Agnė Vaitkuvienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

vaitkuvieneagne
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, doktorantė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687288
El. pašto adresas vagne@erdves.lt

Gimiau 1978 m. kovo 17 d. Vilniuje. 1996 m. baigiau Baltupių vidurinę mokyklą.

Studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir 2001 m. įgijau archeologo specialybės bakalauro kvalifikaciją. Apgyniau bakalaurinį darbą „Nykstančių archeologinių vietų žalojimų analizė“.

2002 m. išklausiau viešosios įstaigos „Kultūros paveldo akademija“ organizuotus paminklosaugos ir paminklotvarkos kursus.

2002 m. baigiau tarptautinius Šiaurės ir Baltijos šalių kursus „Industrial Heritage and Urban Transformation“.

2003 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijau magistro kvalifikacinį laipsnį. Apgyniau magistrinį darbą „Archeologijos tyrimai apsaugos tikslais Lietuvoje 1993–2002 metais“.

2006 m. stažavausi Suomijos Turku universitete.

Šiuo metu studijuoju Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje doktorantūroje (rengiamos disertacijos tema – „Kultūros paveldo vertybinės interpretacijos Lietuvos politinių, sociokultūrinių ir ekonominių pokyčių akivaizdoje XX a. II pusėje“).

Nuo 2007 m. Vilniaus universitete I kurso magistrantams dėstau kursą „Kultūros paveldo interpretacija ir komunikacija“.

1998–2007 m. dirbau VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ projektų koordinatore.

Tyrimų interesai

Paveldosauga ir paveldonauda.

Tyrinėti objektai ir atlikti paminklotvarkos darbai

1998 m. dalyvavau Užutrakio (Trakų r.) parko teritorijos žvalgomuosiuose tyrimuose bei želdinių tvarkymo darbuose, Vievio (Trakų r.) dvarvietės archeologijos tyrinėjimuose. Taip pat dirbau Pabradės (Švenčionių r.) pilkapyno želdinių tvarkyme.

1999 m. dalyvavau Džiuginėnų (Telšių r.) piliakalnio senovės gyvenvietės žvalgomuosiuose tyrinėjimuose. Vadovavau Birštono (Birštono m.) piliakalnio, Baliulių (Švenčionių r.) pilkapyno tyrinėjimams.

2000 m. dalyvavau Utenėlės (Utenos r.) dvarvietės žvalgomuosiuose archeologijos tyrimuose bei Ažušilės (Ignalinos r.) pilkapyno archeologijos tyrimuose.

2001 m. dalyvavau Apuolės (Skuodo r.) kapinyno tyrimuose bei dirbau tvarkant Luokesų ežero polinės gyvenvietės archeologinę tyrimų medžiagą.

1999–2002 m. dirbau darbų vykdytojo padėjėja Bradeliškių (Vilniaus r.) piliakalnio eroduojamų šlaitų tvirtinime.

2001–2003 m. dirbau darbų vykdytojo padėjėja Laužiškio (Širvintų r.) piliakalnio želdinių tvarkymo darbuose bei eroduojamų šlaitų tvirtinime.

2001 m. vadovavau Seredžiaus (Jurbarko r.) archeologinio komplekso apsauginės žolinės dangos įrengimui.

2003 m. atlikau Pilaitės (Vilniaus m.) buvusios dvaro sodybos archeologijos žvalgymus. Dalyvavau Šeiminiškėlių (Anykščių r.) piliakalnio bei Kernavės (Širvintų r.) piliakalnių apsaugos techninių priemonių įrengimo darbuose.

2004 m. žvalgiau Bernotų (Vilniaus r.) piliakalnį bei Bernotų kapinyną.