriją.

Nuo 1992 m. buvau Ekspertų tarybos prie Kultūros paveldo inspekcijos, o vėliau prie Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio narys. Turiu žmoną Ireną bei dvi dukras.

Tyrinėti objektai

Kauno senamiestis, Trakų salos pilis, Kėdainių senamiestis, Žemosios Panemunės dvarvietė (Šakių r.) ir kt.

Archeologinių tyrimų interesai

Viduramžių archeologija